Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 18, 2014

Úradná správa č. 39 zo dňa 19.4.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 19.4.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje zmeny termínov stretnutí 27. a  29. kola CL: MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, nedeľa 20.4. o 17:30; FC ViOn Z. Moravce – FK Dukla B. Bystrica, nedeľa 20.4. o 18:30; FC ViOn Z. Moravce – FC Spartak Trnava, sobota 3.5. o 15:00; MFK Košice – AS Trenčín, nedeľa 4.5. o 16:30; MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, pondelok 5.5. o 18:30.

Oznamuje zmeny začiatkov stretnutí 28. kola CL: FK DAC D. Streda – FK Dukla B. Bystrica, sobota 26.4. o 19:00; FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce, sobota 26.4. o 19:30.


LICENČNÁ KOMISIA

Dôležité oznamy futbalovým klubom CL k licenčnému konaniu a UEFA FFP.

1) Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) bude zasadať dňa 29.4.2014. Z tohoto dôvodu je potrebné do termínu jeho zasadnutia komisii doručiť "Písomné vyhlásenie pred rozhodnutím o udelení licencie", ktoré podľa znenia článku 61 platnej licenčnej smernice, nesmie byť vystavené skôr ako 22.4.2014! Doporučuje sa "vyhlásenie" zaslať vopred oskenované e-mailom tajomníkovi komisie a originál zaslať doporučenou poštou na adresu sídla SFZ;

2) V náväznosti na vstup zákona č.1/2014 Zz. do platnosti, VV SFZ na svojom marcovom zasadnutí schválil nasledovnú úpravu znenia článku 49, ods. 2 Smernice klubového licenčného systému, vydanie 2012: "V súlade so zákonom 1/2014 Z.z., musí mať každý žiadateľ o licenciu "Hlavného usporiadateľa" vyškoleného SFZ, ďalej Návštevný poriadok a Organizačný poriadok štadióna, na ktorom hráva domáce stretnutia, schválený vlastným oprávneným orgánom a posúdený oprávneným orgánom SFZ." Uvedená zmena vstúpila do platnosti dňom jej schválenia VV SFZ. V tejto súvislosti žiada kluby FC Nitra, AS Trenčín, FK Dukla Banská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce o doručenie Návštevného a Organizačného poriadku domáceho štadióna, spracovaného podľa ustanovení zákona č.1/2014 Zz. a schváleného kompetentným orgánom klubu, v termíne do 28.4.2014;

3) V systéme UEFA CL&FFP je už prístupný súbor FS 2014.01, do ktorého do 25.4.2014 treba vložiť potrebné údaje z finančných výkazov klubov a odoslať na úroveň SFZ. Písomné usmernenie oddelenia UEFA FFP SUPPORT bolo odoslané autorizovaným osobám klubov CL.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Vyžrebovala ŠK Slovan Bratislava ako domáci klub vo finále Slovnaft Cupu (ŠK Slovan – MFK Košice). Finále sa odohrá 1.5. na štadióne v Myjave.

Schvaľuje zmeny hracích dní a ÚHČ:
Dôvera U19

21. kolo: Bardejov – Senica, 29.4. o 14:00
Dôvera U17/16
8. kolo: Trenčín – Dubnica, 26.4. o 13:00/15:00
6. kolo: Prešov – Nitra , UT Prešov (zmena HP)
Dôvera U15/14
22. kolo: Trenčín – Púchov, 27.4. o 13:00/15:00
6. kolo N: Jupie BB – Martin. 8.5. o 10:00/12:00
Dôvera U13/12
2. kolo N: Žilina – Bardejov, UT Strážov (zmena HP)
3. kolo N: Žilina – Prešov, UT Strážov (zmena HP)
9. kolo N: Podbrezová – Jupie BB, 4.5 o 10:00/11:30 (oprava US č. 38)

Dôrazne žiada FK nahlasovať zmenu štadióna alebo hracej plochy cez elektronickú podateľňu ISSF. Bez súhlasu ŠTK nie je možné zmeniť hraciu plochu, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí v ISSF.

Žiada FC Spartak Trnava o vyjadrenie k neposkytnutiu zdravotnej starostlivosti zranenému hráčovi Prešova Polačekovi v stretnutí 7. kola Dôvera U17 Trnava – Prešov a uviesť aj osobu zodpovednú za zdravotnú starostlivosť v tomto stretnutí.

Schvaľuje zmenu hracej plochy Prešov B, Tipos III. LV. Do konca súťažného ročníka družstvo MS odohrá na hlavnom štadióne v Prešove.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia Tipos III. LZ, 21. kolo Skalica – Piešťany, podľa 100/e SP a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Skalice. FK Piešťany odstupuje na doriešenie DK SFZ .

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 20. kola Dôvera U19, Prešov – Trnava, podľa 100/a SP a priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech Trnavy. FK Prešov a Trnavu odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 7. kola Dôvera U17, Podbrezová – Žilina, podľa 100/i SP a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Podbrezovej. MŠK Žilina odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Na základe uznesení DK SFZ č. 647 a 718, eviduje odpočet 6 bodov FC Petržalka 1898 dospelí po skončení súťažného ročníka 2013/2014.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční 7.5. od 15:00.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 735: Vladislav Palša (Partizán Bardejov, II. liga), DK ruší uznesenie č. 703 z ÚS č. 39.

U. č. 736: Roderik Szantó (FKM N. Zámky, Tipos III. LZ), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a, od 7.4.

U. č. 737: Mário Šúst (PFK Piešťany, Tipos III. LZ), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.37/5a, od 7.4.

U. č. 738: Patrik Schiszler (FKS Nemšová, Tipos III. LZ), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno 1 stretnutie, podľa DP, čl.37/5a, od 7.4.

U. č. 739: Matej Luščák (ŠK Milénium 2000 Bard. Nová Ves, Tipos III. LV), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.37/5a, od 7.4.

U. č. 740: Ákos Szarka (FK DAC 1904 D. Streda, CL), vylúčený za surové kopnutie súpera zozadu (šľapák), s následkom zranenia a dlhodobej práceneschopnosti, podľa DP, čl. 45/1. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii, čl. 45/2b, v spojení s čl. 39/3, na 9 mesiacov, od 6.4.2014 a finančnú pokutu 2 000.- €, podľa čl. 12/2. DO sa nevzťahuje na prípravné stretnutia.

U. č. 741: MFK Dubnica (II. liga), v zmysle uznesení č. 568 a 646, DK berie na vedomie splnenie časti záväzku klubu (4.4.2014) a zároveň ponecháva v platnosti uložené ochranné opatrenie, podľa DP čl. 43/1, 2a a čl. 43/4, až do úplného splnenia povinnosti voči hráčom. DK ukladá klubu povinnosť predkladať pravidelné informácie o plnení splátkového kalendára.

U. č. 742: Andrej Romančík (MŠK Fomat Martin, Tipos III. LV), vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 13.4.

U. č. 743: Martin Hreško (ŠK Futura Humenné, Tipos III. LV). DK na základe vlastných zistení, správy PR a stanoviska odbornej komisia upúšťa od DO podľa DP čl. 78/1 a čl. 38/1.

U. č. 744: Peter Jakubčo (ŠK Futura Humenné, Tipos III. LV), vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na jedno 1 stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b a  čl. 37/3, od 13.4.

U. č. 745: Dejan Uzelac (FC Lokomotíva Košice), Tipos III. LV, vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 13.4.

U. č. 746: Ján Janič (ŠK Odeva Lipany, Tipos III. LV), vylúčený za HNS voči R. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 4 týždne, podľa DP čl.71/1, 71/2a, b a čl. 48/1c a 48/2b, od 13.4.

U. č. 747: Radoslav Straka (AFC N. Mesto n. Váhom, Tipos III. LZ), vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 13.4.

U. č. 748: Róbert Močko (OFK D. Lužná, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS voči R. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 4 týždne, podľa DP, čl.71/1, 71/2a,b a čl. 48/1c a 48/2b, od 14.4.

U. č. 749: Martin Habiňák (MŠK Námestovo, Tipos III. LV), žiadosť o odpustenie trestu zamieta (U.č. 733).

U. č. 750: Pavol Strapáč (tréner MŠK Námestovo, Tipos III. LV), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO (2 týždne) podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/1, 2, 3 do 17.7.2014.

U. č. 751: MŠK Fomat Martin - DK berie na vedomie vyjadrenie klubu k incidentu v stretnutí 21. kola Tipos III. LV medzi MŠK Fomat Martin a ŠK Futura Humenné a ukladá povinnosť zvýšiť počet členov US na 15 do 31.12.2014, podľa čl. 43/1, 43/2l a ukladá finančnú pokutu 300.- €, podľa čl. 9/1c a čl. 12/6.

U. č. 752: Karol Brčák (VD, MŠK Námestovo, Tipos III. LV), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO (2 týždne) podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/1, 2, 3, do 17.7.2014.

U. č. 753: Marek Mihok (ŠK Futura Humenné, Tipos III. LV), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO (1 súťažné stretnutie) podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/1, 2, 3, do 17.7.2014.

U. č. 754: Ján Mizerák (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), žiadosť o zmenu DO. DK výkon zvyšku DO (1 súťažné stretnutie) podmienečne odkladá, podľa DP, čl. 41/1, 2, 3, do 17.7.2014.

U. č. 755: Žiada MFK Košice o vyjadrenie k vzniku škody spôsobenej v kabíne hostí na štadióne MŠK Námestovo - poškodené dvere (stretnutie Tipos III. LV, 13.4.).

U. č. 756: FK Dukla B. Bystrica, CL DK obdržala rozhodnutie OS B. Bystrica v právnej veci 14 RO/116/2013-26 vo veci žalobcu hráča Andreja Nemca. Platobný rozkaz vydaný všeobecným súdom nespĺňa náležitosti podľa DP, čl. 64/2.

U. č. 757: Vratko Holienčin (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera I. LSD), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti rukou mimo PU. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b a čl. 46/1a a čl. 46/2, od 13.4.

U. č. 758: Roland Peseky (FC Nitra, I. LMD), žiadosť o zmenu DO zamieta.

U. č. 759 : Boris Beniač (MŠK Žilina, Dôvera I. LMD), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.37/5 a, od 13.4.

U. č. 760: Boris Beniač (MŠK Žilina, Dôvera I. LMD), za neoprávnený štart hráča (U. č. 704) DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 53/1b a čl. 53/4, tiež čl. 39/1, 2, od 13.4. DO začne plynúť po vykonaní DO uloženého v uznesení č. 759.

U. č. 761: Berie na vedomie vyjadrenie ŠTK SFZ ku kontumácii stretnutia 1. FC Tatran Prešov – FC Spartak Trnava, I. LSD, 20. kolo, dňa 12.4., bez prijatia DO.

U. č. 762: Berie na vedomie vyjadrenie ŠTK SFZ ku kontumácii stretnutia MFK Skalica – PFK Piešťany, Tipos III. LZ, 21. kolo, dňa 13.4., bez prijatia DO.

U. č. 763: Martin Mesároš (FC Nitra, I. LSD), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 2 súťažné stretnutia, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1, 45/2a, od 13.4.

U. č. 764: Juraj Vindiš (FC Nitra, Dôvera I. LSD), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, bez možnosti hrať s loptou. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 3 súťažné stretnutia, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b a čl. 45/1, 45/2a, od 13.4.

U. č. 765: Lukáš Ďuriška (AS Trenčín, CL), vylúčený po 2. ŽK. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 13.4.

U. č. 766: FC Nitra, DK berie na vedomie stanovisko štatutárnych zástupcov klubu k U. č. 526 a vo veci samej bude pokračovať po obdržaní ďalších podkladov od príslušných orgánov a vlastných zistení.

U. č. 767: DK sa zaoberala správaním divákov v stretnutí CL medzi AS TrenčínŠK Slovan Bratislava a udeľuje obidvom klubom pokarhanie, podľa DP čl. 9/1b a čl.11.

U. č. 768: Jozef Talian (1. FC Tatran Prešov, II. liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 45/1, 2a, od 13.4.

U. č. 769: Zdenko Kamas (FK Pohronie ŽH - Dolná Ždaňa, II. liga), vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP, na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3, od 14.4.

U. č. 770: Berie na vedomie správu delegáta zo stretnutia CL FK Dukla B. Bystrica – MŠK Žilina, bez prijatia DO.

U. č. 771: Patrik Pavlenda (FC Vion Z. Moravce, CL), za 5 napomenutí ŽK, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 37/5 a, od 13.4.

U. č. 772: Žiada hráča Dária Krišta (FK DAC 1904 D. Streda) o stanovisko k poškodeniu zariadenia na štadióne FK Senica, v stretnutí CL FK Senica – FK DAC D. Streda.

U. č. 773: Žiada FK Senica o vyčíslenie škody na zariadení, ktoré vznikli počas stretnutia CL, FK Senica -FK DAC 1904 D. Streda.

U. č. 774: Žiada podrobné písomné stanovisko Ondreja Dudu (tréner MFK Zemplín Michalovce, II. liga), k nerešpektovaniu uznesenia č. 734 a DP, čl.19, v stretnutí Pohronie Dolná Ždaňa – MFK Zemplín Michalovce. DO menovanému zostáva v platnosti. Termín stanoviska do 23.4.2014.

U. č. 775: Žiada delegáta stretnutia FK Pohronie ŽH Dolná Ždaňa - MFK Zemplín Michalovce (II. liga), Jána Sihelského  o podrobné písomné stanovisko k nerešpektovaniu uznesenia č. 734, DP, čl.19. Termín stanoviska do 23.4.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 24.4.2014.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie turnaja Slovakia cup 2014:
28.4.

11:00 Japonsko – Rusko (CZE, UAE, Barenčík, UAE, Tr. Stankovce)
11:00 Slovensko – SAE (RUS, Somoláni T., Bednár, JPN, Nové Mesto n. Váhom)
15:00 Belgicko – Nórsko (UKR, Petríček, Sluk M., Hancko, Tr. Stankovce)
15:00 Česko – Ukrajina (BEL, Borsányi, Dobrovský, NOR, Nové Mesto n. Váhom)
29.4.
11:00 Japonsko – Nórsko (UAE, UAE, Hancko, CZE, D. Vestenice)
11:00 Slovensko – Ukrajina (NOR, Bóllo, Roszbeck, BEL, Partizánske)
15:00 Rusko – Belgicko (SVK, Jankovič, Pozor, UKR, D. Vestenice)
15:00 SAE – Česko (JPN, Čajka, Ondruš, RUS, Partizánske)
1.5.
11:00 Česko – Slovensko (RUS, Budáč, Hrdlička, NOR, Lehota p. Vtáčnikom)
11:00 Belgicko – Japonsko (CZE, Petríček, Lieskovský, Hancko, Stará Turá)
15:00 Ukrajina – SAE (BEL, Kováč, Galo, JPN, Lehota p. Vtáčnikom)
15:00 Nórsko – Rusko (UKR, UAE, Barenčík, UAE, Stará Turá)
2.5.
11:00 stretnutie o 7. miesto (R, UAE, Hancko, NR, Ilava)
11:00 stretnutie o 5. miesto (R, Vorel, Vitko, NR, Beluša)
11:00 stretnutie o 3. miesto (R, Chládek, Mikulaj, NR, Nová Dubnica)
14:00 stretnutie o 1. miesto (R, Sluk R., Žákech, NR, Tr. Teplice)

Oznamuje, že jarné fyzické previerky sa uskutočnia 8. 5. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Mastiš 1. - 2.5., Borsányi od 11.4. k dispozícii KR, Ondruš 27.4., 1. – 4.5., Perašín 25. – 27.4., Pavlík 9.5., Weiss E. 4. – 27.6., Čiernik 10. – 11.5., Vorel 3. – 4.5., Šuniar 12.5., 15.5., 19. – 23.5., 26. – 30.5., Benko 28.4.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Ospravedlnenia: Schneider 3. – 4.5., 17. – 18.5., 31. 5. – 1.6., 14. – 15.6., Kmec 2. – 5.5., Hlebaško 8. – 11.5.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

Schválila termín druhého štvrťfinále SP Across Pinerola Bratislava - Body Team Humenné na 23.4. o 19.30 v ŠH Mladosť Bratislava

Schválila termíny stretnutí o 5. a 6. miesto 1. SLF: prvé stretnutie, 25.4. o 19:30 v Leviciach, druhé stretnutie, 30.4. o 20:00 v Nových Zámkoch

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie na tretie stretnutie semifinále play-off 1 SLF: 25.4. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava – FK Slovanet Prešov (Fischer, Belavý, Kubinec), o 20:15; Across Pinerola Bratislava – FTVŠ UK Bratislava (Peško, Gál, Hrmo)

Delegovanie na prvé stretnutie o 5. miesto: 25.4. o 19:30 Futsal Team Levice – MFK Tupperware Nové Zámky (Budáč P. ml, Polomský, Slimák)

Delegovanie na 5. kolo play–out 1.SLF: 25.4. o 20:00 MFsK Nitra – ŠK Makroteam Žilina (Chudý, Kopec, Zeleňák), o 19:30 sTC Púchov – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Budáč P. st, Budáč M., Badura)

Delegovanie na SP: 23.4. o 19:30 Across Pinerola Bratislava - Body Team Humenné (Peško, Bohun)

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 61: Zastavenie činnosti za 6. ŽK na 2 MFS od 15.4.: Andrej Pagáč (03A7009, sTC Púchov).

Exekutíva súťaží žiada zaslať videozáznam z prvého stretnutia štvrťfinále SP KSF Doxx Žilina – Piešťany Dragons Podolie zo dňa 12.4. na adresu Ing. Marcel Kubinec, Mládežnícka 8, 984 01 Lučenec v termíne do 22.4.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

ŠTK oznamuje:

Finále Slovenského pohára žien 2013/2014 ŠK Slovan Bratislava – FC Union Nové Zámky sa uskutoční 1.5.2014 o 13:00 na štadióne AFC Nové Mesto n. Váhom.

Schvaľuje dohody klubov:
1) TJ Slovan Bojná – ŠKF Žirafa Žilina o odložení 15. kola RL žiačok Západ. Dohodu na náhradnom termíne je potrebné zaslať do 23.4.
2) MŠK T. Teplice – ŠKF Žirafa Žilina o odohraní 14. kola RL žiačok Západ dňa 29.4. o 17:00
3) MFK Dubnica nad Váhom – MŠK T. Teplice o odohraní 15. kola RL žiačok Západ dňa 7.5. o 18:00
4) FKM Karlova Ves – ŠK FC Povoda o dohrávke 15. kola II. ligy žien BA a RL žiačok BA dňa 27.4., ženy o 13:30, žiačky o 12:00
5) ŠK ŠTICH Humenné – AGRIFOP Stakčín o odohraní 15. kola RL žiačok Východ dňa 1.5. o 16:00 v na štadióne v Stakčíne
6) TJ Slovan Halič – Tatran L. Mikuláš, II. liga žien Východ, o zmene začiatku stretnutia 15. kola dňa 19.4. o 12:00
7) TJ Partizán Bardejov – Tatran L. Mikuláš, II. liga žien Východ o zmene začiatku stretnutia 16. kola dňa 26.4. o 10:30.

Nariaďuje dohrávku 8. kola I. ligy žien a junioriek ŠK Selce – ŠKF Žirafa Žilina na 24.4. o 15:00 ženy, o 17:00 juniorky.

Obsadenie rozhodcov:
Finále SP žien:

1.5.14 o 13:00 Slovan BA – Nové Zámky (SFZ)
I. liga ženy:
24.4. o 15:00, Selce - Žilina (SsFZ)
26.4. o 13:00 Slovan BA - Šaľa (BFZ)
26.4. o 14:30 Nové Zámky - Žilina (ZsFZ)
27.4. o 13:00 T. Teplice - Selce (ZsFZ)
I. liga juniorky:
24.4. o 17:00 Selce - Žilina (SsFZ)
26.4. o 15:00 Slovan BA - Šaľa (BFZ)
26.4. o 16:30 Nové Zámky - Žilina (ZsFZ)
27.4. o 15:00 T. Teplice - Selce (ZsFZ)
II. liga ženy BA:
26.4. o 13:00 Dúbravka - Svätý Jur (BFZ)
26.4. o 15:00 Kuchyňa - Karlova Ves (BFZ)
26.4. o 15:00 Trnava - Láb (ZsFZ)
27.4. o 13:30 Karlova Ves - Povoda (BFZ)
27.4. o 15:00 Myjava - Kopčany (ZsFZ)
1.5. o 15:00 Povoda - Kuchyňa (ZsFZ)
RL žiačok BA:
26.4. o 11:50 Dúbravka - Svätý Jur (BFZ)
26.4. o 13:30 Trnava – Petržalka (ZsFZ)
27.4. o 12:00 Karlova Ves - Povoda (BFZ)
27.4. o 13:30 Myjava – Slovan BA (ZsFZ)
II. liga ženy Západ:
26.4. o15:00 Beluša - Čaka, Bziny - ŽFK Bánovce, Orlové – Topoľčany a Púchov - Horná Nitra (všetky ZsFZ)
RL žiačok Západ:
26.4. o 14:00 Dubnica - Bojná (ZsFZ)
29.4. o 17:00 T. Teplice - Žilina (ZsFZ)
RL žiačok Sever:
Turnaj v Bzinách 27.4.14 od 9:00 Ružomberok – Bziny, Beňuš – Ružomberok, Beňuš – Bziny (všetky SsFZ)
II. liga ženy Východ:
26.4. o 10:30 Bardejov – L. Mikuláš (VaFZ)
26.4. o 15:00 Halič – Michalovce (SsFZ)
RL žiačok Východ:
27.4. o 13:00 Stakčín - Michalovce (VsFZ)
27.4. o 15:00 Bardejov - Humenné (VsFZ)
1.5. o 16:00 Stakčín - Humenné (VsFZ)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia

ISLAND: Sidónia Harbistová (ŠK Štich Humenné)
NEMECKO: Dominik Čontošfalský (FK Čaňa), Viktória Gergelyová (W.F.G.Trebišov)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Vladimír Staš, Michal Berecký, Lukáš Zapotoka, Vladislav Palša, Jakub Pavúk, Slavomír Kica, Vladimír Andraščík, Ján Guľa (všetci Partizán Bardejov)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov

TOMÁŠ GEIST – Branislav Ľupták, Martin Chrien (obaja FK Dukla Banská Bystrica)
JURAJ VENGLOŠ – Dávid Guba (MŠK Žilina)


SEKRETARIÁT

VV SFZ na svojom zasadnutí konanom dňa 8.4.2014 prijal uznesenie č. 61/14, ktorým:

a) ruší Etickú komisiu SFZ, Ekonomickú komisiu SFZ, Trénersko-metodickú komisiu SFZ, Komisiu mládeže a školského futbalu SFZ, Komisiu ženského futbalu SFZ a Zdravotnú komisiu SFZ;

b) prenáša kompetencie zrušenej Etickej komisie SFZ na Legislatívno-právnu komisiu SFZ, ukladá predsedovi LPK upraviť štatút komisie, so zakomponovaním prenesených kompetencií Etickej komisie SFZ do neho, mení názov Legislatívno-právnej komisie SFZ na Legislatívno-právnu a etickú komisiu SFZ;

c) prenáša kompetencie Trénersko-metodickej komisie SFZ, Komisie mládeže a školského futbalu SFZ, Komisie ženského futbalu SFZ a Zdravotnej komisie SFZ na Technický úsek SFZ, kde budú uvedené kompetencie vykonávať „ad hoc“ komisie a pracovné skupiny, podľa čl. 64 stanov SFZ;

d) za členov
Revíznej komisie SFZ volí
pp.: Miroslav Berzedy, Eugen Cirák, Miroslav Kvaššay, Ladislav Slanec a Štefan Vaľko
Disciplinárnej komisie SFZ volí pp.: Peter Potecký, Milan Bednár, Róbert Dadykin, František Lunák, Peter Mihál, Marián Pochaba, Peter Reisz, Jozef Škríba, Peter Vachan, Marián Vereš
Odvolacej komisie SFZ volí pp.: Boris Benkovič, Miroslav Bobák, Ladislav Polka, Ján Svák, za náhradníka p. Petra Šamka
Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ volí pp.: Boris Goga, Peter Michalík, Timotej Minarovič
Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ volí pp.: Matúš Štulajter, Viliam Kupec, Boris Kordoš

za predsedu
Licenčnej komisie SFZ volí p. Juraja Obložinského
Komisie delegátov SFZ volí p. Františka Košičára
Komisie SFZ pre štadióny a ihriská volí p. Ladislava Liptáka
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ volí p. Jozefa Malicha
Komisie partnerov SFZ volí p. Jozefa Síkelu
Matričnej komisie SFZ volí p. Roberta Šuníka
Športovo-technickej komisie SFZ volí p. Jána Panáka
Zmierovacej komisie SFZ volí p. Jána Vrbu

ustanovuje za členov
Komisie rozhodcov SFZ
pp.: Tibor Jančovič, Ľubomír Udvardy, Artúr Jakubec, Viliam Vais
Licenčnej komisie SFZ pp.: Miloš Richnák, Vincent Rechtorík, Vladimír Brenčič, Daniel Chmúrny, Milan Sládkovič, Ivan Dežď, Ján Fašung, Marián Elefant, Peter Michalík, Andrej Rozvadský
Komisie delegátov SFZ pp.: Eduard Chalmoviansky, Vladimír Ondrušek, Jaroslav Švarc, Pavol Kuteľ
Komisie SFZ pre štadióny a ihriská pp.: Bohumil Andraštík, Peter Augustín, Jozef Michálik, Vendelín Novýsedlák, Roman Uváček, Milan Vorčák, Martin Šarišský
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ pp.: Jaroslav Čollák, Alexander Bíró, Jozef Čorba, Miroslav Hlivák, Roman Huszár, Tomáš Gábriš, Marek Holbík, Branislav Harabín, Andrej Poruban, Miroslav Vereb, Žaneta Surmajová, Marek Majtán, Marcel Dolobač, Tomáš Luščoň
Matričnej komisie SFZ pp: Jozef Žitník, Tibor Urban, Branislav Straka, Alžbeta Majláthová, Stanislav Špila
Športovo-technickej komisie SFZ pp.: Ján Šuniar, Rudolf Oravec, František Nagy, Štefan Olšavský

e) zriaďuje pri Legislatívno-právnej a etickej komisii SFZ etický panel a ustanovuje pp. Malicha, Čolláka a Dolobača za členov etického panelu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ

f) odkladá voľby a ustanovovanie predsedu a členov Komisie futsalu SFZ, členov Komisie partnerov SFZ a členov Zmierovacej komisie SFZ na 7.5.2014

g) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ na 7.5.2014 v Dolnom Kubíne

h) oznamuje, že vo voľbách dňa 7.5.2014 budú volení a ustanovovaní títo funkcionári: člen Revíznej komisie SFZ za ÚLK, predseda a členovia Komisie futsalu SFZ, členovia Komisie partnerov SFZ, členovia Zmierovacej komisie SFZ, a členovia Matričnej komisie SFZ za ÚLK alebo za jej členov

i) vyzýva príslušných členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované VV SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, ods. 6, písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 Volebného poriadku SFZ a podľa ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 23.4.2014 generálnemu sekretárovi SFZ

j) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5, ods. 2, písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak

k) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním

l) ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, aby po 23.4.2014 do troch pracovných dní oznámil predsedom orgánov SFZ a kandidátom na predsedov orgánov SFZ mená kandidátov na ostatných členov príslušných orgánov SFZ

m) ukladá predsedom a kandidátom na predsedov orgánov SFZ, aby najneskôr v deň volieb, pred uskutočnením volieb, GS SFZ písomne oznámili návrhy mien na ostatných členov orgánu SFZ, ktorému by mali predsedať.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.