Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 8, 2016

Úradná správa č. 39 zo dňa 9.4.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 9.4.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom aprílovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, dňa 3.6.2016 v Bratislave a jej delegátom odporučil tento predbežný program :

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Schvaľovanie čestného člena SFZ

 5. Udeľovanie ocenení SFZ

 6. Schvaľovanie Volebného a Rokovacieho poriadku SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu RoS SFZ

 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku RoS SFZ

 10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 11. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží

 12. Schvaľovanie návrhu na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s., prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave

 13. Správa o činnosti SFZ a SFZ Marketing od ostatnej volebnej konferencie SFZ

 14. Správa Revíznej komisie SFZ

 15. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014

 16. Správa o hospodárení za obdobie roka 2015, schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015

 17. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016

 18. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016

 19. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a  SFZ Marketing, s.r.o. pre roky 2015 a 2016

 20. Odvolanie člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ

 21. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ

 22. Voľby kontrolóra SFZ

 23. Voľby členov antidopingovej komisie SFZ

 24. Diskusia

 25. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

 26. Ukončenie

 


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FL, že kontaktným osobám bolo odoslané vyrozumenie o doplnení / kompletnosti zaslanej licenčnej dokumentácie k 7.4.2016.

Žiada autorizované osoby pre UEFA CL&FFP IT systém o vloženie požadovaných informácií do balíčka FS.2016.01 a jeho odoslanie na úroveň SFZ najneskôr v pondelok 25.4.2016.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov, HČ a HP stretnutí:

DOXXbet liga
24. kolo (2. kolo NČ): Nitra – L. Mikuláš 8.4. o 18:00
25. kolo (3. kolo NČ): Poprad – Sp. N. Ves 16.4. o 19:30
29. kolo (7. kolo: NČ): Šaľa – Senec 13.5. o 17:00
30. kolo (8. kolo NČ): Sp. N. Ves – Poprad 21.5. o 17:00 (výmena poradia stretnutí)

U19
20. kolo: Košice – Slovan 16.4. o 14:00 (HP: Košice - Čermeľ)
21. kolo: Žilina – Prešov 3.5. o 14:00

U17/16
19. kolo: Prešov – D. Streda 9.4. (zmena HP: UT Prešov)
25. kolo: Žilina – D. Streda 27.4. o 14:00/16:15 (HP: UT Strážov)

U15/14 (NČ sk. Stred + Východ)
19. kolo (1. kolo NČ): Prešov – Podbrezová 10.4. (zmena HP: UT Prešov)
21. kolo (3. kolo NČ): Prešov – B. Bystrica 14.4. o 14:00/16:00 (HP: UT Prešov)
22. kolo (4. kolo NČ): Žilina – Prešov 27.4. (zmena HP: UT Strážov)
23. kolo (5. kolo NČ): Podbrezová – Prešov 11.5. o 14:00/16:00
24. kolo (6. kolo NČ): Prešov – Ružomberok 25.5. o 14:00/16:00

U13/12 (NČ sk. Stred + Východ)
21. kolo (3. kolo NČ): Košice– Ružomberok 11.5. o 14:00/16:00, B. Bystrica – Prešov 19.4. o 14:00/15:30
26. kolo (8. kolo NČ): Žilina – Prešov 29.5.

Nesúhlasí so zmenami termínov a UHČ:
33.kolo (11. kolo NČ): Žilina B – Zvolen 27.4. o 15:00
34. kolo (12. kolo NČ): L. Mikuláš – Žilina B 25.5. o 17:00, Slovan B – Zvolen 20.4. o 15:00. Termíny posledných dvoch kôl DOXXbet ligy bude riešiť jednotne na zasadnutí ŠTK dňa 12.4.2016.

Zamieta žiadosť 1. FC Tatran Prešov o zmenu termínu stretnutí (U17/U16, 24. kolo na 2.6.2016), z dôvodu nesúhlasu súpera (SP, čl. 36, body 1 a 2).

Za neplnenie noriem a nariadení SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis RS), odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK DOXXbet ligy: OFK Teplička nad Váhom, MFK Lokomotíva Zvolen.

Oznamuje, že spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční 12.4. od 12:00 v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

II. liga ženy – Západ A
16.kolo: Šaľa – Svätý Jur 15.5. o 12:00

II. liga ženy – Západ B
14.kolo: P. Bystrica – Bziny 16.4. o 12:30
20. kolo: Dubnica – P. Bystrica 29.5. o 15:00

Za neplnenie nariadení Rozpisu RS, odstupuje na riešenie DK SFZ, nasledovné FK: FC Nitra, ŠK Slovan Bratislava.

Obsadenie rozhodcov:

I. liga ženy
14. kolo: 23.4. o 13:00 T. Teplice - Nitra (3x ZsFZ), Žilina – N. Zámky (3x SsFZ), Slovan – Myjava (3x BFZ), 24.4. o 13:30 Selce – Horná Nitra (3x SsFZ)

I. liga juniorky
14.kolo: 23.4. o 15:00 T. Teplice - Nitra (3x ZsFZ), Žilina – N. Zámky (3x SsFZ), Slovan – Myjava (3x BFZ), 24.4. o 15:00: Selce – Horná Nitra (3x SsFZ)

II. liga ženy – Západ A
14. kolo: 23. 4. o 13:30: NMŠK 1922 - Čaka, o 14:30 Svätý Jur – Bodíky, o 15:00: D. Lužná – Kopčany (všetky 2x BFZ), 24.4. o 15:00: Šaľa – Trnava B, o 16:00: Trnava A – Vrakuňa (obe 2x ZsFZ)

II. liga ženy – Západ B
14. kolo: 16.4. o 12:30 P. Bystrica – Bziny (2x ZsFZ)
15. kolo: 23.4. o 10:00 L. Mikuláš – P. Bystrica, o 11:00 Bziny – Dubnica (obe 2x SsFZ), o 15:00 Topoľčany – Trenčín a Bánovce – Beluša (obe 2x ZsFZ)

II. liga ženy – Východ
15. kolo: 23.4. o 15:00 Lučenec – Humenné (2x SsFZ), Poprad – Sp. N. Ves a Michalovce – Prešov (obe 2x VsFZ)

Slovenský pohár ženy
odvety semifinále: 14.4. o 16:00: Bardejov - Žilina (3x VsFZ), Nové Zámky – Slovan (3x ZsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP:

U828: Martin Luberda (1. FC Tatran Prešov, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera rukami. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 4.4.

U829: Andrej Medveď (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U17), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nohou v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 4.4.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U830: Marcos Calero Perez (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 3.4.
U831: Martin Mečiar (ŠKF Sereď, DOXXbet liga), od 4.4.
U832: Peter Mikúšek (FK Senica, Dôvera U19), od 3.4.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U833: Emir Halilović (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U834: Ján Maslo (MFK Ružomberok, Fortuna liga), obaja od 2.4.
U835: Lukáš Šebek (AFC N. Mesto n. Váhom, DOXXbet liga) od 3.4.
U836: Jakub Hrnčár (OFK D. Lužná, DOXXbet liga)
U837: Mehdi-Karim Guemache (FK Slovan Duslo Šaľa, DOXXbet liga), obaja od 4.4.
U838: Richard Boroš (FK Sp. N. Ves, DOXXbet liga)
U839: Marek Filo (OFK Teplička n. Váhom, DOXXbet liga)
U840: Michal Sipľak (Partizán Bardejov, DOXXbet liga), všetci od 3.4.
U841: Samuel Šefčík (ŠK Slovan Bratislava B, DOXXbet liga), od 4.4.
U842: Boris Beniač (MŠK Žilina, Dôvera U19), od 3.4.
U843: Dávid Vozár (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U17), od 7.4.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

U844: Aldo Omar Baez (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 2.4.
U845: Christián Stankovič (OFK D. Lužná, DOXXbet liga), od 4.4.

U846: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k rozhodnutiu Disciplinárnej komisie FIFA a poukazuje na U847.

U847: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Berie na vedomie rozhodnutie Disciplinárnej komisie FIFA, zo dňa 4.9.2015 a konštatuje, že odobratie 3 bodov vykoná ŠTK SFZ.

U848: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k spôsobu úhrady poškodeného majetku klubu MFK Ružomberok v stretnutí 25. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, do 13.4.

U849: David Alberto Depetris (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vhodenie fľaše do pracovníka masmédií) v stretnutí 25. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava a ukladá DO – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/6 a čl. 47/1a, 2a DP.

U850: Ivan Hucko (T, FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného HNS (vulgarizmy na pracovníka masmédií a vbehnutie na HP) po stretnutí 25. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava a ukladá DO - finančnú pokutu 800 €, podľa čl. 12/6 a čl. 47/1a,2a DP.

U851: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky a vhodenie piva smerom k R – presná identifikácia osôb dopúšťajúcich sa HNS) a k neplneniu povinnosti US (použitie pyrotechniky v sektore hostí) pred, počas a po stretnutí 25. kola FL medzi FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 13.4. Zároveň žiada o presnú identifikáciu osoby označenej DS, dopúšťajúcej sa HNS (vulgárne pokriky na delegované osoby v priestoroch VIP), do 13.4.

U852: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky, napadnutie SBS a poškodenie majetku) počas a po stretnutí 25. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 13.4. Zároveň žiada o presnú identifikáciu osôb, dopúšťajúcich sa HNS, do 13.4.

U853: Ivan Dubíny (AT, ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U19). Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vulgárny pokrik na R) počas stretnutia 18. kola Dôvera U19 ligy FK Senica – ŽP Šport Podbrezová a ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane lavičky náhradníkov a zákaz styku s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa čl. 19 a čl. 48/1c, 2b DP, od 3.4.2016.

U854: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U813 a ukladá DO – upozornenie, podľa čl. 10 a 58/2a, b, 3 DP.

U855: FK Poprad (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U815 a rozhodla tak, ako je uvedené v U856.

U856: 1. FC Tatran Prešov (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U815 a ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Peter Olekšák na štadión 1. FC Tatran Prešov, počas majstrovských stretnutí DL, podľa čl. 43/2g DP, do 31.12.2016.

U857:  FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U817 nevyjadril a ukladá DO – finančnú pokutu 350 €, podľa čl. 12/6 a 58/2b, 3 DP.

U858: FC Lokomotíva Košice (DOXXbet liga). Berie na vedomie doplnenie U789, bez prijatia DO.

U859: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 64/1a, 4 DP.

U860: MŠK R. Sobota (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 64/1a, 4 DP.

U861: Stefan Maierhofer (AS Trenčín, Slovnaft cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U734 a na základe osobného stanoviska hráča rozhodla podmienečne upustiť od výkonu zvyšku DO, podľa čl. 41/1, 2, 3, 4 DP, od 5.4. do 31.7.2016.

U862: FC Slovan Hlohovec. Berie na vedomie podnet od klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá, bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, v ktorom by mala a mohla konať, v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U863: FK Košická Nová Ves. Berie na vedomie podnet od klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá, bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, v ktorom by mala a mohla konať, v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U864: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu lehoty, uvedenej v U786 a predlžuje lehotu na splnenie U786 do 7.5.2016.

U865: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu lehoty, uvedenej v U787 a predlžuje lehotu na splnenie U787 do 7.5.2016.

U866: FA Bratislava. Berie na vedomie podnet od klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá, bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, v ktorom by mala a mohla konať, v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U867: TJ Hronská Dúbrava. Berie na vedomie podnet od klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá, bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, v ktorom by mala a mohla konať, v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U868: Viktor Jedinák (FK Senica, Dôvera U19). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, udeleného v U758 a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO (1 týždeň), do 31.7.2016.

U869: FC Nitra (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie čl. 23/8 Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP.

U870: ŠK Slovan Bratislava (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie čl. 23/8 Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP.

U871: Arnold Šimonek (FK Poprad, DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, udeleného v U677 a zamieta ju.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U872: Ján Adam (FK Prešov, 1. SLF), od 2.4.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U873: Rudolf Gál (MFK Tupperware N. Zámky, 1. SLF), od 1.4.

U874: MFK Tupperware N. Zámky (1. SLF). Na základe podnetu Exekutívy 1. SLF, za porušenie článku B/5/L RS 2015/16 - nevyhotovenie neprerušovaného a súvislého videozáznamu zo stretnutia 2. kola Play-out MFK Tupperware N. Zámky – Futsal Team Levice, ukladá DO – pokutu 50 €, podľa čl. 12 a čl. 64 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.4. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
12.4. o 16:00: Slovensko 18 – Slovinsko 18 (Kačenga, Roszbeck, Borsányi, ihr. V. Biel)
14.4. o 12:00: Slovensko 18 – Slovinsko 18 (Glova, Ferenc, Čajka, ihr. V. Biel)

Ospravedlnenia: Korista od 1.4., do prihlásenia, Lešková od 4.4. k dispozícii KR, Poracký od 6.4. k dispozícii KR, Šimovič 5.5., Nemček 20.4., Karaffa od 6.4., do prihlásenia

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Chalmoviansky 14. – 17.5., Fašung 23. – 29.4.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenie: Labanc 20. – 27.4.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo technických konaní:

 • súhlasí so zmenou termínu stretnutia 3. kola Play-out FK Dragons Podolie - Gurmáni Bratislava na 14.4. o 20:00 v ŠH N. Mesto nad Váhom.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na 5. kolo Play-out: 14.4. o 20:00 FK Dragons Podolie - Gurmáni Bratislava (Chudý, Kopec, Slimák), 15.4. o 19:30 Futsal Team Levice - MFK Tupperware N. Zámky (Peško, Fischer, Budáč M.);

 • zmena delegovania na 4. kolo Play-out: Gurmáni Bratislava - MFK Tupperware N. Zámky (Bohun za Rogoňa), FK Dragons Podolie - Futsal Team Levice (Rogoň za Polomského).

 • oznamuje R a D vytvorenie e-mailovej schránky rozhodcovia@futsalslovakia.sk, ktorá slúži na komunikáciu R a D s Exekutívou v oblasti riadenia R a D.

 


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.