Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 6, 2015

Úradná správa č. 30 zo dňa 7.2.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 30 zo dňa 7.2.2015 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Pozýva svojich členov na workshop "Marketing a PR Fortuna ligy", ktorý sa uskutoční v dňoch 18. - 19.2.2015 v hoteli ViOn v Zlatých Moravciach. Vyplnené prihlášky v elektro- nickom formáte, je potrebné zaslať najneskôr do 10.2.2015 na e-mailovú adresu mertinyak@futbalulk.sk.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami termínov stretnutí:
U19

15. kolo: Podbrezová – Bardejov 14.3. ÚHČ, ihrisko Podbrezová-Skalica, UT (a všetky domáce stretnutia v sobotu ÚHČ vo Valaskej)
U17/16
14. kolo: Podbrezová – Žilina 7.3. ÚHČ
16. kolo: Podbrezová – Michalovce 21.3. ÚHČ (ihrisko Podbrezová-Skalica, UT)

Žiada všetky futbalové kluby, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (muži, dorastenci, žiaci), aby nahlásili prípadné požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťaž. roč. 2014/2015, podľa postupu uvedeného v Rozpise RS /čl. 17, odst. a)/, a to výhradne prostredníctvom podania v ISSF, najneskôr do 12.2.2015. Po tomto termíne bude každé prípadné schválenie zmeny spoplatnené, podľa stanovených pravidiel.

Žiada domáce FK, ktoré postúpili do štvrťfinále súťaže SLOVNAFT Cup o nahlásenie návrhu presného termínu stretnutia (podľa Rozpisu RS je termín stanovený na 17.- 18.3.2015, primárne, podľa TL v prílohe RS SFZ, je 17.3.2015), a to do 17.2.2015, podaním na ŠTK SFZ v rámci ISSF.

Odstupuje futbalové kluby MFK Dolný Kubín, MŠK Rimavská Sobota, SLAVOJ Trebišov a ŠKF Sereď, ktoré neuhradili mesačnú zbernú faktúru SFZ (vystavenú dňa 1.12.2014) v určenej dobe splatnosti na riešenie DK SFZ a upozorňuje tieto FK, že na základe platného Rozpisu RS, čl. 27, je automatickým športovo-technickým dôsledkom neuhradenia faktúry zastavenie súťažnej činnosti "A" družstva dospelých a matričnej činnosti FK, a to s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mesačnej zbernej faktúry.

Žiada pri komunikácii s komisiou používať výhradne elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK SFZ (v prípade nutnosti zaslania naskenovaných dokumentov, treba použiť e-mailovú adresu: stk@futbalsfz.sk).

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 25.2. od 13:00 v Bratislave.

Ženský futbal:

Slávnostné vyhlásenie "Ženskej jedenástky roka 2014" sa uskutoční 2.3.2015 od 19:00 v hoteli Senec.

Finálový turnaj Zimnej HSM žiačok sa uskutoční 7. - 8.2.2015 v sTC Aréna v Púchove.

Žiada kluby I. ligy žien, I. ligy junioriek a II. líg žien, aby do 15.2.2015 nahlásili hracie časy a miesta domácich súťažných stretnutí.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje, že 23.2.2015 v NTC Poprad organizuje Seminár trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie "Poznatky z MS 2014" - pre trénerov UEFA A a UEFA PRO licencie, ktorí nepôsobia vo vrcholovom futbale a prioritne pre trénerov, ktorí sa nezúčastnili seminára 1.12.2014 v Senci. Seminár môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Záväzné prihlášky treba zaslať do 19.2.2015 na e-mailovú adresu: education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku budú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie).

Upozorňuje športových masérov klubov republikových súťaží na povinnosť platného "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných činností", podľa Zákona o telesnej kultúre č. 288/1997 Z.z., § 12, bod (5) v znení neskorších predpisov. "Osvedčenie" sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí môže akreditované vzdelávacie zariadenie predĺžiť jeho platnosť absolvovaním doplnkového štúdia alebo vykonaním odbornej skúšky.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.9.2008 pôvodne na neurčito, skončila podľa novely zákona dňom 31.12.2013. Pokiaľ masér klubu nemá platné potrebné osvedčenie, je nevyhnutné, aby ho znova získal alebo si zabezpečil predĺženie jeho platnosti vo vzdelávacom zariadení, akreditovanom podľa § 11 vyššie uvedeného zákona, v termíne do 15.2.2015.


LICENČNÁ KOMISIA

Žiada kluby FL o doručenie vyplnenej a potvrdenej návratky s účastníkmi IX. Licenčného workshopu, v termíne do 9.2.2015 na e-mailovú adresu milan.vojtek@futbalsfz.sk. Nahláseným účastníkom budú pripravené materiály, ktoré obdržia pri prezentácii na workshop, resp. budú im zaslané vopred elektronickou poštou.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U668: Berie na vedomie podanie označené ako "Podnet na začatie disciplinárneho konania voči FK Dukla B. Bystrica, za porušenie čl. 64, ods. 2 Disciplinárneho poriadku SFZ" od p. Milana Ferenčíka a  vyzýva predkladateľa podnetu na doloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia RS SFZ, do 11.2.2015.

U669: MFK Dubnica n. Váhom (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U664 a konštatuje, že vecou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa koná 12.2. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84, ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského stretnutia:
21.2. o 11:00 AS Trenčín – Frýdek-Místek (Jaška, Sluk R., Sluk M.)

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov SFZ sa uskutoční 10. – 15.2.2015 v Tatranskej Lomnici (TOP skupina 10. – 14.2., II. skupina a ženy FIFA 14. – 15.2.). Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA sa uskutočnia 26.3. od 11:00 v Dubnici nad Váhom.

Ospravedlnenia: Vician od 4.2. k dispozícii KR, Krivošík 19. – 22.2., 28. 2. – 10.3., Jaška 8.4., Šuniar 17. – 18.3.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.–15.2. 2015 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané e-mailovou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Zimný seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 13. – 14.2.2015 v Bratislave. Pozvánky, aj s miestom a  programom seminára, boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Košičár 22.1. – 9.2.2015.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní:

- schválila termín dohrávky stretnutia 15. kola 1. SLF: Futsal Team Levice - Slov-matic FOFO Bratislava na 13.2. o 19:30 v ŠH Levice;

- schválila termín dohrávky stretnutia 15. kola 1. SLF Gurmáni Bratislava - ŠK Makroteam Žilina na 24.2. o 20:00 v ŠH Mladosť BA;

- žiada družstvá FTVŠ UK Bratislava a MFsK Nitra do 10.2.2015 predložiť dohodu o termíne dohrávky stretnutia 15. kola 1. SLF.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na dohrávku 15. kola 1. SLF: 13.2. o 19:30 Futsal Team Levice – Slov-matic FOFO Bratislava (Bohun, Szkokan, Krchňavý);

Oznamuje, že seminár R a D sa uskutoční 21.3.2015 (miesto bude upresnené dodatočne).


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

BOSNA a HERCEGOVINA: Stefan Spajić (OFK Rapid Ohrady)
ČESKO: Marek Gajdošík (FC Nitra), Ivan Serafín (ŠK Petrova Ves)
MAĎARSKO: František Görner (FC Petržalka 1898)
RAKÚSKO: Ladislav Vörös (ŠK Krasňany), Michal Šimek (TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves), Richard Sekera (TJ Slavoj Boleráz), Tomáš Sabo (ŠK Senec), Šimon Púchy Bartolomej Gonos (obaja FK 34 Brusno-Ondrej), Andrej Kobetič (FO ŠK Modranka), Anton JánošKristián Bubeník (obaja FC Petržalka 1898), Patrik Husaník (FK LAFC Lučenec), Peter Čibík (AS Trenčín), Maroš Bačík (ŠK Futura), Jozef Adámik (KFC Komárno), Michael Daniš (TJ Sokol Trstín), Róbert Homola (TJ Progres Selice), Jakub Peťovský, Radoslav AugustínMartin Reisel (všetci ŠK Slovan Bratislava), Jaroslav Poliach (FK Dukla Banská Bystrica), Michal Kučera FK Senica), Dávid Krta (FC Nitra), Miloš Brezinský (1. FC Tatran Prešov), Lukáš Kout (OFK Krnča), Zoltán Takács (TJ Gabčíkovo), Marián Farkaš (FK Spartak Vráble), Roman Frečka (FK Inter Bratislava), Kamila Hudecová, Jana Roziaková, Denisa Stefanová (všetky ŠK Slovan Bratislava), Michal Škarupa, Adam Kuruc, Andrej ÁrochOliver Vlček (všetci FC Ružinov Bratislava), Petronela Ladecká (MŠK Slovan Trenčianske Teplice), Ľuboš Perniš (MTJ Nitrianske Pravno), Vladimír Kražel (FK Bodva Moldava nad Bodvou), Miroslav Královič (MFK Topvar Topoľčany)
SLOVINSKO: Dejan Peševski (FK Tatran Podkonice), Amela Fetahović (FC Union Nové Zámky)
SRBSKO: Nikola Gavrilović (FK DAC 1904 Dunajská Streda)
ŠVAJČIARSKO: Róbert Pristač (FK Poprad)


SEKRETARIÁT

Informuje, že na základe zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, SFZ, ako národný športový zväz, organizuje odbornú prípravu HU a BM futbalových klubov. Odborná príprava bude realizovaná formou individuálnej prípravy uchádzačov (samoštúdium), pričom na samotnom školení budú uchádzači preškolení vo všetkých oblastiach odbornej prípravy. Školenie sa uskutoční v termíne 26. - 27.2.2015 v NTC Senec, Rybárska 29, Senec.

Po naplnení kapacity kurzu na 25 účastníkov (kapacita bude napĺňaná podľa poradia podaných prihlášok), budú ďalší prihlásení presunutí na najbližší termín školenia. Po ukončení teoretickej a praktickej časti odbornej prípravy absolventi absolvujú záverečné skúšky (posledný deň školenia), ktoré sa skladajú z testu a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní oboch častí skúšky, bude vydané absolventom osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Všetky dôležité informácie pre prihlásenie sa na školenie, sú zverejnené aj na www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.