Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 11, 2014

MŠVVŠ pre veľký záujem predĺžilo anketu o zákone o športe

BRATISLAVA (TASR) - Ján Kováčik: "Pevne verím, že čo najviac členov slovenskej futbalovej rodiny sa do ankety zapojí"

 
 
 
 
Budova, kde sídli Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Bratislava, 23. október 2010.

Anketa, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu k novému zákonu o športe (MŠVVŠ), bude o týždeň predĺžená. Uzatvorí sa až v pondelok 17. novembra 2014. Rezort o tom v utorok informoval TASR prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy.

"Rozhodli sme sa tak pre veľký záujem laickej aj športovej verejnosti a najmä športových zväzov," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Dodal, že počas dvoch týždňov má rezort vyplnených viac ako 4000 dotazníkov.

MŠVVŠ pripravuje úplne nový zákon o športe. "Keďže na Slovensku športujú státisíce ľudí a nový zákon sa ich dotkne, chceme do legislatívneho procesu vtiahnuť aj profesionálnych či rekreačných športovcov a poznať ich názory," povedal minister Pellegrini.

Zapojiť sa do širokej diskusie o aktuálnych témach a problémoch športu, ako aj jeho budúcnosti sa môže okrem športovej obce aj široká laická verejnosť. Urobiť tak môže prostredníctvom dotazníka zverejneného na internete na tejto stránke.  Spracované výsledky ankety pomôžu odbornej pracovnej skupine pri tvorbe nového zákona o športe.

Cieľom tejto iniciatívy je rozprúdiť celospoločenskú diskusiu k aktuálnym otázkam, ktoré v súčasnosti rieši slovenský šport a prostredníctvom novej právnej úpravy tak zaviesť do slovenského športu komplexné systémové zmeny a transparentnosť. Práve to by malo zlepšiť dôveru odbornej i širokej verejnosti k športovým hnutiam a následne priniesť aj viac finančných prostriedkov do tejto oblasti.

Obsahovo je dotazník zameraný na širokú paletu otázok venujúcich sa témam riadenia, financovania, kontroly i efektivity manažovania súčasného slovenského športu. Respondenti tak môžu vyjadriť v ankete napríklad svoj názor, čo považujú za najväčšiu prekážku v rozvoji slovenského športu - nejednotné pravidlá, neprimerané zásahy štátu do riadenia činnosti športových klubov, nedostatočnú legislatívu, chýbajúce finančné prostriedky, neefektívnu kontrolu zo strany štátu, ako aj športových zväzov a klubov, prípadne nedostatok športovej infraštruktúry či korupciu. Rovnako sa môžu vyjadriť ku konkrétnym opatreniam zameraným na rozvoj spoločenského postavenia slovenského športu, ale aj k jeho financovaniu.

Navyše, otázky adresované v rámci dotazníka športovým klubom a zväzom sa dotýkajú tiež kritérií určených pre výpočet výšky dotácií národným športovým zväzom, metodiky ich prerozdeľovania alebo konkrétnych návrhov na riešenie finančného a materiálneho zabezpečenia vybraných vrcholových športovcov v rezortných strediskách.

Samotné výsledky ankety budú podľa člena pracovnej skupiny a projektového manažéra Slovenského futbalového zväzu Petra Dedíka predovšetkým "jedným z dôležitých zdrojov poznania názorov, či už ľudí riadiacich šport, pracujúcich v športe, športujúcich alebo len ‚bežných‘ občanov na to, ako šport funguje a akou cestou by sme sa mali uberať".

Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVŠ Ladislav Čambal tvrdí, že "zakomponovanie výsledkov bude závisieť od rôznorodosti odpovedí, anketa bude okrem iného slúžiť aj na potvrdenie či vyvrátenie viacerých mýtov v športe a má aj edukačný charakter. Vyhodnotenie odpovedí budeme vzťahovať na typ respondenta – napríklad neočakávame, že by zväz odpovedal, že v športe je dostatok prostriedkov." Na pochybnosti, že získavanie názorov verejnosti odbornej aj laickej v tomto čase môže spomaliť celý proces prijímania zákona, Čambal reagoval: "Na zákone sa už pracuje bez ohľadu na anketu. Anketa má len doplnkovú úlohu v procese prípravy, ale ak by z ankety vyplynulo niečo, o čom sme nevedeli, alebo niečo radikálne iné ako sa pripravuje, tak poznanie názoru platiteľov daní stojí za pár dní zdržania."

"Pevne verím, že čo najviac členov slovenskej futbalovej rodiny sa do ankety zapojí a pomôže tak pripraviť čo najlepší návrh nového zákona o športe. Predstavuje dostupný a efektívny spôsob ako čo najlepšie spoznať názory a pohľady športovej ale aj laickej verejnosti", uviedol v tejto súvislosti prezident SFZ Ján Kováčik