Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 24, 2013

VIDEO: Predseda BFZ Juraj Jánošík spokojný s priebehom augustovej konferencie

BRATISLAVA (SFZ) - S garantom projektu novelizácie stanov BFZ Ladislavom Križanom a predsedom BFZ Jurajom Jánošíkom nielen o novelizácii najvyššej normy

 
 
 
 
Predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík. Bratislava, 13. august 2013.

Hlavným garantom nových stanov Bratislavského futbalového zväzu je Ladislav Križan. "Nové stanovy BFZ vychádzajú z ducha a textu stanov Slovenského futbalového zväzu. Zmeny sú pomerne rozsiahle a verím tomu, že budú prínosom a pomôžu rozvoju futbalu v bratislavskom regióne," povedal Križan pre futbalsfz.sk.

Prehrať video

BFZ ako posledný z regionálnych futbalových zväzov novelizoval svoje normy. "Poslední niekedy bývajú prvými a prví poslednými," zafilozofoval na úvod Ladislav Križan. "Veľmi sa tešíme, že proces, ktorý bol časovo náročný, trval dlhšie ako inde, možno preukázal veľkú mieru demokracie a diskusie v rámci BFZ, pretože mnohé pripomienky boli zapracované. Napokon schválenie 95%-nou väčšinou prítomných delegátov na konferencii potvrdilo, že tieto stanovy si získali dôveru a verím, že budú v praxi využívané na prospech futbalu," objasnil dlhší proces tvorby nových stanov.

Prijatiu nových stanov predchádzala diskusia. "Na júnovom zasadnutí konferencie BFZ neprišlo k schváleniu, pričom bol opäť otvorený proces pripomienkovania" priblížil redakcii schvaľovací postup garant projektu Križan. "Boli zapracované viaceré návrhy a idey zo strany delegátov. Opäť to potvrdzuje jeho rôznorodosť v rámci mesta a vidieka," dodal.

Radosť z nových stanov Bratislavského futbalového zväzu neskrýval ani jeho predseda Juraj Jánošík. "Som veľmi rád a chcel by som poďakovať tímu ľudí, ktorí sa na týchto stanovách podieľali," povedal. "Mimoriadna konferencia sa okrem toho zaoberala prijatím nových subjektov, futbalových klubov, v rámci Bratislavského futbalového zväzu - FC Malacky a Futbalová akadémia Hamuliakovo Šamorín. Ďalším bodom bolo potvrdenie dvoch členov Výkonného výboru, pána Miroslava Baxu a pána Jaroslava Feríka," priblížil ostatné body mimoriadnej konferencie predseda BFZ J. Jánošík.

Prehrať video

"Novou štruktúrou mládežníckych súťaží sme sa zaoberali už v predchádzajúcej jarnej časti. BFZ podporilo novú štruktúru súťaží, kde bude prvá liga, dve druhé ligy a regionálne tretie ligy. V súčasnej slovenskej ekonomickej situácii je toto riešenie správne, pretože tam, kde nie sú finančné prostriedky, nie je ani kvalita. Musíme urobiť všetko preto, aby kluby, ktoré prežívajú, sa nerozpadli, ale aby vznikali nové kluby. Táto reorganizácia je v danom momente to najlepšie, čo môže byť," povedal Jánošík k aktuálnej športovo-technickej otázke v slovenskom futbalovom hnutí.

Bratislavský futbalový zväz sa chce v najbližšom období venovať ďalšiemu rozvoju futbalu. Predseda Juraj Jánošík, chce pomôcť klubom v mestských častiach, dedinách. "Na jeseň budem mať stretnutia so zástupcami starostov obcí v okolí Bratislavy, Senca, Pezinka, Malaciek, kde požiadam miestne samosprávy o podporu mládežníckeho i seniorského futbalu. Podarilo sa nám podpísať dodatok zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom, v ktorom župa podporuje futbal v tomto regióne," povedal predseda BFZ. Vďaka tejto podpore môže zväz zakúpiť športové a zdravotnícke pomôcky, ktoré budú slúžiť klubom. Otvorila sa aj spolupráca s Juhomoravským futbalovým zväzom. Na úrovni seniorov by sa mal odohrať víťazný superpohár medzi víťazmi súťaží týchto zväzov. Mládež by mala absolvovať výmenné stretnutia.