Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 5, 2014

Premiéra Višegrádskeho pohára v unifikovanom futbale už v roku 2015

PÚCHOV (SFZ) – Zástupcovia futbalových zväzov a futbalových asociácií špeciálnych olympiád Slovenska, Maďarska a Českej republiky hovorili v Púchove o spoločných projektoch v rámci projektu Grassroots

 
 
 
 
Zástupcovia futbalových zväzov a futbalových asociácií špeciálnych olympiád Slovenska, Maďarska a Českej republiky počas pracovného stretnutia v Púchove. Púchov, 1. december 2014.

Slovenský futbalový zväz a Slovenské hnutie špeciálnych olympiád iniciovali úvodné stretnutie zástupcov futbalových asociácií a špaciálnych olympiád troch krajín stredoeurópskeho regiónu, ktoré sa uskutočnilo 1. decembra 2014 v Púchove. Zástupcovia Slovenska, Maďarska a Českej republiky rokovali v priebehu 22. ročníka Vianočného futsalového turnaja v unifikovanom futbale s účasťou spomenutých krajín.

Jednotlivé zväzy v úvode prezentovali grassroots a sociálne prgramy a sumarizovali tiež úroveň spolupráce Špeciálnych olympiád a UEFA v minulosti a v súčasnosti. V diskusii sa hovorilo najmä o spolupráci na národných úrovniach v oblasti sociálnych programov v rámci grassroots futbalu, možnostiach spolupráce federácií v najbližšom období, o financovaní spoločných aktivít a príprave grantu. "Chcel by som sa poďakovať zástupcom zahraničných asociácií za účasť na tomto pracovnom stretnutí. Vymenili sme si dôležité informácie a postupy v oblasti grassroots futbalu, sociálnych programov a najmä pripravili podklady pre rozvoj spolupráce v unifikovanom futbale v regióne," zhodnotil priebeh stretnutia koordinátor grassroots SFZ Vladimír Lupták.

Druhým slovenským zástupcom na stretnutí bol koordinátor unifikovaného futbalu na Slovensku Ladislav Loužecký, ďalej boli prítomní koordinátor grassroots Maďarského futbalového zväzu Tibor Öze, športový riaditeľ Špeciálnych olympiád Maďarska György Jády, grassroots koordinátor Futbalovej asociácie Českej republiky Michal Blažej a zástupca Českého hnutia Špeciálnych olympiád David Bělůnek. Ten na margo mítingu povedal: "Diskusia bola plodná a zaujímavá, teším sa na spoluprácu v blízkej budúcnosti."

Stretnutie predstaviteľov troch krajín prinieslo prvý konkrétny spoločný projekt. "Mimoriadne pozitívnym signálom je vytvorenie nového systému turnajov v unifikovanom futbale v regióne pod názvom “Višegrádsky pohár". Premiérový ročník usporiadame už v budúcom roku, cieľom pre ďalšie obdobie bude rozšíriť počet účastníkov pripraveného projektu o tímy z Poľska a Rakúska. V blízkej budúcnosti by sme tak mohli očakávať “Višegrádsky pohár“ v unifikovanom futbale za účasti až piatich krajín," dodal na záver koordinátor grassroots SFZ Vladimír Lupták.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.