Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 2, 2013

Slovenský futsal si zvolil svoje vedenie a prijal nové stanovy

DOHŇANY (futsalslovakia.sk) - Informácie o riadnej volebnej konferencii Slovenského futsalu

 
 
 
 
Predseda Slovenského futsalu Juraj Totka na tlačovej konferencii pred barážovým stretnutím so Španielskom. Bratislava, 23. marca 2012.

Slovenský futsal má od soboty 1. júna 2013 nové vedenie i nové Stanovy. Na konferencii v dohňanskom Epicklube sa po štyroch rokoch konala riadna volebná konferencia, so 65%-nou účasťou delegátov. Počas šesťhodinového rokovania konferencia najskôr jednoznačne zoficiálnila skutočnosť, že sa Slovenský futsal konečne stal riadnym členom Slovenského futbalového zväzu (SFZ), po náročnom schvaľovacom procese schválila najdôležitejší legislatívny dokument  – Stanovy Slovenského futsalu, ktorými sa bude celé futsalové hnutie v najbližšom období na Slovensku riadiť, a následne zvolila nové vedenie SF.

Výkonný výbor SF pripravil a konferencii predložil dokument, ktorý bol s cieľom dokonalého zosúladenia Stanov SF a Stanov SFZ predovšetkým zo strany právnikov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pripomienkovaný pred konferenciou a precizovaný ešte počas jej konania. Aj to bolo dôvodom hodinového oneskorenia začiatku konferencie, keďže ešte tesne pred jej začiatkom sa uskutočnila vzájomná diskusia zástupcov SF Juraja Totku a Dušana Dobšoviča a zástupcu SFZ Petra Sepešiho. Diskusia pokračovala aj v rokovacej sále, no jednoznačne smerovala k tomu, aby nové Stanovy SF boli konferenciou prijaté. Tento proces nezastavila ani pripomienka delegáta Bratislavy Ladislava Križana v podobe predloženia vlastného návrhu stanov, ktoré však ostatní delegáti konferencie hlasovaním jednoznačne odmietli. Pokračovalo sa tak v plodnej a konštruktívnej diskusii k pôvodne predloženým stanovám, ktorej výsledkom bolo postupné zapracovanie niektorých väčších či menších úprav a najmä záverečné pozitívne hlasovanie, potlesk a úsmev na tvárach všetkých zúčastnených delegátov, členov predsedníctva konferencie a hostí zo SFZ. Konferencia tak prijala za svoju novú základnú futsalovú normu, od ktorej sa bude odvíjať viacero zmien najbližšieho futsalového života na Slovensku.

Pri následnom volebnom akte dvadsaťštyri prítomných delegátov (60%-ná účasť) zvolilo za predsedu Slovenského futsalu Juraja Totku (23 hlasov za, 1 neplatný). Za členov výkonného výboru boli zvolení Dušan Dobšovič  (21), Dušan Štaffen (9), Vladimír Škorec (8), Ján Baltazarovič (2) a za regióny konferencia schválila ďalších členov - Martin Směřička, Jozef Hanzel, Martin Andor, Lukáš Berec. Náhradníkmi nového VV SF sú Tomáš Nagy, Roman Roučka, Vladimír Badura. Predsedkyňou Revíznej komisie Slovenského futsalu sa stala Eva Šustrová, členmi sú Miroslav Berzedy, Patrik Beer a Gabriel Majerník.

Delegáti konferencie za náročnými rokovaniami urobili peknú slávnostnú bodku, keď jednoznačným pozitívnym hlasovaním podporili návrh staronového predsedu SF o udelení čestného členstva SF. Historicky prvým čestným členom SF sa stal nestor tohto športu na Slovensku Vladimír Gažo.