Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 23, 2014

Úradná správa č. 44 zo dňa 24.5.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 23.5.2014 na stiahnutie

VOLEBNÁ KOMISIA

Vyhlasuje riadne voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volených konferenciou SFZ a zvoláva konferenciu SFZ na 6. júna 2014 do Senca.

Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volené konferenciou, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, 6, 7 a 8 volebného poriadku SFZ, doručili do 30. mája 2014 generálnemu sekretárovi SFZ.

Upozorňuje navrhovateľov kandidátov na funkcie predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov, že kandidáti musia spĺňať podmienku odbornosti uvedenú v čl. 58a ods. 3 stanov SFZ.

Oznamuje, že v prípade voľby formou tajného hlasovania si delegáti konferencie prevezmú volebné lístky priamo pred samotným aktom každej príslušnej voľby, a to na stanovenom mieste po prezentovaní sa predložením hlasovacej karty s poradovým číslom.

Oznamuje, že každému kandidátovi bude poskytnutá možnosť predstaviť sa prostredníctvom vlastného príhovoru v trvaní max. 3 minút.

Schvaľuje konečnú podobu volebných lístkov pre jednotlivé kolá volieb na príslušné funkcie.


TECHNICKÝ ÚSEK

Rozhodnutie VV SFZ o podmienečnom udelení / neudelení licencií SFZ mládeže na súťažný ročník 2014/2015:
Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 4.2.2014 v Bratislave v uznesení č. 25/14, na základe schválenej Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ s prílohami, schválil za členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže Jána Greguša – technického riaditeľa SFZ, Dušana Huňadyho – zástupcu VV ÚLK, Milana Vojteka – zástupcu VV SFZ, Jána Rosinského – hlavného koordinátora SFZ a Martina Hasprúna – manažéra úseku mládeže a rozvoja SFZ.

Na udelenie licencie mládeže SFZ (ÚTM /Grassroots) pre súťažný ročník 2014/2015 je potrebné splnenie podmienok a požiadaviek licenčného systému mládeže SFZ (ÚTM/Grassroots) a splnenie športového kritéria (umiestnenie v súťaži v I. LSD/ II. LSD alebo I. LSŽ/II. LSŽ v súťažnom ročníku 2013/ 2014).

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom: 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Nitra, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Senica, FO ŽP Šport Podbrezová, MFK Košice, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, MŠK Žilina, Partizán Bardejov, ŠK SFM Senec, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom FK Dukla Banská Bystrica a MFK Dubnica, s podmienkou doplnenia chýbajúcich podkladov k licenčnému konaniu mládeže SFZ do 22. mája 2014.

VV SFZ schvaľuje neudeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovému klubu Lokomotíva Košice.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií Grassroots na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom: FC Baník Horná Nitra, FC ŠTK 1914 Šamorín, FC ViOn Zlaté Moravce, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Jupie Banská Bystrica–Podlavice, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Poprad, FK Púchov, FK Slovan Levice, FK Spišská Nová Ves, FKM Karlova Ves, Inter Bratislava, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Snina, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, ŠK Odeva Lipany, ŠK SFM Senec, Slavoj Trebišov, Spartak Myjava, MFK Vranov nad Topľou.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencie Grassroots na súťažný ročník 2014/2015 futbalovému klubu PVFA (Petržalka – akadémia), s podmienkou prípadnej úpravy smernice o právno–organizačných zmenách vo FK do júnového zasadnutia VV SFZ.

VV SFZ schvaľuje neudeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2014/ 2015 futbalovým klubom: FC Petržalka 1898, FK Slovan Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Tesla Stropkov.

Na definitívne udelenie licencie mládeže SFZ, je potrebné potvrdenie splneným športovým kritériom, a tým je umiestnenie v súťaži (účastník I. LSD U19/ I. LSŽ U15 alebo víťaz II. LSD/II. LSŽ v príslušnom regióne a jeho následný postup cez baráž do najvyššej súťaže). Pri odvolaní sa klubu voči rozhodnutiu VV SFZ sa postupuje podľa schválenej smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ s prílohami, ktorá je dostupná na webstránke SFZ, v sekcii legislatíva.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny hracích dní a ÚHČ stretnutí, ktoré sa neodohrali z dôvodu nespôsobilosti hracích plôch:
Tipos III. LV
26. kolo: Lipany – Ružiná, 27.5. o 16:00
26. kolo: Poprad – Vranov, 28.5. o 19:30
26. kolo: Košice B – Bard. N. Ves, 28.5. o 17:00
Dôvera U15/14
25. kolo: Levice – Trnava, 21.5. o 14:00/16:00
7. kolo N: Poprad – Trebišov, 29.5. o 14:00/16:00
Dôvera U13/12
7. kolo N: Jupie BB – L. Mikuláš, 28.5. o 14:00/15:30

Schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a HP:
Tipos III. LZ/LV

27 kolo: Skalica – Púchov, 25.5. o 17:00
27. kolo: Moldava n. B. – Poprad, 25.5. o 17:00
27. kolo: Košice B – Lipany, 24.5. o 17:00
Dôvera U19
25. kolo: Slovan – Trnava - Pasienky (zmena HP)
25. kolo: Košice – B. Bystrica - Lokomotíva v Čermeli (zmena HP)
Dôvera U17/16
12. kolo: Prešov – Michalovce - vo V. Šariši (zmena HP)
Dôvera U15/14
10. kolo: Podbrezová – Jupie BB, 4.6. o 15:00/17:00 v Brezne

Neschvaľuje: Tipos III.LV, 30. kolo: D. Kubín – Žilina B na 4.6. a trvá na pôvodnom termíne a ÚHČ.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia Tipos III. LZ, 26. kolo, Nemšová – Piešťany, podľa čl. 100/b SP. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Nemšovej. FK Piešťany odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Upozorňuje R, aby v prípade neodohrania sa stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, neuzatvárali zápis o stretnutí a o dôvode neodohrania informovali ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne (posledná záložka v zápise o stretnutí).

Oznamuje termíny Slovnaft Cupu v jesennej časti súťaž. ročníka 2014/2015:
1. kolo: 29.7.
2. kolo: 13.8.
3. kolo: 9.9.
4. kolo: 14.10.
osemfinále: 11.11.2014

Informuje, že začiatok II. ligy mužov je plánovaný na 26.7.2014.

Ženský futbal – ŠTK:
1) Kontumuje stretnutie 19. kola II. ligy žien BA, DFK Láb – TJ Kuchyňa 3:0 v prospech DFK Láb. TJ Kuchyňa odstupuje na doriešenie DK, za nenastúpenie na súťažné stretnutie
2) Schvaľuje dohodu klubov TJ Slovan Halič a Sp. N. Ves na odohraní 19. kola II. ligy žien Východ dňa 31.5.14 o 12:00 na štadióne Ružiná.
3) Oznamuje, že letný aktív klubov ženského futbalu sa uskutoční 28.6.2014 od 10:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis.
4) Upozorňuje kluby II. ligy žien DFK Láb, TJ Kuchyňa, TJ Halič, MFK Topoľčany, TJ Orlové, Tatran L. Mikuláš, FK Beluša, FK Púchov a ŽFK Bánovce, ktorým bola v aktuálnom súťažnom ročníku udelená výnimka, že ak si nesplnia povinnosť prihlásiť do súťaže jedno mládežnícke družstvo dievčat (juniorky, žiačky, prípravka), nebudú zaradené do súťaží riadených SFZ v súťažnom ročníku 2014/2015.

Obsadenie rozhodcov:
I. liga ženy:

31.5. o 15:00 N. Zámky - Slovan BA (ZsFZ)
1.6. o 13:00 T. Teplice - Šaľa (ZsFZ)
II. liga ženy BA:
31.5. o 15:00 Trnava – Dúbravka a Kopčany – Sv. Jur (oba ZsFZ)
1.6. o 14:00 Láb – D. Lužná (BFZ), o 15:00 Myjava - Kuchyňa (ZsFZ)
RL žiačok BA:
31.5. o 13:30 Trnava - Dúbravka (ZsFZ)
1.6. o 9:30 Sv. Jur - Slovan BA, o 10:00 Petržalka – D. Lužná (oba BFZ)
4.6. o 16:00 Sv. Jur - Petržalka (BFZ)
II. liga ženy Východ:
31.5. o 12:00 Halič – Sp. N. Ves (SsFZ), o 15:00 Bardejov – Michalovce (VsFZ )
RL žiačok Východ:
31.5. o 13:00 Bardejov – Michalovce (VsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

od 12.5.:
U. č. 975: Marek Šimáček (FK Púchov, Tipos III. LZ)
U. č. 976: Ján Krivočenko (FK Slovan Levice, Tipos III. LZ)
U. č. 977: Branislav Balocký (AFC N. Mesto nad Váhom, Tipos III. LZ)
U. č. 978: Michal Hyža (MFK Skalica, Tipos III. LZ)
U. č. 979: Peter Leško (1. FC Tatran Prešov B, Tipos III. LV)
od 21.5.:
U. č. 980: Peter Maslo (MFK Ružomberok, CL)
U. č. 981: Matej Podstavek (FK Dukla B. Bystrica, CL)
U. č. 982: Martin Mikovič (FC Spartak Trnava, CL)
U. č. 983. Ján Vlasko (FC Spartak Trnava, CL)
od 19.5.:
U. č. 984: Michal Hamuľák (MFK Zemplín Michalovce, II.liga)
U. č. 985: Ján Tenko (MŠK R. Sobota, II. liga)
U. č. 986: Martin Mečiar (FC Spartak Trnava B, II. liga)
U. č. 987: Matej Rehák (FC Spartak Trnava B, II. liga)
od 18.5.:
U. č. 988: Jakub Duchoň (MFK Košice, Dôvera I. LMD U16)
U. č. 989: Tomáš Galko (FC Nitra, Dôvera I. LSD U19)

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b

od 12.5.:
U. č. 990: Roman Čavojský (MFK Skalica, TIPOS III. LZ)

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3

od 18.5.:
U. č. 991: Andrej Čaušič (FK DAC 1904 D. Streda, CL)
U. č. 992: Peter Nilaš (MŠK R. Sobota, II. liga)
U. č. 993: Miloš Brezinský (ŠKF Sereď, Tipos III. LZ)
U. č. 994: Tomáš Šalata (AS Trenčín, Dôvera I. LSD U17)
U. č. 995: Lukáš Pollák (ŠK SFM Senec, Dôvera I. LSŽ U14)
od 21.5.
U. č. 996: Róbert Pillár (FC Nitra, CL)
U. č. 997: Lazar Dordevič (MFK Košice, Tipos III. LV)

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 998: Pavel Kováč (MFK Ružomberok, CL), vylúčený za úmyselnú hru rukou mimo PÚ – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, 46/2, od 21.5.

U. č. 999: Filip Zvara (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 45/2a, od 18.5.

U. č. 1000: Peter Palencsár (FK Bodva Moldava, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre – 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 19.5.

U. č. 1001: Peter Švantner (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera I. LSD U19), vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti – 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 45/2a, od 18.5.

U. č. 1002: Patrik Kollár (ŠK SFM Senec, Dôvera I. LSŽ U15), vylúčený za podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti – 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 45/2a, od 18.5.

U. č. 1003: Matúš Antošík (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, Dôvera I. LSŽ U15), vylúčený za udretie súpera päsťou do chrbta v prerušenej hre - 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 18.5.

U. č. 1004: Adam Kostúr (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou v neprerušenej hre - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 45/2a, od 17.5.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO, podľa čl. 41/1, 2, 3, 4:
U. č. 1005: Peter Šamo MFK Vranov nad Topľou), žiadosť nespĺňa náležitosti.

U. č. 1006: Na základe vykázania z lavičky, žiada do 28.5. o podrobné písomné stanovisko Jozefa Kostelníka (tréner 1. FC Tatran Prešov) – HNS voči delegovaným osobám, nerešpektovanie príkazov delegovaných osôb a k vyjadreniam k výkonu rozhodcov v polčasovej prestávke. DK ochranným opatrením, podľa DP čl. 43/2a, g, 43/4, pozastavuje menovanému výkon funkcie trénera a zakazuje vstup do priestoru tribúny, šatní, priestorov lavičky a styk s delegovanými osobami, až do rozhodnutia DK.

U. č. 1007: Žiada trénera FC Spartak Trnava Juraja Jarábka o podrobné písomné stanovisko k vyhláseniam na tlačovej konferencii po stretnutí 31. kola CL, do 28.5.

U. č 1008: Na základe U.č. 974 obdržala stanovisko 1. FC Tatran Prešov a konštatuje, že predmetný spor nespadá do právomoci DK SFZ.

U. č. 1009: MFK Skalica. DO – finančná pokuta 150.- €, podľa DP, čl.12/6, 57/1a, b, d, 57/2 (porušenie povinnosti organizátora stretnutia v stretnutí 25. kola Tipos III. LZ MFK Skalica - FC Petržalka 1898 a zvýšenie počtu usporiadateľov o 5, podľa DP 43/2i.

U. č. 1010: FC Petržalka 1898. DO - finančná pokuta 350.- €, podľa DP čl.12/6, čl. 58/1a, b, c, 58/2a, b, c, 58/3 HNS a výtržnosti divákov v stretnutí 25. kola Tipos III. LZ MFK Skalica - FC Petržalka 1898.

U. č. 1011: FC Union N. Zámky. Za nerešpektovanie ÚS č. 42 a nedodanie DVD zo stretnutia Nové Zámky – Žilina, 13. kolo I. ligy žien do termínu 15.5., udeľuje finančnú pokutu 100.- €, v zmysle RS SFZ.

U. č. 1012: Na základe U.č. 957, ukladá ŠK Slovan Bratislava finančnú pokutu 400.- €, za HNS priaznivcov, podľa DP, čl. 12/6, 58/2a, 58/3.

U. č. 1013: FK Dukla B. Bystrica. DO - finančná pokuta 800.- €, za HNS priaznivcov v stretnutiach 30. a 31. kola CL, podľa DP čl. 12/6, 58/1a, 58/2a, 58/3.

U. č. 1014: FC Spartak Trnava. DO - finančná pokuta 800.- €, za HNS priaznivcov v stretnutiach 29. a 30. kola CL, podľa DP, čl. 12/6, 58/1a, d, 58/2a,b, 58/3.

U. č. 1015: AS Trenčín. DO - finančná pokuta 800.- €, za HNS priaznivcov v stretnutiach 29. a 30. kola CL, podľa DP, čl. 12/6, 58/1a, 58/2a,b, 58/3.

U. č. 1016: FK Senica. DO - finančná pokuta 400.- €, za HNS priaznivcov v stretnutí 30. kola CL a nedostatočnú usporiadateľskú službu, podľa DP, čl. 12/6, 57/1a, 58/2a, 58/3.

U. č. 1017: MŠK R. Sobota. DO - finančná pokuta 300.- €, za HNS priaznivcov v stretnutí 31. kola II. ligy, podľa DP, čl. 12/6, 58/2a, 58/3.

U. č. 1018: 1. FC Tatran Prešov. DO - finančná pokuta 350.- €, za HNS priaznivcov a použitie pyrotechniky v stretnutí 31. kola, podľa DP, čl. 12/6, 58/1a,b, 58/3.

U. č. 1019: Berie na vedomie čiastkovú úhradu MFK Dubnica, na základe U.č. 741.

U. č. 1020: Berie na vedomie splnenie U.č. 924 FC Spartak Trnava U17. DO – pokarhanie, podľa DP, čl. 11.

U. č. 1021: ŠK Slovan Bratislava. Na základe U.č. 902, za HNS divákov - hrubé urážlivé pokriky voči súperovi, SFZ a jeho predstaviteľom, použitie pyrotechniky, napadnutie priaznivca MFK Košice, správanie priaznivcov počas hymny SR, počas minúty ticha za tragicky zosnulého motokrosového pretekára a vniknutie priaznivcov na HP pred a po stretnutí, napadnutie priaznivca MFK Košice na HP po stretnutí finále Slovnaft Cupu, konaného 1.5.2014 v Myjave, udeľuje finančnú pokutu 3 000.- €, v zmysle DP čl. 71/1, 71/2a, b, c, d, f a čl. 58/2 a, b, c, d, f, 58/3 a 12/6. Súčasne ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov. Zároveň na základe DP, čl. 43/1 a 43/2c udeľuje ochranné opatrenie – zákaz, aby si klub objednal na stretnutie 33. kola CL, FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, vstupenky na toto stretnutie do sektoru hostí a týmto nariadením uzatvára sektor G2 na štadióne A. Malatinského, podľa DP, čl. 18/1,3 a čl. 20/1, 2, 3.

U. č. 1022: MFK Košice. Na základe U.č. 903, za HNS divákov - hrubé urážlivé pokriky voči súperovi, SFZ a jeho predstaviteľom, použitie pyrotechniky, hádzanie predmetov na hraciu plochu, správanie priaznivcov počas minúty ticha za tragicky zosnulého motokrosového pretekára a vniknutie priaznivca na HP po stretnutí finále Slovnaft Cupu, konaného 1.5.2014 v Myjave, udeľuje finančnú pokutu 2 500.- €, v zmysle DP, čl. 71/1, 71/2a, b, c, d, f a čl. 58/1 a, b, c, d, f, 58/3 a 12/6. Súčasne ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov. Zároveň na základe DP, čl. 43/1 a 43/2c, udeľuje ochranné opatrenie – zákaz, aby si klub objednal na stretnutie 33. kola CL, MŠK Žilina - MFK Košice, vstupenky na toto stretnutie do sektoru hostí a týmto nariadením uzatvára sektor hostí na štadióne MŠK Žilina, podľa DP 18/1,3 a čl. 20/1, 2, 3.

U. č. 1023: Žiada FC ViOn Z. Moravce o podrobné písomné stanovisko k HNS priaznivca, k jeho hanlivým výrokom na adresu delegovaných osôb v stretnutí 32. kola CL FC ViOn Z. Moravce – AS Trenčín, aj s návrhom na opatrenie a zamedzenie obdobných previnení priaznivca, do 28.5.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 29.5.2014 od 15:00.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára Talent - Mentor SFZ: 13. – 15.6. v Poprade.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 6.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov SFZ: 6. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Michlian 17.5., Perašín 24. – 25.5., Kráľovič 20. – 30.6., Chudá 5. – 8.6., Pavlík 5. – 8.6., Hrčka D. 10. – 24.6., Hrčka P. 13. – 23.6., Čajka 28.5., Balko od 20.5. PN, do prihlásenia, Kozák 7. – 8.6., 6. – 7.7., Hracho 21.5. – 15.6., Vitko 7. – 8.6., Špaček od 22.5. PN, do prihlásenia.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZ oznamuje termín letného seminára PR SFZ: 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Suchý 21.5. – 15.6.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zmena v obsadení CL, 32. kolo: Senica – B. Bystrica Vorel za Kuteľa, Slovan – Nitra Kuteľ za Vorela.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie na 4. stretnutie finále 1. SLF: 30.5. o 18:30 hod. Slov-matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Peško, Bohun, Kubinec).

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 66: Igor Remák (FTVŠ UK Bratislava) 2 SN od 20.5.14, v zmysle DP SF ST 1/5/a/a.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ČESKO: Matúš Karnafel (MFK Slavoj Spišská Belá), Milan Valent (Jednota Brestovec)
NEMECKO: Adam Jančovič (Združenie FC Výčapy-Opatovce), Vladimír Repáň (ŠK Slovan Bratislava)

Provizórna registrácia v zahraničí:

NÓRSKO: Jakub Tichý (TJ Družstevník Doľany - Tromsostudentens IL)


SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmi (ďalej len KSsF):

Požiadavky:
Vzdelanie:
Min. úplné stredoškolské s maturitou
Prax: Predchádzajúce pôsobenie vo futbale na akejkoľvek klubovej alebo zväzovej úrovni výhodou, záujem a orientácia vo futbale, skúsenosti a kontakty s rôznymi skupinami fanúšikov.
Ďalšie požiadavky: aktívna ústna a písomná komunikácia v angličtine, ovládanie práce s PC (min. Word, Excel, internet), vodičský preukaz skupiny B, akceptovanie nepravidelného pracovného času a práce počas víkendov, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, vystupovanie pred ľuďmi, riešenie konfliktných situácií, schopnosť tímovej práce a učenia sa novému.

Stručný popis pracovnej činnosti:
- Koordinácia činnosti fanúšikov a fanklubov klubov dvoch najvyšších futbalových súťaží
- Spolupráca pri implementácii zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí
- Styk a poradenstvo s klubovými KSsF, prenos informácií a materiálov najmä z UEFA a SFZ
- Spolupráca pri organizácii stretnutí reprezentácií SR doma i v zahraničí (najmä SR A a SR21)
- Organizačné a administratívne plnenie úloh projektu UEFA KSsF v podmienkach SFZ
- Účasť na školeniach, seminároch a workshopoch organizovaných k tejto problematike UEFA a SFZ.

Miesto výkonu práce: Bratislava a miesta stretnutí reprezentácií SR

Termín nástupu: 1.7.2014

Pracovný pomer: Na dobu neurčitú, čiastočný úväzok

Mzda: Dohodou

Kontaktná osoba: Milan Vojtek, e-mail: milan.vojtek@futbalsfz.sk

Podmienky účasti:
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu, do 31.5.2014 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zašlite: písomnú prihlášku (ktorá bude obsahovať aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zaslaných materiáloch), profesijný životopis a motivačný list. V predmete e-mailu uveďte "KSsF – výberové konanie". Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Výpis z uznesení zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 7.5.2014:

VV SFZ:
d) odkladá voľby člena Revíznej komisie SFZ za ÚLK a ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ a členov Matričnej komisie SFZ na 3.6.2014 a vyhlasuje voľby uvedených funkcionárov na 3.6.2014
e) vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na členov Komisie partnerov SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, ods. 6 písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 Volebného poriadku (ďalej VP) SFZ a podľa štatútu príslušnej komisie, doručili do 23.5.2014 generálnemu sekretárovi (ďalej GS) SFZ
f) vyzýva ÚLK a členov ÚLK, aby návrhy kandidátov na člena Revízne komisie SFZ a členov Matričnej komisie SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2, ods. 5, ods. 6 písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 VP SFZ a podľa štatútu Matričnej komisie SFZ, doručili do 23.5.2014 GS SFZ
g) vyzýva predsedu Disciplinárnej komisie SFZ a predsedov odborných komisií SFZ, aby najneskôr do 25.5.2014 zaslali GS SFZ návrh na prípadnú zmenu zloženia ich komisií, s príslušnými prílohami návrhu, podľa VP SFZ.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.