Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 30, 2014

Úradná správa č. 45 zo dňa 31.5.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 31.5.2014 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Rozhodnutie VV SFZ o podmienečnom udelení / neudelení licencií SFZ mládeže na súťažný ročník 2014/2015:
Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 4.2.2014 v Bratislave v uznesení č. 25/14, na základe schválenej Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ s prílohami, schválil za členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže Jána Greguša – technického riaditeľa SFZ, Dušana Huňadyho – zástupcu VV ÚLK, Milana Vojteka – zástupcu VV SFZ, Jána Rosinského – hlavného koordinátora SFZ a Martina Hasprúna – manažéra úseku mládeže a rozvoja SFZ.

Na udelenie licencie mládeže SFZ (ÚTM /Grassroots) pre súťažný ročník 2014/2015 je potrebné splnenie podmienok a požiadaviek licenčného systému mládeže SFZ (ÚTM/Grassroots) a splnenie športového kritéria (umiestnenie v súťaži v I. LSD/ II. LSD alebo I. LSŽ/II. LSŽ v súťažnom ročníku 2013/ 2014).

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom: 1. FC Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Nitra, FC Spartak Trnava, FC ViOn Zlaté Moravce, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Senica, FO ŽP Šport Podbrezová, MFK Košice, MFK Ružomberok, MFK Zemplín Michalovce, MŠK Žilina, Partizán Bardejov, ŠK SFM Senec, ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom FK Dukla Banská Bystrica a MFK Dubnica, s podmienkou doplnenia chýbajúcich podkladov k licenčnému konaniu mládeže SFZ do 22. mája 2014.

VV SFZ schvaľuje neudeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovému klubu Lokomotíva Košice.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencií Grassroots na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom: FC Baník Horná Nitra, FC ŠTK 1914 Šamorín, FC ViOn Zlaté Moravce, FK DAC 1904 Dunajská Streda, FK Jupie Banská Bystrica–Podlavice, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, FK Poprad, FK Púchov, FK Slovan Levice, FK Spišská Nová Ves, FKM Karlova Ves, Inter Bratislava, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Snina, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, ŠK Odeva Lipany, ŠK SFM Senec, Slavoj Trebišov, Spartak Myjava, MFK Vranov nad Topľou.

VV SFZ schvaľuje podmienečné udelenie licencie Grassroots na súťažný ročník 2014/2015 futbalovému klubu PVFA (Petržalka – akadémia), s podmienkou prípadnej úpravy smernice o právno–organizačných zmenách vo FK do júnového zasadnutia VV SFZ.

VV SFZ schvaľuje neudeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2014/ 2015 futbalovým klubom: FC Petržalka 1898, FK Slovan Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota, MŠK Tesla Stropkov.

Na definitívne udelenie licencie mládeže SFZ, je potrebné potvrdenie splneným športovým kritériom, a tým je umiestnenie v súťaži (účastník I. LSD U19/ I. LSŽ U15 alebo víťaz II. LSD/II. LSŽ v príslušnom regióne a jeho následný postup cez baráž do najvyššej súťaže). Pri odvolaní sa klubu voči rozhodnutiu VV SFZ sa postupuje podľa schválenej smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ s prílohami, ktorá je dostupná na webstránke SFZ, v sekcii legislatíva.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že Odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 26.5.2014 prerokoval odvolania klubov FK Dukla Banská Bystrica, MFK Košice a FC Nitra voči rozhodnutiu Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) a rozhodol klubom FK Dukla Banská Bystrica a MFK Košice vyhovieť a udeliť im licenciu na súťažný ročník 2014/2015. Odvolanie FC Nitra pre nepreukázanie splnenia všetkých požiadaviek finančných kritérií zamietol a klubu licenciu neudelil. Rozhodnutia OOLK boli klubom zaslané elektronickou poštou, originály doporučenou poštou. Rozhodnutia OOLK sú konečné a nie je možné voči nim podať opravný prostriedok na orgány SFZ.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a HP:
Tipos III. liga

28. kolo: Lok. Košice - Bard. N. Ves, 1.6. o 17:00
28. kolo: Poprad – Žilina B, 1.6. o 19:30
29. kolo: Piešťany – Púchov, 7.6. o 17:00
30. kolo: Kremnička – Prešov B, 4.6. o 17:00
Dôvera U19
26. kolo: Prešov – Bardejov (Haniska) - zmena HP
Dôvera U17/16
13. kolo: Košice – Žilina (Ličartovce) - zmena HP
Dôvera U13/12
10. kolo N: Lipany – Sp. Nová Ves, 6.6. o 14:00/15:45

Neschvaľuje: Tipos III. LZ, 30. kolo: Levice – Nové Mesto nad Váhom na 11.6. a trvá na pôvodnom termíne a UHČ.

Upozorňuje rozhodcov, aby v prípade neodohrania sa stretnutia z akéhokoľvek dôvodu, neuzatvárali zápis o stretnutí a o dôvode neodohrania informovali ŠTK, prostredníctvom elektronickej podateľne (posledná záložka v zápise o stretnutí).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

od 25.5.
U. č. 1024: Tomáš Kohút (MŠK Námestovo, Tipos III. LV)
U. č. 1025: Artúr Benes (1. FC Tatran Prešov, Tipos III. LV)
U. č. 1026: Ľubomír Ivanko Macej (1. FC Tatran Prešov, Tipos III. LV)
U. č. 1027: Peter Šuľák (ŠK Futura, Tipos III. LV)
U. č. 1028: Marek Seman (ŠK Odeva Lipany, Tipos III. LV)
U. č. 1029: Tomáš Virgala (ŠK Milenium 2000 Bardej. Nová Ves, Tipos III. LV)
od 29.5.
U. č. 1030: Samuel Poláček (MFK Vrbové, Tipos III. LZ)
U. č. 1031: Patrik Horáček (FKM N. Zámky, Tipos III. LZ)
U. č. 1032: Andrej Petrovský (MFK Skalica, Tipos III. LZ)
U. č. 1033: Miroslav Kotula (PFK Piešťany, Tipos III. LZ)
U. č. 1034: Marek Svorada (MFK Dubnica, II. L)
U. č. 1035: Filip Tomovič (FC Spartak Trnava B, II. L)
od 14.5.
U. č. 1036: Norbert Grejták (1. FC Tatran Prešov, Dôvera I. LMD U17)
od 25.5.
U. č. 1037: Marek Beseda (ŠK Slovan Bratislava, Dôvera I. LMD U17)
U. č. 1038: Matúš Lichý (FK Dukla B. Bystrica, Dôvera I. LSŽ U14/)

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

od 25.5.
U. č. 1039: Tomáš Kolofík (TJ ŠK Kremnička, Tipos III. LV)
U. č. 1040: Mikuláš Gomoľa (ŠK Odeva Lipany, Tipos III. LV)
od 28.5.
U. č. 1041: Jaroslav Hílek (ŠK SFM Senec, II. L)
U. č. 1042: Milan Mujkoš (FK Slovan Duslo Šaľa, II. L)

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3:

U. č. 1043: Ján Gonda (FK Spartak Vráble, Tipos III. LZ), od 26.5.
U. č. 1044: Peter Pribytný (ŠK Milenium 2000 Bardej. Nová Ves, Tipos III. LV), od 25.5.
U. č. 1045: Martin Kováč (FK Bodva Moldava n. Bodvou, Tipos III. LV), od 26.5.
U. č. 1046: Erik Tomeček (1. FC Tatran Prešov, Dôvera I. LSŽ U14), od 23.5.
U. č. 1047: Rastislav Šutý (MŠK Žilina, Dôvera I. LSD U19), od 29.5.
U. č. 1048: Filip Blažek (FK Senica, Dôvera I. LSD U19), od 14.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 1049: Erik Havrilla (FC Petržalka 1898, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 2 suťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 25.5.

U. č. 1050: Valentín Majerčák (ŠK Slovan Bratislava B, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 26.5.

U. č. 105: Matej Mihálek (FKM N. Zámky, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 26.5.

U. č. 1052: Stanislav Holič (FC Horses Šúrovce, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 26.5.

U. č. 1053: Yaroslav Syvakivskyi (Slavoj Trebišov, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 25.5.

U. č. 1054: Guy Richi Pellet (TJ Baník Ružiná, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 28.5.

U. č. 1055: Michal Mišík (FK Púchov, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie protihráča v prerušenej hre - 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 26.5.

U. č. 1056: Erik Streňo (MFK Vranov n. Topľou, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie protihráča v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu - 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 24.5.

U. č. 1057: Lukáš Laksík (TJ ŠK Kremnička, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – úmyselné udretie súpera v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu - 5 týždňov, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 24.5.

U. č. 1058: Miloš Sádovský (FK Slovan Levice, Dôvera I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v neprerušenej hre - 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 25.5.

U. č. 1059: Richard Jančiar (1. FC Tatran Prešov, Dôvera I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti - 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 26.5.

U. č. 1060: Roman Maximilián Kollár (ŠK Slovan Bratislava, Dôvera I. LMD U17), vylúčený za úmyselné kopnutie protihráča v prerušenej hre - 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 49/2b, od 26.5.

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO, podľa čl. 41/1, 2, 3, 4:

U. č. 1061: Na základe žiadosti hráča Jiřího Böhma (FC Nitra), žiadosť o zmenu DO zamieta.

U. č. 1062: Na základe žiadosti hráča Jozefa Valkučáka (MFK Vranov n. Topľou), podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO na 7 mesiacov (do 29.12.2014), podľa čl. 41/1, 2, od 29.5.

U. č. 1063: Na základe žiadosti hráča Mateja Mikosa (MŠK Fomat Martin), podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO (1 súťažné stretnutie) na 3 mesiace (do 29.8.2014), podľa čl. 41/1, 2, od 29.5.2014.

U. č. 1064: Na základe U. č. 1007, berie na vedomie stanovisko trénera FC Spartak Trnava Juraja Jarábka, bez prijatia DO.

U. č. 1065: Na základe U. č. 1023, berie na vedomie stanovisko klubu FC ViOn Zlaté Moravce, aj s navrhovanými opatreniami, bez prijatia DO.

U. č. 1066: Na základe U. č. 1006, berie na vedomie písomné stanovisko Jozefa Kostelníka (tréner 1. FC Tatran Prešov) a podľa čl. 48/1c, 48/2b, s použitím čl. 36/2a DP, ukladá DO - pokutu 300.- €, podľa čl. 12/2 DP a zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestoru tribúny, šatní, technickej zóny, priestorov lavičky a styk s delegovanými osobami, podľa čl. 19/1, 2 na 3 mesiace, od 22.5.

U. č. 1067: Žiada PFK Piešťany o podrobné písomné vyjadrenie k neúčasti na stretnutí 26. kola Tipos III. LZ, Nemšová – Piešťany, do 4.6. Zároveň žiada PFK Piešťany o úhradu nákladov FKS Nemšová, vzniknutých v súvislosti s prípravou stretnutia, vo výške 332.- €, podľa Rozpisu RS 2013/14, čl. 7/b, do 14 dní. Doklad o úhrade predložiť DK.

U. č. 1068: Tomáš Danko (asistent trénera FK Bodva Moldava n. Bodvou). Podľa čl. 48/1c, 48/2b DP, ukladá DO - zákaz výkonu funkcie asistenta trénera a zákaz vstupu do priestoru tribúny, šatní, technickej zóny, priestorov lavičky a styk s delegovanými osobami, podľa čl. 19/1, 2 na 4 mesiace, od 26.5. a pokutu 300.- €, podľa čl. 12/4 DP.

U. č. 1069: Tomáš Kozár (asistent trénera MFK Zemplín Michalovce). Podľa čl. 48/1c, 48/2b DP, ukladá DO - zákaz výkonu funkcie asistenta trénera a zákaz vstupu do priestoru tribúny, šatní, technickej zóny, priestorov lavičky a styk s delegovanými osobami, podľa čl. 19/1, 2 na 3 týždne, od 26.5. a pokutu 150.- €, podľa čl. 12/4 DP.

U. č. 1070: Prerokovala odvolanie FC Petržalka 1898 voči U. č. 1010 a v zmysle čl. 84/4 DP, v plnom rozsahu vyhovuje odvolaniu a ruší predmetné uznesenie.

U. č. 1071: FC Petržalka 1898. DO - finančná pokuta 200.- €, podľa DP, čl. 12/6, čl. 58/1a, b, c, 58/3, za HNS a výtržnosti divákov v stretnutí 25. kola Tipos III. LZ, MFK Skalica - FC Petržalka 1898.

U. č. 1072: Berie na vedomie list JUDr. Júliusa Šefčíka, právneho zástupcu Mareka Bažíka, voči FK Dukla B. Bystrica, vo veci úhrady dlžných súm vyplývajúcich z hráčskej zmluvy a z dohody o vykonaní pracovnej činnosti.

U. č. 1073: Peter Pálencsár (FK Moldava III. LV), žiadosť nespĺňa náležitosti DP.

U. č. 1074: Berie na vedomie kontumáciu stretnutia II. ligy žien DFK Láb – TJ Kuchyňa ŠTK SFZ, bez prijatia DO.

U. č. 1075: MFK Dubnica (Dôvera I. LMD U17), dôrazne žiada klub o splnenie U.č. 969, do 4.6.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 5.6.2014 od 15:00.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára Talent - Mentor SFZ: 13. – 15.6. v Poprade.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 6.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov SFZ: 6. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia:  Bobko 23.5., Ondruš 18. – 25.6., Vnuk 7. – 16.6., Balko dňom 26.5. ukončenie PN, Anguš 14.6., Ježík 28.5. – 6.6., Kováč 14. – 15.6., Molitoris 15.6., Borsányi 14.6., Lieskovský 13. – 22.6., Vician 14.6., Ádám 16. – 30.6., Jaška 14.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZ oznamuje termín letného seminára PR SFZ: 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Špivák 2. – 6.7., Laskovský 7.6.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje predpokladaný termín seminára DS SFZ: 27. – 28.6.2014, pravdepodobne v Považskej Bystrici.


KOMISIA FUTSALU

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Vzala na vedomie riadne podanie prihlášky do baráže o 1. SLF na sezónu 2014/2015 od regionálneho združenia SF - Bratislava za družstvo Gurmáni Bratislava;

Vzala na vedomie odstúpenie družstva sTC Púchov z baráže o 1. SLF na sezónu 2014/2015;

Ruší baráž o 1. SLF na sezónu 2014/2015 a družstvo Gurmáni Bratislava sa stáva postupujúcim do 1. SLF 2014/2015.

Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

D 67: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 SN, od 14.5.: Jakub Kojnok (FTVŠ UK Bratislava).

D 68: Zastavenie činnosti za 6. ŽK na 2 SN, od 21.5.: Martin Biľ (FK Slovanet Prešov).

D 69: Martin Cintula (Across Pinerola Bratislava), zastavenie činnosti na 1 SN, od 27.5., v zmysle DP SF ST/1/2/a.

D 70: Zastavenie činnosti za 3. ŽK na 1 SN, od 27.5.: Peter Haľko (Slov-matic FOFO Bratislava).

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

UKRAJINA: Maksym Stadnyk (FK Spišská Nová Ves)

Zrušenie vyžiadania:

Martin Zubálik (TJ Družstevník Hlboké)

Zaevidované profesionálne zmluvy:

Patrik Čarnota (FC Spartak Trnava)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

JURAJ KOPRDA – Matúš Opatovský (AS Trenčín)
JOZEF KOŽLEJ (CYP) – Michal Sipľak (Partizán Bardejov)


SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmi (ďalej len KSsF):

Požiadavky:
Vzdelanie:
Min. úplné stredoškolské s maturitou
Prax: Predchádzajúce pôsobenie vo futbale na akejkoľvek klubovej alebo zväzovej úrovni výhodou, záujem a orientácia vo futbale, skúsenosti a kontakty s rôznymi skupinami fanúšikov.
Ďalšie požiadavky: aktívna ústna a písomná komunikácia v angličtine, ovládanie práce s PC (min. Word, Excel, internet), vodičský preukaz skupiny B, akceptovanie nepravidelného pracovného času a práce počas víkendov, samostatnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, vystupovanie pred ľuďmi, riešenie konfliktných situácií, schopnosť tímovej práce a učenia sa novému.

Stručný popis pracovnej činnosti:
- Koordinácia činnosti fanúšikov a fanklubov klubov dvoch najvyšších futbalových súťaží
- Spolupráca pri implementácii zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí
- Styk a poradenstvo s klubovými KSsF, prenos informácií a materiálov najmä z UEFA a SFZ
- Spolupráca pri organizácii stretnutí reprezentácií SR doma i v zahraničí (najmä SR A a SR21)
- Organizačné a administratívne plnenie úloh projektu UEFA KSsF v podmienkach SFZ
- Účasť na školeniach, seminároch a workshopoch organizovaných k tejto problematike UEFA a SFZ.

Miesto výkonu práce: Bratislava a miesta stretnutí reprezentácií SR

Termín nástupu: 1.7.2014

Pracovný pomer: Na dobu neurčitú, čiastočný úväzok

Mzda: Dohodou

Kontaktná osoba: Milan Vojtek, e-mail: milan.vojtek@futbalsfz.sk

Podmienky účasti:
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu, do 31.5.2014 na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zašlite: písomnú prihlášku (ktorá bude obsahovať aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zaslaných materiáloch), profesijný životopis a motivačný list. V predmete e-mailu uveďte "KSsF – výberové konanie". Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:

Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.