Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 21, 2013

Úradná správa č. 47 zo dňa 22.6.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 22.6.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že zasadnutie VV ÚLK (10:30) a  Prezídia ÚLK (13:00) sa uskutoční v stredu 26.6. v sídle ÚLK, V. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bude členom ÚLK zaslaná elektronickou poštou.


LICENČNÁ KOMISIA

Informuje autorizované osoby klubov, ktoré budú hrať súťaže UEFA 2013/2014, že od 10.6. sú v CL&FFP IT systéme k dispozícii súbory CI (klubové informácie), OP (záväzky po splatnosti) a BE (vyrovnané hospodárenie), do ktorých treba najneskôr do 10.7. vložiť potrebné údaje a odoslať ich na úroveň licenzora (SFZ). O uvedenom boli autorizované osoby informované aj elektronickou poštou zaslanou na ich nahlásené e-mailové adresy.


ODDELENIE IT

Opakuje informáciu, že vlastníkom a vydavateľom Registračného preukazu SFZ je Slovenský futbalový zväz. Držiteľom Registračného preukazu SFZ je osoba, na ktorú je preukaz vystavený. Registračný preukaz SFZ je neprenosný na inú osobu. Registračný preukaz SFZ sa objednáva pre hráčov cez Klubového ISSF manažéra, ale držiteľom preukazu je stále osoba, na ktorú bol Registračný preukaz vydaný, v tomto prípade hráč. Finančné náležitosti ohľadom platby za Registračný preukaz SFZ si dorieši klub s hráčom (nie je povinnosťou klubu znášať náklady za Registračný preukaz). Poskytnutie Registračného preukazu SFZ dôveryhodnej osobe (technický vedúci klubu a podobne), je osobným rozhodnutím držiteľa Registračného preukazu SFZ. Prípadné spory o vrátení Registračného preukazu SFZ od dôveryhodnej osoby späť držiteľovi, sú mimo kompetenciu riadiacich orgánov zväzov, nakoľko sa jedná o osobné rozhodnutie držiteľa Registračného preukazu SFZ.


ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyhodnotila a schválila výsledky a konečné tabuľky všetkých republikových súťaží súťažného ročníka 2012/2013. (sú zverejnené na www.futbalnet.sk)

KENO III. L-Z: Víťaz a postupujúci do II. ligy - FC Spartak Trnava B. Zostupuje FC Nitra B
KENO III. L-V: Víťaz a postupujúci do II. ligy - FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa. Zostupujú 1. FC Tatran Prešov B, FK Spišská N. Ves a FK LAFC Lučenec
I. LSD: Víťaz a Majster SR je AS Trenčín
I. LMD: Víťaz a Majster SR je FK Senica
II. LSD-Z: Víťaz - FK Senica B
II. LMD-Z: Víťaz - FK Senica B
II. LSD-V: Víťaz – FK Dukla B. Bystrica B
II.LMD-V: Víťaz MFK Ružomberok B
I. LSŽ-Z: Víťaz A družstvá – FC Nitra, Víťaz B družstvá – FC Spartak Trnava
I. LSŽ-S: Víťaz A družstvá – MFK Ružomberok, Víťaz B družstvá – FK Dukla B. Bystrica
I. LSŽ-V: Víťaz A družstvá - FK Spišská N. Ves, Víťaz B družstvá – 1. FC Tatran Prešov
Majstrom SR starších žiakov je FC Nitra (turnaj víťazov skupín).

Mládežnícke súťaže pre s.r. 2013/2014 sa budú vytvárať na základe pridelených licencii UTM, Grassroots a športových výsledkov dosiahnutých v s.r. 2012/2013.

Oznamuje termín podania prihlášok do súťaží: 26.6.2013 do 12:00. V prípade nejasností, informácie podá predseda ŠTK SFZ. (MT 0908 184 574). Štartovné sa bude platiť na základe faktúr, vystavených SFZ.

Aktív FK pred začiatkom s.r. 2013/2014 sa uskutoční dňa 27.6.2013 o 14:00 v zasadačke č.307 v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave.

Súťažný ročník 2013/2014 začína: Tipos III. liga - dospelí a dorast 3.8.2013, žiaci 10.8.2013.

Hracie dni a UHČ v jednotlivých súťažiach: Tipos III. liga – nedeľa, UHČ podľa SP. U19,17,16 – sobota 11:00/13:00, U15,14,13,12 – nedeľa 10:00/12:00.

Zmeny hracích dní a UHČ je potrebné nahlásiť ŠTK do 17.7.2013 bez poplatku. Po tomto termíne budú všetky zmeny spoplatnené.

Súpisky zasielajte elektronicky do 17.7.2013. Súpiska bude platná celý súťažný ročník. Náležitosti súpisky podľa čl. 12 RS.

Nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 27.6.2013.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Stanovila dátum odovzdania potvrdených a riadne vyplnených prihlášok do regionálnej súťaže žiačok, II. ligy žien a I. ligy žien a junioriek pre súťažný ročník 2013/2014 na 22.6.2013 osobne zástupcom klubu na aktíve klubov. Pre každú kategóriu je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku, ktorá sa nachádza na webstránke SFZ v sekcii (Projekty/ISSF/Dokumenty/Prihláška do súťaže).

Letný aktív klubov, spojený so žrebovaním súťaží a rozdelením do skupín, sa uskutoční 22.6.13 od 11:00 v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava. Aktív je povinný pre všetky prihlásené kluby do ženských, juniorských a žiackych súťaží 2013/2014.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 1009: Za 4 napomenutie ŽK - zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie: po 26. kole: Jakub Mádel (FK Dukla BB, I. LSŽSA), Peter Lehotský (MFK Tatran LM, I. LSŽSA), Marián Belčík (FO Kinex Bytča, I. LSŽSA), Lukáš Šomšák (FK SNV, I. LSŽVA), Patrik Vojtaško (1. FC Tatran Prešov, I. LSŽVA), po 30. kole: Peter Herceg (MFK Vrbové, III. LZ), Michal Bízik (MFK Fomat Martin, III. LV), Ivan Šnirc (FK Dukla BB, III. LV), Ján Pinka, Ján Sojka (FK Žiar Dolná Ždaňa, III. LV), Erik Minich (MFK Topvar Topoľčany, I. LSŽZA), Brian Kováč (FKM KV, I. LSŽZA), Jozef Bujňák (1. FC Tatran Prešov, I. LSD), Marián Gubala (FK SNV, I. LSD), Jozef Bernát, Lukáš Pacalaj (FC ViOn ZM, I. LSD), Dominik Gdovin (MFK Slovan Giraltovce, II. LSDV), Ondrej Furman, Ján Straka (ŽP Šport Podbrezová, II. LSDV), Erik Vávra (Spartak Myjava, II. LSDZ), Stanislav Ľoch (MFK Košice, II. LMDV), Denis Lipták (LAFC Lučenec, II. LMDV), Marcel Ondruš (FC Petržalka 1898, II. LMDZ)

U. č. 1010: Za 8 napomenutie ŽK - zastavená pretekárska činnosť na 2 majstrovské stretnutia nepodmienečne: po 30. kole: Michal Čambal (LP Domino, III. LZ), Andrej Romančík (MŠK Fomat Martin, III. LV).

U. č. 1011: Boris Rybánsky (MFK Topvar TO), I. LSŽZA, 30. kolo, 16.6. V: za HNS, hra rukou na bránkovej čiare. DO: podľa príl. 1/1a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 17.6.

U. č. 1012: Michal Haring (PFK Piešťany) II. LMDZ, 30. kolo, 15.6. V: HNS voči R v prerušenej hre. DO: podľa príl. 1/3b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.6.

U. č. 1013: Jakub Kozárik (ŽP Šport Podbrezová) I. LSD, 30. kolo, 11.6. V: HNS, podrazenie súpera v PÚ. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 12.6.

U. č. 1014: Igor Zelenay (PFK Piešťany) II. LMDZ, 30. kolo, 15.6. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 16.6.

U. č. 1015: Herman Adam (PFK Piešťany) II. LSDZ, 30. kolo, 15.6. V: HNS, stiahnutie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 16.6.

U. č. 1016: Samuel Klačman (FKM KV) I. LSŽZB, 30. kolo, 15.6. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 17.6.

U. č. 1017: Podľa čl. 14/1 a, b DP, začína disciplinárne konanie voči:
1) ŠKF Sereď - za HNS člena US – Norbert Kalinai - (vykázaný z areálu štadióna), hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči delegovaným osobám, hádzanie predmetov na HP a ukladá klubu v termíne do 26.6. zaslať vyjadrenie s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení
2) Na základe podnetu ŠTK - kontumácia voči MŠK Slovan Trenčianske Teplice (I. liga žiačky) - nevycestovanie klubu na stretnutie 5. kola nadstavby do Humenného, ukladá klubu a vedúcemu družstva zaslať vyjadrenie k nevycestovaniu na stretnutie v termíne do 27.6.
3) Na základe podnetu ŠTK - kontumácia voči Slovan Giraltovce (S/MD - 28. kolo s LAFC Lučenec) ukladá klubu a vedúcemu družstva zaslať vyjadrenie k dôvodom kontumácie v termíne do 27.6.
4) Na základe podnetu ŠTK - kontumácia voči MFK Košice - za neoprávnený štart hráča v 16. kole I. LSŽVA s FK Poprad ukladá klubu, vedúcemu družstva a kapitánovi družstva zaslať vyjadrenie k neoprávnenému štartu hráča na stretnutie v termíne do 27.6.

U. č. 1018: Konštatuje, že hráč PFK Piešťany Peter Rybanský vykonal zastavenie pretekárskej činnosti za štvrté napomenutie v 30. kole III.LZ.

U. č. 1019: Upozorňuje všetky kluby a previnilcov, ktorí si doposiaľ nesplnili požadované náležitosti, vyjadrenia a stanoviská voči Disciplinárnemu orgánu, aby si povinnosť splnili v termíne do 26.6., pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U. č. 1020: Berie na vedomie splnenie povinnosti zo strany Lady Team Bratislava, bez prijatia disciplinárnych záverov.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí žien (ihrisko Viničné):
22.6. o 17:00 Slovensko 15 - Česko 15 (Matulová, Smolíková, Krčová)
23.6. o 11:00 Slovensko 15 – Česko 15 (Smolíková, Matulová, Krčová)

Obsadenie Memoriálu Š. Hronca: 29.6. v Kokave nad Rimavicou (Šuniar – zodpovedný za obsadenie, Fajčík, Pavlík, Špaček, Slyško, Bóllo, Vician, Martiš)

Oznamuje termín letného seminára a fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5. – 7.7. v B. Bystrici. Pozvánky, program seminára, zoznam frekventantov a rozpis behov budú zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia:
Ščury 11. – 23.7., Poracký 29. – 30.6., Hrčka P. 10. – 25.7., Hrčka D. 10. – 25.7., Trenčanský 23.7. – 1.8., Maršal 12. – 19.7., 24.8., Perát 13. – 26.7., Mojsej 22. – 30.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 6.7. v Banskej Bystrici. Pozvánky a program seminára budú zaslané e-mailovou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Seminár delegátov SFZ pred súťažným ročníkom 2013/2014 sa bude konať dňa 5.7. v Martine, v čase od 10:00 do 17:00. Pozvaným účastníkom sa odporúča dôkladne si preštudovať aktuálne znenia futbalových noriem a „Rozpis“ súťaží pre ročník 2013/14. Delegáti SFZ sú povinní do konania seminára podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu zdravotného stavu u svojho obvodného lekára, ktorý mu na základe vyšetrení zdravotného stavu vydá záverečnú správu o schopnosti vykonávať funkciu delegáta športového podujatia. Pozvánky na seminár budú delegátom SFZ, zaradeným na nominačnej listine delegátov SFZ pre súťažný ročník 2013/2014, odoslané e-mailovou poštou.


KOMISIA FUTSALU

Zmena v obsadení – Baráž o postup do Extraligy:
odveta 21.6. o 20:00: STC Púchov – ŠK Makroteam Žilina R Bohun za Peška, STC Aréna Púchov).


MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom v republikových súťažiach, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch. Matrika SFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná e-mailová adresa.

Oznamuje klubom - záujemcom o využívanie FIFA TMS (Transfer Matching System), t.j. medzinárodného transferového systému profesionálnych hráčov, že najbližšie školenie sa uskutoční dňa 25.6. o 10:00 h v sídle SFZ, Trnavská cesta 100, Bratislava.

V zmysle znenia Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch... zmenili názvy kluby: 1.FC Teplička n/Váhom – Dolná Tižina (FK Fatran Dolná Tižina).

Upozornenie: Žiadame kluby, ktoré požiadali o zmenu názvu klubu (zlúčenie klubov a pod.) a nepriložili k žiadosti kópiu „Stanov FK“ potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, aby ju najneskôr do 30.6.2013 zaslali na adresu: SFZ - matrika, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Vyžiadania hráčov do zahraničia

Rakúsko: Ondrej Gallik (MFK Slavoj Spišská Belá), Peter Glenda (FC Nitra), Peter Guldan (ŠK Bernolákovo), Erik Fortuna (LP Domino Bratislava), Martin Krekáč (ŠK Báhoň), Patrik Juhos (FC Petržalka 1898)
Nemecko: Martin Preis (TJ Záhoran Kostolište), Juraj Ďurčo (TJ Partizán Miezgovce)

Provizórna registrácia v zahraničí

Nemecko: Simeon Krošlák (TJ Družstevník Bešeňov – Turnclub Hameln von 1880), Miloš Eliáš (MFK Slovan Sabinov – FC Inter Laupheim)


SEKRETARIÁT

Upozorňuje, že aktuálne znenie príslušných predpisov SFZ je možné nájsť na: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk