Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 24, 2012

Jiří Magyar a Ing. Norbert Bödör sa vzdali členstva v Predstavenstve FC Nitra, a.s.

BRATISLAVA/NITRA (fcnitra.sk) - Zverejňujeme oficiálne stanovisko Predstavenstva FC Nitra, a.s. bez jazykových a štylistických úprav

 
 
 
 

V avizovanej reakcii vedenia klubu na dianie v ostatných dňoch sa dvojica spolumajiteľov klubu vzdala svojho členstva v Predstavenstve FC Nitra, a.s.

Vedenie FC Nitra prijalo verdikt disciplinárnej komisie SFZ, posudzujúcej všetky udalosti, ktoré sa odohrali počas zápasu s Trnavou a v nasledujúcich dňoch, s rešpektom voči pozícii DK SFZ v štruktúre SFZ, jej nezávislosti a odobornosti, ale zároveň aj s nespokojnosťou s celkovým obsahom konečného rozhodnutia.

Za adekvátne nemožno považovať komplexné posúdenie a pohľad na stretnutie, ktoré hrubým spôsobom ovplyvnil hlavný rozhodca so svojimi asistentami. Všetky podnety na začatie disciplinárneho konania totiž vyplynuli výlučne z ich vedenia zápasu, ktoré neudržali v rukách a nechránili zdravie a česť jeho aktérov. Veríme, že vedenie SFZ v súčinnosti s vedením ÚLK podnikne také kroky, aby sa takéto vedenie zápasu už v súťažiach, riadených týmito orgánmi, neopakovalo.

Ligový zápas FC Nitra - FC Spartak Trnava odkryl najzávažnejšie problémy slovenského futbalu, nesúvisiace so športovou úrovňou súťaže. Počas stretnutia bol v slovných konfrontáciách, neraz zasahujúcich až do roviny provokácií, použitý rasistický motív, čo absolútne dehonestuje podstatu športového súperenia medzi mužstvami. Obrátili sme sa s týmto poznatkom na konkrétne orgány SFZ s vierou, že tie sa nezbavia zopovednosti a dôsledne prešetria dianie na ihrisku. Štyri písomné vyjadrenia rozhodcov a správu delegátov, že na tribúnu nič rasistické nebolo počuť, nepovažujeme pri všetkom rešpekte k uvedeným podpísaným dokumentom za zodpovedné a podrobné šetrenie skutočnosti, nepríjemnej pre celý slovenský futbal, pretože rasizmus je v tejto dobe ostro sledovaným neduhom aj zo strany FIFA a UEFA. Pokiaľ nezačneme chrániť hráčov, kvôli ktorým ľudia chodia na štadióny, ich zdravie a česť, nebude Slovensko patriť do tej skupiny vyspelej Európy, kde sa celá spoločnosť chce etablovať ako rovnocenný člen.

V tejto chvíli ešte nevieme z pozície spolumajiteľov klubu jasne definovať, aké dôsledky bude mať verdikt komisií na FC Nitra. Naše kroky, s ktorými chceme oboznámiť verejnosť, však rozhodujú o našom pôsobení v slovenskom futbale. Na osude toho nitrianskeho nám samozrejme záleží, no odmietame byť účastníkmi zákulisných hier, ktoré šliapu po základných morálnych a športových kritériách vzájomného súperenia v legislatívou aj morálnym kódexom stanovených spoločenských hraniciach.

Počnúc dňom 24. 9. 2012 sa Jiří Magyar a Ing. Norbert Bödör vzdávajú svojho členstva v Predstavenstve FC Nitra, a.s. a o ďalšom osude akciovej spoločnosti FC Nitra rozhodne schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorá sa uskutoční 1. novembra 2012.

Je na osobnom postoji a statočnosti každého človeka z obrovskej rodiny slovenského futbalu, počnúc prezdientom SFZ, prezidentom ÚLK a ďalšími volenými aj profesionálnymi pracovníkmi v štruktúre zväzu, ako si vyhodnotí dnešný stav, v ktorom sa náš futbal nachádza.

Predstavenstvo FC Nitra, a.s.