Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 3, 2016

Úradná správa č. 47 zo dňa 4.6.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 4.6.2016 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov, HČ a HP stretnutí:

DOXXbet liga
31. kolo, (9. kolo NČ): Teplička n. Váhom – Haniska 5.6. o 13:00 (Krásno)
32. kolo, (10. kolo NČ): Nové Mesto n. Váhom – Šaľa 2.6. o 17:00

U19
26.kolo, B. Bystrica – D. Streda 4.6. o 11:00 (Štiavničky – zmena HP)

U17/16
26.kolo: Košice– Nitra 3.6. o 13:00/15:15

Berie na vedomie podanie odvolania FK Nové Mesto n. Váhom voči rozhodnutiu ŠTK SFZ o anulovaní výsledkov FK Borčice po odstúpení zo súťaže a aj jeho následné späť vzatie.

Za porušenie noriem a nariadení SFZ (Súťažný poriadok, Rozpis RS, Smernica o infraštruktúre štadiónov) - nedostatky uvedené v správach DS v stretnutiach DOXXbet ligy, odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné družstvá/FK: MŠK Žilina a OFK Teplička n. Váhom.

Oznamuje, že v termíne od 27.5. do 15.6.2016 (vrátane), je možné prihlasovať sa (podaním elektronickej prihlášky v ISSF) do súťaže II. liga mužov s.r. 2016/17. Pre zaradenie FK do súťaže, bude okrem uhradenia stanovených poplatkov (štartovné, poplatok SOZA, ...), potrebné komisii predložiť nasledovné dokumenty:

Vyhlásenie k záväznej prihláške do II. ligy mužov pre súťažný ročník 2016/17
Certifikát štadióna vydaný KŠI SFZ (v prípade, že na štadióne prebiehajú rekonštrukčné práce, bude potrebné predložiť súhlas KŠI SFZ s odohraním súťažných stretnutí II. ligy mužov na štadióne pred vydaním platného certifikátu).

V prípade, že FK bude hrať na prenajatom štadióne, je potrebné predložiť aj zmluvu o prenájme štadióna, platnú na celý súťažný ročník.

Oznamuje, že prihlasovať sa do súťaže Slovnaft Cup 2016/17 je možné pre FK I. až V. ligy (podaním elektronickej prihlášky v ISSF), v termíne do 20.6.2016 (vrátane). Prvé kolo je organizované v spolupráci s ŠTK jednotlivých RFZ a je možné ho odohrať v termíne do 31.7.2016.

Oznamuje, že kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy dorastu (medzi víťazom II. ligy dorastu SsFZ a víťazom II. ligy dorastu VsFZ), sa uskutoční dňa 22.6.2016 o 17:00 (streda) v L. Mikuláši.

ŠTK – ženský futbal

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. liga ženy / I. liga juniorky
18. kolo: Slovan - Bardejov 4.6. o 13:00 a 15:00, na štadióne v Prievoze (areál Rapid)

II. liga ženy, skupina Východ
20. kolo: Sp. Nová Ves – Poprad 5.6. o 10:00

Oznamuje, že družstvo žien FC Union Nové Zámky nevycestuje na stretnutie I. ligy žien (pôvodný termín: 18. kolo Trenč. Teplice – Nové Zámky 4.6. o 13:00).

Nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola I. ligy juniorky Trenč. Teplice – Nové Zámky 4.6. o 13:00.

Oznamuje, že klub FC Baník Horná Nitra Prievidza / Handlová oficiálne oznámil, že do nasledujúceho súťažného ročníka 2016/17 neprihlási svoje družstvá do súťaže I. liga ženy a I. liga juniorky.

Oznamuje, že 1. kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy žien (víťaz II. ligy ženy, sk. Západ A, proti víťazovi sk. Západ B), sa uskutoční 11.6.2016 (sobota) o 11:00 na ihrisku v Jaslovských Bohuniciach. Nasledujúce 2. kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy žien, ktoré sa malo odohrať v Kremničke 18.6. o 15:00 hod. sa z dôvodu oficiálneho oznamu FC Baník Horná Nitra Prievidza / Handlová o neprihlásení svojich družstiev do súťaže I. ligy nebude konať.

Oznamuje, že stanovila termín najneskoršieho podania prihlášky FK pre účasť v súťažnom ročníku 2016/17 v súťaži I. liga ženy, I. liga juniorky, II. liga ženy, skupina A (Bratislava/Západ), II. liga ženy, skupina B (Západ/Stred), II. liga ženy, skupina C (Stred/Východ)a Slovenský pohár ženy do 21.6.2016 (utorok) vrátane.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP:

U1132: Nikolas Včelka (FK Senica, Dôvera U19). Vylúčený za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 29.5.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U1133: Richard Župa (1. FC Tatran Prešov, Dôvera U19)
U1134: Jakub Kimák (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera U19)
U1135: Dominik Daniš (ŠK Slovan Bratislava, Dôvera U17), všetci od 29.5.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U1136: Martin Hubert (OFK D. Lužná, DOXXbet liga)
U1137: Martin Jackuliak (OFK D. Lužná, DOXXbet liga)
U1138: Vladislav Palša (FK Poprad, DOXXbet liga)
U1139: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, DOXXbet liga)
U1140: Matej Loduha (ŠKF Sereď, DOXXbet liga)
U1141: Vladimír Fuják (MFK Lokomotíva Zvolen, DOXXbet liga), všetci od 29.5.
U1142: Pavol Blaho (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, DOXXbet liga), od 2.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

U1143: Martin Jurica (AFC N. Mesto n. Váhom, DOXXbet liga
U1144: Kamil Zekucia (FK Sp. Nová Ves, DOXXbet liga), obaja od 29.5.

U1145: MFK Lokomotíva Zvolen (DOXXbet liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) počas a po stretnutí 10. kola DL MFK Lokomotíva Zvolen – ŠKF Sereď podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 8.6.

U1146: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U1104 a ukladá DO – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 12/6 a čl. 57/1b, 2 DP.

U1147: Marek Mokoš (AR2). Na základe zápisu R zo stretnutia 25. kola Dôvera U17 ligy FC Nitra – AS Trenčín, ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 2 týždne, podľa čl. 62 DP, od 29.5.2016.

U1148: Albert Rusnák (T, MFK Zemplín Michalovce, Dôvera U 19 liga) Na zápisu R za HNS (pokrik na R) po stretnutí 25. kola Dôvera U19 ligy ŠK Slovan Bratislava – MFK Zemplín Michalovce, ukladá DO - finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/2 a čl. 47/1a, 2a, 3 DP.

U1149: FC Spartak Trnava (DOXXbet liga) Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP.

U1150: ŠK Senec (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP.

U1151: 1. FC Tatran Prešov (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/16, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/16, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP.

U1152: Marek Koleno (AR2). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U1030 a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DO (1 týždeň), do 31.12.2016.

U1153: Martin Mikovič (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6. (150 € - zberná faktúra).

U1154: Kamil Zekucia (FK Sp. Nová Ves, DOXXbet liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl. 37/6. (100 € - zberná faktúra).

U1155: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5. , 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK SFZ (dk@futbalsfz.sk). Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

  • Fortuna liga: 150 €

  • DOXXbet liga: 100 €

  • Dorast: 30 €

FUTSAL:

U1156: Gurmáni Bratislava (1. SLF). Konštatuje, že klub sa v stanovenej lehote k U1131 nevyjadril a ukladá DO - finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6, čl. 36/2a a čl. 60 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 9.6. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí:
7.6. o 17:00 Slovensko 16 – Macedónsko 16 (Kačenga, Barenčík, Čajka, ihr. Veľký Biel)
9.6. o 11:00 Slovensko 16 – Macedónsko 16 (Perašín, Pozor, Jankovič, ihr. NTC Senec)

Obsadenie Česko-slovenského pohára (7. ročník):
7.6. o 11:00 Žilina – Sparta U17 (Dohál, Hancko, Žákech, Piatka, NTC Senec), o 13:30 Nitra – Sparta U19 (Očenáš, Chládek, Lieskovský, Trenčanský, NTC Senec).

Oznamuje termín konania letného seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov a žien FIFA: 9.7. v B. Bystrici.

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, žien FIFA a rozhodcov RFZ (projekt Šanca a Licencia P): 9. – 10.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Poláček 21. – 30.6., Jánošík PN od 25.5. do prihlásenia, Vorel 12.6. – 2.7., Kráľovič od 30.5.k dispozícii KR, Petríček 24.6. – 4.7.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 9.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Bartoš od 30.5. k dispozícii KR, Slebodník od 24.6.,do prihlásenia.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v priestoroch rekreačného zariadenia Dunajec Village v termíne 25. – 26.6.2016. Pozvánky budú zaslané pozvaným účastníkom e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Kiss 8. – 14.6.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

Vyzýva účastníkov Final Four Slovenského pohára - záujemcov o jeho organizáciu dňa 25.6.2016, aby obratom zaslali žiadosť o organizáciu turnaja na adresu extraliga@futsalslovakia.sk;

Berie na vedomie a súhlasí so žiadosťou regionálneho združenia SF - Bratislava o predĺženie termínu nahlásenia účastníka Final Four Slovenského pohára;

Zaevidovala prihlášku zástupcu SF - Východ do Final Four Slovenského pohára.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

• Delegovanie R a D na 3. stretnutie finále Play-off: 10.6. o 18:20 Slov-Matic FOFO Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Belavý, Budáč P. st, Budáč P. ml, Budáč M.).


MATRIKA

Zaevidovaná profesionálna zmluva:

Filip Deket (FC Spartak Trnava)


SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného úžitkového motorového vozidla pre potreby organizovania Majstrovstiev Európy vo futbale dievčat do 19 rokov, ktoré sa konajú v júli 2016 na území SR. Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov v zmysle Podmienok súťaže na dodávku úžitkového vozidla, ktorého presná špecifikácia, s príslušnými usmerneniami, bude uvedená v Podmienkach súťaže. Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je: od 13.5. do 10.6.2016. Dátum vyhodnotenia súťaže – do 15.6.2016.

Vyhodnotenie splnenia podmienok súťaže vykoná vyhlasovateľ prostredníctvom zriadenej komisie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Zmena alebo zrušenie vyhlásenej súťaže bude zverejnená tým istým spôsobom, ako bolo vykonané jej vyhlásenie. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na stránke SFZ.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.