Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 22, 2015

Úradná správa č. 45 zo dňa 23.5.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 23.5.2015 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 30.4.2015 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 14. júna 2015 od 11:00 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Predbežný program konferencie SFZ: 

  1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
  2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
  3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
  4. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží
  5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
  6. Diskusia
  7. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Do mandátovej komisie konferencie boli navrhnutí: Martin Poljovka (ÚLK), Dušan Paška (BFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Roman Horák (SsFZ), Jozef Križalkovič (VsFZ) a Milan Vojtek (SFZ).

Do návrhovej komisie konferencie boli navrhnutí: Ján Lesniak (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Juraj Soboňa (ZsFZ), Ľubomír Samotný (SsFZ), Peter Goga (VsFZ) a Peter Dedík (SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 19.5.2015 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Odvolanie FK Senica, a.s., podľa čl. 59, ods. 15, písm. b) Stanov SFZ zamieta.

Odvolanie FC Baník Horná Nitra, podľa čl. 59, ods. 15, písm. b) Stanov SFZ zamieta.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že 20.6.2015, v spolupráci s MŠK Fomat Martin, organizuje Seminár trénerov mládeže s názvom "Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale". Seminár môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA B a UEFA A. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku, sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a na www.modernytrener.eu.


ŠPORTOVO - TECHnICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a hracích plôch

DOXXbet liga - nadstavbová časť
10. kolo: Pohronie – Dubnica 5.6. o 17:00
11. kolo: Senec – Bardejov 5.6. o 17:00 (V. Biel – zmena HP)
12. kolo: Prešov – Sereď 10.6. o 17:00
U19
26. kolo: Prešov – Košice 27.5. o 17:00
U17/16
25. kolo: Prešov – Trenčín (Ľubotice – zmena HP)
U15/14
26. kolo: Horná Nitra – Slovan BA (Prievidza HŠ – zmena HP)
U12
24. kolo: Púchov – Senec 27.5. o 17:00
U13/12 - nadstavbová časť
8. kolo: Bardejov - Ružomberok 4.6. o 14:00/15:30, Poprad – Sp. Nová Ves 4.6. o 15:00/16:30
9. kolo: Sp. Nová Ves – Vranov 11.6. o 15:30/17:00

Na základe uznesenia DK SFZ (U1134), eviduje odpočet 3 bodov klubu MFK Dubnica (DOXXbet liga).

Odstupuje FK BODVA Moldava n. B. na DK SFZ za nastúpenie na stretnutie 7. kola DOXXbet ligy D. Kubín – Moldava n. B. bez trénera.

Stanovuje termíny kvalifikačných stretnutí nasledovne:
o účasť v I. LSD sa stretnutie družstiev (U19) odohrá dňa 18.6. (štvrtok) o 17:00
o účasť v I. LSŽ sa stretnutia družstiev (U15) odohrajú dňa 17.6. (streda – I. LŽ-Západ a I. LŽ-Stred) a 20.6. (sobota – I. LŽ-Západ), všetky o 17:00 (určené HP stretnutí budú oznámené neskôr)

Podania na komisiu v lehote kratšej ako 10 dní bude riešiť len vo výnimočných a opodstatnených prípadoch. Podania na komisiu v rámci ISSF zo strany FK, zaevidované do štvrtka 16:00, prerokuje a zverejní v týždni, v ktorom boli podané. Po tomto termíne podania prerokuje, avšak zverejní v ÚS až v nasledujúcom týždni.

Upozorňuje, že pri zmenách termínov stretnutí mládeže na pracovné dni, bude akceptovať len žiadosti so stanoveným HČ po 14:00.

Žiada pri komunikácii s komisiou používať výhradne elektronickú podateľňu v ISSF, s určením podania pre ŠTK (v prípade nutnosti zaslania naskenovaných dokumentov, treba použiť e-mailovú adresu: stk@futbalsfz.sk.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 4.6. v Bratislave.

ŠTK ženský futbal:

Schvaľuje zmeny termínov, UHČ a hracích plôch:

II. liga ženy, Západ A
21. kolo: Sv. Jur – Nitra 10.6. o 17:00

Oznamuje, že prípadné barážové stretnutie medzi víťaznými družstvami II. ligy žien, sk. Západ A a Západ B, sa odohrá dňa 20.6. o 17:00 na ihrisku vo Veľkom Bieli.

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční 21.6. od 12:00 v sídle SFZ.

Oznamuje, že termín prihlásenia sa jednotlivých družstiev FK ženského futbalu do súťažného ročníka 2015/2016 je stanovený na 22.6.2015 (vrátane). Prihlasovanie bude vykonávané formou elektronickej prihlášky v ISSF, prostredníctvom klubového manažéra (bližšie informácie FK obdržia e-mailovou poštou po 1.6.2015).

Obsadenie rozhodcov:

I. liga ženy
18. kolo: 6.6. o 13:00 Bardejov – Tr. Teplice (VsFZ) a Žilina – Selce (SsFZ), o 15:00 N. Zámky – Slovan BA (ZsFZ); 7.6. o 11:00 H. Nitra – Šaľa (ZsFZ)
I. liga juniorky
18. kolo: 6.6. o 15:00 Bardejov – Tr. Teplice (VsFZ) a Žilina – Selce (SsFZ), o 17:00 N. Zámky – Slovan BA (ZsFZ); 7.6. o 13:15 H. Nitra – Šaľa (ZsFZ)
II. liga ženy, Západ A
20. kolo: 6.6. o 11:00 Čaka – Senica, o 15:00 Bodíky – Sv. Jur a Nitra – Trnava (všetky ZsFZ)
II. liga ženy, Západ B
25. kolo: 6.6. o 16:00 P. Bystrica – Bánovce, 7.6. o 15:00 Topoľčany – Beluša a Dubnica – Myjava (všetky ZsFZ)
II. liga ženy, Východ
20. kolo: 6.6. o 11:00 Sp. Nová Ves – L. Mikuláš (VsFZ), o 15:00 K. Lieskovec – Lučenec (SsFZ) a Michalovce – Bziny (VsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U1137: Denis Vavro (MŠK Žilina, Fortuna liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 16.5.

U1138: Peter Leško (1. FC Tatran Prešov, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 17.5.

U1139: William Žakarovský (MFK Košice, Dôvera U17), vylúčený za HNS – kopnutie súpera, bez úmyslu hrať s loptou v prerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 17.5.

U1140: Filip Korenko (FK Poprad, Dôvera U15), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 18.5.

U1141: Tibor Raffay (FC Baník Horná Nitra, Dôvera U14), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 18.5.

U1142: Jakub Šášík (FK Slovan Levice, Dôvera U12), vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez lopty. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 18.5.

Vylúčení po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U1143: Bojan Letić (MŠK Žilina, Fortuna liga), od 16.5.
U1144: Jozef Slovák (MŠK R. Sobota, DOXXbetliga), od 18.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U1145: Blažej Vaščák (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U1146: Toni Tipurić (FC ViOn Z. Moravce, Fortuna liga), obaja od 17.5.
U1147: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 16.5.
U1148: Roman Tarek (ŠKF Sereď, DOXXbet liga)
U1149: Peter Jasenovský (MŠK Žilina, DOXXbet liga)
U1150: Ivan Očenáš (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga), všetci od 17.5.
U1151: Ľubomír Pangrác-Piter (Partizán Bardejov, Dôvera U17 liga), od 16.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí, podľa DP, čl. 37/5b:

U1152: Gábor Straka (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 20.5.
U1153: Lukáš Horváth (ŠK Senec, DOXXbet liga)
U1154: Boris Gáll (MFK Košice B, DOXXbet liga), obaja od 18.5.

U1155: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 30. kola FL FC Spartak Trnava – FK Senica, do 27.5.

U1156: AS Trenčín (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 30. kola FL AS Trenčín – Spartak Myjava, do 27.5.

U1157: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 30. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, bez prijatia DO.

U1158: MFK Skalica (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie dymovníc) v stretnutí 7. kola NČ DL MFK Skalica – FK Poprad, do 27.5.

U1159: FC Nitra (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 7. kola NČ DL FC Nitra – 1. FC Tatran Prešov, do 27.5.

U1160: Lukáš Urminský (Spartak Myjava, Fortuna liga). Na základe správy PR, stanoviska odbornej komisie SFZ a na základe vlastných zistení, upúšťa od uloženia DO, podľa čl. 38 a čl. 78/4a DP.

U1161: FK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U1123 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 600 €, podľa čl. 57/1b, 2 a čl. 58/2a,b, 3 DP.

U1162: FK Dukla B. Bystrica (Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu lehoty na splnenie U1092 a ukladá upozornenie, že v prípade nevysporiadania vzájomných záväzkov do 30.6.2015, uloží DO, v zmysle čl. 64/2, 7 DP (pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže).

U1163: FK Bodva Moldava nad Bodvou (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U1088 a žiada o podrobné písomné stanovisko a dokumentáciu k spôsobu ukončenia zmluvného vzťahu s trénerom s Karolom Kiselom, do 27.5.

U1164: Karol Kisel. Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko a dokumentáciu k spôsobu ukončenia zmluvného vzťahu s klubom FK Bodva Moldava nad Bodvou, do 27.5.

U1165: FK Bodva Moldava nad Bodvou (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neposkytnutie DVD zo stretnutia 6. kola NČ DL FK Bodva Moldava nad Bodvou – FC Lokomotíva Košice, ukladá DO – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP.

U1166: FC Lokomotíva Košice (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za chýbajúce licencie HU a BM v stretnutí 6. kola NČ DL FK Bodva Moldava nad Bodvou – FK Lokomotíva Košice, ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, podľa čl. 43/2p DP, do 31.5.

U1167: ŠK Senec (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za predaj alkoholických nápojov počas stretnutia 6. kola NČ DL ŠK Senec – MFK Lokomotíva Zvolen, ukladá DO – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, 4 DP.

U1168: MFK Zemplín Michalovce (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za chýbajúcu licenciu HU v stretnutí 6. kola NČ DL MFK Zemplín Michalovce – MFK Skalica, ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav, podľa čl. 43/2p DP, do 31.5.

U1169: FK Poprad (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko a na základe podnetu ŠTK SFZ, za nefunkčnú informačnú tabuľu, neúplne vybavenú ošetrovňu, chýbajúce reklamné bannery DOXXbet ligy v stretnutí 6. kola NČ DL FK Poprad – MŠK Žilina B, ukladá DO – upozornenie podľa čl. 10 DP.

FUTSAL

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 2 napomenutia ŽK v baráži o postup do 1. SLF, na 1 barážové stretnutie, podľa Rozpisu baráže SF o postup do 1. SLF 2015/2016, čl. A/9/1:

U1170: Adrián Hricov (Troligabus Prešov), od 17.5.

Budúce zasadnutie komisie sa uskutoční 28.5. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských exhibičných medzištátnych stretnutí (NTC Poprad):
29.5. o 16:00 Armáda SR – Armáda V. Británie (VsFZ, VsFZ, VsFZ)
29.5. o 20:00 Legendy Premier League – hráči Česka a Slovenska (Sedlák, Ádám, Bobko)

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí:
25.5. o 15:00 Slovensko 15 – Severné Írsko 15 (Trenčanský, Tománek, Vician, NTC Senec)
27.5. o 11:00 Slovensko 15 – Severné Írsko 15 (Piatka, Roszbeck, Borsányi, NTC Senec)

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 12. - 14.6. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár a fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 11. – 12.7. v B. Bystrici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Chládek 31.5., Horváth 5.– 14.6., Barenčík 26.5., Cvengroš 31.5., Smolák 3. – 6.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 12. - 14.6. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 12.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenie: Sekereš 6.6.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

delegovanie R a D na baráž o extraligu:
29.5. o 20:00 FK Dragons Podolie – MFK Tupperware N. Zámky v ŠH Nové Mesto n. Váhom (Peško, Bohun, Budáč)
30.5. o 19:30 Čekan Mekenroff 1897 Bratislava - FK Troligabus Prešov (Belavý, Ágg, Jablonický)

zmena delegovania na štvrťfinále SP: KSF DOXX Žilina – Čekan Mekenroff 1897 Bratislava (Rogoň za Wojčíka)

zmena delegovania na štvrťfinále SP: Futsal Team Levice – FK Troligabus Prešov Bratislava (Rogoň za Belavého)


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

NEMECKO: Branislav Beckovský (LK LAFC Lučenec), Róbert Opremčák (TJ Slovan Nálepkovo)

UKRAJINA: Dmytro Shyray (MFK Vranov nad Topľou)


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.