Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 3, 2013

Úradná správa č. 40 zo dňa 4.5.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 4.5.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Upozorňuje na dohrávku 24. kola CL Spartak Myjava – FC ViOn Z. Moravce, ktorá sa odohrá v utorok 7.5. o 18:30.

Oznamuje, že v súvislosti s konaním ME U17, odohrá klub ŠK SFM Senec svoje domáce majstrovské stretnutie 29. kola proti FC ŠTK 1914 Šamorín v nedeľu 5.5. o 16:30 na štadióne Veľký Biel a domáce stretnutie 30. kola proti MŠK R. Sobota, v nedeľu 12.5. o 17:30 v NTC Senec.

Oznamuje, že v súvislosti s predchádzajúcim oznámením, sa odložené majstrovské stretnutie 24. kola II. L MFK Tatran L. Mikuláš – MŠK R. Sobota, odohrá až v stredu 15.5.13 o 16:30.

Oznamuje, že majstrovské stretnutie 29. kola II. L MFK Dubnica n.V. – FK DAC 1904 Dunajská Streda (pôvodne sobota 4.5.), sa v súvislosti s konaním ME U17 odohrá až v stredu 15.5. o 16:30.

Žiada kluby II. L o dodržiavanie dohody v rámci poskytovania voľného vstupu do VIP priestorov pri domácich majstrovských stretnutiach pre nahlásených zástupcov hosťujúceho klubu, príp. iných klubov II. L.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom CL - účastníkom licenčného konania, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK), na svojom zasadnutí dňa 2.5., rozhodol v prvostupňovom konaní udeliť licenciu klubom FK Dukla Banská Bystrica, a.s., ŠK Slovan Bratislava, a.s., Spartak Myjava, a.s., FC Nitra, a.s., MFK Ružomberok, a.s., FK Senica, a.s., AS Trenčín, a.s., FC Spartak Trnava, a.s., FC ViOn Zlaté Moravce, a.s. a MŠK Žilina, a.s., ktoré splnili všetky minimálne požiadavky pre jej udelenie. V prvostupňovom konaní POLK rozhodol neudeliť licenciu klubom MFK Košice, a.s. a 1. FC Tatran Prešov, a.s. ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných kritérií. Písomné rozhodnutia POLK už boli všetkým klubom odoslané elektronickou a doporučenou poštou. Účastníci licenčného konania, ktorým v prvostupňovom konaní licencia udelená nebola, majú právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), a to najneskôr do 17.5.2013 (vrátane), pričom rozhoduje dátum podania odvolania doporučenou poštou.

Oznamuje autorizovaným osobám pre CL&FFP IT systém UEFA, že vložené údaje všetkých klubov boli na úrovni SFZ skontrolované, doplnené a odoslané na úroveň UEFA.

Na základe dotazov a obdržaných žiadostí informuje, že CL&FFP IT systém je vytvorený len pre kluby podliehajúce licenčnému konaniu a vkladaniu údajov „benchmarkingu“ (v súčasnosti len kluby CL). Kluby iných súťaží zatiaľ nie je doň možné prihlásiť.


ODDELENIE IT

Opakuje informáciu, uvádzanú aj Rozpisom RS vo futbale 2012/13, že v súvislosti so zavedením Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) a v zmysle znenia stanov SFZ, platných od 1.1.2013, zavádzajúcich štatút individuálneho členstva v SFZ, na základe registrácie v ISSF, dňom 31.12.2012 stratili platnosť všetky preukazy SFZ (preukaz so zeleným priečnym pruhom a logom SFZ), vydané zamestnancom, členom odborných komisií a ostatným futbalovým činovníkom, ktoré im o.i. umožňovali voľný vstup na stretnutia republikových súťaží. Tieto preukazy sa už nebudú vydávať a ani sa nebude predlžovať ich platnosť. Voľný vstup na stretnutia republikových súťaží majú len členovia riadiacich a kontrolných orgánov SFZ, ktorí sa vopred ohlásia klubom. V ostatných prípadoch je umožnenie voľného vstupu na stretnutia republikových súťaží výhradne v kompetencii klubov.

Vlastníkom a vydavateľom Registračného preukazu SFZ je Slovenský futbalový zväz. Držiteľom Registračného preukazu SFZ je osoba, na ktorú je preukaz vystavený. Registračný preukaz SFZ je neprenosný na inú osobu. Registračný preukaz SFZ sa objednáva pre hráčov cez Klubového ISSF manažéra, ale držiteľom preukazu je stále osoba, na ktorú bol Registračný preukaz vydaný, v tomto prípade hráč. Finančné náležitosti ohľadom platby za Registračný preukaz SFZ si dorieši klub s hráčom (nie je povinnosťou klubu znášať náklady za Registračný preukaz). Poskytnutie Registračného preukazu SFZ dôveryhodnej osobe (technický vedúci klubu a podobne), je osobným rozhodnutím držiteľa Registračného preukazu SFZ. Prípadné spory o vrátení Registračného preukazu SFZ od dôveryhodnej osoby späť držiteľovi, sú mimo kompetenciu riadiacich orgánov zväzov, nakoľko sa jedná o osobné rozhodnutie držiteľa Registračného preukazu SFZ.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov:
I. LS/M/D:

29. kolo, Nitra – Podbrezová 14.5. o 12:00 / 14:00 v opačnom poradí (MD/SD):
II. LS/M/DZ:
24. kolo, Nitra – H. Nitra 15.5. o 15:00/17:15
25. kolo, Senec – Piešťany 12.5. o 10:00/12:15
II. LS/M/DV:
24. kolo, Vranov – Lok. Košice 5.6. o 15:00/17:15
25. kolo, Lučenec – MFK Košice 22.5. o 13:00/15:15
I. LSŽZ:
19. kolo, Púchov – Trenčín 22.5. o 15:00/17:00
24. kolo, Petržalka – Senica 11.5. o 10:00/12:00
25. kolo, Karl. Ves – Petržalka 16.5. o 15:00/17:00 v opačnom poradí stretnutí (B/A)
27. kolo, Púchov – Slovan 14.5. o 13:00/15:00
29. kolo, Petržalka – Nitra 8.5. o 10:00/12:00
I. LSŽS:
18. kolo, Ružomberok – Žilina 14.5. o 10:00/12:00

Mení svoje rozhodnutie z ÚS. č. 39: hráč FK Partizán Bardejov Šimon Niščák vykonal trest za 4 ŽK v dohrávanom stretnutí 19. kola, I. LSD, dňa 16.4. Nitra – Bardejov. Z tohto dôvodu jeho štart v stretnutí 22. kola I. LSD dňa 20.4. Sp. N. Ves – Bardejov bol oprávnený. ŠTK ruší vyhlásenie kontumačného výsledku tohto stretnutia. Výsledok dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti.

Dôrazne upozorňuje R na povinnosť uzatvárať zápis o stretnutí v ISSF systéme v predpísanom časovom limite. Prípady neuzatvorenia zápisu v časovom limite bude odstupovať na riešenie DK.

Upozorňuje, že všetky zmeny termínov a dohrávok sú zapracované a zverejnené na www.futbalnet.sk. Tie, ktoré neboli zverejnené v US, boli zapracované na základe žiadostí FK, ešte pred začiatkom súťaže, ako zmena termínovej listiny.

Upozorňuje FK na neuhradené záväzky voči SFZ. A družstvá FK, ktoré nemajú uhradené záväzky, majú automaticky zastavenú pretekársku činnosť, až do doby pripísania záväzku na účet SFZ.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF (priamo v ISSF, alebo vytlačený detail hráča). Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť, aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP, je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Víťazom SP žien 2012/13 sa stalo družstvo ŠK Slovan Bratislava.

Berie na vedomie listy klubov Štich Humenné a Žirafa Žilina k stretnutiu I. ligy žien a žiačok Žirafa Žilina – Štich Humenné.

Oznamuje klubom, ktoré do stredy 8.5. nepredložia dohody o termínoch dohrávok stretnutí jarnej časti, že tieto nariadi ŠTK na zasadnutí 9.5., bez možnosti zmeny.

Berie na vedomie list ŠK Slovan Bratislava ku kontumácií družstiev I. ligy žien a žiačok.

Berie na vedomie list FK Duslo Šala ohľadom účasti na medzinárodných turnajoch žien a žiačok v Budapešti.

Odkladá stretnutia 18. kola I. ligy žien a žiačok FK Slovan Duslo Šaľa - ŠK Selce 12.5.13 a 20. kola II. ligy žien Juh Spartak Bánovce nad Bebravou 11.5.

Odporúča FK Duslo Šala predložiť dohody o náhradných termínoch odohrania zápasov I. ligy žien a  iačok a II. ligy žien do 8.5. V opačnom prípade ŠTK nariadi odohranie zápasov v náhradnom termíne.

KŽF SFZ odporúča klubom aby nahlásili potenciálne záujemkyne na post „rozhodkyňa futbalu“, na adresu sekretára komisie.

Predbežný termín letného aktívu klubov, spojený so žrebovaním stanovuje na 22.6. v Bratislave.

Finálový turnaj regiónov U15 sa uskutoční 22.5. v Dunajskej Lužnej.

Vyslovuje poďakovanie klubu Tatran Liptovský Mikuláš za vynikajúcu organizáciu a vytvorenie výborných podmienok pri organizovaní finálového zápasu SP žien.

Schvaľuje:
Dohrávku II. ligy ženy Sever, FK Beluša -  Bziny, ktorá sa odohrá 10.5. o 16:00 na ihrisku v Beluši.
Dohodu o zmene začiatku hracieho času stretnutí I. ligy žien a žiačok - 4.5. Trenčianske Teplice – ŠK Slovan Bratislava na 9:15 žiačky a 11:00 ženy.
Dohodu zástupcov klubov II. ligy žiačok na termínoch jednotlivých turnajov jarnej časti nasledovne: Bziny 14.5. o 10:00 hod., Beňuš 25.5. o 10:00, Bziny  28.5. o 10:00, Horná Nitra 2.6.. o 10:00.

Obsadenie rozhodcov: zmeny
4.5 - 5.5: 4.5. W.F.G. Trebišov - Partizán Bardejov, 13:15 a 15:00 (VsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 767: Marek Seman (Partizán Bardejov) II. L, 27. kolo, 27.4. V: za HNS, kopnutie súpera bez lopty v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DO: podľa príl. 1/6b k DP, za použitia čl. 23/d DP, 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 28.4.

U. č. 768: Lukáš Matuský (MFK Vrbové) III. LZ, 23. kolo, 27.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.4.

U. č. 769: Ákos Szarka (ŠK Slovan Bratislava) III. LZ, 23. kolo, 28.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.4.

U. č. 770: Lukáš Štrba (LP Domino BA) III. LZ, 23. kolo, 28.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.4.

U. č. 771: Róbert Močko (OFK Dun. Lužná) III. LZ, 23. kolo, 28.4. V: za HNS, nedovolenú hru v PÚ, podrazenie súpera. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 29.4.

U. č. 772: Marek Paluba (MFK Vranov n/Topľou) III. LV, 23. kolo, 27.4. V: za HNS, podrazenie súpera v súboji o loptu. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 29.4.

U. č. 773: Dávid Nestola (FK Senica), II.LSDZ, 23. kolo, 27.4.V: za HNS, držanie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 28.4.

U. č. 774: Martin Bombala (Inter BA) II. LSDZ, 23. kolo, 27.4. V: za HNS, zakázaná hra rukou. DO: podľa príl. 1/1a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.4.

U. č. 775: Dominik Čopák (ŠK Futura) II. LSDV, 23. kolo, 28.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.4.

U. č. 776: Kevin Kadiš (LAFC Lučenec) II. LSDV, 23. kolo, 28.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 29.4.

U. č. 777: Christián Libič (ŠK SFM Senec) II. LMDZ, 23. kolo, 27.4. V: za HNS, zakázaná hra rukou. DO: podľa príl. 1/1a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.4.

U. č. 778: Michal Beňo (Spartak Myjava) I. LSŽZA, 22. kolo, 27.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.4.

U. č. 779: Samuel Minca (Fomat Martin) I. LSŽSA, 20. kolo, 27.4. V: za HNS, podrazenie súpera v súboji o loptu. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 28.4.

U. č. 780: Daniel Dvorák (FC Spartak TT) I. LSŽZB, 16. kolo, 23.4. V: za HNS, hanlivé výroky voči R. DO: podľa príl. 1/3a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 24.4.

U. č. 781: Filip Šimora (ŠK Slovan BA) I. LSŽZB, 16. kolo, 24.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.4.

U. č. 782: Viktória Sopócsiová (FK Dúbravka BA) I. LŽ, 16. kolo, 27.4. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.4.

U. č. 783: Za 4 napomenutie ŽK zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie: po 28. kole: Ján Novák (1. FC Tatran Prešov - CL), Jakub Považanec (FK Dukla BB - CL), Miloš Šimončič (FC Nitra – CL „4 ŽK v 30. kole, vykonal v 28. kole), Henrich Benčík (FC Nitra - CL), Erich Brabec (FK Senica - CL), Kamil Kopúnek (ŠK Slovan BA - CL), Marko Lukáč (Partizán Bardejov - II. L), Ondrej Čurgali (Slovan Duslo Šaľa - II. L), Jaroslav Hílek (ŠK SFM Senec - II. L), Igor Držík (ŠK SFM Senec - II. L), po 24. kole: Rastislav Šutý (MŠK Žilina - I. LMD), Patrik Hruška (ŽP Šport Podbrezová - I. LMD), po 23. kole: Csaba Bogner (FK Slovan Levice - III. LZ), Roman Tarek (ŠKF Sereď - III. LZ), Pavol Popovec (ŠK Odeva Lipany - III. LV), Roman Krivjančin (Pohronie Dolná Ždaňa - III. LV), Marek Petričko (Bodva Moldava n/Bodvou - III. LV), Martin Kováč (Bodva Moldava n/Bodvou - III. LV), Šimon Kaňuk (Bodva Moldava n/Bodvou - III.LV), Lukáš Haraslín (ŠK Slovan BA - I. LSD), Tomáš Mikulec (FK Dukla BB - I. LSD), Miloš Mojto (MFK Dubnica n/Váhom - I. LMD), Michal Jonec (MFK Košice - II. LSDV), Michal Bonk (FK Poprad - II. LSDV), Miloš Ubovič (ŠK Slovan BA - II. LSDZ), Viktor Gašpar (ŠK SFM Senec - II. LSDZ), Jozef Hajduk (Inter BA o.z. - II. LSDZ), Jakub Šaro (ŠK Futura - II. LMDV), Martin Jež (ŠK SFM Senec - II. LMDZ), Pál Bence (FK DAC 1904 DS - II. LMDZ), po 22. kole: Thomas Issa (FC Ružinov BA - II. LSDZ), Kristián Hrdlička (Sp. Myjava - I. LSŽZA), po 21. kole: Mikuláš Gábor (FK DAC 1904 DS - II. LSDZ), po 20. kole: Jozef Válek (ŽP Šport Podbrezová - I. LSŽSA), po 17. kole: Tomáš Chmelan (MFK Rružomberok - II. LSDV)

U. č. 784: Za 8 napomenutie ŽK zastavená pretekárska činnosť na 2 majstrovské stretnutia nepodmienečne: po 28. kole: Omar Aldo Baez (AS Trenčín - CL), po 21. kole: Silván Berenda (MFK Vranov n/Topľou - II. LSDV), László Helész (FK DAC 1904 DS – vykonané)

U. č. 785: Marek Tomiš (Slovan Duslo Šaľa) II. L, 28. kolo, 30.4. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 1.5.

U. č. 786: Viliam Macko (MFK Dolný Kubín) II. L, 28. kolo, 30.4. V: za HNS, udretie súpera do temena v prerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6/1b k DP, 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 1.5.

U. č. 787: Štefan Holiš (FKS Nemšová) III. LZ, 19. kolo, 1.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 2.5.

U. č. 788: Miroslav Studený (FC Nitra) I. LSD, 26. kolo, 1.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 2.5.

U. č. 789: Ján Krob (1. FC Tatran Prešov – CL) - žiadosť o zmenu DO. DK, podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace od 2.5. do 1.8.2013.

U. č. 790: František Čverha (MFK Slovan Giraltovce - II. LSDV) – žiadosť o zmenu DO. DK, podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace od 2.5. do 1.8.2013.

U. č. 791: DK, v súlade s U.č. 749, za HNS voči R, hrubé, vulgárne a urážlivé výrazy v 22. kole, III. LZ, 20.4.13, ukladá Ivanovi Bašťovanskému (VD FKM Nové Zámky), podľa príl. 1/b k DP, za použitia čl. 7/1 b, d, 9/2, 11/1, disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 200.- € a zákaz výkonu funkcie vedúceho družstva vo všetkých futbalových stretnutiach na obdobie 2 mesiacov od 20.4. do 19.6.2013.

U. č. 792: DK, v súlade s U. č. 719/1, za NUS, umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnických výrobkov, ukladá klubu ŠK SFM Senec, podľa príl. 2/1b k DP, za použitia čl. 7/3b, 22/e, f DP, disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 200.- €.

U. č. 793: DK, v súlade s U. č. 717, 718, začala podľa čl. 14/1a, c, f DP, disciplinárne konanie voči DS FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava Vladimírovi Čanovi. Po zhodnotení všetkých dostupných vyjadrení, stanoviska KR PZ TT, ukladá podľa príl. 3/5 k DP, za použitia čl. 7/1 d, 11/1, 18/1 Vladimírovi Čanovi disciplinárne opatrenie - zákaz výkonu funkcie delegáta stretnutia na obdobie jedného mesiaca nepodmienečne od 3.5. do 2.6.2013.

U. č. 794: DK, v súlade s  U. č. 718, podľa čl. 14/1c, d DP, začala disciplinárne konanie voči FC Spartak Trnava, za NUS, umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, za HNS divákov, vnesenie a použitie pyrotechnických výrobkov a urážlivé pokriky. Ukladá klubu FC Spartak Trnava, podľa príl. 2/1b DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 21/1 (U. č. 530), 23/d DP, disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 500.- €.

U. č. 795: DK, v súlade s U. č. 718, 722, podľa čl. 14/1c, d DP, začala disciplinárne konanie voči ŠK Slovan Bratislava za HNS divákov, vnesenie a použitie pyrotechnických výrobkov, urážlivé pokriky, poškodenie zariadenia štadióna. Ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava, podľa príl. 2/1b DP, za použitia čl. 7/3 b, 9/3, 23/d DP, disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 750.- €. Ďalej ukladá klubu predložiť doklad o vysporiadaní škody, v termíne do 30 dní.

U. č. 796: DK, podľa čl. 14/1a, b DP, začína disciplinárne konanie voči 1. FC Tatran Prešov, za HNS divákov, hrubé a urážlivé pokriky so znakmi intolerancie v stretnutí CL, 27. kolo s FC Nitra. Za účelom náležitého objasnenia okolností, ukladá klubu 1. FC Tatran Prešov predložiť stanovisko k HNS divákov.

U. č. 797: DK, účelom náležitého objasnenia okolností stretnutia 1. FC Tatran Prešov – FC Nitra, žiada podľa čl. 15/2 DP riadiaci orgán CL o zaslanie stanoviska k  HNS v predmetnom stretnutí.

U. č. 798: DK, na základe podkladov a správ od delegovaných osôb v stretnutí CL medzi 1. FC Tatran Prešov a FC Nitra, ukladá, podľa čl. 15/2 DP, Etickej komisii zaslať stanovisko k HNS divákov v danom stretnutí.

U. č. 799: DK, na základe podnetu odbornej komisie, začína disciplinárne konanie voči MFK Košice, za neoprávnený štart hráča Andreja Vaška – I. LMD. Ukladá klubu MFK Košice zaslať vyjadrenie klubu, trénera, vedúceho družstva a kapitána MFK Košice k nerešpektovaniu povinností vyplývajúcich zo Súťažného poriadku v termíne do 7.5.2013, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U. č. 800: DK obdržala podnet na odvolanie k U. č. 740.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín predlicenčného seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov (licencia P): 7. – 9.6. v B. Bystrici. Jednotlivé KR regionálnych FZ žiada o písomné nahlásenie frekventantov seminára (z každého RFZ max. 4 rozhodcov a 4 pozorovateľov rozhodcov), s termínom najneskôr do 20.5. na adresu Komisie rozhodcov SFZ.

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 14. – 16.6.

Oznamuje termín letného seminára a fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia:
Jánošík 9. – 12.5., Ondruš od 29.4. do prihlásenia, Lieskovský 13. – 17.5., Hrčka D. 1.5., Benko 20. – 24.5., Ihring 26.5., Leško od 30.4. do prihlásenia, Matúš od 2.5. do prihlásenia, Dohál 15. – 16.5., Jánoš 13. – 23.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje, že po schválení doplneného znenia Štatútu Komisie rozhodcov SFZ na zasadnutí VV SFZ dňa 4.4.2013 v Senci bolo zrušené doterajšie označenie DPR (delegát pozorovateľ rozhodcov). Nový názov je PR (pozorovateľ rozhodcov), čomu prispôsobte Vaše správy zo stretnutí.

Oznamuje, že do konca súťažného ročníka zasielajú PR správy zo stretnutí súťaží SFZ (CL, II.liga, III.liga, I.LSD a SP) nasledovne: v prípade udelenej ČK, alebo vypísania tlačiva k disciplinárnemu pokračovaniu zo stretnutí hraných v sobotu a nedeľu zašlete správu najneskôr do pondelka do 12:00, zo stretnutí hraných v piatok najneskôr do 48 hod. a zo stretnutí hraných v ostatných dňoch týždňa najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia. V prípade, že nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov (ČK, alebo vypísanie tlačiva o disciplinárnom pokračovaní), správu zo stretnutí hraných v piatok, sobotu a nedeľu zašlete najneskôr do utorka do 8:00, zo stretnutí hraných v ostatné dni týždňa najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia. Správy zasielajte výhradne e-mailovou poštou na doteraz známe adresy: všetky správy so známkovým hodnotením na adresu KR SFZ, správy bez známkového hodnotenia z CL a II.ligy na e-mailové adresy ÚLK a správy z III.ligy, I.LSD a SP na e-mailovú adresu peter.lang@futbalsfz.sk

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 14. – 16.6.

Oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 6. 7. v B.Bystrici

Ospravedlnenia:
Czetö 29. – 30.4., Kopča 11. – 12.5., Gádoši 5.5., Šipoš 18.5.


DELEGÁTI SFZ

V dňoch 31.5. – 1.6. usporiada KD SFZ licenčný seminár športových delegátov futbalu – Licencie P. Podmienky účasti si môžete vyžiadať u predsedu KD SFZ p. Františka Košičára, mobil: 0904545797, e-mail: kosicar.frantisek@gmail.com

Zmena mailovej adresy: František Košičár - kosicar.frantisek@gmail.com


KOMISIA FUTSALU

ŠTK

schválila dohodu klubov o zmene UHČ na 7.5. o 21:00: Slovanet Prešov – Makroteam Žilina (ŠH na Bašotovej 3, Prešov).

Schválila odvetu SP 15.5. o 19:30: FT Levice – Slovanet Prešov (MŠH Levice).

Slovenský pohár – štvrťfinále:
3.5. o 19:30: Slovanet Prešov – Futsal Team Levice (Chudý, Kopec, ŠH Baštová 3, Prešov) - vyšlo v US 7.5. o 20:40: FTVŠ UK Bratislava – ŽFA Žilina (Bohun, Peško, ŠH FTVŠ)
10.5. o 19:00: MFK Tupperware Nové Zámky – Slov-Matic FOFO Bratislava - súčasť Extraligy
15.5. o 19:30: Futsal Team Levice – Slovanet Prešov (Nagy, Szkokan, ŠH Levice)
17.5. o 20:00: RCS Košice – Across Pinerola Bratislava - súčasť Extraligy

Baráž o postup do I. Slovenskej ligy vo futsale v ročníku 2013-14:
1. časť baráže (turnaj)  ŠH Športového a tréningového centra Púchov, Svätoplukova 1463, Púchov: Vylosované čísla: 1 – Gurmáni Bratislava, 2 – sTC Púchov, 3 – Futsal Team Levice.
Program: 10.5.:
1. kolo o 10:00: sTC Púchov – Futsal Team Levice, Gurmáni Bratislava – voľno, 2. kolo o 12:00: Gurmáni Bratislava – sTC Púchov, Futsal Team Levice – voľno, 3. kolo o 14:00: Futsal Team Levice – Gurmáni Bratislava, sTC Púchov – voľno

KR

Zmena v obsadení:
Nadstavbová časť KENO Extraligy 6. kolo:

4.5. o 19:30: Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – ŠK Makroteam Žilina, R2 Szkokan za Wojčíka.

Obsadenie – Nadstavbová časť KENO Extraligy 7. kolo:
7.5. o 21:00: FK Slovanet Prešov  – ŠK Makroteam Žilina (Gál, Budáč P. ml., Kuspan, ŠH Baštová 3, Prešov)
10.5. o 19:00: Tupperware Nové Zámky – Slov- Matic FOFO Bratislava (Chudý, Wojčík, Kubinec, ŠH Milénium Nové Zámky)
10.5. o 20:00: RCS Košice – ŠK P.K.P. Košice   (Ježík, Kopec, Ostroha, Infiniti Aréna Košice)
10.5. o 20:30: FTVŠ Bratislava – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Fischer, Belavý, Jablonický, ŠH FTVŠ Bratislava), Across Pinerola Bratislava – voľno, MFsK Nitra – voľno.

DK

U. č. 84: Martin Dudáš (MFK Tupperware Nové Zámky), za 3. ŽK v ročníku 2012/13, v zmysle DP SF ST/1/13/4, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 1.5.

Proti rozhodnutiam DK SF je možné podať odvolanie, v zmysle ustanovení kapitoly VI DP SF.


MATRIKA

Provizórna registrácia v zahraničí:
Nemecko:
Dávid Lukáč (MFK Slovan Sabinov – TSV - DJK Johanniskirchen), Marian Halavin (FK Drustav Svidník – SV Schlossberg)
Zaregistrované profesionálne zmluvy:
Viktor Kráľ (FC Nitra)


EKONOMICKÉ ODDELENIE

Oznamuje všetkým klubom republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, že im je na začiatku každého mesiaca v ISSF pravidelne generovaná mesačná zberná faktúra, obsahujúca všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.

Ekonomický úsek SFZ oznamuje všetkým, ktorí si vyúčtovávajú cestovné náhrady, aby pri prepočte kilometrov uvádzali vzdialenosti podľa webovej stránky www.google.sk maps, najrýchlejšia trasa.


SEKRETARIÁT

Žiada všetky kluby, aby zabezpečili na všetkých stretnutiach, ktorých sú usporiadateľmi (vo všetkých vekových kategóriách) pred, počas polčasovej prestávky a po skončení stretnutia prečítanie nižšieuvedeného textu:

"Slovenský futbalový zväz pozýva všetkých futbalových fanúšikov na zápasy finálového turnaja Majstrovstiev Európy do 17 rokov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 5. až 17. mája na Slovensku v Žiline, Dubnici nad Váhom, Nitre a Zlatých Moravciach. Lístky v hodnote jedného eura na zápasy v skupinách a dvoch eur na semifinále a finále si môžete objednať prostredníctvom emailovej adresy vstupenky@futbalsfz.sk. V prípade organizovaného zájazdu je možné ako bonus dostať aj určitý počet vstupeniek zdarma. Kompletný program finálového turnaja a všetky informácie o ňom nájdete na oficiálnej webstránke Slovenského futbalového zväzu - www.futbalsfz.sk"

Upozorňuje FK, že VV SFZ schválil zmenu a doplnenie Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2012/2013, týkajúce sa úhrad mesačných zberných faktúr vystavovaných klubom a aj zmeny súvisiacich predpisov SFZ (súťažný a disciplinárny poriadok). Aktuálne znenie príslušných predpisov je možné nájsť na: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk