Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 15, 2016

Úradná správa č. 40 zo dňa 16.4.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 16.4.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom aprílovom zasadnutí rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, dňa 3.6.2016 v Bratislave a jej delegátom odporučil tento predbežný program :

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Schvaľovanie čestného člena SFZ

 5. Udeľovanie ocenení SFZ

 6. Schvaľovanie Volebného a Rokovacieho poriadku SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu RoS SFZ

 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku RoS SFZ

 10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 11. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží

 12. Schvaľovanie návrhu na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti CITY ARÉNA SFZ, a.s., prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave

 13. Správa o činnosti SFZ a SFZ Marketing od ostatnej volebnej konferencie SFZ

 14. Správa Revíznej komisie SFZ

 15. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014

 16. Správa o hospodárení za obdobie roka 2015, schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015

 17. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016

 18. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016

 19. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a  SFZ Marketing, s.r.o. pre roky 2015 a 2016

 20. Odvolanie člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ

 21. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ

 22. Voľby kontrolóra SFZ

 23. Voľby členov antidopingovej komisie SFZ

 24. Diskusia

 25. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

 26. Ukončenie


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FL, žiadateľom o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2016/17, že "Písomné vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu o udelení licencie" (čl. 61 licenčnej smernice), je potrebné vystaviť s dátumom nie skorším ako 19.4.2016 a komisii ho doručiť najneskôr 25.4.2016 (odporúča sa zaslať vopred e-mailom oskenovanú verziu a originál doporučenou poštou).

Žiada autorizované osoby pre UEFA CL&FFP systém o vloženie požadovaných informácií do balíčka FS.2016.01a jeho odoslanie na úroveň SFZ najneskôr v pondelok 25.4.2016.


ÚSEK MLÁDEŽE A ROZVOJA

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/17 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Nitra, FC Spartak Trnava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Poprad, FK Senica, FO ŽP Šport Podbrezová, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava. Podmienečné udelenie licencie ÚTM na súťažný ročník 2016/17 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/16.

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/17 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí), s prihliadnutím k skutočnosti o priebežnej kontrole plnenia finančných kritérií počas platnosti licencie: FC VSS Košice, FK Dukla Banská Bystrica, Partizán Bardejov. Podmienečné udelenie licencie ÚTM na súťažný ročník 2016/17 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/16.

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/17 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí), s prihliadnutím na podmienku účasti družstva seniorov v prvých dvoch najvyšších súťažiach: FK Inter Bratislava, ŠK Senec. Podmienečné udelenie licencie ÚTM na súťažný ročník 2016/17 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria - umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/16.

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne neudeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/17 z dôvodu, že družstvo SD nepôsobí v prvých dvoch najvyšších dorasteneckých súťažiach, futbalovému klubu FC ViOn Zlaté Moravce.

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne udeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2016/17 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí): FC Baník Horná Nitra, FC Lokomotíva Košice, FC Petržalka Akadémia, FC ŠTK 1914 Šamorín, FC ViOn Zlaté Moravce, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Poprad, FK Púchov, FK Slovan Levice, FK Spišská Nová Ves, FKM Karlova Ves, Inter Bratislava, Jupie Podlavice – Badín, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Ružomberok, MFK Snina,MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MFK Vranov nad Topľou, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Tesla Stropkov, SDM Domino Bratislava, ŠK Odeva Lipany, Slavoj Trebišov, Spartak Myjava. Podmienečné udelenie licencie Grassroots na súťažný ročník 2016/17 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/16.

Oznamuje, že Výkonný Výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne udeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2016/17 týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí), s prihliadnutím k skutočnosti o plnení infraštruktúrnych kritérií, personálneho obsadenia a počtoch hráčov a hráčok v žiackych kategóriách: FK Humenné, Juventus Žilina. Podmienečné udelenie licencie Grassroots na súťažný ročník 2016/17 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/16 (víťaz II. ligy SŽ).

Oznamuje, že Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.4.2016 rozhodol podmienečne neudeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2016/17, z dôvodu odstúpenia z licenčného konania mládeže, futbalovému klubu FK LAFC Lučenec.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov, HČ a HP stretnutí:

DOXXbet liga
26. kolo: Lok. Košice – Žilina B 22.4. o 16:00
FK Lokomotíva Zvolen odohrá domáce stretnutia do konca jarnej časti aktuálneho súťažného ročníka na štadióne Banská Bystrica – Štiavničky.

U19
20. kolo: Prešov – Michalovce 14.4. (zmena HP: ŠA Ľubotice); Senica – Žilina 16.4. o 11:00 (zmena HP: Čáčov)

U17/16
20. kolo: Žilina – Nitra (zmena HP: UT Strážov), Podbrezová – Prešov (zmena HP: UT Podbrezová - Skalica)
24. kolo: Senec – Prešov 2.6. o 14:00/16:15; Slovan – Podbrezová 17.5. o 14:00/16:15
25. kolo: Senica – Trnava 25.5. o 14:00/16:15

U15/14 (NČ sk. Stred + Východ)
20. kolo (2. kolo NČ): Podbrezová – Bardejov (zmena HP: UT Podbrezová - Skalica)
21. kolo (3. kolo NČ): Vranov – Michalovce 27.4. o 15:00/17:00; Bardejov – Žilina 11.5. o 14:00/16:00

U13/12 (NČ sk. Stred + Východ)
25. kolo (7. kolo NČ): Bardejov – Žilina 30.4. o 14:00/15:45

Zamietla žiadosť OFK Teplička n. Váhom (DOXXbet liga) o odohranie svojich domácich MS na ihrisku s UT na štadióne Žilina – Strážov.

Rozhodla o preložení jednotného termínu stretnutí 34. kola DOXXbet ligy na 10.6., s ÚHČ o 17:00 (priebeh UEFA ME 2016).

Za porušenie noriem a nariadení SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis RS, Smernica o infraštruktúre štadiónov) - nedostatky uvedené v správach DS v stretnutiach 24. kola DOXXbet ligy, odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné družstvá FK: ŠK Senec, FC Spartak Trnava B, MŠK R. Sobota, FK Dukla B. Bystrica.

Oznamuje, že na základe U847 DK SFZ (rozhodnutie DK FIFA), vykonala odpočet 3 (troch) bodov družstvu FC VSS Košice v súťaži DOXXbet liga (sk. o postup do FL).

Oznamuje, že začiatok mládežníckych súťaží SFZ (I. DL, I. LŽ) bol stanovený na víkend 20. - 21.8.2016.

Oznamuje, že spoločné zasadnutie komisie a predsedov ŠTK RFZ, sa bude konať 29.4. o 12:00 v Trnave. Program a miesto zasadnutia bude oznámené v pozvánke.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. liga ženy a I. liga juniorky
12. kolo: Nitra – Slovan 17.4. o 14:00 a 16:00

II. liga ženy – Západ A
11. kolo: Trnava B – D. Lužná 29.5. o 14:00

II. liga ženy, sk. Východ
18. kolo: Sp. N. Ves – Humenné 22.5. o 15:00

Oznamuje, že finále Slovenského pohára žien sa bude konať 29.4. o 16:00 v Jaslovských Bohuniciach.

Oznamuje, že rozpis obsadenia rozhodcov pre ženské súťaže už nebude zverejňovaný v ÚS SFZ. Všetky obsadenia delegovaných osôb na stretnutia sú prístupné na web stránke www.futbalnet.sk.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP:

U875: Juraj Hovančík (FC VSS Košice, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 11.4.

U876: Jakub Krela (MŠK Žilina B, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – vulgárny pokrik na R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 11.4.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U877: Ľubomír Jurčo (FK Poprad, DOXXbet liga), od 10.4.
U878: Rastislav Václavík (MŠK Žilina B, DOXXbet liga), od 11.4.
U879: Tamás Magyarics (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera U16), od 10.4.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U880: Antonín Rosa (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U881: Aleksandar Plavšić (AFC Nové M. n. Váhom, DOXXbet liga), obaja od 10.4.
U882: Tomáš Pastrnek (ŠK Senec, DOXXbet liga)
U883: Radoslav Kamenec (FC Lokomotíva Košice, DOXXbet liga)
U884: Maroš Balko (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga), všetci od 11.4.
U885: František Lády (ŠK Slovan Bratislava B, DOXXbet liga)
U886: Matej Kosorín (FK Senica, Dôvera U19)
U887: Roman Maximilián Kollár (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera U19)
U888: Filip Skala (Partizán Bardejov, Dôvera U19)
U889: Martin Rymarenko (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera U17)
U890: János László (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera U16)
U891: Andrej Macuľa (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U16 liga), všetci od 10.4.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

U892: Boris Godál (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 10.4.
U893: Tomáš Marček (Spartak Myjava, Fortuna liga), od 11.4.

U894: Berie na vedomie odvolanie voči U643 a rozhodla, že odvolaniu nevyhovuje a predkladá ho na rozhodnutie OK SFZ, podľa čl. 84/2 DP.

U895: Berie na vedomie poznámku k zápisu rozhodcu zo stretnutia 13. kola II. ligy ženy - Západ B, bez prijatia DO.

U896: ŠK Slovan Bratislava (Slovnaft Cup). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (pokriky na hráča domácich s rasistickým a xenofóbnym prejavom) v stretnutí 8. kola SC MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 20.4.

U897: MŠK Žilina (Slovnaft Cup) Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov v priestoroch VIP (vulgárne pokriky na delegované osoby) v stretnutí 8. kola SC MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, do 20.4.

U898: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U848, bez prijatia DO.

U899: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U851 a žiada klub o presnú identifikáciu osôb, ktoré sa dopustili HNS, uvedených v písomnom stanovisku klubu, do 20.4.

U900: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe U901 rozhodla uložiť klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu osoby identifikovanej klubom – p. Csaba Túri na štadión FK DAC 1904 D. Streda počas majstrovských stretnutí FL, podľa čl. 43/2g DP, do 31.12.2016.

U901: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U851 a ukladá DO – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 12/6, čl. 36/2a, čl. 57/1b, 2 a čl. 58/2a, b, 3 DP.

U902: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U852 a ukladá DO – finančnú pokutu 2 000 €, podľa čl. 12/6, čl. 36/2a a čl. 58/1a, b, 3 DP. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov, podľa čl. 43/1 a čl. 43/2j DP, aby klub zabezpečil usporiadateľskú službu v sektore priaznivcov hostí na najbližšie stretnutie Fortuna ligy (27. kolo FL FK Senica – ŠK Slovan Bratislava), v ktorom je hosťujúcim klubom.

U903: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Žiada klub o predloženie spôsobu úhrady poškodeného majetku klubu FK DAC 1904 D. Streda v stretnutí 25. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, do 20.4.2016.

FUTSAL:

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U904: Egon Zorád (Futsal Team Levice, 1. SLF), od 10.4.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.4. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
19.4. o 15:00: Slovensko WU19 – Srbsko WU19 (Valentová, Obertová, Matulová,ihr. D. Lužná)
21.4. o 11:00: Slovensko WU19 – Srbsko WU19 (Pavlíková, Smolíková, Matejová,ihr. D. Lužná)

Oznamuje termín konania jarných fyzických previerok rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA: 5.5. v B. Bystrici (bez rozhodcov projektu Šanca). Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania letného seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov, PR SFZ a žien FIFA: 9.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, žien FIFA a rozhodcov RFZ (projekt Šanca): 9. – 10.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Vitko 23. – 29.4., Krahulec 30.4. – 1.5., Korista od 11.4. k dispozícii KR, Špivák 9. – 13.5., 13. – 16.6., Bednár T. 22. – 29.4., Barenčík 25. – 28.4., Perašín 29. 4. – 1. 5., Šimovič 3.5., Vician 30.4.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Likavský 24.4., Bartoš 6. – 10.5., Kopča 22. – 24.4., Hlebaško 30.4. – 1.5., Marko 2. – 4.5., Špivák 2. – 8.5.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Letný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v priestoroch rekreačného zariadenia Dunajec Village v termíne 25. – 26.6.2016. Pozvánky budú zaslané pozvaným účastníkom e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Urban 23. – 24.4., Budáč 30.4. – 1.5.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo technických konaní:

 • Na základe vzájomnej dohody družstiev, súhlasí so zmenou termínov stretnutí semifinále Play-off medzi ŠK Pinerola Bratislava a MFsK Nitra: 1. stretnutie 22.4. o 20:30 v ŠH Mladosť Bratislava, 2. stretnutie 29.4. o 20:00 v MŠH Nitra;

 • Vyzýva účastníkov Baráže o postup do 1. SLF 2016/17, ktorí majú záujem o organizovanie barážového turnaja v dňoch 6. - 7.5.2016, aby obratom zaslali žiadosť na e-mailovú adresu: extraliga@futsalslovakia.sk;

 • Oznamuje, že predsedovia príslušných regionálnych združení SF oznámia prostredníctvom prihlášky zaslanej na emailovú adresu: extraliga@futsalslovakia.sk názov klubu a kontaktné údaje štatutárnych zástupcov klubov, ktoré získali právo účasti v Slovenskom pohári, najneskôr do 30.05.2016.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D: 1. stretnutie semifinále Play-off: 22.4. o 20:30 ŠK Pinerola Bratislava – MFsK Nitra (Bohun, Fischer, Kubinec ); 6. kolo Play-out: 22.4. o 18:30 Gurmáni Bratislava - Futsal Team Levice (Belavý, Szkokan, Krchňavý), o 19:00 h. MFK Tupperware Nové Zámky - FK Dragons Podolie (Budáč P.st, Havrila, Hrmo)

 • oznamuje R a D vytvorenie e-mailovej adresy rozhodcovia@futsalslovakia.sk, ktorá slúži na komunikáciu R a D s Exekutívou v oblasti riadenia R a D.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.