Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 28, 2015

Úradná správa č. 9 zo dňa 28.8.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 28.8.2015 na stiahnutie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

Slovnaft Cup
3. kolo: Senec – Borčice (zmena HP: Veľký Biel), Prečín – Topoľčany, Nová Baňa – Lokomotíva Košice a Veľký Meder – Nitra všetky 2.9. o 17:00; Nové Zámky – Trnava 8.9. o 16:30; Závod – Trenčín a Vinica – Slovan 15.9. o 16:00; L. Mikuláš – Žilina 30.9. o 16:00

DOXXbet liga
8. kolo: Zvolen – Dolný Kubín 16.9. o 16:00

U19
3. kolo: Senica – B. Bystrica 22.9. o 14:00

U17/16
2. kolo: Žilina – Bardejov 9.9. o 14:00/16:15

Upozorňuje všetky FK s licenciou mládeže SFZ ÚTM a Grassroots na dodržiavanie licenčného systému mládeže SFZ a termínovej listiny najvyšších mládežníckych súťaží vekovej kategórie U19 – U12. Preloženie súťažného stretnutia je možné len v odôvodnených prípadoch. Žiadosti, ktoré budú komisii doručené bez udania vážneho dôvodu, budú zamietnuté. K žiadostiam, ktoré budú doručené komisii s uvedením dôvodu "po dohode, prípadne súhlase obidvoch klubov" sa bude pristupovať ako k neodôvodneným!

Upozorňuje všetky FK DOXXbet ligy na dodržiavanie smernice o infraštruktúre štadiónov II. ligy a odstránenie nedostatkov na štadiónoch, na ktoré boli kluby upozornené členmi KŠI pred začiatkom súťažného ročníka, v dohodnutom termíne. V prípade neodstránenia nedostatkov, budú kluby odstúpené na DK za nerešpektovanie nariadenia riadiaceho orgánu a nebude im umožnené na týchto štadiónoch odohrať majstrovské stretnutia.

Upozorňuje všetky FK DOXXbet ligy, že platné znenie čl. 19, odseky a) a b) je v Rozpise RS na webstránke SFZ (znenie vo vytlačenom vydaní je chybné). l Najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční 17.9. od 12:00 v Bratislave.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

I. liga ženy
3. kolo: Slovan BA - T. Teplice 5.9. o 13:00
4. kolo: Slovan BA – Nitra 6.9. o 15:00

I. liga juniorky
3. kolo: Slovan BA - T. Teplice 5.9. o 15:00
4. kolo: Slovan BA - Nitra 6.9. o 17:00

Oznamuje, že družstvá FK REaMOS K. Lieskovec odstúpili zo súťaží I. ligy žien a I. ligy junioriek. Zároveň odstupuje FK REaMOS K. Lieskovec na riešenie DK SFZ.

Termín prihlasovania sa do súťaže Mini Champions Liga 2015 je určený do 28.8.2015 na e-mailovú adresu alexandra.biroova@futbalsfz.sk.

Obsadenie rozhodcov:

I. liga ženy
3. kolo: 1.9. o 13:00 FC Nitra – Žilina, o 13:30 Myjava – Selce, o 15:00 Nové Zámky – Bardejov (všetky 3x ZsFZ), 5.9. o 13:00 Slovan BA – T. Teplice (3x BFZ)
4.kolo: 5.9. o 11:00 Bardejov – Horná Nitra (3x VsFZ), o 13:00 Žilina – Myjava (3x SsFZ), 6.9. o 13:00 Selce – N. Zámky (3x SsFZ), o 15:00 Slovan BA – Nitra (3x BFZ)

I. liga juniorky
3. kolo: 1.9. o 15:00 FC Nitra – Žilina, o 15:30 Myjava – Selce, o 17:00 Nové Zámky – Bardejov (všetky 3x ZsFZ), 5.9. o 15:00 Slovan BA – T. Teplice (3x BFZ)
4. kolo: 5.9. o 13:00 Bardejov – Horná Nitra (3x VsFZ), o 15:00 Žilina – Myjava (3x SsFZ), 6.9. o 15:00 Selce – N. Zámky (3x SsFZ), o 17:00 Slovan BA – Nitra (3x BFZ)

II. liga ženy, Západ A
3. kolo: 5.9. o 15:00 Kopčany – Trnava A (2x ZsFZ); 6.9. o 11:00 Čaka – Šaľa (2x ZsFZ), o 13:30 NMŠK 1922 – D. Lužná (2x BFZ), o 14:00 Trnava B – Bodíky (2x ZsFZ), o 15:00 Vrakuňa – Sv. Jur (2x BFZ)

II. liga ženy, Západ B
3. kolo: 5.9. o 10:00 L. Mikuláš – Bziny (2x SsFZ, SsFZ), o 15:00 P. Bystrica – Beluša (2x ZsFZ); 6.9. o 12:00 Dubnica – Topoľčany, o 14:30 Trenčín – Bánovce (obe 2x ZsFZ)

II. liga ženy, Východ
3. kolo: 5.9. o 15:00 Humenné – Sp. N. Ves, Poprad – Prešov a Lučenec – Michalovce (všetky 2x VsFZ)


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že 20.9.2015 v Senci organizuje Seminár trénerov ženského futbalu, prioritne určený pre trénerov ženského futbalu, ktorý môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 13.9.2015.

Oznamuje trénerom, že 12.10.2015 v Senci organizuje Seminár trénerov brankárov, určený pre trénerov brankárov, ktorý môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej SFZ Goalkeeper C licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2015. Podrobné informácie ohľadom programu, záväznej prihlášky a poplatku sú na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s FIFA v dňoch 14. - 16.10.2015 v Senci organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (UEFA Grassroots C, UEFA B, UEFA A alebo UEFA PRO). Prihlášky je potrebné zaslať do 20.9.2015.

Oznamuje trénerom, že po konzultácii s UEFA, v dňoch 12. - 13.10.2015 v Senci organizuje rekvalifikáciu trénerov - držiteľov SFZ Goalkeeper C licencie – na UEFA Goalkeeper A licenciu. Podmienkou prijatia je kontakt s vrcholovým futbalom ako tréner brankárov. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.9.2015. Podrobné informácie ohľadom podmienok prijatia, programu školenia, záväznej prihlášky a poplatku sú na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b:

U143: Jozef Dolný (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 24.8.

U144: Karol Pavelka (ŠK Senec, DOXXbet liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 23.8.

Vylúčení po 2. ŽK. DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl.71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U145: Ján Maslo (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 24.8.
U146: Olexandr Oliinyk (Partizán Bardejov, Dôvera U19), od 27.8.

U147: Lokomotíva Košice (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neplneniu povinností usporiadateľskej služby (použitie pyrotechniky v sektore hostí) v stretnutí 4. kola DL FC Lokomotíva Košice – FC VSS Košice, do 2.9.

U148: FC VSS Košice (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhodenie predmetov na HP a vulgárne pokriky) a spôsob náhrady škody, vzniknutej domácemu klubu v stretnutí 4. kola DL FC Lokomotíva Košice – FC VSS Košice, do 2.9.

U148: MFK Skalica (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 6. kola FL MFK Skalica – FC ViOn Z. Moravce, bez prijatia DO.

U150: Berie na vedomie stanovisko DS zo stretnutia 5. kola FL MFK Skalica – FC Spartak Trnava k U 131.

U151: MFK Skalica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U132 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 58/2d, 3 DP.

U152: Branislav Obžera (FC Baník HN Prievidza & Handlová, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO uloženú v U109 a zamieta ju.

U153: FK Stupava (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neodohranie stretnutia 1. kola SC FC Ružinov Bratislava – FK Stupava, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1b, 5 DP.

U154: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Obdržala rozhodnutie Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci Peter Lipták, zast. Vladimír Varga, č.k. KS/1/2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 16.6.2015 a vykonateľnosť dňa 1.7.2015 voči FK Dukla B. Bystrica a ukladá klubu povinnosť do 7 dní predložiť písomnú dohodu o splátkach s Petrom Liptákom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DO, v zmysle ustanovení DP, do 4.9.2015.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 3.9. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľského medzinárodného stretnutia:
4.9. o 20:15 FC Spartak Trnava – Olympique Marseille (Mastiš, Pozor, Roszbeck, Šuniar)

Ospravedlnenia: Benko 6.- 9.9., 24. – 27.9., Sedlák 4. – 6.9., Hraško 12.9., 15. – 16.9., 20.9., a 27.9., Hrmo 12.9., Michlian 10-13.9., 19.9., Očenáš 2. - 9.9.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Zábranský 24.8. – 7.9., Makový 28.8. – 1.9., Fašung 1. – 2.9., Hracho 2. – 6.9., Medveď 3. – 7.9., Kopča 3. – 8.9., Bartoš 8. – 18.9., Ružbarský 7. – 9.9., Špivák 9. – 16.9., Hlebaško 12. – 13.9., Marko 12. – 19.9.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zmena obsadenia: DOXXbet liga, 6. kolo: 5. 9. Šaľa - Žiar/D. Ždaňa Nagy za Kissa.

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 9. v Rajeckých Tepliciach.

Ospravedlnenie: Labanc 3. – 11.9.


MATRIKA

Oznamuje všetkým FK, že z organizačných dôvodov sa s účinnosťou od 1.9.2015 rušia telefónne čísla pevných liniek matriky (klapky č. 35 a 36). Komunikácia s matrikou SFZ, so zameraním na zahraničné prestupy, bude naďalej možná cez platné e-mailové adresy a mobilné telefóny pracovníkov matriky. Ohľadne ostatnej problematiky matričnej činnosti, sú FK povinné prednostne komunikovať cez sekretárov ObFZ a RFZ (podľa svojej matričnej príslušnosti v ISSF, t.j. úroveň ObFZ, RFZ a SFZ).

V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádza:

 • V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP), sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP);

 • čl. 64, ods. 1, písm. e) DP, uvádza: "Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,"

 • Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64, ods. 4 DP, ktoré uvádza: "Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia, podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia, podľa tohto DP, ak iný predpis SFZ neustanovuje inak";

 • DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil;

 • Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru;

 • KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!

Oznamuje záujemcom o vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, že do 31.8.2015 môžu na matriku SFZ podať písomnú žiadosť o registráciu (fyzické i právnické osoby).

K žiadosti o registráciu je potrebné doložiť:

 • kópiu platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas);

 • doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

 • doklad preukazujúci, že žiadateľ o registráciu nemá nedoplatky na daniach, odvodoch a clách a  že voči nemu nie je vedené konkurzné, reštrukturalizačné alebo exekučné konanie, a nie je v likvidácii;

 • v prípade právnickej osoby aktuálne platný Výpis z  obchodného registra alebo iného registra, z ktorého sú zrejmé základné údaje právnickej osoby (názov, sídlo, právna forma, IČO, štatutárny orgán, konanie v mene spoločnosti a pod.);

 • vyhlásenie sprostredkovateľa (príloha 1 Smernice o činnosti sprostredkovateľov).

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá podá prihlášku k registrácii s vyššie uvedenými listinami, bude pozvaná na osobný pohovor (september), týkajúci sa poučenia o predpisoch FIFA, UEFA a SFZ, poučenia z oblasti osobnostných práv a zmluvného práva a diskusie o morálnych aspektoch vykonávania činnosti sprostredkovateľa.

Termín osobného pohovoru na SFZ bude fyzickým i právnickým osobám, ktoré splnili náležitosti požiadania o registráciu oznámený následne. Poplatok za registráciu nového sprostredkovateľa je 100 € (uhradením vystavenej faktúry). V záujme oboznámenia sa aj s ďalšími požiadavkami a procesnými úkonmi, súvisiacimi s registráciou žiadateľa, sa záujemcom o registráciu doporučuje prečítať si aj platnú "Smernicu SFZ o činnosti sprostredkovateľov" (www.futbalsfz.sk / Legislatíva / Predpisy SFZ / Smernice).

Vyžiadania do zahraničia:

MAĎARSKO: Milán Tarlósi (FTC Fiľakovo), Ákos Baranyi (TJ Družstevník Kamenné Kosihy), Balázs Ondrik (ŠK Vinica)

ČESKO: Peter Šebeš (FK - 34 Brusno – Ondrej), Peter Pecho (TJ Družstevník Michal nad Žitavou)


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk. l Tento priestor má vyhradený SFZ a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.