Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 4, 2014

Úradná správa č. 37 zo dňa 5.4.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 5.4.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční v pondelok 7.4.2014 od 10:30 v sídle ÚLK, V. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje zmeny začiatkov stretnutí 26. a  28. kola CL: FK DAC D. Streda – FC ViOn Z. Moravce, sobota 12.4. o 19:00; FK DAC D. Streda – FK Dukla B. Bystrica, sobota 26.4. o 19:00.

Oznamuje zmeny termínov stretnutí 27. kola CL: MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, nedeľa 20.4. o 17:30; FC ViOn Z. Moravce – FK Dukla B. Bystrica, nedeľa 20.4. o 18:30.


ODVOLACIA KOMISIA SFZ

Odvolacia komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 28.3.2014 prerokovala nasledujúce odvolania a prijala k nim tieto uznesenia:

  • Odvolanie FK DAC 1904 Dunajská Streda, a. s. proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (U.č. 536) zamieta;

  • Konanie o žiadosti MFK Strojár Krupina o prešetrenie trestov DK a ŠTK SsFZ zastavuje.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.


LICENČNÁ KOMISIA

Dôležité oznamy futbalovým klubom CL k licenčnému konaniu a UEFA FFP.

1) Po kontrole kompletnosti dokumentácie, zaslanej komisii na preverovanie k  15.3.2014, bola všetkým klubom elektronickou poštou zaslaná požiadavka na jej doplnenie, a to v termíne do 7.4.2014. Doplňovanú dokumentáciu je možné zaslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát SFZ, prípadne po dohode s tajomníkom komisie, zaslať aj faxom (02 4820 6091) alebo elektronickou poštou. Dokumentácia doručená po termíne stanovenom pre doplnenie, nemôže byť akceptovaná pre prvostupňové konanie o udelení licencie;

2) V náväznosti na vstup zákona č.1/2014 do platnosti, VV SFZ na svojom marcovom zasadnutí schválil nasledovnú úpravu znenia článku 49, ods. 2 Smernice klubového licenčného systému, vydanie 2012: „V súlade so zákonom 1/2014 Z.z., musí mať každý žiadateľ o licenciu „Hlavného usporiadateľa“ vyškoleného SFZ, ďalej Návštevný poriadok a Organizačný poriadok štadióna, na ktorom hráva domáce stretnutia, schválený vlastným oprávneným orgánom a posúdený oprávneným orgánom SFZ.“ Uvedená zmena vstúpila do platnosti dňom jej schválenia VV SFZ.

3) V systéme UEFA CL&FFP je už prístupný súbor FS 2014.01, do ktorého do 25.4.2014 treba vložiť potrebné údaje z finančných výkazov klubov a odoslať na úroveň SFZ. Písomné usmernenie oddelenia UEFA FFP SUPPORT bolo odoslané autorizovaným osobám klubov CL.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny hracích dní a ÚHČ:

Tipos III. LV
21. kolo: Žilina – Lipany, 12.4. o 15:30
Dôvera U19
21. kolo: Trnava – Nitra, 25.4. o 15:00
23. kolo: Michalovce – B. Bystrica, 8.5 o 13:00
Dôvera U17/16
8. kolo: Žilina – Ružomberok, 8.4. o 14:00/16:00
9. kolo: Slovan – Žilina, 7.5. o 14:00/16:00
Dôvera U15/14
1. kolo N: Prešov – Námestovo, 21.5. o 14:00/16:00
2. kolo N: Námestovo – Michalovce, 7.5. o 14:00/16:00
3. kolo N: Prešov – Žilina, 7.5. o 14:00/16:00; Michalovce - B. Bystrica, 30.4. o 13:00/15:00; Lipany – Trebišov, 17.4 o 10:00/12:00
4. kolo N: Sp. N. Ves – Poprad, 26.4. o 10:00/12:00
6. kolo N: Michalovce – Námestovo, 10.5. o 11:00/13:00
7. kolo N: Sp. N. Ves – Stropkov, 1.5. o 10:00/12:00
21. kolo: Senec – Nitra, 17.4. o 10:00/12:00
Dôvera U13/12
8. kolo: Inter – Myjava, 17.4. o 10:00/11:30
3. kolo N: Žilina – Prešov, 16.4. o 13:00/14:30; Michalovce – B. Bystrica, 17.4. o 14:00/15:30; Trebišov – Lipany, 16.4 o 14:00/15:30
4. kolo N: Michalovce – Žilina, 11.4. o 13:00/14:30
6. kolo N: Bardejov – Žilina, 12.4. o 13:00/14:30; Námestovo – Michalovce, 12.5. o 14:00/15:30; Košice – B. Bystrica, 14.5. o 13:00/14:30
7. kolo: B. Bystrica – Michalovce, 16.5. o 13:00/14:30
8. kolo: Nitra – Senec, 17.4. o 10:00/11:30

Upozorňuje FK, že pri žiadostiach o zmenu hracieho dňa a ÚHČ na pracovné dni, nebude súhlasiť s ÚHČ v pracovnej dobe do 14:00 (z dôvodu obsadzovania rozhodcov).

Upozorňuje FK, že aj pri podaniach cez elektronickú podateľňu, je pri žiadosti o zmenu potrebný súhlas súpera. Bez súhlasu súpera ŠTK žiadosť neschváli.

Vyžrebovanie nadstavbových častí súťažného ročníka v skupinách východ - stred, východ a stred sú zverejnené na futbalnete, aj so zmenami ÚHČ a hracích dní, podľa požiadaviek FK.

V stretnutí 20. kola Tipos III. LV Žilina B – Námestovo vyhlasuje podľa 100/i SP kontumačný výsledok s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 v prospech Žilina B. FK Námestovo odstupuje na doriešenie DK.

Námietku kapitána hostí v stretnutí 17. kola Dôvera U19 Trnava – Trenčín považuje za neopodstatnenú.

Pri komunikácii s ŠTK SFZ je potrebné používať elektronickú podateľňu ŠTK SFZ alebo e-mailovú adresu jan.panak@gmail.com.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční 17.4.2014 o 15:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 648: Calero Perez Marcos (MFK Zemplín Michalovce, II. liga), vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 30.3.

U. č. 649: Žiada klub MŠK Rimavská Sobota (II. liga) o písomné stanovisko k HNS divákov voči riadiacemu orgánu a delegovaným osobám v stretnutí 24. kola MŠK Rimavská Sobota – MFK Zemplín Michalovce (29.3.) do 8.4.

U. č. 650: Ján Mizerák (MFK Tatran L. Mikuláš, II.liga), vylúčený za kopnutie súpera neprimeranou silou v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 3 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b, 49/2b, od 30.3.

U. č. 651: Martin Harag (FK Rača, Tipos III. LZ), vylúčený za držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 30.3.

U. č. 652: Lukáš Hudý (ŠK Odeva Lipany, Tipos III. LV), vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 31.3.

U. č. 653: Marek Mihók (ŠK Futura Humenné, Tipos III. LV), vylúčený za úder lakťom do tváre v súboji o loptu v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b, 49/2b, od 31.3.

U. č. 654: Jakub Herich (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera I. LSD), vylúčený za držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 30.3.

U. č. 655: Dávid Kuric (MŠK Žilina, Dôvera I. LSD), vylúčený za zakázaný spôsob hry – hra rukou - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 27.3.

U. č. 656: Jakub Diladi (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera I. LMD), vylúčený za držanie súpera za dres - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 29.3.

U. č. 657: Peter Šinglár (MFK Košice, CL), za 9 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b, od 30.3.

U. č. 658: Saša Savič (FK Dukla B. Bystrica, CL), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 30.3.

U. č. 659: Ján Zápotoka (Partizán Bardejov, II. liga), za 9 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b, od 30.3.

U. č. 670: Filip Kutaj (AFC N. Mesto n. Váhom, Tipos III. LZ), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP čl. 37/5a, od 31.3.

U. č. 671: Tomáš Labún (FK Bodva Moldava n. Bodvou, Tipos III. LV), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 31.3.

U. č. 672: Ján Lončík (MŠK Žilina, Tipos III. LV), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 31.3.

U. č. 673: Tomáš Šimko (ŠK Odeva Lipany, Tipos III. LV), za 9 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5b, od 31.3.

U. č. 674: Ján Chupáč (MŠK Žilina B, Tipos III. LV), vylúčený za urážku rozhodcu – vulgárne výrazy v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 majstrovské stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c, 48/2b, od 20.3.

U. č. 675: Martin Habiňák (MŠK Námestovo, Tipos III.LV), za neoprávnený štart hráča, na základe rozhodnutia ŠTK, podľa DP, čl. 53/1b, e, 53/2b, zákaz výkonu športovej činnosti, podľa DP 9/2bii na 1 mesiac, od 27.3.

U. č. 676: Karol Birčák (vedúci mužstva, MŠK Námestovo, Tipos III. LV), za neoprávnený štart hráča Martina Habiňáka, na základe rozhodnutia ŠTK, podľa DP, čl. 53/3b, zákaz výkonu funkcie, podľa DP, čl. 19, 9/2b, i, c na 1 mesiac, od 4.4.

U. č. 677: Pavol Strapáč (tréner MŠK Námestovo, Tipos III. LV), za neoprávnený štart hráča Martina Habiňáka, na základe rozhodnutia ŠTK, podľa DP, čl. 53/3b, zákaz výkonu funkcie, podľa DP, čl. 19, 9/b, i, c na 1 mesiac, od 4.4.

U. č. 678: Viktor Hodoši (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera I. LSŽ), vylúčený za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 31.3.

U. č. 679: Kristián Marcin (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera I. LSŽ), vylúčený za kopnutie súpera v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 týždne, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 49/1b, 49/2b, od 31.3.

U. č. 680: Oliver Mihalík (1. FC Tatran Prešov, Dôvera I. LSŽ), vylúčený za urážku rozhodcu – vulgárne výrazy v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 4 majstrovské stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c, 48/2b, od 31.3.

U. č 681: Radoslav Čief (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera I. LSŽ), vylúčený za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1,2a, od 31.3.

U. č. 682: Alex Marfoldy (FK Slovan Levice, Dôvera I. LSŽ), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 31.3.

U. č. 683: Samuel Bogusz (MFK Lokomotíva Zvolen, Dôvera I. LSŽ), vylúčený za držanie súpera za dres - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b ii DP na 2 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1, 2a, od 30.3.

U. č. 684: Ivan Tobiáš (FK Senica), žiadosť o zmenu DO nespĺňa náležitosti – chýba meno hráča a RČ hráča.

U. č. 685: Boris Masár (FC Slovan Galanta), MRZ, žiadosť o zmenu DO zamieta, DP, čl. 38/4.

U. č. 686: Miroslav Hanuščák (FK Gerlachov), žiadosť o zmenu DO. DK podmienečne odkladá výkon zvyšku DO - zákaz výkonu športovej činnosti na jedno súťažné stretnutie, podľa DP 41/1, 2, 3, 4, od 4.4. do 31.7.2014.

U. č. 687: Daniel Rodriguez Chabi (ŠK Slovan Bratislava, Tipos III. LZ), žiadosť o zmenu DO. DK podmienečne odkladá výkon zvyšku DO - zákaz výkonu športovej činnosti na jedno súťažné stretnutie, podľa DP 41/1, 2, 3, 4, od 4.4. do 31.7.2014.

U. č. 688: Július Gombala (TJ ŠK Kremnička, III. LV), žiadosť o zmenu DO zamieta.

U. č. 689: Michal Bízik (TJ Dynamo Príbovce, III. LV), žiadosť o zmenu DO. DK podmienečne odkladá výkon zvyšku DO - zákaz výkonu športovej činnosti na jedno súťažné stretnutie, podľa DP 41/1, 2, 3, 4, od 4.4. do 31.7.2014.

U. č. 690: Juraj Jarábek (tréner FC Spartak Trnava, CL), za vyjadrenia po stretnutí 23. kola CL FK Senica – FC Spartak Trnava pre TV Digi na adresu delegovaných osôb, ukladá DO - pokarhanie, podľa DP čl. 9/1b, čl. 11.

U. č. 691: Na základe uznesenia č. 642 a stanoviska klubu FC Spartak Trnava, CL, stretnutie 23. kola, za HNS priaznivcov, v zmysle DP, čl. 71/1, 71/2a, b, c, d a 58/1a, ukladá klubu FC Spartak Trnava DO, podľa DP čl. 9/1c, 12/1,6 - finančnú pokutu 500.- €.

U. č. 692: Žiada klub FC Spartak Trnava o písomné stanovisko k HNS divákov – pyrotechnika, hádzanie predmetov mimo hracej plochy, hanlivé pokriky voči riadiacemu orgánu v stretnutí 23. kola CL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, do 9.4.

U. č. 693: Žiada 1. FC Tatran Prešov a trénera Jozefa Kostelníka o písomné stanovisko k HNS trénera domáceho družstva voči delegovaným osobám v stretnutí 24. kola II. ligy, 1. FC Tatran Prešov – ŽP Šport Podbrezová (29.3.), do 9.4. Zároveň Jozefovi Kostelníkovi, podľa DP, čl. 43/1,2a, 43/4 ukladá ochranné opatrenie - zákaz výkonu funkcie trénera, od 30.3. do rozhodnutia DK.

U. č. 694: Žiada MFK Tatran L. Mikuláš o identifikáciu a písomné stanovisko k HNS pána Ľubomíra Stanka (osoba vo VIP) voči delegovaným osobám v stretnutí 24. kola II. ligy, MFK Tatran L. Mikuláš – Partizán Bardejov (29.3.), do 9.4.

U. č. 695: Berie na vedomie stanovisko 1. FC Tatran Prešov v.z. Palša a partneri – Advokátska kancelária, k vyrovnaniu záväzkov voči hráčovi Petrovi Bašistovi.

U. č. 696: Berie na vedomie stanovisko Mgr. Pavla Hrnčiarika, PhD. k vyrovnaniu záväzkov klubu FC Petržalka 1898. DK sa môže zaoberať predmetným prípadom, podľa DP čl . 64/2, po predložení súdneho rozhodnutia príslušného orgánu – Rozhodcovského súdu SFZ.

U. č. 697: Berie na vedomie stanovisko Ing. Michala Kozáka k vyrovnaniu záväzkov klubu FC Petržalka 1898. DK sa môže zaoberať predmetným prípadom, podľa DP čl. 64/2, po predložení súdneho rozhodnutia príslušného orgánu – Rozhodcovského súdu SFZ.

U. č. 698: Berie na vedomie stanovisko Pavla Vránu k vyrovnaniu záväzkov klubu FK Dukla B. Bystrica. DK sa môže zaoberať predmetným prípadom, podľa DP čl. 64/2, po predložení súdneho rozhodnutia príslušného orgánu – Rozhodcovského súdu SFZ.

U. č. 699: Na základe správy DS zo stretnutia Spartak Myjava – FC Vion Z. Moravce (CL, 22. kolo 1.4.14), žiada klub Spartak Myjava o písomné stanovisko k použitiu kamery v helikoptére na diaľkové ovládanie, a to z dôvodu ohrozenia priebehu stretnutia a bezpečnosti a zdravia účastníkov stretnutia, do 9.4.2014.

Oznamuje žiadateľom o vyrovnanie peňažných pohľadávok, že DK rieši len prípady podliehajúce Disciplinárnemu poriadku čl. 64.

Upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov, že v prípade komunikácie treba uvádzať registračné číslo v SFZ (ISSF).

Žiada všetku e-mailovú poštu zasielať na adresu dk@futbalsfz.sk.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 10.4.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Medzinárodné nominácie/výjazdy rozhodcov a rozhodkýň FIFA:
7.5. WOWC Bielorusko - Turecko (Kováčová, Súkeníková, Mišková)

Upozorňuje zodpovedných funkcionárov klubov, že nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku 25 Rozpisu republikových súťaží vo futbale 2013/2014 (str. 39 pre súťaže riadené ŠTK, resp. str. 23 pre súťaže riadené ÚLK).

Oznamuje, že náhradné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa neuskutočnia.

Oznamuje, že jarné fyzické previerky sa uskutočnia 8.5. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Pozor 12.4., Kráľovič 24. – 25.4.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenie: Tomášová 9. – 22.4.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

Z dôvodu neúčasti družstva MFK Tupperware Nové Zámky na druhom stretnutí štvrťfinále play-off FK Slovanet Prešov - MFK Tupperware Nové Zámky dňa 28.3., v zmysle čl. 82, bod 2. SP SF, vyhlasuje kontumačný výsledok 5:0 v prospech družstva FK Slovanet Prešov.

Schválila termín prvého stretnutia štvrťfinále SP medzi družstvami KSF Doxx Žilina – Piešťany Dragons Podolie na 12.4.14 o 20:30 hod. v ŠH Rosinky Žilina.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na prvé stretnutia semifinále play–off 1. SLF: 4.4. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava – FK Slovanet Prešov (Ploštica, Botka, Krchňavý), o 20:15 Across Pinerola Bratislava – FTVŠ UK Bratislava (Peško, Bohun, Zeleňák).

Delegovanie R a D na druhé stretnutia semifinále play–off 1. SLF: 11.4. o 19:30 FK Slovanet Prešov - Slov-matic FOFO Bratislava (Gál, Chudý, Kuspan), o 20:30 FTVŠ UK Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Belavý, Nagy, Badura).

Delegovanie R a D na 4. kolo play-out: 11.4. o 20:00 MFsK Nitra – sTC Púchov (Peško, Bohun, Hrmo), 12.4. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Budáč P., Budáč M., Jablonický).

Delegovanie R a D na prvé stretnutie štvrťfinále SP: 12.4. o 20:30 KSF Doxx Žilina – Piešťany Dragons Podolie (Rogoň, Behančin).

Pre zistené nedostatky v rozhodovaní stretnutia 1. SLF (Futsal Team Levice – FTVŠ UK Bratislava), prijala opatrenie voči R Wojčík Tomáš - pozastavenie delegácie na 2 stretnutia.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D57: Za nenastúpenie na štvrťfinále play-off, udeľuje družstvu MFK Tupperware Nové Zámky pokarhanie a pokutu 82,99 €, v zmysle DP SF ST 2/2/a a nariaďuje v termíne do 10.4.14 družstvu MFK Tupperware Nové Zámky uhradiť v prospech družstva FK Slovanet Prešov 300,- €, v zmysle časti B, článku 5/m3 RS SF 2013/14.

D58: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 MFS, od 3.4.: Igor Remák (FTVŠ UK Bratislava).

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie, v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

ŠTK nariaďuje dohrávky:

I. liga žien a junioriek
8. kolo: Selce – Žilina, 22.4.14 - 14:00 ženy, 16:00 juniorky
II. liga žien BA
10. kolo: Svätý Jur – Kopčany, 8.5.14 o 13:00 a Kuchyňa – Myjava, 8.5.14 o 13:30

ŠTK schvaľuje:
Dohodu klubov MFK Michalovce a Sp. Nová Ves
o dohrávke 13. kola II. ligy žien Východ a RL žiačok Východ dňa 17.4. - 15:00 žiačky, 17:00 ženy;
Dohodu klubov ŠKF Žirafa Žilina a AS Trenčín o odohraní 16. kola II. ligy žiačok Západ dňa 8.5. o 10:00;
Zmenu hracieho času 13. kola II. ligy žien Východ, Slovan Halič – Partizán Bardejov na 5.4. o 11:30;
Zmenu hracej plochy 17. kola II. ligy žien, Tatran L. Mikuláš – Sp. Nová Ves. Stretnutie sa odohrá 3.5. o 10:00 na UT v Okoličnom;
Termíny turnajov RL žiačok Sever: 27.4. Bziny, 11.5. Selce, 25.5. Ružomberok, 8.6. Selce, 15.6. Beňuš. Zápasy sa hrajú od 9:00, podľa rozpisu v ISSF.

Obsadenie rozhodcov:

Slovenský pohár žien:
16.4. o 16:00 Slovan BA – Žilina (BFZ) a Orlové – Nové Zámky (ZsFZ)
I. liga žien:
12.4. o 13:00 Slovan BA – Tren. Teplice (BFZ), o 14:30 Nové Zámky - Selce (ZsFZ); 13.4. o 13:00 Humenné - Šaľa (VsFZ)
I. liga junioriek:
12.4. o 15:00 Slovan BA – Tren. Teplice (BFZ), o 16:30 Nové Zámky - Selce (ZsFZ);
13.4. o 15:00 Humenné - Šaľa (VsFZ)
II. liga žien BA:
12.4. o 13:00 Dúbravka - Trnava (BFZ), o 15:00 Kuchyňa – Dun. Lužná (BFZ) a Povoda - Svätý Jur (ZsFZ);
13.4. o 14:00 Láb - Kopčany (BFZ), o 15:00 Myjava - Karlova Ves (ZsFZ);
RL žiačok BA:
12.4. o 11:15 Dúbravka - Trnava (BFZ), o 13:30 Povoda - Svätý Jur (ZsFZ);
13.4. o 10:00 Petržalka – Slovan (BFZ), o 13:30 Myjava - Karlova Ves (ZsFZ)
II. liga žien Západ:
12.4. o 15:00 Beluša - Bziny (ZsFZ), o 15:00 Púchov - ŽFK v Bánovciach nad Bebravou (ZsFZ);
13.4. o 11:00 Horná Nitra - Topoľčany (ZsFZ), o 12:30 Orlové - Čaka (ZsFZ)
RL žiačok Západ:
13.4. o 12:00 Tren. Teplice - Žilina (ZsFZ), o 13:30 Bojná - Trenčín (ZsFZ)
II. liga žien Východ:
12.4. o 10:00 L. Mikuláš - Michalovce (SsFZ), o 15:00 Sp. Nová Ves - Halič (VsFZ);
17.4. o 17:00 Michalovce - Sp. Nová Ves (VsFZ)
RL žiačok Východ:
13.4. o 13:00 Sp. Nová Ves - Stakčín (VsFZ)
17.4. o 15:00 Michalovce – Sp. Nová Ves (VsFZ)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia

DÁNSKO: Pavol Šimčo (ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves)
ČESKO: Ľubomír Jašica (TJ Novoť), Attila Szeman (TJ Tyce Svätá Mária), Andrej Ondruš (OŠK Lutila), Peter Deďo (TJ Javorina Malcov), Július Matys (FK Demjata), Jaroslav Michal (TJ Prameň Dolná Strehová)
NEMECKO: Seybou Sidibe (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Repík (PFK Piešťany), Pavel Vrána (FK Dukla Banská Bystrica)

Provizórna registrácia v zahraničí

NEMECKO: Rudolf Práznovský (TJ Družstevník Pusté Sady – SV Oberbilk 09 Düsseldorf), Peter Zaťko (TJ Družstevník Opoj – SV Oberbilk 09 Düsseldorf)

Zaevidované profesionálne zmluvy

Lukáš Mihálik (FC ViOn Zlaté Moravce)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

MARCEL PODOLÁK – Michal Horodník (MFK Košice)
KAROL CSONTÓ – Erik Čikoš (ŠK Slovan Bratislava)


SEKRETARIÁT

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.