Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 10, 2013

Úradná správa č. 41 zo dňa 11.5.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 11.5.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Upozorňuje na dohrávky 29. kola CL: FC Nitra – MFK Košice,  utorok 14.5. o 17:30, FC ViOn Z. Moravce – MŠK Žilina, streda 15.5. o 17:30.

Oznamuje, že v súvislosti s konaním ME U17, odohrá klub ŠK SFM Senec svoje domáce majstrovské stretnutie 29. kola proti FC ŠTK 1914 Šamorín v nedeľu 5.5. o 16:30 na štadióne Veľký Biel a domáce stretnutie 30. kola proti MŠK R. Sobota, v nedeľu 12.5. o 17:30 v NTC Senec.

Oznamuje, že v súvislosti s predchádzajúcim oznámením, sa odložené majstrovské stretnutie 24. kola II. L MFK Tatran L. Mikuláš – MŠK R. Sobota, odohrá až v stredu 15.5.13 o 16:30.

Oznamuje, že majstrovské stretnutie 29. kola II. L MFK Dubnica n.V. – FK DAC 1904 Dunajská Streda (pôvodne sobota 4.5.), sa v súvislosti s konaním ME U17 odohrá až v stredu 15.5. o 16:30.

Žiada kluby II. L o dodržiavanie dohody v rámci poskytovania voľného vstupu do VIP priestorov pri domácich majstrovských stretnutiach pre nahlásených zástupcov hosťujúceho klubu, príp. iných klubov II. L.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom CL - účastníkom licenčného konania, že Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK), na svojom zasadnutí dňa 2.5., rozhodol v prvostupňovom konaní udeliť licenciu klubom FK Dukla Banská Bystrica, a.s., ŠK Slovan Bratislava, a.s., Spartak Myjava, a.s., FC Nitra, a.s., MFK Ružomberok, a.s., FK Senica, a.s., AS Trenčín, a.s., FC Spartak Trnava, a.s., FC ViOn Zlaté Moravce, a.s. a MŠK Žilina, a.s., ktoré splnili všetky minimálne požiadavky pre jej udelenie. V prvostupňovom konaní POLK rozhodol neudeliť licenciu klubom MFK Košice, a.s. a 1. FC Tatran Prešov, a.s. ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných kritérií. Písomné rozhodnutia POLK už boli všetkým klubom odoslané elektronickou a doporučenou poštou. Účastníci licenčného konania, ktorým v prvostupňovom konaní licencia udelená nebola, majú právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK), a to najneskôr do 17.5.2013 (vrátane), pričom rozhoduje dátum podania odvolania doporučenou poštou.


ODDELENIE IT

Opakuje informáciu, uvádzanú aj Rozpisom RS vo futbale 2012/13, že v súvislosti so zavedením Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) a v zmysle znenia stanov SFZ, platných od 1.1.2013, zavádzajúcich štatút individuálneho členstva v SFZ, na základe registrácie v ISSF, dňom 31.12.2012 stratili platnosť všetky preukazy SFZ (preukaz so zeleným priečnym pruhom a logom SFZ), vydané zamestnancom, členom odborných komisií a ostatným futbalovým činovníkom, ktoré im o.i. umožňovali voľný vstup na stretnutia republikových súťaží. Tieto preukazy sa už nebudú vydávať a ani sa nebude predlžovať ich platnosť. Voľný vstup na stretnutia republikových súťaží majú len členovia riadiacich a kontrolných orgánov SFZ, ktorí sa vopred ohlásia klubom. V ostatných prípadoch je umožnenie voľného vstupu na stretnutia republikových súťaží výhradne v kompetencii klubov.

Vlastníkom a vydavateľom Registračného preukazu SFZ je Slovenský futbalový zväz. Držiteľom Registračného preukazu SFZ je osoba, na ktorú je preukaz vystavený. Registračný preukaz SFZ je neprenosný na inú osobu. Registračný preukaz SFZ sa objednáva pre hráčov cez Klubového ISSF manažéra, ale držiteľom preukazu je stále osoba, na ktorú bol Registračný preukaz vydaný, v tomto prípade hráč. Finančné náležitosti ohľadom platby za Registračný preukaz SFZ si dorieši klub s hráčom (nie je povinnosťou klubu znášať náklady za Registračný preukaz). Poskytnutie Registračného preukazu SFZ dôveryhodnej osobe (technický vedúci klubu a podobne), je osobným rozhodnutím držiteľa Registračného preukazu SFZ. Prípadné spory o vrátení Registračného preukazu SFZ od dôveryhodnej osoby späť držiteľovi, sú mimo kompetenciu riadiacich orgánov zväzov, nakoľko sa jedná o osobné rozhodnutie držiteľa Registračného preukazu SFZ.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov:
III. LZ:

25. kolo, Trnava B – Nemšová - 11.5. o 10:30 (Lok. Trnava)
27. kolo, Trnava B – Sereď - 25.5. o 17:00 (Lok. Trnava)
29. kolo, Trnava B – Vrbové - 9.6. o 17:30 (Lok. Trnava)
II. LS/M/DV:
25. kolo, Jupie BB – Ružomberok B - 11.5. o 10:00/12:15
I. LSŽZ:
20. kolo, Trenčín – Inter - 28.5. o 14:00/16:00
I. LSŽS:
21. kolo, Čadca – Ružomberok - 4.6. o 15:00/17:00
I. LSŽV:
25. kolo, Humenné – MFK Košice - 5.6. o 14:00/16:00

Neschvaľuje žiadosť o zmenu termínu III. LZ, 25. kolo, Domino – Petržalka.

Vyhlasuje kontumačný výsledok: I. LSŽS: 21. kolo, L. Mikuláš B – D. Kubín B 3:0 v prospech družstiev L. Mikuláša B /podľa 100/b/.

Oznamuje, že ŽK/ČK v stretnutí I. LSŽS – B, FK Pohronie – K. N. Mesto bola udelená hráčovi Madigárovi Mathiasovi (v ISSF opravené).

Dôrazne upozorňuje R na povinnosť uzatvárať zápis o stretnutí v ISSF systéme v predpísanom časovom limite. Prípady neuzatvorenia zápisu v časovom limite bude odstupovať na riešenie DK.

Upozorňuje FK na neuhradené záväzky voči SFZ. A družstvá FK, ktoré nemajú uhradené záväzky, majú automaticky zastavenú pretekársku činnosť, až do doby pripísania záväzku na účet SFZ.

Upozorňuje, že všetky zmeny termínov a dohrávok sú zapracované a zverejnené na www.futbalnet.sk. Tie, ktoré neboli zverejnené v US, boli zapracované na základe žiadostí FK, ešte pred začiatkom súťaže, ako zmena termínovej listiny.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF (priamo v ISSF, alebo vytlačený detail hráča). Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R je povinný túto skutočnosť, aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP, je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 16.5.2013.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Nariaďuje dohrávky:
I. liga ženy:

13. kolo: FK Dúbravka – Lady Team Bratislava, 21.5.13 o 17:30
18. kolo: FK Duslo Šaľa – Selce, 21.5.13 o 17:30
II. liga ženy sk. BA:
13. kolo: DFK Láb – Lady Team „B“, 15.5.13 o 17:30 v Lábe.

Schvaľuje:
- dohrávku 18. kola II. ligy žien, Juh, Bánovce nad Bebravou – FK Čaka na 18.5.13 o 14:00
- dohrávku 20. kola, Bánovce nad Bebravou – FK Duslo Šala „B“ na 13.5.13 o 17:00
- zmenu hracieho času 12. kola II. ligy žien Východ, WFG Trebišov – Spišská Nová Ves 11.5.13 - žiačky 12:15, ženy 14:00.
- zmenu termínu 20. kola I. ligy žiačok FK Duslo Šala – Selce na 11.5.13 o 10:30.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 802: Roman Gergel (1. FC Tatran Prešov) CL, 29. kolo, 4.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.

U. č. 803: Róbert Kovaľ (MFK Zemplín Michalovce) II. L, 29. kolo, 4.5. V: za HNS, držanie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 804: Nikola Andrič (ŽP Šport Podbrezová) II. L, 29. kolo, 4.5. V: kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 805: Matej Kochan (ŽP Šport Podbrezová) II. L, 29. kolo, 4.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.

U. č. 806: Stanislav Cuprišin (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5. V: za HNS, udretie súpera do oblasti rebier od chrbta v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6 b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 807: Ján Zápotoka (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5. V: po stretnutí, za HNS, urážka R. DO: podľa príl. 1/3b k DP, za použitia čl. 7/1 c, 10/1, 23/d DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 808: Matej Kopecký (FC Nitra B) III. LZ, 24. kolo, 4.5. V: podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 809: Podľa čl. 14/1 a, b, c DP, začína disciplinárne konanie voči Lukášovi Zápotokovi (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5.2013 za HNS po stretnutí, vulgárne a urážlivé výroky voči R. Podľa príl. 1/3b k DP, za použitia čl. 7/1c, 10/1, 23/d DP, ukladá Lukášovi Zápotokovidisciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na 4 súťažné stretnutia od 5.5.

U. č. 810: Peter Palencsár (FK Bodva Moldava n/ Bodvou) III. LV, 24. kolo, 4.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.

U. č. 811: Podľa čl. 14/1a, b DP, začína disciplinárne konanie voči Rastislavovi Kicovi (tréner Partizán Bardejov) – za HNS voči R počas stretnutia II. L, 29. kolo, 4.5. s TJ Baník Ružiná. DK, podľa čl. 15/2 DP, ukladá menovanému zaslať vyjadrenie a stanovisko k HNS v termíne do 7 dní. Podľa čl. 14/4 DP, predbežným opatrením ukladá Rastislavovi Kicovi zákaz výkonu akejkoľvek funkcie, v súvislosti s futbalovými stretnutiami, až do ďalšieho rozhodnutia DK.

U. č. 812: Podľa čl. 15/2 DP, ukladá príslušnej odbornej komisii zaslať stanovisko k HNS Rastislava Kicu (tréner Partizán Bardejov) voči R stretnutia v termíne do 7 dní.

U. č. 813: Na základe podkladov zo stretnutia II. L. 29. kolo, 4.5. medzi TJ Baník Ružiná – Partizán Bardejov, ukladá klubu TJ Baník Ružiná zaslať stanovisko k HNS hráčov Partizán Bardejov, so špecifikáciou škôd spôsobených v priestoroch štadióna v termíne do 7 dní.

U. č. 814: Podľa čl. 14/1 a, b, c DP, začína disciplinárne konanie voči Partizánu Bardejov, za HNS hráčov po stretnutí II. L, 4.5. s TJ Baník Ružiná. Ukladá klubu Partizán Bardejov zaslať vyjadrenie s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení, s identifikáciou previnilcov v termíne do 7 dní a zaslať doklad o vysporiadaní škody, na základe špecifikácie klubu TJ Baník Ružiná v termíne do 21 dní.

U. č. 815: Podľa čl. 14/1 a, b, c DP, začína disciplinárne konanie voči:
1) ŠK Slovan Bratislava – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, hádzanie predmetov na HP, poškodzovanie zariadenia štadióna v stretnutí finále SC – SP, 1.5. v Ružomberku
2) MŠK Žilina – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, hádzanie predmetov na HP, poškodzovanie zariadenia štadióna v stretnutí finále SC – SP, 1.5. v Ružomberku
3) AS Trenčín – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, NUS – umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnických výrobkov, neidentifikáciu previnilcov v stretnutí CL, 29. kolo, 5.5. s ŠK Slovan Bratislava
4) MŠK Rimavská Sobota – za HNS divákov, urážlivé výroky voči súperovi so znakmi intolerancie, za NUS – neidentifikácia previnilcov v stretnutí II. L, 4.5. s MFK Dolným Kubínom.
DK ukladá klubom zaslať stanoviská a vyjadrenia s prijatými opatreniami v termíne do 15.5.

U. č. 816: Róbert Močko (OFK Dunajská Lužná) – žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK, podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace od 7.5. do 6.8.2013.

U. č. 817: Berie na vedomie zistenia DS II. L, FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Michalovce, bez prijatia disciplinárnych záverov.

U. č. 818: Michal Böhmer (FC Petržalka 1898) II. LSDZ, 19. kolo, 2.5. V: za HNS, úmyselné kopnutie súpera do chrbta v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 3.5.

U. č. 819: Miroslav Oškrobaný (Baník H. Nitra) II. LSDZ, 19. kolo, 2.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 3.5.

U. č. 820: Šimon Hlaváč (FC Petržalka 1898) II. LSDZ, 19. kolo, 2.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 3.5.

U. č. 821: Samuel Brunovský (OFK Dunajská Lužná) III. LZ, 24. kolo, 4.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.

U. č. 822: Michal Ranko (AS Trenčín) I. LSD, 24. kolo, 5.5. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 6.5.

U. č. 823: Martin Gašparík (AS Trenčín) II. LSDZ, 24. kolo, 4.5. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.

U. č. 824: Lukáš Zboniak (ŠK Slovan BA „B“) II. LSDZ, 24. kolo, 5.5. V: za HNS, nedovolená hra rukou. DO: podľa príl. 1/1a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.5.

U. č. 825: Silván Berenda (MFK Vranov n/Topľou) II. LSDV, 18. kolo, 1.5. V: za HNS, hanlivé výroky voči spoluhráčovi. DO: podľa príl. 1/2a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 2.5.

U. č. 826: Timotej Jankech (PFK Piešťany) II. LMDZ, 24. kolo, 4.5. V: za HNS, hanlivé výroky voči R. DO: podľa príl. 1/3 a k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 2.5.

U. č. 827: Dávid Šuška (LAFC Lučenec) II. LMDV, 19. kolo, 1.5. V: za HNS, kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 2.5.

U. č. 828: Tomáš Villant (ŽP Šport Podbrezová) I. LSŽSA, 21. kolo, 4.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.

U. č. 829: Jakub Tomáš (MŠK Námestovo) I. LSŽSB, 21. kolo, 4.5. V: HNS voči R. DO: DK, po zhodnotení všetkých dostupných podkladov, vzhľadom na charakter previnenia a osobu previnilca, podľa čl. 7/1a, 8 DP, ukladá menovanému DO – pokarhanie.

U. č. 830: Dávid Brendza (1. FC Tatran Prešov) I. LMD, 26. kolo, 1.5. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 2.5.

U. č. 831: Görgö Varga (FK DAC 1904 Dunajská Streda) II. LMDZ, 17. kolo, 24.4. V: za HNS, hanlivé výroky voči R. DO: podľa príl. 1/3 a k DP, 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 25.4.

U. č. 832: Dávid Hamar (Spartak Vráble) - žiadosť o zmenu DO. DK, podľa čl. 31/1 DP, žiadosť zamieta.

U. č. 833: Michal Jakubjak (FK Slovan Duslo Šaľa) II. L, 23. kolo, 7.5. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 8.5.

U. č. 834: Norbert Hurbanič (FKM Karlova Ves) I. LSŽZA, 23. kolo, 5.5. V: za HNS, udretie súpera. DO: podľa príl. 1/6b k DP, 5 súťažných stretnutí nepodmienečne od 6.5.

U. č. 835: Za štvrté napomenutie ŽK, zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne: po 17. kole: Tomáš Mikinič (FC Spartak TT) III. LZ, Peter Leško (1. FC Tatran Prešov) III. LV, Radoslav Gallik (Partizán Bardejov) I. LMD. po 21. kole: Róbert Šmajda (MFK Snina) I. LSŽVA. po 23. kole: Samir Smaali (FK Slovan Duslo Šaľa) I. LSŽZB, Erich Petriľak (FC Petržalka 1898), Denis Nemček (FK Senica) I. LSŽZA, Peter Mikúšek (FK Senica) I. LSŽZA, Dávid Belunek (Partizán Bardejov) I. LMD. po 24. kole: Samuel Ramčák (MŠK Námestovo) II. LMDV, Andrej Kriš (MŠK Námestovo) II. LMDV, Peter Havrilčák (ŠK Futura) II. LMDV, Matúš Jenčík (PFK Piešťany) II. LMDZ, Karol Andrášik (Inter BA o.z.) II. LMDZ, Adam Dunda (FC Nitra) I. LMD, Patrik Hruška (ŽP Šport Podbrezová) I. LMD, Dominik Prelovský (Lok. Trnava) II. LSDZ, Marek Vrábel (Sp. Myjava) II. LSDZ, Peter Babčák (Part. Bardejov) I. LSD, Martin Valovčan (FK Dukla BB „B“) III. LV, Miloš Jakúbek (FKS Nemšová) III. LZ, Štefan Balko (LP Domino BA) III. LZ. po 29. kole: Romáš Bruško (Spartak Myjava) CL, Erik Sabo (FC Spartak Trnava) CL.

U. č. 836: Za ôsme napomenutie ŽK, zastavená pretekárska činnosť na dve majstrovské stretnutia nepodmienečne: po 24. kole: Juraj Kuťka (MFK Vrbové) III. LZ, Kristián Maron (Lok. Trnava) II. LMDZ. po 29. kole: Marko Milinkovič (ŠK Slovan BA) CL.

U. č. 837: Mikuláš Gomola (ŠK Odeva Lipany) III. LV, 17. kolo, 8.5. V: za HNS, stiahnutie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 9.5.

U. č. 838: Andrej Gabura (FC Petržalka 1898) - žiadosť o zmenu DO. DK, podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku trestu DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 4 mesiace od 10.5. do 9.9.2013.

U. č. 839: Michal Ranko (AS Trenčín) - žiadosť o odpustenie zvyšku DO. DK, podľa čl. 31/1 DP, žiadosť zamieta. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku trestu DO, t.j. 1 súťažné stretnutie, podmienečne odkladá na 3 mesiace od 10.5. do 9.8.2013.

U. č. 840: Podľa čl. 14/1a, b DP, začína disciplinárne konanie voči:
1) MŠK Rimavská Sobota – za HNS divákov, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, za NUS, umožnenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov v stretnutí II. L, 23. kolo, 7.5. s TJ Baník Ružiná
2) OTJ Moravany – za HNS divákov, urážlivé výroky voči súperovi v stretnutí III. LZ, 24. kolo, 4.5. s FKS Levice
3) Ladislavovi Hudecovi – za NS v prerušenej hre, v stretnutí CL, 24. kolo. DK ukladá klubom a menovanému zaslať vyjadrenia s prijatými opatreniami v termíne do 15.5.

U. č. 841: V súlade s U. č. 799, za neoprávnený štart v súťažnom stretnutí, ukladá Andrejovi Vaškovi, podľa príl. 1/9/1b k DP, za použitia čl. 7/1c, 10/1, 4 DP, disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na 2 mesiace nepodmienečne od 10.5. do 9.7.2013.

U. č. 842: V súlade s U. č. 799, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v súťažnom stretnutí, ukladá vedúcemu družstva MFK Košice Miroslavovi Sovičovi, podľa príl. 1/9/2b k DP, za použitia čl. 7/1d, 11/1 DP, disciplinárne opatrenie – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie, v súvislosti vo vzťahu k súťažným stretnutiam, zákaz vstupu na hraciu plochu, striedačku a do priestorov, kde je možný styk s R na obdobie 4 mesiacov, od 13.4. do 12.8.2013.

U. č. 843: V súlade s U. č. 799, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v súťažnom stretnutí, ukladá trénerovi MFK Košice Marekovi Rodákovi, podľa príl. 1/9/2 b k DP, za použitia čl. 7/1d, 11/1 DP, disciplinárne opatrenie – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie, v súvislosti vo vzťahu k súťažným stretnutiam, zákaz vstupu na hraciu plochu, striedačku a do priestorov, kde je možný styk s R na obdobie 2 mesiacov, od 13.4. do 12.6.2013.

U. č. 844: V súlade s U. č. 799, za neoprávnený štart hráča v súťažnom stretnutí, ukladá kapitánovi MFK Košice podľa príl. 1/9/2 b k DP, za použitia čl. 7/1d, 11/1 DP, disciplinárne opatrenie – zákaz výkonu funkcie kapitána na obdobie 3 mesiacov, od 13.4. do 12.7.2013.

U. č. 845: V súlade s U. č. 799, za neoprávnený štart hráča v súťažnom stretnutí, ukladá klubu MFK Košice podľa príl. 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 19/1 DP, disciplinárne opatrenie - peňažnú pokutu vo výške 200.- €.

U. č. 846: Podľa čl. 14/1 a, b, c DP, začína disciplinárne konanie voči Vladimírovi Čanovi, za porušenie smerníc a nariadení riadiacich orgánov. Ukladá menovanému v termíne do 15.5.2013 zaslať vyjadrenie k nerešpektovaniu U. č. 793.

U. č. 847: V súlade s U. č. 765, na základe podnetu odbornej komisie, ukladá Martinovi Mikovičovi, za zakázaný spôsob hry voči súperovi v stretnutí 27. kola CL s FK Senica, podľa príl. 1/4a k DP, za použitia čl. 7/1 b, c, 9, 10/1, 22/ f DP, DO - zastavenie pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 10.5. a peňažnú pokutu vo výške 400.- €.

U.č. 848: Berie na vedomie informáciu DS k opusteniu TZ trénerom domácich v stretnutí CL, 29. kolo, FK Dukla BB – 1. FC Tatran PO, bez prijatia disciplinárnych záverov.

U. č. 849: Obdržala podnet na začatie disciplinárneho konania od JUDr. Tomáša Gábriša voči MFK Dubnica n. Váhom, za neplnenie rozhodnutia RS, č.k. 18/12 RS. DK SFZ ukladá klubu MFK Dubnica n. Váhom v termíne do 15.5.2013 zaslať vyjadrenie o vysporiadaní náležitostí, resp. o neexistencií pohľadávky, pod následkami zastavenia pretekárskej činnosti A družstvu dospelých.

U. č. 850: Obdržala podklady od Martina Kubalu.

U. č. 851: Ukladá riadiacemu orgánu III. LV zaslať vyjadrenie k popisovaným skutočnostiam v zápise DPR 18. kolo, 1.5. medzi Lokomotíva Košice - FK Poprad.

U. č. 852: Obdržala stanoviská p. Pavla Chmuru, k udalostiam v stretnutí II. L, 29. kolo, medzi TJ Baník Ružiná – Partizán Bardejov. Ukladá príslušnej odbornej komisií zaslať stanovisko s prijatými opatreniami v termíne do 15.5.2013.

U. č. 853: Denis Ďuga (Lokomotíva Trnava) II. LMDZ, 17. kolo, 24.4. V: za HNS voči súperovi. DO: podľa príl. 1/2a k DP, za použitia čl. 7/1c, 10/1 DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 25.4.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín predlicenčného seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov (licencia P): 7. – 9.6. v B. Bystrici. KR regionálnych FZ žiada o písomné nahlásenie frekventantov seminára (z každého RFZ max. 4 rozhodcov a 4 pozorovateľov rozhodcov), s termínom najneskôr do 20.5. na adresu Komisie rozhodcov SFZ.

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 14. – 16.6.

Oznamuje termín letného seminára a fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia:
Samotný 23. – 27.5., Jurenka 3. – 5.6., Kozák 24. – 26.5., 1.6., 8. – 9.6., Tomčík 7. – 15.6., Hrčka D. 1.6., Bóllo 13.5. – 31.5., Mastiš 10.5., Leško k dispozícii KR od 8.5., Cuninka 25. – 26.5., Kráľovič 25.5., Perašín 1. – 2.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje, že po schválení doplneného znenia Štatútu Komisie rozhodcov SFZ na zasadnutí VV SFZ dňa 4.4.2013 v Senci bolo zrušené doterajšie označenie DPR (delegát pozorovateľ rozhodcov). Nový názov je PR (pozorovateľ rozhodcov), čomu prispôsobte Vaše správy zo stretnutí.

Oznamuje, že do konca súťažného ročníka zasielajú PR správy zo stretnutí súťaží SFZ (CL, II.liga, III.liga, I.LSD a SP) nasledovne: v prípade udelenej ČK, alebo vypísania tlačiva k disciplinárnemu pokračovaniu zo stretnutí hraných v sobotu a nedeľu zašlete správu najneskôr do pondelka do 12:00, zo stretnutí hraných v piatok najneskôr do 48 hod. a zo stretnutí hraných v ostatných dňoch týždňa najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia. V prípade, že nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov (ČK, alebo vypísanie tlačiva o disciplinárnom pokračovaní), správu zo stretnutí hraných v piatok, sobotu a nedeľu zašlete najneskôr do utorka do 8:00, zo stretnutí hraných v ostatné dni týždňa najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia. Správy zasielajte výhradne e-mailovou poštou na doteraz známe adresy: všetky správy so známkovým hodnotením na adresu KR SFZ, správy bez známkového hodnotenia z CL a II.ligy na e-mailové adresy ÚLK a správy z III.ligy, I.LSD a SP na e-mailovú adresu peter.lang@futbalsfz.sk

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ: 14. – 16.6.


DELEGÁTI SFZ

V dňoch 31.5. – 1.6. usporiada KD SFZ licenčný seminár športových delegátov futbalu – Licencie P. Podmienky účasti si môžete vyžiadať u predsedu KD SFZ p. Františka Košičára, mobil: 0904545797, e-mail: kosicar.frantisek@gmail.com

Ospravedlnenia:
Krnáč 16. – 20.5., Kondek 23. – 26.5.


KOMISIA FUTSALU

VV SF schválil termín a miesto konania Konferencie Slovenského futsalu na sobotu 1.6. od 11:00 v Dohňanoch. Pozvánku a podklady delegáti delegovaní z regionálnych konferencií obdržia v stanovenom čase.

Baráž o postup do 1. Slovenskej ligy vo futsale v ročníku 2013/14:
11.5.

1. kolo o 10:00: sTC Púchov – Futsal Team Levice (Peško, Kopec, ŠH Púchov)
2. kolo o 12:00: Gurmáni Bratislava – sTC Púchov (Belavý, Nagy, ŠH Púchov)
3. kolo o 14:00: Futsal Team Levice – Gurmáni Bratislava (Ježík, Ploštica, ŠH Púchov)

Obsadenie
Nadstavbová časť KENO Extraligy 8. kolo:

17.5. o 18:20 Slov-Matic FOFO Bratislava – ŠK P.K.P. Košice  (Peško, Botka, Košťál, ŠH Mladosť)
17.5. o 20:00 RCS Košice – Across Pinerola Bratislava (Budáč M., Budáč P., Zeleňák, Infiniti Aréna Košice)
17.5. o 20:30 FTVŠ Bratislava – FK Slovanet Prešov  (Bohun, Wojčík, Michna, ŠH FTVŠ Bratislava)
18.5. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava – MFsK Nitra (Fischer, Nagy, Jablonický, ŠH Mladosť)
Tupperware Nové Zámky – voľno, ŠK Makroteam Žilina – voľno

DK

U. č. 85: Gabriel Švec (Futsal Team Levice), po 2. ŽK/ČK za NS v zmysle DP SF ST/1/2/a, zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.5.

U. č. 86: Pavol Šarišský (vedúci klubu FK Slovanet Prešov), za HNS v zmysle DP SF ST/1/4/a/a, zastavenie činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 7.5. a pokuta vo výške 132,76 €.

Proti rozhodnutiam DK SF je možné podať odvolanie, v zmysle ustanovení kapitoly VI DP SF.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia

Nemecko: Dominika Majtániková (FK Spišská Nová Ves)
Írsko: Erika Kršáková (FC Union Nové Zámky)
Rakúsko: Zlatko Miladinovič (ŠK Štrba)
Nórsko: Peter Lalka (TJ Železná Breznica)

Provizórna registrácia v zahraničí

Česko: Vladimír Čupalka a Martin Martinus (TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá – Sokol Nevšová), Martin Dupkala (1. FC Tatran Prešov – SK Hanácká Slávia Kroměŕíž), Jozef Baran (FK Hajskala Ráztočno – ČAFC Praha), Rastislav Dvorský (TJ Družstevník Záblatie – SK Aritma Praha), Kristína Cverenkárová (MŠK Slovan Trenčianske Teplice – FC Elseremo Brumov), Andrej Drobný (ŠK Rapid Hrnčiarovce – TJ Sokol Bratrušov), Norbert Bartovič (FK Lokomotíva Trnava – SK Dolní Měcholupy), Tomáš Baranovič a Martin Eliáš (Spartak Myjava – Kordárna Velká nad Veličkou), Viliam Brožek a Michal Palkovič (TJ Iskra Holíč – Sokol Petrov), Marián Fraňo (TJ Slovan Zamarovce – TJ Horní Lideč), Juraj Hronec (TJ ŠM Janíky – FC Háje Jižní Město), Pavel Jamrich (MFK Vígľaš-Pstruša – SK Petrovice u Sedlčan), Tomáš Kočiš (MŠK Tesla Stropkov – Sparta Kutná Hora), Dominik Matušinský (PFK Piešťany – SK Třebotov), Jozef Michňák (1. MFK Kežmarok – SK Nemošice), Peter Ondrejík (TJ Družstevník Vlára Ľuborča – TJ Horní Lideč), Andrej Svorada (TJ Štart Svinná – FC Elseremo Brumov), Tibor Szaban (FK DAC Dunajská Streda – TJ Sokol Nebušice), Michal Sýkora (SP MFK Rožňava – FK Pardubice), Ján Šipčiak (ŠK Belá – SK Dolní Měcholupy), Peter Šteco (FK Svit – SK Sobotka), Peter Vávra (OFK Vrbovce – Kordárna Velká nad Veličkou), Jana Zmeškalová (OFK Dunajská Lužná – 1. FC Olomouc)
Rakúsko: Viktor Vlk (Štart Nepočujúci 1947 Bratislava – SC Edelstal)


EKONOMICKÉ ODDELENIE

Oznamuje všetkým klubom republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK, že im je na začiatku každého mesiaca v ISSF pravidelne generovaná mesačná zberná faktúra, obsahujúca všetky pokuty a poplatky za predchádzajúci mesiac.

Ekonomický úsek SFZ oznamuje všetkým, ktorí si vyúčtovávajú cestovné náhrady, aby pri prepočte kilometrov uvádzali vzdialenosti podľa webovej stránky www.google.sk maps, najrýchlejšia trasa.


SEKRETARIÁT

Upozorňuje FK, že VV SFZ schválil zmenu a  doplnenie Rozpisu RS riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2012/2013, týkajúce sa úhrad mesačných zberných faktúr vystavovaných klubom a aj zmeny súvisiacich predpisov SFZ (súťažný a disciplinárny poriadok). Aktuálne znenie príslušných predpisov je možné nájsť na: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html

V zmysle rozhodnutia VV SFZ zo dňa 10.12.2012 o povinnej výmene registračných preukazov, ÚLK oznamuje klubom v jej riadení, že v jarnej časti republikových súťaží bude štart hráča možný len na "plastový" registračný preukaz“. Odporúča preto klubom hromadné objednávky registračných preukazov cez ISSF elektronickú podateľňu (efektivita výroby, úspora na poštovnom). Kapacita mesačnej výroby registračných preukazov je obmedzená, preto kvôli rozloženiu finančných nárokov na kluby a aj vzhľadom na výrobné kapacity, odporúča včas si objednať preukazy.

Oznamuje, že zástavy s novým logom SFZ si kluby môžu zakúpiť, na základe zaslanej požiadavky na Oddelenie logistiky a služieb SFZ – p. Michalovi Kalnému, na e-mailovú adresu michal.kalny@futbalsfz.sk. Termín prevzatia v sídle SFZ bude dohodnutý s príslušným klubom. Zároveň s požiadavkou je potrebné zaslať aj fakturačné údaje klubu. Cena zástavy SFZ je 42.- € s DPH.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk