Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 27, 2015

Rok bez návštevy futbalu, prvý krok k poriadku

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - Vážna vec! Historicky prvý raz sa také niečo u nás stalo: disciplinárna komisia SFZ vyniesla nekompromisné opatrenie voči jedincovi, konkrétne zákaz vstupu na futbalový štadión počas celého jedného roka!

 
 
 
 
Záber zo zápasu 5. kola Fortuna ligy medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda a AS Trenčín 0:2. Dunajská Streda, 15. august 2015.

Správa delegáta stretnutia 5. kola Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín Ladislava Benedikoviča uvádza, že "v 66. min vhodil (neskôr identifikovaný) fanúšik z B tribúny za postrannú čiaru v blízkosti stredovej čiary mimo hraciu plochu petardu, ktorá nikoho neohrozila, ani nemala vplyv na hru."

V rámci ďalších zistení delegát v správe o stretnutí uviedol, že bezpečnostný manažér domáceho klubu a hlavný usporiadteľ zápasu mu po zápase oznámili, že osobu, ktorá vhodila petardu na hraciu plochu, identifikovali, zadržali a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR. "Páchateľom je Adrián Szarvas," uvádza sa ďalej v správe delegáta, aj s presnou adresou bydliska zisteného vinníka.

"Keďže ide o člena SFZ, ktorý hrá futbal v nižšej súťaži, mohla mu disciplinárna komisia v rámci svojej právomoci udeliť trest zákazu vstupu na štadión. A využila ho. Z pohľadu riešenia opakujúcich sa prejavov hrubého nešportového správania divákov, ako aj prevencie, považujeme takéto naše rozhodnutie za podstatne účinnejšie a systémovejšie, ako udeľovanie pokút klubom. Bez spolupráce s nimi pri identifikácii konkrétnych osôb však takéto riešenie nie je možné, o to väčšie ocenenie si zaslúži prístup klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda pri tejto situácii," vyjadril sa šéf disciplinárnej komisie Miroslav Vlk.


citujeme z úradnej správy SFZ zo dňa 22.8.2015 v časti Disciplinárna komisia

U117: FC DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 5. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, bez prijatia DO, z dôvodu identifikácie páchateľa, podľa čl. 36/1f DP.

U118: Adrián Szarvas. Na základe správy DS zo stretnutia 5. kola FL FC DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, ukladá menovanému DO – zákaz vstupu na štadión FC DAC D. Streda na 12 mesiacov, podľa čl. 20/1,2 a čl. 58/1b, 4 DP, od 20.8.2015.

U119: FC DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Žiada klub o zabezpečenie výkonu U118.


Podľa našich informácií sa však v meste pre širokú verejnosť korektný, konštruktívny a pre futbal účinný postup klubu zo Žitného ostrova nestretol s pochopením vo všetkých fanúšikovských skupinách DAC...

Vedenie klubu ale trvá na svojom. "Futbalový klub FC DAC 1904 odmieta všetky formy diváckeho násilia. Páchateľa sme v tomto konkrétnom prípade identifikovali ihneď po čine a odovzdali sme ho príslušníkom policajnému zboru. Náš klub zabezpečí plnenie rozhodnutia disciplinárnej komisie a zabráni páchateľovi vstup na štadión v Dunajskej Strede, usporiadatelia pri všetkých vstupoch do areálu obdržia identifikačné údaje tejto osoby," uvádza sa v písomnom vyjadrení Krisztiána Nagya, manažéra FC DAC 1904 pre vonkajšie vzťahy, ktoré máme k dispozícii.

Tento prípad je potvrdením racionálneho nového prístupu disciplinárnej komisie, vychádzajúcom z idey, že nikto nemá záujem sankcionovať a trestať klub, pokiaľ ten dokázateľne preukáže snahu byť nápomocný pri riešení nešportového správania aj tých skupín, ktoré sa označujú za jeho priaznivcov, no pritom kazia ovzdušie a neraz ohrozujú zdravie ľudí na štadióne. Dokazuje, že pri aktívnej spolupráci futbalových zložiek je možné začať s očistou atmosféry na slovenských štadiónoch ihneď.