Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 10, 2016

Úradná správa č. 48 zo dňa 11.6.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 11.6.2016 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila výsledky a tabuľky ukončených dorasteneckých súťaží, riadených SFZ (I. liga U19, U17 a U16) v súťažnom ročníku 2015/2016.

V súlade so znením SP, čl. 13, bod (3), žiada ŠTK RFZ o nahlásenie postupujúcich družstiev FK pre účasť v súťažiach, riadených ŠTK SFZ, v termíne do 22.6.2016 (vrátane).

Opätovne oznamuje futbalovým klubom, že prihlasovať sa do súťažného ročníka 2016/2017 súťaže Slovnaft Cup, je možné pre FK I. až V. ligy (podaním prihlášky do súťaže cez elektronickú podateľňu v ISSF), v termíne do 20.6.2016 (vrátane). Prvé kolo je organizované v spolupráci s ŠTK RFZ a je možné ho odohrať v termíne do 31.7.2016.

Za porušenie noriem a nariadení SFZ a nedostatky uvedené v správe DS v stretnutí DOXXbet ligy, odstupuje na riešenie DK SFZ družstvo ŠK Senec (32. kolo).

Opätovne oznamuje, že v termíne od 27.5. do 15.6.2016 (vrátane), je možné prihlasovať sa (podaním elektronickej prihlášky v ISSF) do ďalšieho súťažného ročníka (2016/2017) súťaže II. liga SFZ v kategórii mužov. Pre zaradenie FK do súťaže, bude okrem uhradenia stanovených poplatkov (štartovné, poplatok SOZA, ...), potrebné komisii predložiť nasledovné dokumenty:
Vyhlásenie k záväznej prihláške do II. ligy mužov pre súťažný ročník 2016/2017
Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ (v prípade, že na štadióne prebiehajú rekonštrukčné práce, bude potrebné predložiť súhlas KŠI SFZ s odohraním súťažných stretnutí II. ligy mužov na štadióne pred vydaním platného certifikátu). V prípade, že FK bude hrať na prenajatom štadióne, je potrebné predložiť aj zmluvu o prenájme štadióna, platnú na celý súťažný ročník.

Oznamuje, že kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy dorastu (medzi víťazom II. ligy dorastu SsFZ a víťazom II. ligy dorastu VsFZ), sa uskutoční dňa 22.6.2016 o 17:00 (streda) v L. Mikuláši.

Oznamuje, že v termíne od 8.6. do 22.6.2016 (vrátane), je možné pre FK prihlasovať sa (podaním prihlášky do súťaže cez elektronickú podateľňu v ISSF) do ďalšieho súťažného ročníka (2016/2017) všetkých mládežníckych súťaží I. ligy, riadených SFZ.

ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy ženy (víťaz II. ligy ženy, sk. Západ A, proti víťazovi sk. Západ B), sa uskutoční 11.6.2016 (sobota) o 11:00 v Jaslovských Bohuniciach.

Za porušenie platného Rozpisu RS, vo veci nevyhotovenia a nezaslania videozáznamu zo stretnutia 17. kola I. ligy ženy: FC Union N. Zámky – Spartak Myjava, odstupuje FC Union N. Zámky na riešenie DK SFZ (článok 23, bod 8, odsek a).

Kontumuje majstrovské stretnutie 18. kola I. ligy ženy MŠK T. Teplice – FC Union N. Zámky, v zmysle znenia SP, článok 82, bod (1), odsek b) a priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 družstvu MŠK T. Teplice, za nenastúpenie družstva FC Union N. Zámky na stretnutie (nepricestovanie). Futbalový klub FC Union N. Zámky odstupuje na riešenie DK SFZ.

Kontumuje majstrovské stretnutie 18. kola II. ligy ženy, skupina Východ MFK Zemplín Michalovce – FK LAFC Lučenec, v zmysle znenia SP, článok 82, bod (1), odsek b) a priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0 družstvu MFK Zemplín Michalovce, za nenastúpenie družstva FK LAFC Lučenec na stretnutie (nepricestovanie). Futbalový klub FK LAFC Lučenec odstupuje na riešenie DK SFZ.

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa plánuje v júli, počas finálového turnaja ME19 žien. Spresnený termín bude zverejnený v ÚS neskôr.

Schválila výsledky a tabuľky vo všetkých súťažiach ženského futbalu, riadených SFZ (I. liga ženy, I. liga juniorky, II. liga ženy (skupiny Západ A, Západ B a Východ) po skončení súťažného ročníka 2015/2016.

Schválila všetky výsledky súťaže Slovenský pohár ženy 2015/2016.

Oznamuje, že aktuálne platné tabuľky všetkých súťaží ženského futbalu riadených ŠTK SFZ, sú evidované v ISSF a zverejnené na web portáli www.futbalnet.sk.

Oznamuje, že termín najneskoršieho podania prihlášky FK pre účasť v súťažnom ročníku 2016/2017 v  súťažiach I. liga ženy; I. liga juniorky; II. liga ženy, skupina A (Bratislava / Západ); II. liga ženy, skupina B (Západ / Stred); II. liga ženy, skupina C (Stred / Východ) a Slovenský pohár ženy, je do utorka 21.6.2016 (vrátane).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP:

U1157: Andrej Petrovský (AFC N. Mesto n. Váhom, DOXXbet liga). Vylúčený za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu v PÚ. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne s prerušením, podľa čl. 49/1b, 2b DP, v spojení s čl. 34/7 DP, od 3.6.

U1158: Bogdan Rudiuk (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 6.6.

U1159: Tamás Kemény (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga). Vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, bez úmyslu hrať s loptou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 6.6.

U1160: Frederik Valach (ŠK Slovan Bratislava, Dôvera U19). Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 5.6.

U1161: Dominik Špiriak (ŠK Senec, Dôvera U19). Vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 5.6.

U1162: Zdeňka Skupinová (Spartak Myjava, I. liga ženy). Vylúčená za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 6.6. l Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U1163: Ľubomír Jurčo (FK Poprad, DOXXbet liga), od 6.6.

U1164: Adam Matalík (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U16), od 5.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U1165: Martin Šebek (AFC N. Mesto n. Váhom, DOXXbet liga), od 3.6.
U1166: Patrik Ondra (ŠK Senec, DOXXbet liga). I U1167: Erik Šuľa (FK Poprad, DOXXbet liga).
U1168: Jozef Petrusz (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga), všetci od 6.6.
U1169: Christian Kurčík (ŠK Slovan Bratislava B, DOXXbet liga)
U1170: Jean-Pierre Morgan (FC VSS Košice, DOXXbet liga)
U1171: Dominik Végh (FK DAC 1904 D. Streda, Dôvera U19)
U1172: Kevin Mikuláš Dráfi (FC Spartak Trnava, Dôvera U17)
U1173: Lukáš Jagerčík (ŽP Šport Podbrezová, Dôvera U16), všetci od 5.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

U1174: Lukáš Lupták (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga), od 6.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 12 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5c:

U1175: Matej Vargic (MŠK R. Sobota, DOXXbet liga), od 6.6.
U1176: Ľuboslav Laura (ŠKF Sereď, DOXXbet liga), od 5.6.

U1177: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Na základe HNS divákov (použitie pyrotechniky a vhodenie predmetov na HP) počas stretnutia 33. kola DL FC VSS Košice – FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, ukladá DO – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2b, 3 DP.

U1178: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky a vbehnutie diváka na HP) počas stretnutia 32. kola DL FK Dukla B. Bystrica – FC Spartak Trnava B, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 15.6.

U1179: MŠK R. Sobota (DOXXbet liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) počas stretnutia 32. kola DL FK Poprad – MŠK R. Sobota, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 15.6.

U1180: FK Poprad (DOXXbet liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neplneniu si povinností US (použitie pyrotechniky v sektore hostí) počas stretnutia 32. kola DL FK Poprad – MŠK R. Sobota, podľa čl. 71/1, 2a, b, c, d a čl. 73/4 DP, do 15.6.

U1181: MFK Lokomotíva Zvolen (DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U1145 a ukladá DO – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a, b, 3 DP.

U1182: OFK Teplička n. Váhom (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016, ukladá DO – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP.

U1183: MŠK Žilina B (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP futbalu infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016, ukladá DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 64/1a DP.

U1184: ŠK Senec (DOXXbet liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neplnenie Rozpisu súťaží SFZ 2015/2016, SP futbalu a infraštruktúrnych požiadaviek na štadióny DOXXbet ligy pre súťažný ročník 2015/2016, ukladá DO – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP.

U1185: FK LAFC Lučenec (II. liga ženy, Východ). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie Rozpisu súťaží SFZ, ukladá DO – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 7/c Rozpisu súťaží SFZ.

U1186: FC Union N. Zámky (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie Rozpisu súťaží SFZ, ukladá DO – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 7/c Rozpisu súťaží SFZ.

U1187: FC Union N. Zámky (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie Rozpisu súťaží SFZ, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 23/8 Rozpisu súťaží SFZ.

U1188: FK Slovan Duslo Šaľa (DOXXbet liga). Berie na vedomie odvolanie voči U1112. Odvolaniu nevyhovuje a predkladá ho na rozhodnutie OK SFZ, podľa čl. 84/4 DP.

U1189: TJ Kopčany. Berie na vedomie podnet klubu na ISSF a konštatuje, že podanie odkladá bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko sa nejedná o prípad, o ktorom by mala a mohla konať, v zmysle čl. 58 Stanov SFZ. Príslušným orgánom na riešenie sporu o odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP.

U1190: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty v U1120 a predlžuje lehotu na splnenie povinnosti, uloženej v U1120 do 9.7.2016.

U1191: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty v U1121 a predlžuje lehotu na splnenie povinnosti, uloženej v U1121 do 9.7.2016.

U1192: Peter Štepanovský (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti, na základe DP čl.37/6. (150 € - zberná faktúra).

U1193: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/2017.

U1194: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/2016 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/2017. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK SFZ (dk@futbalsfz.sk). Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

  • Fortuna liga: 150 €

  • DOXXbet liga: 100 €

  • Dorast: 30 €

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie a čl. 37/3:

U1195: Anton Brunovský  (Slov Matic- FOFO Bratislava, 1. SLF), od 4.6.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania letného seminára rozhodcov, asistentov rozhodcov a žien FIFA: 9.7. v B. Bystrici. I Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ, žien FIFA a rozhodcov RFZ (projekt Šanca a Licencia P): 9. – 10.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Jánošík od 9.7. k dispozícii KR, Očenáš 10. – 21.6., Pozor 18.6. – 3.7., Špivák 10. – 12.6., Fajčík 14. – 28.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania letného seminára PR SFZ: 9.7. v B. Bystrici.

Školský úsek KR pozýva licenčných komisárov akreditovaného systému vzdelávania R (licencia A a P) z jednotlivých RFZ a ObFZ na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 10.7.2016 od 8:30 do 13:00 v hoteli DIXON v B. Bystrici (účasť lektorov je povinná). Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Vzala na vedomie, že dňa 31.5.2016 sa p. Ondrušek vzdal členstva v komisii delegátov SFZ.

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v priestoroch rekreačného zariadenia Dunajec Village v termíne 25. – 26.6.2016. Pozvánky budú zaslané pozvaným účastníkom e-mailovou poštou.

Pozýva na letný doškoľovací seminár D SFZ vedúcich úsekov delegátov regionálnych komisii rozhodcov s delegátov, v zmysle zaslaného pozývacieho listu.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo technických konaní:

  • Oznamuje, že Final Four Slovenského pohára mužov a juniorov sa uskutoční dňa 25.6.2016 v Kežmarku;

  • Zaevidovala prihlášku zástupcu SF - Západoregión do Final Four Slovenského pohára;

  • Oznamuje, že prípadné 4. stretnutie finále Play-off sa uskutoční 15.6.2016 o 19:00;

  • Schvaľuje výsledky baráže o postup do 1. SLF 2016/2017, v ktorej právo účasti v 1. SLF v sezóne 2016/2017 získali družstvá Futsal team Levice a Wild Boys ´02 Bratislava; nepostupujúcemu družstvu MIBA B. Bystrica bude vrátená barážová kaucia vo výške 800 €.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Oznamuje, že delegovanie na prípadné 4. a 5. stretnutie finále Play-off bude zaslané e-mailom


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.