Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 26, 2013

Úradná správa č. 3 zo dňa 27.7.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 27.7.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje zmeny termínov CL:

3. kolo: Žilina – Zlaté Moravce, nedeľa 28.7. o 17:30
4. kolo: Banská Bystrica – Žilina, nedeľa 4.8. o 19:30
5. kolo: Trenčín – Dunajská Streda, nedeľa 11.8. o 17:30; Žilina – Nitra, nedeľa 11.8. o 17:30


TECHNICKÝ ÚSEK

Opakuje informáciu, že v s.r. 2013/2014 sa v súťaži Tipos III. liga Západ/Východ budú zápisy o stretnutí vytvárať elektronickou formou. Žiada preto všetkých trénerov, aby sa zaevidovali v systéme ISSF. Ak tréner nebude v systéme zaevidovaný, nebude možné uzatvoriť elektronický zápis o stretnutí. Registračný formulár "Tréner" je na stránke: www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/Registracny_formular_Trener.pdf . Vyplnený je ho potrebné zaslať poštou na adresu: SFZ, Technický úsek, Trnavská 100, 821 01 Bratislava. Fotografiu trénera na e-mailovú adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk , michal.kovac@futbalsfz.sk .


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Oznamuje klubom, že potvrdené prihlášky do Slovenského pohára žien, je potrebné zaslať poštou alebo e-mailom do 31.7.2013. Žrebovanie sa uskutoční 1.8.2013 na zasadnutí ŠTK.

Termín pre zaslanie potvrdených súpisiek všetkých družstiev je 15.8.2013, schvaľovanie súpisiek sa uskutoční dňa 16.8.2013.

Dôrazne žiada kluby, ktoré ešte nenahlásili hracie časy jednotlivých družstiev, aby tak urobili najneskôr do pondelka 29.7.2013.

Žiada kluby, aby urýchlene zaregistrovali svoje družstvá do ISSF systému.


ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Všetky zmeny odsúhlasené ŠTK sú zverejňované na www.futbalnet.sk . Prípadné nepresnosti oznámte na e-mailovú adresu: peter.lang@futbalsfz.sk , alebo jan.panak @gmail. com . Správcom súťaží v ISSF systéme je p. Rudolf Oravec, MT: 0911 014592.

Zo Slovnaft Cup odstúpili SCP Kalinkovo a FK Poprad. FK Poprad nahradí v 1. kole MFK Vranov n. Topľou.

Stretnutia 1. kola Slovnaft Cupu súť. roč. 2013/14 sa odohrajú nasledovne:
6.8. o 16:30

Baník Ružiná – Fomat Martin
Partizán Bardejov – Odeva Lipany
6.8.o 17:00
Partizán Prečín – Duslo Šaľa
Družstevník Vrakúň – ŠKF Sereď
MŠK Námestovo – MFK Zemplín Michalovce
Spartak Vráble – SFM Senec
6.8. o 17:30
MFK Vrbové – OFK Dunajská Lužná
7.8. o 17:00
FC Petržalka 1898 – FK Rača
AFC Nové Mesto n. Váhom – MFK Topvar Topoľčany
FK Haniska – ŽP Šport Podbrezová
MFK Dolný Kubín – MFK Snina
FK Čadca – 1. FC Tatran Prešov
MŠK Rimavská Sobota – FK Bodva Moldava n. Bodvou
ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves – FC Lokomotíva Košice
MFK Vranov n. Topľou – ŠK Futura Humenné
TJ Baník Kalinovo – MFK Tatran Liptovský Mikuláš
7.8. o 17:30
TJ Rovinka – FK Pohronie Žiar n. Hronom/D. Ždaňa
FKS Nemšová – MFK Nová Baňa
MFK Dubnica n. Váhom – MFK Skalica
FC ŠTK Šamorín – voľný žreb

Berie na vedomie prevod práv postupcu OTJ Moravany n. Váhom, na nástupcu FK Púchov, a.s. (Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží, čl. 3, bod 2).

Upozorňuje FK na včasné uhrádzanie zberných faktúr. Podľa zmeny SP a RS prijatej VV SFZ, ak FK neuhradí zbernú faktúru do termínu jej splatnosti, má A družstvo dospelých automaticky zastavenú pretekársku a matričnú činnosť, až do pripísania dlžnej sumy na účet SFZ.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 31.7.2013 o 15:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 14: Kukoľ Vladimír (Spartak Myjava) CL, 2. kolo, 20.7. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 21.7.

U. č. 15: Kuzma Kamil (FC Spartak Trnava) CL, 2. kolo, 21.7., s AS TN, V: za HNS, kopnutie súpera neprimeranou silou. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 22.7.

U. č. 16: Fanendo Adi (AS Trenčín) CL, 2. kolo, 21.7. s FC Spartak TT. V: za HNS voči R. DO: podľa príl. 1/3b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 22.7.

U. č. 17: Podľa čl. 14/1a, b, c, d DP, začína disciplinárne konanie voči Baez Omar Aldovi (AS Trenčín), za vylúčenie v stretnutí 2. kola CL s FC Spartak TT, 21.7. DK na základe vlastných zistení a stanoviska odbornej komisie konštatuje, že zo strany Baez Omar Alda v 32. min. stretnutia nedošlo k porušeniu pravidiel futbalu, za ktoré bol vylúčený a podľa čl.18/1 DP, z uvedeného dôvodu voči menovanému disciplinárne konanie zastavuje a v evidencií napomenutí nemá hráč evidované z tohto stretnutia žiadne napomenutie.

U. č. 18: Mečiar Martin (FC Spartak Trnava) - žiadosť o zmenu DO, podľa čl. 31/1 DP zamieta.

U. č. 19: Karhan Miroslav (FC Spartak Trnava) - žiadosť o zmenu DO. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 5 mesiacov od 26.7. do 25.12.2013.

U. č. 20: Berie na vedomie:
1) Oznámenie UEFA o DO Mazáňa Róberta (AS Trenčín), za vylúčenie v stretnutí UEL s IFK Göteborg.
2) Oznámenie Banoviča Patrika o upozornení na zaplatenie pohľadávky zo strany FK DAC 1904 D. Streda a konštatuje, že v predmetnej výzve nie je oprávnená konať.
3) Splnenie povinnosti zo strany klubu FK DAC 1904 D. Streda, v súlade s U. č. 11/3 a dňom splnenia uloženej povinnosti, t.j. 25.7., uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých. Zároveň ukladá Kováčovi Pavlovi v termíne do 31.7. zaslať doklad o prijatí požadovanej sumy, pod následkami disciplinárnych opatrení.

U. č. 21: V súlade s U. č. 10/1, za HNS divákov a NUS v stretnutí 1. kola CL s FK DAC D. Streda, ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava, podľa príl. 2/1b k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 350 €.

U. č. 22: V súlade s U. č. 10/2, za HNS divákov stretnutí 1. kola CL s ŠK Slovan BA, ukladá klubu FK DAC D. Streda, podľa príl. 2/1a k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 250 €.

U. č. 23: V súlade s U. č. 10/3, za NUS v stretnutí 1. kola CL s FC Spartak Trnava, ukladá klubu FK Senica, podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 250 €.

U. č. 24: V súlade s U. č. 10/4, za HNS divákov v stretnutí 1. kola CL s FK Senica, ukladá klubu FC Spartak Trnava, podľa príl. 2/1, 2/6 k DP, za použitia čl.7/3b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 750 €.

U. č. 25: V súlade s U. č. 10/5, za NUS a nesplnenie povinnosti voči riadiacemu orgánu v stretnutí 1. kola CL s FC Nitra, ukladá klubu AS Trenčín, podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 350 €. Klubu ukladá zaslať špecifikáciu škôd spôsobených fanúšikmi hostí.

U. č. 26: V súlade s U. č. 10/6, za HNS divákov v stretnutí 1. kola CL s AS Trenčín a nerešpektovanie nariadenia nadriadených orgánov, ukladá klubu FC Nitra, podľa príl. 2/1b, 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3 b, 9/3 DP, DO - peňažnú pokutu 750 €.

U. č. 27: Na základe podnetu delegovaných osôb, ukladá klubu Spartak Myjava, riadiacemu orgánu (ÚLK) a Licenčnej komisii v termíne do 10 dní zaslať relevantné stanovisko k porušovaniu platných poriadkov, smerníc nerešpektovanie a porušenie čl. 8/i RS ÚLK 2012/13, čl. 8/i RS ÚLK 2013/14 zo strany klubu Spartak Myjava.

U. č. 28: Upozorňuje všetkých funkcionárov, kluby, činovníkov, hráčov, že príl. 1/13/10 „Napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach sa na konci súťažného ročníka anulujú“ zostáva v platnosti na nasledujúcu sezónu 2013/2014. Ostatné „DISCIPLINÁRNE OPATRENIA“ (DO za ČK, osobné DO a kolektívne DO) uložené v sezóne 2012/2013 zostávajú v platnosti a prenášajú sa do sezóny 2013/2014. Opakovane upozorňuje všetkých funkcionárov klubov, hráčov a činovníkov, ktorí sú členmi SFZ, aby pri osobnej či písomnej komunikácií so zväzmi, komisiami v stanoviskách, vyjadreniach a žiadostiach používali termín „DO - Disciplinárne opatrenie“, ktoré nahradilo zaužívaný termín trest.

U. č. 29: Upozorňuje funkcionárov, hráčov, manažérov a kluby, aby všetky vyjadrenia, podnety, žiadosti a podklady potrebné k prerokovaniu zasielali komisii v termíne najneskôr do stredy nasledujúceho týždňa po odohratom stretnutí. Podklady ktoré nebudú zaslané v požadovanom termíne DK prerokuje až nasledujúci týždeň po dni určenom k doručeniu. Zo stretnutí hraných počas týždňa je termín na doručenie písomností štvrtok do 12:00. Adresa, kontakt na zasielanie podkladov a telefonický styk: peter.lang@futbalsfz.sk , Peter Lang 0911 014581.

U. č. 30: Pripomína znenie prílohy 1/13/9 - napomenutia hráčov: Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.

U. č. 31: Na základe vlastných zistení a informácií uvedených v médiách ukladá Stochovi Miroslavovi, podľa čl. 2/c DP v termíne do 7.8.2013 zaslať stanovisko k predmetným publikovaným informáciám, ktoré môžu znevažovať dobré meno reprezentanta Slovenského futbalu. I Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Medzinárodné nominácie/výjazdy rozhodcov a rozhodkýň FIFA:
6.8. UCL Skenderbeu Korce – Šachťor Karaganda (Kružliak, Balko, Somoláni T., Trutz)
8.8. UEL VfB Stuttgart – Botev Plovdiv (Valášek, Weiss E., Brendza, Kráľovič)
14.8. Maďarsko 21 – Malta 21 (Kráľovič)

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia:
14.8. o 18:00 Slovensko 21 – Taliansko 21 (R – Poľsko, Somoláni T., Cuninka, Šuniar, NTC Senec)

Obsadenie priateľského stretnutia žien:
30.7. o 16:30 SR 17 – ŠK Svätý Jur (Chudá, Smolíková, Martinkovič, ihr. Viničné)

Obsadenie priateľského medzištátneho stretnutia:
20.8. o 17:00 Slovensko 16 – Česko 16 (Dohál, Vitko, Sluk M., ihr. Trenčianske Teplice)

Oprava adresára rozhodcov SFZ v Rozpise RS vo futbale pre súťažný ročník 2013/14
(Peter Ziemba, Pod Kamennou baňou 15, 080 01 Prešov)

Ospravedlnenia:
Roszbeck 23.7. – 2.8., Vindiš 5. – 9.8., Bóllo 3.8., Slyško 10. – 11.8., 17.8., Čiernik 14. – 16.8., Ondruš 9. – 11.8., Michlian 30.7. – 8.8.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Ospravedlnenia:
Schmidt 3. – 4.8., Zábranský 18. – 27.8.


KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia:
Olšavský 25.7. – 3.8., Švarc 1. – 15.8.


MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom v republikových súťažiach, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch. Matrika SFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

Oznámenie o konaní skúšok na získanie licencie "Agent hráčov"

V zmysle obežníka FIFA číslo 1368, sa dňa26.9.2013 o 10:00 uskutočnia skúšky záujemcov o získanie licencie „Agenta hráčov“. Termín zaslania prihlášky je 12.9.2013. Podmienky pre pripustenie k skúške: Zaslanie prihlášky, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), úhrada poplatku vo výške 5 000,- CHF (alebo v € podľa denného kurzu), uvedenie jazyka, v ktorom bude skúška vykonaná. Zoznam noriem a obežníkov, z ktorých bude skúška vykonaná, zašleme záujemcom elektronickou poštou.

Medzinárodné transfery

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ. Registračný poplatok vo výške 20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou. Pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie), sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002. Takto vyplnenú žiadosť, spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom, zaslať matrike SFZ maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v Úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionálnych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom vyplnené tlačivá.

Vyžiadania hráčov do zahraničia

Bulharsko: Georgi Valeriev Georgiev (LP Domino Bratislava)
Česko: Petr Šindler (SFK Nová Ves nad Váhom), Tomáš Zajíček a Richard Hájek (ŠK Gajary), Karol Pavelka (FC Spartak Trnava)
Maďarsko: Zoltán Varga (FK Kečovo), Gabriel Vadoš (MŠK Thermál Veľký Meder), Štefan Petráš (FK Slovan Šahy), Mihály Varga (TJ Slavoj Kráľovský Chlmec), Anita Cserháti (FC Union Nové Zámky), Branislav Kocmunda (TJ Slovan Most pri Bratislave), Norbert Csölle a Gabriel Sánka (FK DAC 1904 Dunajská Streda)
Nemecko: Milan Gáplovský (FK mesto Prievidza), Juraj Oravec (MFK Ružomberok)
Rakúsko: Jakub Poništ (FK Polom Raková), Martin Dubovický (TJ Pokrok Stará Bystrica), Andrej Vargic (MŠK Rimavská Sobota)
Srbsko: Stefan Ilić (FKM Nové Zámky)
Wales: Tomáš Káľavský (ŠK – obce Dúbrava), Kamil Demjanovič (TJ Družstevník Osikov)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Dušan Kucharčík, Matej Jelić, Tomáš Hučko (MŠK Žilina)
Štefan Zošák a Goran Adamović (MFK Ružomberok)
Igor Ležaić (FC ŠTK 1914 Šamorín)
Miroslav Filipko, Patrik Banovič, Miroslav Karhan, Matej Strapák, Srdan Grabež, Jozef Adámik, Tomáš Mikinič, Martin Tóth, Matič Maruško (FC Spartak Trnava)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

Vladimír Varga – Matúš Marcin (FC Vysočina Jihlava), Matej Fabini (TJ Družstevník Víťaz)


EKONOMICKÝ ÚSEK

Oznamuje všetkým klubom republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, že im je na začiatku každého mesiaca v ISSF pravidelne generovaná mesačná zberná faktúra, obsahujúca všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.

Oznamuje všetkým, ktorí si vyúčtovávajú cestovné náhrady, aby pri prepočte kilometrov uvádzali vzdialenosti podľa webovej stránky www.google.sk maps, najrýchlejšia trasa.


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a výživových doplnkov. Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže. Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 25.7.2013 do 20.8.2013. Dátum vyhodnotenia súťaže je do 20.9.2013. Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na stránke www.futbalsfz.sk .


PR ODDELENIE

Oznamuje FK, RFZ, ObFZ, členom orgánov SFZ, rozhodcom, delegátom, partnerom a zástupcom médií, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2013/2014 a adresár účastníkov Corgoň ligy a II. ligy, je k dispozícii na stiahnutie na stránke SFZ www.futbalsfz.sk. Tlačená verzia „Rozpisu“ bude k dispozícii v najkratšom možnom čase po definitívnom uzavretí účastníkov jednotlivých súťaží.

Oznamuje, že aktuálne vyžrebovanie súťaží SFZ a ÚLK je k dispozícii na stránke www.futbalnet.sk

Oznamuje, že na web stránke www.futbalsfz.sk došlo k zmenám v usporiadaní v hlavnom menu stránky a presunom dokumentov rozhodcov, delegátov, trénerov a usporiadateľov. Ich stránky boli presunuté do sekcie "Slovensko". Sekcia "Dokumenty" bola zrušená. V prípade, že užívateľ nevie cez menu nájsť dokument, môže použiť vyhľadávač v pravej hornej časti stránky.

Oznamuje, že nové usporiadanie web stránky SFZ je podrobne uverejnené na stránke www.futbalsfz.sk/mapa

Odporúča zasielať otázky a pripomienky spojené s užívaním stránky www.futbalsfz.sk na adresu webmaster@futbalsfz.sk


SEKRETARIÁT

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk

http://www.futbalsfz.sk/