Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 13, 2014

Úradná správa č. 47 zo dňa 14.6.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 47 zo dňa 14.6.2014 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom v nižšie uvedenom zozname, ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy/B licencie na UEFA A, resp. z I. triedy A/ licencie, na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií, obsah, požiadavky a poplatky im budú oznámené e-mailom do 15.6.2014. V prípade, že neobdržia spomínané informácie, treba e-mailom kontaktovať TÚ SFZ (michal.kovac@futbalsfz.sk). Ak prihlásení tréneri neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im budú vystavené už UEFA licencie nasledovne:
platná I./A - bez rekvalifikácie UEFA A licencia,
platná II./ B - bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A: T. Adamovics, B. Antál, A. Bakoš, S. Baláž, M. Blaščík, C. Baschiera, M. Belko, K. Belaník, M. Bešina, J. Blecha, Š. Bodnár, J. Boroviak, M. Bučko, M. Bujko, M. Chvíla, M. Čeč, M. Černý, Ľ. Čičala, L. Danyi, R. Daubner, P. Diňa, Š. Dohnálek, B. Duchoň, P. Duľa, D. Ferik, Š. Gálik, Š. Gazda, J. Golian, J. Halahija, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, P. Hluško, O. Honz, G. Hornyák, I. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, I. Janči, J. Janči, M. Janšák, M. Jakim, M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejtko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, V. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Kušnier, V. Lačný, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, T. Malý, Z. Máte, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészáros, L. Maszároš, J. Michálik, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nagy, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, J. Opiela, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Padych, P. Palúch, J. Pavlovič, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, O. Poljovka, J. Pravda, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, M. Sabo, J. Smolka, R. Slaný, I. Slávik, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Šipikal, Š. Šogor, D. Tittel, B. Toběrny, D. Tokarčík, M. Uporský, B. Urban, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA PRO: P. Andrejko, Ľ. Bohúň, J. Fábry, J. Foltín, B. Grznár, M. Holienka, J. Hroš, P. Jančovič, J. Kollárik, Š. Labay, L. Lipnický, R. Martončík, P. Mikóczi, P. Petrán, J. Pšenek, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov, ÚHČ a HP:
Tipos III. liga - 30. kolo: N. Zámky – Rača, Lipany – Námestovo, 14.6. o 17:00.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia U15/14, 10. kolo, Snina – Poprad, podľa 100/b SP. FK Poprad odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Oznamuje že kvalifikačné stretnutie o zaradenie do II. ligy sa odohrá 18.6. o 17:00 v NTC Poprad (Liptovský Mikuláš – posledný možný zaradený FK z III. LV), podľa princípu územného rozdelenia.

Prípadné kvalifikačné stretnutia mládeže sa neodohrajú v termínoch uverejnených v ÚS č. 46. Dôvodom je prebiehajúce odvolacie konanie v oboch vekových kategóriách.

Súťažný ročník 2014/2015 v súťažiach dospelých začne:
Fortuna liga – 12.7.2014
II. liga – 26.7.2014
Slovnaft Cup, 1. kolo riadené RFZ - 26. - 27.7.2014
súťaže mládeže - 9.8.2014

Žiada FK, aby riadne vyplnené prihlášky do súťaží riadených ŠTK SFZ doručili na SFZ do 20.6.2014. Formulár prihlášky sa nachádza v ISSF, v časti dokumenty. Prihlášky do Slovnaft Cupu budú distribuované po dopracovaní a podpísaní zmluvy medzi SFZ a Slovnaftom.

Upozorňuje FK na úhradu všetkých záväzkov voči SFZ. Úhrada záväzkov je podmienkou zaradenia družstiev do súťaží.

Námietku kapitána v stretnutí Tipos III. LV, 29. kolo, MFK Košice B – Lok. Košice odstupuje na doriešenie KR SFZ.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa koná 18.6. o 13:00.

Ženský futbal – ŠTK:

Schvaľuje dohodu klubov Duslo Šaľa a ŠK Slovan Bratislava. Stretnutie 6. kola nadstavby I. ligy žien sa odohrá v stanovenom termíne 15.6.14 o 15:00 na štadióne v Kráľovej nad Váhom.

Žiada kluby o dodržanie termínu zaslania prihlášok družstiev do novej sezóny do 18.6.2014 nasledovne: I. ligy ženy, I. liga juniorky, II. liga ženy Západ (BFZ + ZsFZ), II. liga ženy Východ (SsFZ+ VsFZ), Slovenský pohár žien na riadiaci orgán ŠTK SFZ (Ivan Georgiev), regionálne ligy žiačok Bratislava, Západ, Stred, Východ na RFZ, podľa územnej príslušnosti (predsedom KŽF RFZ).

Oznamuje, že víťazom II. ligy žien, skupina Bratislava sa stal FK Dúbravka Bratislava.

Letný aktív klubov ženského futbalu (I. a II. liga) sa uskutoční 28.6.2014 v Bratislave, v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, budova Omnipolisu, so začiatkom o 10:00. V prípade, že počet zástupcov klubov bude nižší ako 50%, aktív klubov neuskutoční.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
od 9.6.:
U. č. 1120: Lukáš Šebek (AFC N. Mesto nad Váhom, Tipos III. LZ)
U. č. 1121: Juraj Beňo (FKS Nemšová, Tipos III. LZ)
U. č. 1122: Tomáš Kresánek (FKS Nemšová, Tipos III. LZ)
U. č. 1123: Juraj Horváth (FC Horses Šúrovce, Tipos III. LZ)
U. č. 1124: Matej Jakabovič (FC Horses Šúrovce, Tipos III. LZ)
U. č. 1125: Emil Lukáč (Slavoj Trebišov, Tipos III. LV)
U. č. 1126: Ondrej Gdovin (MFK Vranov n. Topľou. Tipos III. LV)
U. č. 1127: Peter Palencsár (FK Bodva Moldava n. Bodvou, Tipos III. LV)

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:
od 9.6.:
U. č. 1128: Igor Schlesinger (FKS Nemšová, Tipos III. LZ)
U. č. 1129: Dávid Hamar (FK Spartak Vráble, Tipos III. LZ)
U. č. 1130: Marek Paluba (MFK Vranov n. Topľou, Tipos III. LV)
od 1.6.:
U. č. 1131: Igor Paldan (FC Spartak Trnava, II. liga)

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl. 37/3:
od 9.6.:
U. č. 1132: Ján Lončík (MŠK Žilina B, Tipos III. LV)
U. č. 1133: Patrik Zajac (FK Bodva Moldava n. Bodvou, Tipos III. LV)
U. č. 1134: Ján Mihálik (MFK D. Kubín, Tipos III. LV)
od 12.6.:
U. č. 1135: Juraj Timko (1. FC Tatran Prešov, Dôvera I. LSŽ)

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č 1136: Tomáš Hlavna (FC Horses Šúrovce, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 suťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 9.6. a povoľuje výkon DO v kategórii dospelých podľa DP, čl. 17/11.

U. č. 1137: Peter Pillár (ŠK Futura, Tipos III. LV), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou mimo PÚ: DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťaž. stretnutie, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 9.6.

U. č. 1138: Zastavuje konanie o odvolaní 1. FC Tatran Prešov, podľa DP 83/4, vzhľadom na nerešpektovanie U. č. 1111.

U. č. 1139: Berie na vedomie oznámenie Romana Martončíka. Oznámenie nespĺňa náležitosti, podľa DP 64/2.

U. č. 1140: Martin Orlický (tréner ŠK Svätý Jur, II. LŽ), zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov na 2 mesiace nepodmienečne, za HNS voči delegovanej osobe, podľa DP 48/1c, 48/2b, od 1.6.

U. č. 1141: Juraj Piroska (FK Senica, CL), vyhovuje žiadosti.

U. č. 1142: Erik Streňo (MFK Vranov n. Topľou), žiadosť zamieta.

U. č. 1143: Gábor Straka (FK DAC 1904 D. Streda, CL), vyhovuje žiadosti hráča o nahradenie DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti a ukladá pokutu 130.- €, podľa DP 37/6. DO nadobúda účinnosť po uhradení pokuty.

U. č. 1144 - Martin Antol (MFK Dubnica n. Váhom, Dôvera I. LMD U17), vyhovuje žiadosti hráča o nahradenie DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti a ukladá pokutu 30.-€, podľa DP 37/6. DO nadobúda účinnosť po uhradení pokuty.

U. č. 1145: Miloš Fehervári (FK Slovan Duslo Šaľa, II. liga), vyhovuje žiadosti hráča o nahradenie DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti a ukladá pokutu 100.- €, podľa DP 37/6. DO nadobúda účinnosť po uhradení pokuty.

U. č. 1146: Trestá PFK Piešťany pokutou 200.- €, na základe U.č. 1118 a 1067, podľa DP čl. 71/1, 71/2a, b, d, e a čl. 59, 9/1c a 12/6.

U. č. 1147: Žiada kluby, funkcionárov, činovníkov vo futbalovom hnutí, predsedov DK RFZ a ObFZ o zaslanie podnetov, pripomienok, doplnkov a návrhov k novelizácii DP v lehote do 30.6.

U. č. 1148: Žiada RFZ o nahlásenie disciplinárnych opatrení uložených členom SFZ, ktoré prechádzajú do disciplinárnej právomoci DK SFZ v lehote do 15.7.14.

U. č. 1149: Oznamuje, že hráč, ktorý bude v poslednom kole súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý 5., 9. alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl. 37, ods. 6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti" a doručiť v stanovenej lehote komisii. Finančné pokuty sú nasledovné: I. liga – 130.- €, II. liga – 100.- €, III. liga – 60.- €, dorast – 30.- €, žiaci 0.- €.

U. č. 1150: MFK Dubnica. Upozorňuje klub na plnenie U. č. 717 a 646.

U. č. 1151: FC Petržalka 1898. Upozorňuje klub na plnenie U. č. 718 a 647.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 19.6.2014 od 15:00.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie Česko – slovenského pohára st. a ml. dorastu:
17.6. o 11:00 (ml. dorast): FK Dukla B. Bystrica – Viktoria Plzeň (Kráľovič, Petríček, Sluk R., ihr. Púchov)
17.6. o 13:30 (st. dorast): Slovan Bratislava – Slavia Praha (Vlk, Sluk R., Petríček, ihr. Púchov)

Obsadenie rozhodcov 34. ročníka memoriálu Štefana Hronca, dňa 21.6. v Kokave nad Rimavicou (družstvá ŠK SFM Senec, MŠK R. Sobota, DAC D. Streda a Ružinov Bratislava): Šuniar, Fajčík, Jánoš, Bóllo, Bednár, Martiš, Jankovič.

Obsadenie priateľských medzinárodných stretnutí:
19.6. o 17:00 Slovan – Botev Plovdiv (Šuniar, Bóllo, Borsányi, ihr. Veľký Biel)
21.6. o 11:00 Dukla B. Bystrica – MFK Frýdek Mýstek (Marhefka, Budáč, Hrdlička, ihr. Turč. Teplice-Diviaky)
4.7. o 15:00 Dukla B. Bystrica – Ruch Chorzow (Straka, Bobko, Poracký, ihr. NTC Poprad)

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 6.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov SFZ: 6. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Balko 5. – 30.6., Glova 12.6., Poracký od 8.6. do prihlásenia, Glova 11. – 12.6., Galo 9. – 14.7.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZ oznamuje termín letného seminára PR SFZ: 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Mušák 26.6. – 13.7., Kubáni 1. – 13.7.

Zmeny a doplnky pravidiel futbalu – 2014/2015
Obežník FIFA č. 1419

(VV SFZ vzal na vedomie na svojom zasadnutí dňa 3.6.2014 v Bratislave)

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov: Doplnková výstroj
(výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov),
strana 47 Za tretí odsek je doplnený nasledujúci nový text (pričom odsek týkajúci sa "Šatka na hlave musí ....." na strane 48 vypadáva z textu): Pokrývka hlavy musí spĺňať nasledujúce podmienky musí byť čiernej farby alebo mať rovnakú základnú farbu ako dres (za predpokladu, že hráči rovnakého tímu majú oblečenú rovnakú farbu); musí byť zachovaný profesionálny vzhľad hráčskeho výstroja; nesmie byť pripevnená (pripojená) k dresu; nemá predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre hráča, ktorý ju má oblečenú alebo pre iného hráča (napríklad otvárací/zatvárací mechanizmus okolo krku); nesmie mať žiadnu časť/i vyčnievajúci/e z povrchu (vyčnievajúce prvky).

Zdôvodnenie: Po dvoch rokoch pilotného programu overovania bolo konštatované, že neexistuje žiadny náznak, prečo by nosenie pokrývky hlavy malo byť zakázané, ak sa dodržiavajú obmedzenia, ktoré boli definované v pilotnom návrhu. Okrem toho, futbalová komunita hráčov mužského pohlavia volala po potrebe povolenia nosenia pokrývky hlavy, pretože povolenie nosenia výslovne pre ženy bolo považované za diskriminačné.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov: Heslá alebo reklama na spodnej bielizni (rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)
Rozhodnutie 1, strana 13 Nový text a znenie tohto Rozhodnutia 1:
Základná povinná výstroj
Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia. Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, bude potrestané organizátorom súťaže alebo FIFA.
Spodná bielizeň
Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu. Hráč/družstvo, ktorého hráč odhalí na spodnej bielizni politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu, bude potrestaný/é organizátorom súťaže alebo FIFA.

Zdôvodnenie: V súčasnej dobe sa to, čo hráč môže odhaliť na ľubovoľnej časti základnej povinnej výstroji líši od toho, čo môže odhaliť na spodnej bielizni, t.j. nemôže odhaliť osobné vyhlásenia alebo zobrazenia na jeho vonkajšej časti dresu, ale môže na jeho spodnej bielizni. Tento pozmeňovací návrh sa snaží načrtnúť konzistentný prístup k obom častiam výstroja, a to jednak k dresu ako aj ku všetkým typom spodnej bielizne. Táto zmena tiež umožní zaviesť lepšiu a zrozumiteľnejšiu štruktúru tejto časti pravidla 4, t.j. rozdelenie na časť týkajúcu sa základnej povinnej výstroje a na časť týkajúcu sa spodnej bielizne.

Zavedenie zmien do praxe: Rozhodnutia tohto pravidelného výročného zasadnutia IFAB sú záväzné pre konfederácie a členské asociácie od 1. júna 2014. Avšak, konfederácie alebo členské asociácie, ktorých súťaže nekončia 1. júna, môžu odložiť zavedenie týchto zmien v ich súťažiach do začiatku nového súťažného ročníka.

Použitie kamier a/alebo mikrofóny rozhodcov pre účely vysielania
Okrem vyššie uvedených zmien, v mene IFAB, by sme vás tiež radi informovali o jeho postoji k využívaniu audio a video z mikrofónov a/alebo kamier, ktoré majú rozhodcovia počas zápasov na sebe. Vzhľadom na množstvo incidentov, pri ktorých využívajú rozhodcovia buď mikrofóny a/alebo kamery, bola táto téma daná do pozornosti IFAB k diskusii na jeho poslednom výročnom obchodnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.10.2013. Zatiaľ čo IFAB chápe záujem televíznych spoločností poskytovať divákom ďalší (iný) pohľad na hru (či už prostredníctvom audio/videa), jasným výsledkom rokovania na tomto zasadnutí bolo to, že tieto zariadenia nie sú povolené, a to predovšetkým preto, že nahrávky vysielané televíznymi spoločnosťami by mohli poškodiť dôveryhodnosť a integritu rozhodcov, obzvlášť v kritických situáciách. Hlavným dôvodom prečo rozhodcovské komunikačné systémy sú v súčasnej dobe zakódované a nie verejne vysielané je ten, že majú umožniť rozhodcovským tímom rýchlo a otvorene komunikovať medzi sebou. Pri takejto verejnej komunikácii by boli rozhodcovia nútení zvážiť verejný dopad svojich slov predtým, než by vôbec niečo povedali, a to by obmedzovalo ich schopnosť fungovať ako tím. Ďalej by sme chceli upozorniť na to, že treba vziať do úvahy aj právne dôsledky použitia záznamov konverzácie medzi rozhodcom, asistentom rozhodcu a prípadnými ďalšími rozhodcami v priebehu zápasu. Ak majú byť takéto konverzácie zaznamenávané, pravdepodobne by malo byť ich využívanie zvážené v disciplinárnom konaní, čo by potom malo mať významný vplyv na spôsob, akým sú tieto konania vedené (t. j. okrem iného, ​​rozhodca by mal skontrolovať svoju správu a uistiť sa, či korešponduje s nahrávkami (záznamom), a to by malo za následok značný administratívny dopad pre rozhodcov, ako aj ďalšie zainteresované subjekty a pod.). Hoci chápeme, že Pravidlá futbalu detailne neopisujú vybavenie/výstroj rozhodcov (hoci to môže byť v blízkej budúcnosti zahrnuté do Pravidiel futbalu), chceli by sme zopakovať, že takéto dodatočné vybavenie v tomto okamihu nie je dovolené.)


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Seminár DS SFZ sa bude konať dňa 28.6.2014 v sTC Púchov (Sport & Training Centre, Svätoplukova 1463, Púchov). Seminár začne o 8.00 hod. Požiadavku na rezervovanie ubytovania je potrebné zaslať e-mailom p. Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk). Predpokladaný záver seminára bude o cca 18.00. Program seminára bude zaslaný DSFZ e-mailovou poštou.

Zasadanie KD SFZ sa bude konať 27.6.2014 v sTC Púchov, so začiatkom o 15:00.

Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 25. a  26.7.2014 v priestoroch Dopravnej akadémie Trenčín. Program seminára bude zverejnený na webstránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Zákonné normy (Zákon 1/2014 z.z.) a podklady zo sekcie delegáti na webovej stránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € - licencia A, 200,- € - licencia P. V cene seminára je vložné, ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Podmienkou konania seminára je účasť najmenej 30 účastníkov. Na seminár sa môžu prihlásiť záujemcovia zo spádovej oblasti BFZ, ZsFZ, aj zo  SsFZ. Pre záujemcov zo SsFZ a VsFZ sa bude Licenčný seminár konať v dňoch 1.a 2.8.2014 v NTC Poprad, za obdobných podmienok, ako seminár v Trenčíne. Záväzné prihlášky sa zasielajú na e-mailovú adresu tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk. Do prihlášky je potrebné uviesť meno, adresu, telefón, e-mailovú adresu, príslušnosť k ObFZ/RFZ a miesto konania seminára (Trenčín alebo Poprad), ktorého sa prihlásený chce zúčastniť. Vzhľadom k organizačným potrebám, Vás žiadame o zasielanie prihlášok pre Trenčín do 11.7.2014 a pre Poprad do 18.7.2014.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

NÓRSKO: Andrej Baláž (FK Púchov)
RAKÚSKO: Ari Taner (FK DAC 1904 Dunajská Streda)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Ján Novák (1. FC Tatran Prešov)

Zaevidované profesionálne zmluvy:

Richard Stránsky (FC Nitra)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

RICHARD ČECH – Filip Lepieš (FK Slovan Levice)
TOMÁŠ GEIST – Róbert Polievka (FK Dukla Banská Bystrica)


SEKRETARIÁT

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.