Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 13, 2016

Seminár o uplatnení zákona č. 1/2014

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz organizuje 12. februára 2016 metodický seminár zameraný na legislatívne zmeny zákona č. 1/2014 Z. z.

 
 
 
 

Určený je pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi (KSF) klubov Fortuna ligy a hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov II. ligy. Témou sú legislatívne zmeny zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, účinných od 1. januára 2016, integrovaný prístup všetkých subjektov k bezpečnosti, prebiehajúcim projektom školenia usporiadateľov, postupu a činnosti zodpovedných osôb pri organizovaní futbalových podujatí, k úlohám a činnosti KSF klubov Fortuna ligy pri komunikácii s fanúšikmi a vzájomnej úzkej spolupráci medzi zodpovednými osobami.

Účasť na seminári, ubytovanie, stravovanie pre pozvaných účastníkov je bezplatné, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku, kde je nutné špecifikovať, či účastník žiada o ubytovanie a stravu alebo len o stravovanie na deň seminára. 

Prihláška na seminár hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FL a II. ligy.