Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 15, 2015

Úradná správa č. 44 zo dňa 16.5.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 16.5.2015 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 30.4.2015 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 14. júna 2015 od 11:00 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Predbežný program konferencie SFZ:

  1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
  2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
  3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
  4. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží
  5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
  6. Diskusia
  7. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať stretnutie:

DOXXbet liga - nadstavbová časť
8. kolo: Nové Mesto n. Váhom – Slovan B 24.5. o 10:00.

Schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch:

DOXXbet liga - nadstavbová časť
7. kolo: Žilina B – L. Mikuláš (hlavný štadión - zmena HP)
10. kolo: R. Sobota – Moldava n. B. 27.5. o 17:00
U17/16
25. kolo: B. Bystrica – Michalovce (ihr. Radvaň – zmena HP)
U15/14
25. kolo: Slovan BA – Trnava 23.5. o 10:00 (len U15)
nadstavbová časť
7. kolo: Poprad – Trebišov (ihr. Spiš.Teplica – zmena HP)
U13/12, nadstavbová časť
7. kolo: Prešov – Martin 6.6. o 11:00/12:30.

Na doriešenie DK SFZ odstupuje tieto kluby DOXXbet ligy:

FK BODVA Moldava n. Bodvou - za neposkytnutie DVD záznamu súperovi a za chýbajúce licencie HU a BM v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti FK BODVA Moldava – Lokomotíva Košice;
ŠK Senec - za predaj alkoholických nápojov v areáli štadióna, počas stretnutia 6. kola nadstavbovej časti Senec – Zvolen;
MFK Zemplín Michalovce - za chýbajúcu licenciu HU v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Michalovce – Skalica;
FK Poprad - za nefunkčnú informačnú tabuľu, neúplne vybavenú ošetrovňu a chýbajúce reklamné bannery DOXXbet ligy, v stretnutí 6. kola nadstavbovej časti Poprad – Žilina B.

Podania na komisiu v lehote kratšej ako 10 dní bude riešiť len vo výnimočných a opodstatnených prípadoch. Podania na komisiu v rámci ISSF zo strany FK, zaevidované do štvrtka 16:00, prerokuje a zverejní v týždni, v ktorom boli podané. Po tomto termíne podania prerokuje, avšak zverejní v ÚS až v nasledujúcom týždni.

Upozorňuje, že pri zmenách termínov stretnutí mládeže na pracovné dni, bude akceptovať len žiadosti so stanoveným HČ po 14:00.

Žiada pri komunikácii s komisiou používať výhradne elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK (v prípade nutnosti zaslania naskenovaných dokumentov, treba použiť e-mailovú adresu: stk@futbalsfz.sk.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 4.6. v Bratislave.

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje zmenu termínu: II. liga ženy, Východ, 18. kolo: Sp. Nová Ves – K. Lieskovec 24.5. o 15:00.

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu (pre FK I. a II. ligy) sa uskutoční v druhej polovici júna t.r., v sídle SFZ. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcej ÚS.

Obsadenie rozhodcov:

I. liga ženy
dohrávka 10. kola: 27.5. o 15:00 Selce – Bardejov (SsFZ)
dohrávka 12. kola: 27.5. o 15:30 Tr. Teplice – Slovan BA (ZsFZ)
17. kolo: 30.5. o 13:00 Tr. Teplice – Žilina (ZsFZ) a Slovan BA – Humenné (BFZ); 31.5. o 13:00 Selce – N. Zámky (SsFZ) a Šaľa – Bardejov (ZsFZ)
I. liga juniorky
dohrávka 10. kola: 27.5. o 17:00 Selce – Bardejov (SsFZ)
dohrávka 12. kola: 27.5. o 17:30 Tr. Teplice – Slovan BA (ZsFZ)
17. kolo: 30.5. o 15:00 Tr. Teplice – Žilina (ZsFZ) a Slovan BA – Humenné (BFZ); 31.5. o 15:00 Selce – N. Zámky (SsFZ) a Šaľa – Bardejov (ZsFZ)
Il. liga ženy, Západ A
19. kolo: 30.5. o 14:30 Sv. Jur – Trnava, o 15:00 D. Lužná – Čaka (obe BFZ); 31.5. o 12:00 Senica – Nitra (ZsFZ)
II. liga ženy, Západ B
24. kolo: 30.5. o 14:00 P. Bystrica – Topoľčany; 31.5. o 16:00 Beluša – Dubnica (obe ZsFZ)
II. liga ženy, Východ
dohrávka 18. kola: 24.5. o 15:00 Sp. Nová Ves – K. Lieskovec (VsFZ)
19. kolo: 30.5. o 11:00 L. Mikuláš – K. Lieskovec, o 15:00 Bziny – Sp. Nová Ves (SsFZ) a Lučenec – Michalovce (všetky SsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U1096: Oliver Práznovský (MFK Ružomberok, Fortuna liga), vylúčený za HNS – hanlivý výrok voči súperovi. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 mesiac, podľa čl. 36/1c a čl. 56/1, 2 DP, od 9.5.

U1097: Lukáš Hrnčiar (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U19), vylúčený za HNS – hanlivý výrok voči R. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP, od 10.5.

U1098: Peter Kovalík (FK Inter Bratislava, Dôvera U13), vylúčený za HNS – zmarenie gólovej šance rukou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, c DP, od 11.5.

U1099: Martina Čerevková (ŠK Štich Humenné, I. liga ženy), vylúčená za HNS – vulgárne nadávky súperke. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 47/1a, 2a DP, od 8.5.

Vylúčení po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U1100: Michal Faško (FK Dukla B. Bystrica, Fortuna liga)
U1101: Tomáš Gerát (MFK Ružomberok, Fortuna liga), obaja od 9.5.
U1102: Roman Čavojský (MFK Skalica, DOXXbet liga)
U1103: Milan Bortel (FC Spartak Trnava, DOXXbet liga), obaja od 10.5.
U1104: Martina Zvončeková (Spartak Myjava, II. liga ženy, Západ B), od 11.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U1105: Peter Sládek (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U1106: Antonín Rosa (MFK Ružomberok, Fortuna liga), obaja od 9.5.
U1107: Július Szöke (FC ViOn Z. Moravce, Fortuna liga), od 10.5.
U1108: Ľubomír Michalík (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga)
U1109: Matúš Turňa (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), obaja od 9.5.
U1110: Michal Berecký (Partizán Bardejov, DOXXbet liga)
U1111: Andrej Petrovský (MFK Skalica, DOXXbet liga)
U1112: Marcos Calero Perez (MFK Zemplín Michalovce, DOXXbet liga)
U1113: Patrik Abrahám (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, DOXXbet liga)
U1114: Roland Csölle (FC ŠTK 1914 Šamorín, DOXXbet liga)
U1115: Andriy Zahranychnyy (MFK Dubnica, DOXXbet liga)
U1116: Lukáš Lupták (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga)
U1117: Marek Olah (SLAVOJ Trebišov, DOXXbet liga)
U1118: Erik Gaško (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U19)
U1119: Richard Blaško (FC Spartak Trnava, Dôvera U19), všetci od 10.5.
U1120: Adam Vávro (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera U17)
U1121: Daniel Szabó (FC ŠTK 1914 Šamorín, Dôvera U15), obaja od 8.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí, podľa DP, čl. 37/5b:

U1122: Tomáš Lénárth (ŠK Senec, DOXXbet liga), od 9.5.

U1123: FK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a k neplneniu povinností US (použitie pyrotechniky v sektore hostí) v stretnutí 29. kola FL FK Dukla B. Bystrica - FK DAC 1904 D. Streda, do 20.5.

U1124: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 29. kola FL FK Dukla B. Bystrica - FK DAC 1904 D. Streda, bez prijatia DO.

U1125: AS Trenčín (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U1068 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 1 500 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a, b, 3 DP.

U1126: AS Trenčín (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U1087 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 250 €, za porušenie čl. 24, písm. b) Rozpisu RS riadených ÚLK a SFZ na s.r. 2014/2015.

U1127: Jozef Líška (AS Trenčín, Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U1069 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 48/1a, 2a DP.

U1128: FK Senica (Slovnaft Cup). Berie na vedomie stanovisko k U1070 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/1b, 3 DP.

U1129: 1. FC Tatran Prešov (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U1073 a rozhodla uložiť DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 58/2b, 3 DP.

U1130: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla zrušiť ochranné opatrenie, uložené v U940.

U1131: MFK Zemplín Michalovce (DOXXbet liga). Berie na vedomie osobné stanovisko štatutárneho zástupcu klubu k U1083 na zasadnutí komisie dňa 14.5.2015 a pokračuje v šetrení veci.

U1132: FK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Na základe nesplnenia U792, U904 a U1091, ukladá DO – odobratie 3 bodov, v zmysle čl. 64/2, 7, čl. 32/1 a čl. 36/2 DP. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia, podľa čl. 43/1, 2h, p, 4 DP, do 27.5.

U1133: Žiada ÚLK o vykonanie U1132, po skončení súťažného ročníka 2014/2015, v súlade s čl. 32/2 DP.

U1134: MFK Dubnica (DOXXbet liga). Na základe nesplnenia U825 a U1093, ukladá DO – odobratie 3 bodov, v zmysle čl. 64/2, 7, čl. 32/1 a čl. 36/2 DP. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, vzniknutý v dôsledku disciplinárneho previnenia podľa čl. 43/1, 2h, p, 4 DP, do 27.5.

U1135: Žiada ŠTK SFZ o vykonanie U1134, po skončení súťažného ročníka 2014/2015, v súlade s čl. 32/2 DP.

FUTSAL:

U1136: Martin Biľ (FK Slovanet Prešov, 1. SLF). Berie na vedomie žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO a rozhodla menovanému uvoľniť športovú činnosť od 14.5.2015, s podmienečným odkladom do 15.8.2015, podľa DP 41/1, 2, 3, 4.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.5. o 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84, ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 12. - 14.6. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár a fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 11. – 12.7. v B. Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Lešková 16. a 23.5., Pozor 27.5., Kačenga 24. – 28.5., Vitko 27. – 29.5., Štrbo 6.6., Ličko 16.5.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 12. - 14.6. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 12.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Likavský 27.5., Gádoši 17.5.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že 8.5.2015 sa v B. Bystrici uskutočnil seminár Športový delegát futbalu, ktorý, v spolupráci s KD SFZ a KRaD SsFZ, organizoval SFZ (držiteľ akreditačného vzdelávania). Pod dohľadom skúšobnej komisie v zložení Ján Majsniar – predseda, Viliam Vais a Ján Forgon – členovia, seminár a záverečné skúšky úspešne absolvovalo týchto 14 frekventantov: Ján Martinec, Vladimír Hrivo, Miroslav Debnár, Ľubomír Kratochvíla, Peter Kosec, Štefan Mihalda, František Grznár, Peter Moják, Ján Ploštica, Ľubomír Jurišta, Martin Tapfer, Tomáš Gemza, Peter Repaský, Rastislav Hulák.

Upozorňuje úspešných frekventantov na povinnosť vyplniť registračný formulár, zverejnený na webstránke SFZ (projekty/ISSF/dokumenty/registračný formulár DS). Formulár treba vyplniť, vytlačiť, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu: KD SFZ, Tatiana Polatseková, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Po prijatí formulára prebehne proces zaevidovania v  ISSF a pridelenia čísla Licencie A, ktorá má platnosť 5 rokov. Následne bude vystavené osvedčenie "Športový delegát futbalu – Licencia A", ktoré bude úspešným absolventom doručené.

Ospravedlnenie: Urban 3. – 10.6.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní:

schvaľuje výsledky barážového turnaja o postup do 2. časti baráže a oznamuje, že postupujúcimi do 2. časti baráže o 1. SLF sú družstvá: FK Troligabus Prešov a FK Dragons Podolie;

na základe dohody družstiev oznamuje termíny barážových stretnutí o extraligu:
FK Troligabus Prešov – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - 16.5. o 20:30
MFK Tupperware N. Zámky – FK Dragons Podolie - 20.5. o 19:30
Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - FK Troligabus Prešov - 30.5. o 19:30
FK Dragons Podolie – MFK Tupperware N. Zámky - 29.5. o 20:00 v ŠH Nové Mesto n, Váhom;

zaevidovala žiadosť družstva Slov-matic FOFO Bratislava o organizovanie finálového turnaja SP.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

delegovanie R a D na baráž o 1. SLF:
16.5. o 20:30 FK Troligabus Prešov – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Botka, Kopec, Kuspan)
20.5. o 19:30 MFK Tupperware N. Zámky – FK Dragons Podolie (Ježík, Rogoň, Hrmo)

delegovanie R na 2. stretnutia štvrťfinále SP:
22.5. o 19:30 Futsal Team Levice - FK Troligabus Prešov (Belavý, Szkokan)
23.5. o 17:00 KSF DOXX Žilina – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Wojčík, Behančin)

delegovanie R a D na 2. stretnutie o 3. miesto v 1. SLF: 20.5. o 20:00 ŠK Pinerola Bratislava – Gurmáni Bratislava (Peško, Ploštica, Krchňavý)

delegovanie R a D na 3. stretnutie finále play off: 22.5. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - FK Prešov (Bohun, Fischer, Kubinec)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

NEMECKO: Matúš Šašo (OFK Trebatice)
NÓRSKO: Roland Repiský (MFK Košice)
RAKÚSKO: Jonáš Kaločai (Družstevník Veľké Dravce)
ŠVAJČIARSKO: Tomáš Sofka (MFK Veľké Kapušany)

Provizórna registrácia v zahraničí:

NEMECKO: Attila Kaločai (FTC Fiľakovo – SV Freihausen), Michal Gašpar (TJ Družstevník Žipov – SSV Landshut-Schönbrunn)

Zaevidované profesionálne zmluvy:

Peter ORÁVIK (FC ViOn Zlaté Moravce)
Dávid ŠÍPOŠ (FC Nitra)


SEKRETARIÁT

Informuje kluby FL a DOXXbet ligy, že pripravuje školenie k odbornej príprave Hlavných usporiadateľov (HU) a Bezpečnostných manažérov (BM) futbalových klubov, ktoré sa uskutoční v dňoch 27. - 28.5.2015 v NTC Poprad. Odborná spôsobilosť na výkon činností HU a  BM sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky, po ktorom bude uchádzačovi vydané "Osvedčenie HU a BM".

Na školenie je možné sa prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je, spolu s ďalšími informáciami a organizačnými pokynmi, zverejnená na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk) alebo zaslaním písomnej prihlášky na adresu SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Prihlášky je možné podať do 20.5.2015.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.