Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 20, 2014

Úradná správa č. 48 zo dňa 21.6.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 21.6.2014 na stiahnutie

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom v nižšie uvedenom zozname, ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy/B licencie na UEFA A, resp. z I. triedy A/ licencie, na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií, obsah, požiadavky a poplatky im boli oznámené e-mailom do 15.6.2014. V prípade, že neobdržali spomínané informácie, treba e-mailom kontaktovať TÚ SFZ (michal.kovac@futbalsfz.sk).

Ak prihlásení tréneri neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im budú vystavené už UEFA licencie nasledovne: platná I./A - bez rekvalifikácie UEFA A licencia, platná II./ B - bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A: T. Adamovics, B. Antál, A. Bakoš, S. Baláž, M. Blaščík, C. Baschiera, M. Belko, K. Belaník, M. Bešina, J. Blecha, Š. Bodnár, J. Boroviak, M. Bučko, M. Bujko, M. Chvíla, M. Čeč, M. Černý, Ľ. Čičala, L. Danyi, R. Daubner, P. Diňa, Š. Dohnálek, B. Duchoň, P. Duľa, D. Ferik, Š. Gálik, Š. Gazda, J. Golian, J. Halahija, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, P. Hluško, O. Honz, G. Hornyák, I. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, I. Janči, J. Janči, M. Janšák, M. Jakim, M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejtko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, V. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Kušnier, V. Lačný, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, T. Malý, Z. Máte, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészáros, L. Maszároš, J. Michálik, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nagy, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, J. Opiela, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Padych, P. Palúch, J. Palkovič, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, O. Poljovka, J. Pravda, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, M. Sabo, J. Smolka, R. Slaný, I. Slávik, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Šipikal, Š. Šogor, D. Tittel, B. Toběrny, D. Tokarčík, M. Uporský, B. Urban, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA PRO: P. Andrejko, Ľ. Bohúň, J. Fábry, J. Foltín, Ľ. Gálik, B. Grznár, M. Holienka, J. Hroš, P. Jančovič, J. Kollárik, Š. Labay, L. Lipnický, R. Martončík, P. Mikóczi, P. Petrán, J. Pšenek, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila:

- Na návrh Komisie SFZ pre štadióny a ihriská (KŠI) - minimálne požiadavky na infraštruktúru štadiónov pre DOXXbet II. ligu súťažného ročníka 2014/2015;

- tabuľky a  výsledky súťažného ročníka 2013/2014. Upravené tabuľky sú zverejnené v ISSF;

- zaradenie družstiev do republikových súťaží súťažného ročníka 2014/2015 takto:

DOXXbet II. liga Západ: Nitra, Senec, Trnava B, Dubnica, Dolná Ždaňa, Šaľa, Šamorín, Žilina B, Sereď, Skalica, Nové Mesto n. V., Slovan B;

DOXXbet II. liga Východ: Bardejov, Michalovce, Prešov, R. Sobota, Ružiná, D. Kubín, Poprad, Moldava n. B., Košice B, Trebišov, Lok. Košice, L. Mikuláš;

U19, U17, U16: Slovan BA, Senica, Žilina, B. Bystrica, Nitra, Trenčín, Ružomberok, Bardejov, MFK Košice, Podbrezová, Michalovce, Trnava, Prešov, Senec;

U15, U14, U13, U12
Západ:
Slovan BA, Trenčín, Trnava, Nitra, Senica, Levice, Šamorín, Senec, Inter, Myjava, D. Streda, Púchov, K. Ves, Horná Nitra;
Východ: Prešov, Michalovce, Bardejov, MFK Košice, Lipany, Poprad, Sp. Nová Ves, Trebišov, Snina, Vranov n. T;
Stred: Žilina, Ružomberok, B. Bystrica, Námestovo, Podbrezová, Martin, Zvolen, Podlavice BB., L. Mikuláš, Dolná Ždaňa.

Žiada FK – účastníkov DOXXbet II. LZ/LV, aby komisii do 4.7.2014 zaslali kópie nasledovnej dokumentácie štadiónov:
- platný "Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna" (Bezpečnostný certifikát štadióna);
- platný "Pasport" štadióna;
- schválený "Evakuačný plán štadióna";
- Návštevný a Organizačný poriadok štadióna, pripravený podľa Zákona č.1/2014;
- v prípade, že FK plánuje svoje domáce stretnutia hrať pri umelom osvetlení (UO), doklad o revízii UO, nie staršej ako 4 roky.

Súťažný ročník 2014/2015 sa v súťažiach dospelých začne:

Fortuna liga – 11.7.2014
DOXXbet II. LV/LZ – 26.7.2014
SC, 1. kolo riadené RFZ - 26.- 27.7.2014
Súťaže mládeže 9.8.2014

Štartovné je potrebné uhradiť na základe vystavenej faktúry z EÚ SFZ, v lehote splatnosti.

Súpisky je potrebné vyplniť v ISSF. Termín, kedy ŠTK súpisky uzatvorí, oznámi v nasledujúcich ÚS. Prípad, kedy FK súpisku potrebuje (B družstvo v rovnakej vekovej kategórii), sa bude riešiť individuálne.

Upozorňuje na povinnosť a zodpovednosť FK za lekárske prehliadky hráčov. Tieto budú v úvodných kolách kontrolovať DS a rozhodcovia.

Upozorňuje FK, zaradené do DOXXbet II. ligy, hrajúce v súťažnom ročníku 2013/2014 III. ligu, aby požiadali KŠI SFZ o obhliadku a kontrolu minimálnych požiadaviek na infraštruktúru štadiónov. Kontakt na predsedu komisie: p. Ladislav Lipták, MT: 0911 270 454.

Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k námietke kapitána (Tipos III. LV, 29. kolo, Košice B – Lok. Košice.

Oznamuje, že aktív FK pred súťažným ročníkom 2014/2015 sa neuskutoční. Všetky potrebné informácie bude komisia zverejňovať na webstránke SFZ a v ÚS.

Oznamuje, že FK bola distribuovaná prihláška do SC. Tlačivo je aj na webstránke SFZ. Termín podania prihlášky je do 30.6.2014. FK zo súťaží riadených RFZ prihlášky podávajú na ŠTK príslušných RFZ. FK zo súťaži riadených ÚLK a SFZ podávajú prihlášky na ŠTK SFZ. Žrebovanie SC sa uskutoční 4.7.2014.

Nasledujúce zasadnutie komisie sa koná 24.6. o 14:00 v Bratislave.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U. č. 1152: Zoltán Kontár (FC Petržalka 1898, Tipos III. LZ), od 16.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

U. č. 1153: František Kecskéš (OFK D. Lužná, Tipos III. LZ), od 16.6.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U. č. 1154: Matej Choreň (ŠK Slovan Bratislava B, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti: DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 16.6.

U. č. 1155: Josef Hesek (MFK Skalica, Tipos III. LZ), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1a, 45/2a, od 16.6.

U. č. 1156: Michal Sipľak (ŠK Slovan Bratislava U19, Česko - Slovenský pohár), vylúčený za držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pokuta 30.- €, podľa čl. 45/1,2a, 12/1, 4.

U. č. 1157: MFK Piešťany (III. LZ). Berie na vedomie splnenie povinnosti, v zmysle U. č. 1067 voči Slovanu Nemšová.

U. č. 1158: FK Poprad U15. Na základe vyhlásenia kontumačného výsledku stretnutia 10. kola Snina - FK Poprad ŠTK SFZ, ukladá DO - pokutu 100.- €, podľa čl. 59, 12/1,6 DP.

U. č. 1159: MFK Dubnica (II. liga). Upozorňuje klub na plnenie U. č. 717 a 646.

U. č. 1160: FC Petržalka 1898 (III. LZ). Upozorňuje klub na plnenie U. č. 718 a 647.

U. č. 1161: FK Dukla Banská Bystrica (CL, 33. kolo). Žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov, hádzanie pyrotechniky, napadnutiu priaznivcov hostí, v termíne do 25.6.

U. č. 1162: AS Trenčín (CL, 33. kolo) Žiada o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov – hrubé urážlivé pokriky, v termíne do 25.6.

U. č. 1163: Pavol Orolín (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga). Na základe U. č. 1149 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti.

U. č. 1164: Žiada kluby, funkcionárov, činovníkov vo futbalovom hnutí, predsedov DK RFZ a ObFZ o zaslanie podnetov, pripomienok, doplnkov a návrhov k novelizácii DP, v lehote do 30.6.

U. č. 1165: Žiada RFZ o nahlásenie disciplinárnych opatrení uložených členom SFZ, ktoré prechádzajú do disciplinárnej právomoci DK SFZ, v lehote do 15.7.

U. č. 1166: Oznamuje, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2013/2014 napomenutý 5., 9. alebo 12. ŽK, môže podľa DP, čl.37, ods.6, do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku. V prípade, že hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti" a doručiť v stanovenej lehote DK SFZ. Finančné pokuty sú nasledovné: I. liga – 130.- €, II. liga – 100.- €, III. liga – 60.- €, dorast – 30.- €, žiaci – bezplatne.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo 17.7. od 15:00

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne, podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 6.7. v B. Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané e-mailovou poštou. Výsledky povinných komplexných lekárskych prehliadok, vrátane záťažových testov absolvovaných výhradne u príslušného telovýchovného lekára, je potrebné odovzdať najneskôr pred absolvovaním fyzických previerok.

Oznamuje termín letného seminára rozhodcov SFZ: 6. – 7.7. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Galád 8. – 18.7., Jánoš 21.6., Bóllo 17. – 20.6., Piatka 19. 6. – 2.7., Vitko 27. – 29.6., Smolák 26. – 29.6.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZ oznamuje termín letného seminára PR SFZ: 7.7. v B. Bystrici.

Zmeny a doplnky pravidiel futbalu – 2014/2015
Obežník FIFA č. 1419

(VV SFZ vzal na vedomie na svojom zasadnutí dňa 3.6.2014 v Bratislave)

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov: Doplnková výstroj
(výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov),
strana 47 Za tretí odsek je doplnený nasledujúci nový text (pričom odsek týkajúci sa "Šatka na hlave musí ....." na strane 48 vypadáva z textu): Pokrývka hlavy musí spĺňať nasledujúce podmienky musí byť čiernej farby alebo mať rovnakú základnú farbu ako dres (za predpokladu, že hráči rovnakého tímu majú oblečenú rovnakú farbu); musí byť zachovaný profesionálny vzhľad hráčskeho výstroja; nesmie byť pripevnená (pripojená) k dresu; nemá predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre hráča, ktorý ju má oblečenú alebo pre iného hráča (napríklad otvárací/zatvárací mechanizmus okolo krku); nesmie mať žiadnu časť/i vyčnievajúci/e z povrchu (vyčnievajúce prvky).

Zdôvodnenie: Po dvoch rokoch pilotného programu overovania bolo konštatované, že neexistuje žiadny náznak, prečo by nosenie pokrývky hlavy malo byť zakázané, ak sa dodržiavajú obmedzenia, ktoré boli definované v pilotnom návrhu. Okrem toho, futbalová komunita hráčov mužského pohlavia volala po potrebe povolenia nosenia pokrývky hlavy, pretože povolenie nosenia výslovne pre ženy bolo považované za diskriminačné.

Pravidlo 4 – Výstroj hráčov: Heslá alebo reklama na spodnej bielizni (rozhodnutie Medzinárodného výboru (IFAB)
Rozhodnutie 1, strana 13 Nový text a znenie tohto Rozhodnutia 1:
Základná povinná výstroj
Základná povinná výstroj nesmie obsahovať žiadne politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia. Družstvo, ktorého hráč bude mať na základnej povinnej výstroji politické, náboženské alebo osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, bude potrestané organizátorom súťaže alebo FIFA.
Spodná bielizeň
Hráči nesmú na svojej spodnej bielizni odhaľovať politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu. Hráč/družstvo, ktorého hráč odhalí na spodnej bielizni politické, náboženské, osobné heslá, vyhlásenia alebo zobrazenia, alebo reklamu inú ako logo výrobcu, bude potrestaný/é organizátorom súťaže alebo FIFA.

Zdôvodnenie: V súčasnej dobe sa to, čo hráč môže odhaliť na ľubovoľnej časti základnej povinnej výstroji líši od toho, čo môže odhaliť na spodnej bielizni, t.j. nemôže odhaliť osobné vyhlásenia alebo zobrazenia na jeho vonkajšej časti dresu, ale môže na jeho spodnej bielizni. Tento pozmeňovací návrh sa snaží načrtnúť konzistentný prístup k obom častiam výstroja, a to jednak k dresu ako aj ku všetkým typom spodnej bielizne. Táto zmena tiež umožní zaviesť lepšiu a zrozumiteľnejšiu štruktúru tejto časti pravidla 4, t.j. rozdelenie na časť týkajúcu sa základnej povinnej výstroje a na časť týkajúcu sa spodnej bielizne.

Zavedenie zmien do praxe: Rozhodnutia tohto pravidelného výročného zasadnutia IFAB sú záväzné pre konfederácie a členské asociácie od 1. júna 2014. Avšak, konfederácie alebo členské asociácie, ktorých súťaže nekončia 1. júna, môžu odložiť zavedenie týchto zmien v ich súťažiach do začiatku nového súťažného ročníka.

Použitie kamier a/alebo mikrofóny rozhodcov pre účely vysielania
Okrem vyššie uvedených zmien, v mene IFAB, by sme vás tiež radi informovali o jeho postoji k využívaniu audio a video z mikrofónov a/alebo kamier, ktoré majú rozhodcovia počas zápasov na sebe. Vzhľadom na množstvo incidentov, pri ktorých využívajú rozhodcovia buď mikrofóny a/alebo kamery, bola táto téma daná do pozornosti IFAB k diskusii na jeho poslednom výročnom obchodnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.10.2013. Zatiaľ čo IFAB chápe záujem televíznych spoločností poskytovať divákom ďalší (iný) pohľad na hru (či už prostredníctvom audio/videa), jasným výsledkom rokovania na tomto zasadnutí bolo to, že tieto zariadenia nie sú povolené, a to predovšetkým preto, že nahrávky vysielané televíznymi spoločnosťami by mohli poškodiť dôveryhodnosť a integritu rozhodcov, obzvlášť v kritických situáciách. Hlavným dôvodom prečo rozhodcovské komunikačné systémy sú v súčasnej dobe zakódované a nie verejne vysielané je ten, že majú umožniť rozhodcovským tímom rýchlo a otvorene komunikovať medzi sebou. Pri takejto verejnej komunikácii by boli rozhodcovia nútení zvážiť verejný dopad svojich slov predtým, než by vôbec niečo povedali, a to by obmedzovalo ich schopnosť fungovať ako tím. Ďalej by sme chceli upozorniť na to, že treba vziať do úvahy aj právne dôsledky použitia záznamov konverzácie medzi rozhodcom, asistentom rozhodcu a prípadnými ďalšími rozhodcami v priebehu zápasu. Ak majú byť takéto konverzácie zaznamenávané, pravdepodobne by malo byť ich využívanie zvážené v disciplinárnom konaní, čo by potom malo mať významný vplyv na spôsob, akým sú tieto konania vedené (t. j. okrem iného, ​​rozhodca by mal skontrolovať svoju správu a uistiť sa, či korešponduje s nahrávkami (záznamom), a to by malo za následok značný administratívny dopad pre rozhodcov, ako aj ďalšie zainteresované subjekty a pod.). Hoci chápeme, že Pravidlá futbalu detailne neopisujú vybavenie/výstroj rozhodcov (hoci to môže byť v blízkej budúcnosti zahrnuté do Pravidiel futbalu), chceli by sme zopakovať, že takéto dodatočné vybavenie v tomto okamihu nie je dovolené.)


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že Seminár DS SFZ sa bude konať dňa 28.6.2014 v sTC Púchov (Sport & Training Centre, Svätoplukova 1463, Púchov). Seminár začne o 8.00 hod. Požiadavku na rezervovanie ubytovania je potrebné zaslať e-mailom p. Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk). Predpokladaný záver seminára bude o cca 18.00. Program seminára bude zaslaný DSFZ e-mailovou poštou.

Zasadanie KD SFZ sa bude konať 27.6.2014 v sTC Púchov, so začiatkom o 15:00.

Licenčný seminár športových delegátov pre amatérsky (licencia A) a prípadne profesionálny futbal (licencia P) sa bude konať dňa 25. a  26.7.2014 v priestoroch Dopravnej akadémie Trenčín. Program seminára bude zverejnený na webstránke SFZ. K príprave na seminár si môžu záujemcovia preštudovať súčasné znenia športových noriem (Stanovy, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Pravidlá futbalu, Zákonné normy (Zákon 1/2014 z.z.) a podklady zo sekcie delegáti na webovej stránke SFZ. Licenčný seminár je spoplatnený vo výške 75,- € - licencia A, 200,- € - licencia P. V cene seminára je vložné, ubytovanie, strava, občerstvenie, poplatky za prednášky a prenájom priestorov. Cestovné si záujemcovia hradia sami. Podmienkou konania seminára je účasť najmenej 30 účastníkov. Na seminár sa môžu prihlásiť záujemcovia zo spádovej oblasti BFZ, ZsFZ, aj zo  SsFZ. Pre záujemcov zo SsFZ a VsFZ sa bude Licenčný seminár konať v dňoch 1.a 2.8.2014 v NTC Poprad, za obdobných podmienok, ako seminár v Trenčíne. Záväzné prihlášky sa zasielajú na e-mailovú adresu tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk. Do prihlášky je potrebné uviesť meno, adresu, telefón, e-mailovú adresu, príslušnosť k ObFZ/RFZ a miesto konania seminára (Trenčín alebo Poprad), ktorého sa prihlásený chce zúčastniť. Vzhľadom k organizačným potrebám, Vás žiadame o zasielanie prihlášok pre Trenčín do 11.7.2014 a pre Poprad do 18.7.2014.


ODDELENIE IT

Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktoré budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v republikových súťažiach riadených SFZ o zaslanie kópií nasledovných dokladov:

- výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení;
- potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR;
- osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ);
- osvedčenie o registrácii pre DPH (IČ DPH - v prípade, že FK je platcom DPH).

V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec), a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, žiadame FK zaslať:
- písomný súhlas tohoto subjektu, že súhlasí s vystavovaním faktúr klubu na subjekt (napr. obec), ako aj všetky kópie dokladov o fakturačných údajoch subjektu (napr. obec), ako sú vyššie spomenuté údaje IČO, DIČ, prípadne IČ DPH (fotokópie potvrdení, alebo osvedčení).

Kópie uvedených dokladov doručte na IT oddelenie SFZ najneskôr do 30.6.2014. Zároveň FK upozorňujeme, že SFZ považuje za aktuálne platné údaje o FK výhradne údaje uvedené v ISSF a za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra, sídla a pod., je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.


MATRIKA

Oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 3.6.2014 a dňa 18.6.2014 hlasovaním "per rollam" prijal za nových riadnych členov SFZ: FK Inter Bratislava, a.s., OFC 014 Vinosady, OFK Vysoká pri Morave (BFZ), FK Betonáris Šaľa (ZsFZ), ŠK Kriváň Važec (SsFZ), DOVAJ - Podpora športových talentov (VsFZ).

Berie na vedomie zmenu názvu klubu (zvýraznený je nový názov): BFZ: FC Petržalka akadémia (TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia)

Vyžiadania do zahraničia:

NEMECKO: Tomáš Kuriak (ŠK Radoľa)
RAKÚSKO: Vladimír Šenko (MFK Skalica), Martin Eisner (TJ Nafta Gbely)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Miroslav Almaský (MFK Ružomberok)
Peter Boroš (FK Dukla Banská Bystrica)

Zaevidované profesionálne zmluvy:

Martin Králik (MŠK Žilina)


SEKRETARIÁT

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee´d 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul - pri uvedení na trh. Ceny platia u všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.