Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 7, 2015

Úradná správa č. 6 zo dňa 8.8.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 8.8.2015 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Schválila na základe postupu MŠK Žilina do play-off UEL zmenu termínu zápasu 1. kola FL FO ŽP Šport Podbrezová - MŠK Žilina. Zápas sa odohrá 15.09.2015 (utorok) o 19:00.

Schválila na základe postupu MŠK Žilina do play-off UEL zmenu termínu zápasu 6. kola FL MŠK Žilina - FK Senica. Zápas sa odohrá 23.08.2015 (nedeľa) o 19:00.

Schválila na základe postupu MŠK Žilina do play-off UEL zmenu termínu zápasu 7. kola FL FC Spartak Trnava - MŠK Žilina. Zápas sa odohrá 30.08.2015 (nedeľa) o 19:00.

Pozýva svojich členov na zasadnutie Prezídia ÚLK, ktoré sa bude konať 13.08.2015 o 11:00 v priestoroch ÚLK na Trnavskej 100.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov a UHČ stretnutí:

Slovnaft Cup – 2. kolo:
Krásno – Skalica, Komárno – Veľký Meder, Nemšová – Gabčíkovo všetky 11.8. o 17:00
Šenkvice – Podbrezová, Lamač – Senec , Šamorín – Dunajská Lužná všetky 11.8. o 17:30
Slovenské Ďarmoty – Lok. Košice, Perín – Prešov obidve 18.8. o 17:00
Prečín – Horná Nitra, Maria Huta – Vyšné Opátske, Stropkov – Dunajská Streda; Báhoň – Banská Bystrica všetky 19.8 o 17:00
stretnutie Veľké Ludince – Dubnica n. V. sa neodohrá (hostia odstúpili zo súťaže)

Upozorňujeme FK štartujúce v 2. kole SC, že v stretnutiach SC nie je povolený striedavý štart hráčov v zmysle SP čl. 21 odsek (1).

DOXXbet liga:
3. kolo: Žilina B – Trnava B 17.8. o 17:00; Sereď – Senec 16.8. o 17:00
4. kolo: Sereď – Nové Mesto n.V., Spišská Nová Ves – Dolný Kubín 23.8. o 17:00

U19:
1. kolo: Prešov – Trenčín 8.8. o 15:00 (HP Ľubotice)
2. kolo: Trnava – Michalovce 15.8. o 10:00 (zmena UHČ)
6. kolo: Trenčín – Slovan 13.9. o 11:00
8. kolo: Trenčín – Bardejov 27.9. o 11:00
11. kolo: Trenčín – Košice 18.10. o 11:00
13. kolo: Trenčín – Senica 30.10. o 14:00

U17/16:
3. kolo: Trenčín – Michalovce 21.8. o 14:00/16:15
4.kolo: Dunajská Streda – Senica 25.8. o 14:00/16:15
5. kolo: Trenčín – Slovan 5.9. o 11:00/13:15
7. kolo: Košice – Senec 19.9. o 14:00/16:15
7. kolo, Trenčín – Bardejov 19.9. o 14:30/16:45
9. kolo: Trenčín – Dunajská Streda 3.10. o 10:00/12:15 (zmena HČ)
10. kolo: Trenčín – Košice 10.10. o 14:00/16:15
12. kolo, Trenčín – Nitra 24.10. o 10:00/12:15

Odporúča pre R všetkých stretnutí nasledujúceho kola (8.-9.august), aby zabezpečili pre hráčov dostatočnú možnosť na občerstvenie – dodržanie správneho pitného režimu (formou prestávky (aj viacnásobnej) v priebehu oboch polčasov)a to hlavne pri mládežníckych stretnutiach (SHMÚ vydal meteorologickú výstrahu I. až III. stupňa).

Upozorňuje, že po športovo - technickej stránke riadi I. ligu žiakov ŠTK SFZ. ŠTK však poverila v súlade so SP SFZ riadením súťaží I. ligy žiakov regionálne FZ, avšak pri plnom dodržiavaní všetkých ustanovení Rozpisu republikových súťaží SFZ pre s.r.2015/2016 a zároveň v súlade s metodickými usmerneniami Technického úseku SFZ a licenčným systémom mládeže SFZ (jedná sa o riadenie základných častí súťaží a v prípade SsFZ a VsFZ aj riadením nadstavbovej časti o udržanie sa v súťaži).

Odstupuje FK MŠK Dubnica n. Váhom na riešenie DK SFZ za odstúpenie zo súťaže Slovnaft Cup.

Opätovne upozorňuje FK, že pri podaní žiadosti o zmenu termínu stretnutia do systému ISSF je potrebné uviesť: súťaž, kolo, stretnutie a zmenu o akú FK žiada vo svojom podaní. Mnohé FK neuvádzajú niektoré z uvedených údajov, čo sťažuje prácu ŠTK pri riešení ich podaní.

Taktiež upozorňuje jednotlivé FK, že nakoľko termínové listiny pre súťažný ročník 2015/2016 boli schválené VV SFZ, podania ohľadom zmien termínov jednotlivých stretnutí (DOXXbet liga, Slovnaft Cup a I. liga dorastu) prerokuje ŠTK SFZ len na základe riadne zdôvodneného a doloženého podania v ISSF (obzvlášť pri zmene termínu stretnutia na pracovný deň). Z tohto dôvodu dôrazne žiada všetky FK o uvádzanie dôvodov pre zmenu priamo v ISSF podaní na ŠTK SFZ (v časti: text/poznámka), prípadne poslaním naskenovaného dokumentu na stk@futbalsfz.sk.

ŠTK – ženský futbal:

ŠTK SFZ žiada kluby, ktoré ešte neposlali vyhlásenie k záväznej prihláške elektronickou formou a následne poštou originál podpísaný štatutárom aby tak vykonali najneskôr do 12.8.2015. Vzor vyhlásenia k záväznej prihláške bol posielaný emailom. Vyhlásenie ešte neposlali nasledovné FK: ŠKF Žilina, Kysucký Lieskovec, Vrakuňa, NMŠK, Bodíky, Dubnica, Topoľčany, Beluša, Bziny.

Žiada kluby, ktoré ešte neposlali pasport ihrísk, aby tak ho zaslali na emailovú adresu natalia.mackovicova@futbalsfz.sk, a to najneskôr do 12.8.2015. V prípade ak nemáte platný pasport je potrebné, aby sa pre jeho vydanie obrátil na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták: 0911 270454) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná). Kluby ktoré ešte doteraz neposlali pasport ihriska: Nové Zámky, ŠKF Žilina, Nitra, Kysucký Lieskovec, Dunajská Lužná, Vrakuňa, Čaka, NMŠK, Svätý Jur, Kopčany, Šaľa, Bodíky, Dubnica, Trenčín, Topoľčany, Beluša, Považská Bystrica, Bziny, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Prešov, Spišská Nová Ves, Lučenec.

Oznamuje, že vzor dohody o striedavom štarte hráčok nájdete na www.futbalsfz.sk (v časti: Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky). Hráčka môže mať ako materský klub FK chlapčenského družstva a na základe podpísanej a schválenej dohody o striedavom štarte hráčky môže štartovať aj  v dievčenskom družstve na základe článku 31 platného SP. Dohody treba poslať na emailovú adresu: natalia.mackovicova@futbalsfz.sk do 17.8.2015 a následne aj poštou originál podpísaný štatutármi klubov.

Oznamuje, že typ lekárskeho potvrdenia pre hráčky v súťažiach riadených SFZ v prípade pre striedavý štart je potvrdenie od príslušného lekára. Ak sa však jedná o ostaršenie hráčok pre súťaž I. liga juniorky (to znamená, že kým má hráčka ešte len 14. rokov a má štartovať v tejto súťaži), je potrebné mať k dispozícii potvrdenie od  telovýchovného lekára.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b:

U47: Dominik Jacko (1. FC Tatran Prešov, DOXXbet liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2s.s. podľa čl. 45/1, 2a DP, od 2.8.2015.

U48: Haris Harba (FC Spartak Trnava, DOXXbet liga), vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 2.8.2015.

Vylúčený po 2. ŽK. DO – nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U49: Mário Kurák (MFK Skalica, Fortuna liga) od 2.8.2015.
U50: Boris Sekulić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga) od 3.8.2015.
U51: Loic Guilvic Gagnon (Partizán Bardejov, DOXXbet liga) od 2.8.2015.

U52: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga) žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) v stretnutí 3. kola FL medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava, do 12.8.2015.

U53: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga) berie na vedomie správu DS zo stretnutia 3. kola FL medzi ŽP Šport Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce bez prijatia DO.

U54: FK Senica (Fortuna liga) žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 3. kola FL medzi FK Senica – MFK Skalica, do 12.8.2015.

U55: Ivan Tobiáš (FK Senica, Fortuna liga) berie na vedomie stanovisko a za nevhodné správanie voči súperovi a vbehnutie do technickej zóny hostí v stretnutí 3. kola FL medzi FK Senica – MFK Skalica ukladá menovanému DO – upozornenie podľa čl. 10, čl. 47/1b, 2b a čl. 36/1a, fa DP.

U56: FK Senica (Fortuna liga) berie na vedomie stanovisko k U 31 a rozhodla, že ukladá DO – upozornenie podľa čl. 10 a čl. 58/2a,b, 3 DP.

U57: ŠK Senec. Ukladá povinnosť klubu predložiť písomné stanovisko k neuzavretiu rozhodcovskej doložky priznávajúcej právomoc RS SFZ v zmluve o prevode športovej činnosti zo dňa 18.2.2014, do 12.8.2015.

U58: ŠK SFM Senec. Ukladá povinnosť klubu predložiť písomné stanovisko k neuzavretiu rozhodcovskej doložky priznávajúcej právomoc RS SFZ v zmluve o prevode športovej činnosti zo dňa 18.2.2014, do 12.8.2015.

U59: Branislav Ľupták (FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga) berie na vedomie žiadosť o zmenu DO uloženej v U 1291 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U60: FK Dukla Banská Bystrica (DOXXbet liga) žiadosť o predĺženie lehoty zamieta a na základe nesplnenia U1327 ukladá ochranné opatrenie vo forme pozastavenia súťažnej činnosti podľa čl. 43/5 DP až do splnenia povinnosti, od 10.8.2015.

U61: FK Dukla Banská Bystrica (DOXXbet liga) berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty uloženej v U 9 a rozhodla, že žiadosť zamieta. DK ponecháva v platnosti lehotu uvedenú v U 9, do 31.8.2015.

U62: FK Dukla Banská Bystrica (DOXXbet liga) berie na vedomie žiadosť o predĺženie lehoty uloženej v U 10 a rozhodla, že žiadosť zamieta. DK ponecháva v platnosti lehotu uvedenú v U 10, do 31.8.2015.

U63: TJ Sokol Brezovica. Berie na vedomie podnet na ISSF a konštatuje, že nemá právomoc vo veci konať a odporúča obrátiť sa na príslušnú OK pri ObFZ Prešov.

U64: FK Poprad (DOXXbet liga) berie na vedomie písomnú informáciu od klubu.

U65: opätovne žiada o stanovisko Matričnú komisiu SFZ vo veci odstupného za hráča Jakub Švirik (1241023) a stanovisko k dodržaniu ustanovení RaPP, do 12.8.2015.

U66: DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a všetkých futbalových činovníkov na novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ so zmenami a doplnkami schválenými VV SFZ s účinnosťou od 1.7.2015.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 13.8.2015 o 15:00 v sídle SFZ v Bratislave.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné (opravné) fyzické previerky sa uskutočnia 19.8. od 14:00 v B. Bystrici. K ich vykonaniu pozýva: R a AR SFZ: Čajka, Jurenka, Krivošík P., Pavlík, Piatka, Prešinský, Tomčík, Valášek. R RFZ: Hodoško, Kozolka, Krivošík M., Smolíková, Capík.

Ospravedlnenia: Vašš 7. – 11. 9., Berančík 13. – 15. 8., Žákech 11. – 13. 8., Maršal 18. – 21. 8., Michlian 17. – 28. 8., Poláček 5. – 6. 9. I Úsek PR,  Ospravedlnenia: Marko 15. – 16. 8., Vaňo 29. – 31. 8., 19. – 21. 9., Bacsa 29. – 30. 8., Hracho 2. – 6. 9., Zábranský 25. 8. – 1. 9., 3. – 7. 9.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenia: Švarc 21. - 22.8 a 28.8., Vansa 28.8. – 1.9.


MATRIKA

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, Oblastným a Regionálnym futbalovým zväzom, že Registračný a prestupový poriadok, ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015 je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom.

Vyžiadania do zahraničia:

ANGLICKO: Vladimír Dadu a Richard Dadu (obaja TJ Družstevník Čičarovce), Ondrej Furman a Peter Szczepeniak (obaja ŽP Šport Podbrezová)

ČESKO: Marián Panák a Boris Coník (obaja FK Horná Súča), Kamil Střalka (FK Kinex Bytča), Michal Hladký (MFK Skalica), Andrej Vasiľ (FK OcŠK Sečovská Polianka), Valentína Šušolová (FK Junior Kanianka), Jozef Lánik (ŠK Petrova Ves), Peter Pončák (FC Ličartovce), Peter Revák (TJ Kovo Beluša), Pavol Vasiľko (OFK SIM Raslavice)

DÁNSKO: Kristián Kostka (MŠK Považská Bystrica)

FRANCÚZSKO: Pierre Yves Argaud (MFK Lokomotíva Zvolen)

NEMECKO: Pavol Valko (MTJ Nitrianske Pravno), Richard Mizerák (TJ Magura Zborov), Kristián Zbreha a Patrik Jurčišin (obaja TJ Slovan Bardejov – Dlhá Lúka)

SRBSKO: Jovan Drljača (OTJ Palárikovo)

ŠKÓTSKO: Jakub Haviar (MŠK Považská Bystrica)

ŠPANIELSKO: Jorge Garza Güell (Lokomotíva Devínska Nová Ves)

ŠVAJČIARSKO: Dávid Lukáč (OFK Tatran Kračúnovce)

UKRAJINA: Andrii Shekel (Slavoj Trebišov)

Provizórna registrácia v zahraničí:

RAKÚSKO: Andrej Jankovič (FC Rohožník – SV Stixneisiedl)


SEKRETARIÁT

Zmena telefonického kontaktu – sekretariát ObFZ Humenné: 0902 870 700.

SFZ a ÚLK pripravili projekt pre futbalové kluby FL a DBL k odbornej príprave "školeniu" usporiadateľov futbalových klubov pre získanie preukazu usporiadateľa prostredníctvom odborne spôsobilých osôb (držiteľov platných osvedčení hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra). Projekt bol spracovaný v súvislosti s implementáciou zákona č. 1/ 2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre splnenie podmienok zákona a zabezpečenia ochrany, bezpečnosti a komfortu pre fanúšikov v dvoch najvyšších futbalových súťažiach.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke www.futbalsfz.sk a budú zaslané na futbalové kluby pre odborne spôsobilé osoby (HU, BM) futbalových klubov, ktoré sú oprávnené v zmysle uvedeného zákona realizovať odbornú prípravu".

Informuje, že "Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2015/16" je v elektronickej verzii dostupný na webstránke SFZ (http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html). Vytlačená verzia je k dispozícii na Oddelení logistiky a služieb (p. Michal Kalný, michal.kalny@futbalsfz.sk), pričom vedením SFZ odsúhlasené osoby majú nárok na 1 ks "Rozpisu" zdarma, ostatní si ho môžu zakúpiť v cene 10.- €/ks.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.