Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 26, 2016

Úradná správa č. 9 zo dňa 27.8.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 27.8.2016 na stiahnutie


TECHNICKÝ ÚSEK

Evidencia zdravotníckeho personálu v družstvách Fortuna ligy 2016/17. Vzhľadom k vyžadovanej komplexnej evidencii, ako aj znalosti kvalifikačných predpokladov členov zdravotníckeho personálu, ktorí pôsobia v realizačných tímoch družstiev Fortuna ligy, žiada o zaslanie informácie o kvalifikácii s konkrétnymi menami: Lekár – atestácia z odboru (dátum absolvovania, druh odboru a dĺžka praxe), fyzioterapeut – druh diplomu (dátum absolvovania a dĺžka praxe v odbore), masér - druh diplomu a dátum ostatného rekvalifikačného preškolenia. Požadované údaje je potrebné zaslať do 31.8.2016 na e-mailovú adresu: malovic@pobox.sk, resp. na adresu: SFZ, manažér zdravotnej starostlivosti, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
3. kolo: 13.9. o 16:00 Oravské Veselé – Slovan Bratislava, 14.9. o 19:00 Šalková – Nitra, 21.9. o 16:00 Gabčíkovo – Šaľa, 21.9. o 16:30 V. Ludince – Senica a V. Meder – Martin

II. LIGA
4. kolo: VSS Košice – Lokomotíva Košice 26.8. o 16:30 (aj zmena poradia stretnutí 4. a 13. kola / zmena HP - Košice - Čermeľ)
6. kolo: Sv. Jur – Trnava B a Skalica – Slovan B oba 28.8. o 16:30
7. kolo: Žilina B – Sv. Jur 3.9. o 16:00
8. kolo: Nitra – Slovan B 11.9. o 17:00

U19
2. kolo: Ružomberok – Žilina 27.8. (Bešeňová – zmena HP), Bardejov – Trnava 27.8. (UT Bardejov – zmena HP)
3. kolo: Nitra – Trenčín 6.9. o 17:00

U17/16
2. kolo: Žilina – Podbrezová 27.8. o 11:00/13:15, Trenčín – Prešov 26.8. o 14:00/16:00

U15/14
3. kolo: MŠK Žilina – AJ Žilina 4.9. o 10:00/12:00
6. kolo: Bardejov – Michalovce 2.10. o 10:00/12:00

U13/12
2. kolo: Podbrezová – R. Sobota 27.8. o 10:00/11:30, D. Streda – Púchov 7.9. o 14:00/15:30
3. kolo: Vranov– Michalovce 1.9. o 10:00/11:30
4. kolo: Vranov – Trebišov 9.9. o 14:00/15:30
6. kolo: Nitra – Trnava 19.10. o 14:00/16:00
7. kolo: Ružomberok – Podbrezová o 10:00/11:30
9. kolo: Ružomberok – Pohronie 23.10. o 10:00/11:30
12. kolo: Ružomberok – AJ Žilina 13.11. o 10:00/11:30
13. kolo: Bardejov – Michalovce 15.9. o 9:00/10:30

Zamietla požiadavku na zmenu termínu a UHČ stretnutia 2. kola U17/16 Trnava – Bardejov (24.9.), pre nesplnenie SP čl. 36, 37 a R-RS, čl. 17).

Odstupuje FC Spartak Trnava na riešenie DK SFZ, za nedodržanie SP, čl. 40 a R-RS, čl. 11, odsek d) (podmienky organizácie stretnutia 1. kola I. LSD (U19).

Dôrazne upozorňuje všetky FK s družstvami v súťažiach mládeže SFZ riadených priamo komisiou, že nebude prerokovávať (stornuje) všetky nedostatočne zdôvodnené žiadosti o zmenu termínu stretnutia, podané v termíne kratšom ako 10 dní pred pôvodným termínom stretnutia.

Opätovne oznamuje FK, aby podania ohľadom žiadosti na zmenu termínu stretnutia podávali v ISSF najneskôr vo štvrtok do 12:00. Podania po tomto termíne bude riešiť oznamom v ÚS až nasledujúci týždeň.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že družstvo MFK Dubnica n. Váhom odstúpilo zo súťaže II. liga ženy, skupina B pre súťažný ročník 2016/17. Klub odstupuje na riešenie DK SFZ.

Oznamuje, že aktualizovanú informáciu o certifikácii štadiónov/ihrísk zaslala priamo na adresy FK I. ligy e-mailovou poštou. Bližšie informácie k procesu certifikácie sú na webstránke SFZ  Komisie a orgány SFZ / KŠI. V prípade potreby konzultácie trebakontaktovať priamo predsedu KŠI SFZ p. L. Liptáka (MT: 0911 270 454).

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie Dohody o s striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jednotlivých súťaží žiačok. Tlačivo dohody o striedavom štarte hráčok je na webstránke SFZ  Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky. Pre súťaž žiačok SsFZ do 31.8.2016, pre súťaž žiačok VsFZ 2.9.2016.

Opätovne žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených SFZ, aby si skontrolovali hracie dni, časy a HP svojich domácich stretnutí, uvedené na webportáli futbalnet.sk.

Schvaľuje hraciu plochu pre domáce stretnutia pre družstvá Partizán Bardejov ihrisko s UT v Bardejove a pre družstvo MFK L. Mikuláš ihrisko na štadióne TJ Liptovský Trnovec.

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ŽENY, skupina A:
1. kolo: D. Lužná – Dúbravka 15.9. o 13:30

II. LIGA ŽENY, skupina C:
1. kolo: Poprad – Lok. Košice 27.8. o 10:30
3. kolo: Humenné – Sp. N. Ves 11.9. o 15:00

Oznamuje, že termín pre prihlasovanie sa do MCHL 2016 (žiačky) je do 29.8.2016. Prihlášky treba posielať na e-mailovú adresu alexandra.biroova@futbalsfz.sk.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U115: Mojmír Trebuňák (FC VSS Košice, II. liga). Vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 14.8.

U116: Lukáš Vanya (FC Nitra, I. LMD - U17). Vylúčený za HNS – vulgárny pokrik na R. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 21.8.

U117: Tomáš Žitný (FK Senica, I. LMD U16). Vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre v prerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 21.8.

U118: Oliver Morócz (ŠK Slovan Bratislava B). Vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 2a, od 25.8.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U119: Artem Gnyp (MŠK R. Sobota, II. liga), od 21.8.
U120: Ivan Batík (FC VSS Košice, I. LSD - U19), od 22.8.

U121:  FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vhodenie predmetov na HP) v stretnutí 6. kola FL Spartak Myjava - FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 4a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 30.8.

U122: ŠK Svätý Jur (II. liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 3. kola II. ligy ŠK Svätý Jur – AFC N. Mesto n. Váhom a odporúča zistenia v nej uvedené doriešiť ŠTK SFZ.

U123: Pavel Kováč (FC ViOn Z. Moravce – Vráble). Začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k hodeniu fľaše s vodou o zem pred hlavnou tribúnou po stretnutí 6. kola FL 1. FC Tatran Prešov – FC ViOn Z. Moravce – Vráble), podľa DP čl. 71/1, 71/3 a, b, c, do 30.8.

U124: Oznamuje všetkým klubom, funkcionárom a delegovaným osobám, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 31.8.2016 o 15:00. Z tohto dôvodu žiada všetkých zainteresovaných o včasné zaslanie podkladov pre rokovanie.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych mládežníckych stretnutí:
30.8. o 16:00 Slovensko 19 – Švajčiarsko 19 (Kačenga, Poracký, Karaffa, ihr. NTC Poprad)
30.8. o 17:00 Slovensko 17 – Uzbekistan 17 (Trenčanský, Štrbo, Vician, ihr. Skalica)
1.9. o 11:00 Slovensko 17 – Uzbekistan 17 (Sedlár, Halíček, Hodoško, ihr. Senica)
1.9. o 12:00 Slovensko 19 – Švajčiarsko 19 (Čiernik, Mihalík, Poracký, ihr. NTC Poprad)
6.9. o 17:00 Slovensko 16 – Severné Írsko 16 (Ruc, Roszbeck, Lauer, ihr. V. Biel)
8.9. o 11:00 Slovensko 16 – Severné Írsko 16 (Chromý, Ferenc, Parilák, ihr. V. Biel)

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien:
1.9. o 11:00 Slovensko 17 – Maďarsko 17 (Matejová, Smolíková, Krčová, ihr. D. Lužná)
5.9. o 11:00 Slovensko 19 – Rumunsko 19 (Straka, Smolíková, Matejová, ihr. D. Lužná)
7.9. o 11:00 Slovensko 19 – Rumunsko 19 (Matulová, ZsFZ, ZsFZ, ihr. D. Lužná)

Ospravedlnenia: Nemček 3.9., Žiak 3. – 5.10., Hodoško 17. – 18.9., Ďurčo 15. – 18.9., 24.9.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Bacsa 8. – 11.10., Bartoš 16. – 20.9.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.