Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 4, 2016

Inaugurácia FIFA Medical Centre of Excellence Nemocnice Košice-Šaca

KOŠICE-ŠACA (SFZ/PAVEL MALOVIČ) - Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, ktorú manažérsky riadi skupina AGEL, získala prestížny titul FIFA Medical Centre of Excellence.

 
 
 
 
Počas slávnostné udelenia certifikátu FIFA pre Nemocnicu v Košiaciach-Šaci, siedmy zľava šéf zdravotnej komisie FIFA Jiří Dvořák, ôsmy riaditeľ nemocnice Ján Slávik.
TASR, 2016, Milan Kapusta.

Rozhodnutie o jeho udelení je v rukách FIFA a preberajú ho iba najlepšie pracoviská na svete. Slávnostná inaugurácia FIFA Medical Centre of Excellence Nemocnice Košice-Šaca sa uskutočnila 1. júla 2016 za účasti Ing. Michala Pišoju, podpredsedu predstavenstva AGEL SK, MUDr. Richarda Rašiho, primátora mesta Košice, MUDr. Jána Slávika, riaditeľa Nemocnice Košice-Šaca, Prof. Jiřího Dvořáka, šéfa zdravotnej komisie FIFA, Dr. Martina Vaso, šéfa vedeckého lekárskeho oddelenia FIFA, generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta a manažéra zdravotnej starostlivosti SFZ MUDr. Pavla Maloviča, PhD, SFZ.

Futbal je v súčasnosti najpopulárnejší šport na svete a úrazy pri futbale sú najčastejším dôvodom ošetrenia na ortopedicko- traumatologických pracoviskách. Tkeď sa FIFA rozhodla hrať aktívnu úlohu v podpore výskumu vo futbalovej medicíne, v roku 1994 zriadila FIFA Medical Assesment and Research Centre (F- MARC) a od roku 2005 vytvorila vo svete 49 FIFA zdravotníckych centier s prestížnym štatútom.

Akreditácia FIFA pre stredisko v Košiciach-Šaci je vyvrcholením úsilia kolektívu lekárov, ktorí si pred viac ako tromi rokmi dali za cieľ priblížiť naše pracovisko najprestížnejším športovo-medicínskym centrám vo svete. „Nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu našej nemocnice, ktorá dlhé roky zabezpečovala viaceré reprezentačné výbery Slovenska v ľadovom hokeji, futbale, basketbale, hádzanej, aj v ďalších športoch. Výhodou nášho pracoviska je komplexnosť poskytovaných služieb. Tím špecialistov v oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie, rehabilitácie, kardiológie, internej medicíny či telovýchovného lekárstva, je podporený kvalitnou diagnostikou s moderným MRI, CT či USG prístrojovým vybavením. Moderná nemocnica s kvalitnými službami oslovila komisiu pri SFZ, aj vedenie F-MARC a FIFA,“ uviedol Peter Polan, zástupca primára ortopedického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca.

Naším hlavným cieľom ostáva poskytovať kvalitné medicínske služby rekreačným aj profesionálnym športovcom všetkých vekových kategórií z celého Slovenska aj zo zahraničia,“ vysvetli MUDr. Ján Slávik, riaditeľ FIFA zdravotníckeho centra v Košiciach-Šaci s tým, že „odborná spolupráca a výmena skúseností s ostatnými centrami nám umožní ďalej skvalitňovať naše služby.“

Cieľom centra je zapojiť sa do projektov FIFA 11 pre zdravie, ktorý je určený na podporu zdravia a fyzickej aktivity detí školského veku. „FIFA 11+ je preventívny program úrazov pohybového aparátu, ktorý by sme radi implementovali do škôl a futbalových oddielov. Program prevencie náhlej smrti pri športe je súčasťou kardiovaskulárneho skríningu u aktívnych športovcov aj ľudí, ktorí po dlhšej prestávke začínajú so športom. Do budúcna máme pripravené vlastné projekty zamerané na poranenia chrupky, regeneratívnu medicínu, či výskum v oblasti meniskov, skrížených väzov,“ dodáva MUDr. Polan.

Slovenský futbalový zväz podporil toto úsilie viacročnou osobnou intervenciou Pavla Maloviča, ktorý má na starosti aj vzdelávanie futbalových a telovýchovných lekárov na Slovensku spolu s aktívnym preventívnym programom v kardiológii, ortopédii, neurológii, rehabilitácii a bojom proti dopingu : „Podarila sa skvelá vec, ktorá akcentuje význam slovenského futbalového a telovýchovno – lekárskeho zdravotníctva vo svete. Nesmieme sklamať. Akreditácia je veľkou výzvou do budúcnosti pre všetky naše regióny.“