Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 27, 2016

Finále Slovnaft cupu 2016: Fanúšikovia, ste vítaní! Prídite včas, rešpektujte pravidlá!

BRATISLAVA (SFZ) – V piatok zažije trnavská City Arena – Štadión Antona Malatinského prvý raz finále Slovnaft cupu, očakáva sa skvelá atmofséra a fanúšikmi zaplnené tribúny.

 
 
 
 

Avizované sú tisíce z táborov priaznivcov oboch aktérov, záujem o duel prejavili aj domáci Trnavčania. Vzhľadom na to, že si všetci želáme pohodový zápas aj v diváckych priestoroch, od príchodu na štadión až po pokojný odchod z neho, organizátori stretnutia sa obracajú na návštevníkov, aby prišli na zápas s dostatočným predstihom, vopred si prekontrolovali, že majú vstupenku so sebou a nezabudli si ju doma, vchádzali do štadióna správnym vchodom, rešpektovali zákaz vnášania konkrétnych predmetov a tvár nemali zahalenú okuliarmi, šálom či čiapkou.

Po príchode na štadión každý fanúšik musí priložiť svoju vstupenku do turniketu.

Pokiaľ systém nesignalizuje organizátorom výstrahu, umožní fanúšikovi vstup na štadión.

Kamerový monitoring na štadióne je spustený nepretržite.

Organizátor podujatia označil zápas ako rizikový z dôvodu, že sa predpokladá účasť aj najtvrdších jadier oboch táborov. Z uvedeného dôvodu je potrebné na zápas prísť v dostatočnom časovom predstihu. Parkovanie a dopravu bude riadiť dopravná polícia spolu s mestskou políciou. V Trnave budú už tri hodiny pred zápasom výrazné dopravné obmedzenia, naplánované sú mimoriadne vlaky, očakáva sa zvýšený počet autobusov a motorových vozidiel z Trenčína a Bratislavy.

Od 13. hodiny do ukončenia podujatia bude uzavretá Športová ulica a podľa potreby v rámci bezpečnostných opatrení polície aj Kollárová ulica.

Brány štadióna sa otvárajú dve hodiny pred začiatkom zápasu, teda o 18.30 h. Pred turniketmi sa budú pohybovať usporiadatelia, ktorí pomôžu, usmernia a poskytnú každému potrebné informácie.

Pred vstupom do štadióna bude usporiadateľská služba kontrolovať vstupenku na meno a priezvisko spolu s dokladom totožnosti, nasleduje bezpečnostná prehliadka na zakázané veci a predmety. Osoby pod vplyvom alkoholu nebudú vpustené do štadióna. Hracia plocha bude uzavretá usporiadateľskou službou a platí prísny zakáz vstupovať počas celého podujatia, vrátane ceremoniálu pri odovzdávaní pohára víťaznému tímu, na ihrisko.

Každý fanúšik sa musí riadiť organizačným a návštevným poriadkom a pokynmi usporiadateľskej služby. V prípade potreby pomoci alebo získania informácii je možnosť požiadať ktoréhokoľvek usporiadateľa o pomoc a radu,“ povedal bezpečnostný manažér SFZ Peter France.

Pre autobusové výjazdy fanúšikov AS Trenčín odporúčame vysadiť fanúšikov na autobusovej zástavke na Sladovníckej ul. pred križovatkou a následne odparkovať autobusy na parkovisku s označením P17.

Pre autobusy priaznivcov Slovana Bratislava bude vyhradené parkovisko pri sektore hostí s označením P5.

Organizačný a návštevný poriadok
Plán štadióna - City Arena Trnava
Orientačný plán
Zakázané predmety a veci
Záchytné parkoviská