Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 18, 2015

"Ženy vo futbale" - ústredná téma stretnutia zástupkýň futbalových asociácií v Nyone

BRATISLAVA (SFZ) - Alexandra Bíróová - koordinátorka ženského futbalu SFZ absolvovala v dňoch 27.4.-1.5. kurz UEFA s názvom "Women in football"

 
 
 
 
Sprava: Karen Espelund (prvá členka Výkonného výboru UEFA), Alexandra Bíróová (koordinátorka ženského futbalu SFZ) a Ginka Toegel (IMD Business School) počas stretnutia zástupkýň futbalových asociácií v rámci programu "Women in football" v sídle UEFA v Nyone. Nyon, 1. mája 2015.

V sídle UEFA v Nyone sa zišlo 24 zástupkýň európskych futbalových asociácií v
rámci päťdňového kurzu s názvom "Women in football". Slovenský futbal
zastupovala koordinátorka ženského futbalu SFZ Alexandra Bíróová.

"Každej z nás bol pridelený mentor/mentorka, ktorí sprostredkúvajú doplnkovú podporu v našej práci a raste v rámci národnej asociácie po návrate z tréningového týždňa. Mojou mentorkou sa stala Karen Espelund – prvá členka Výkonného výboru UEFA, s ktorou budem v priebehu nasledujúceho roka v kontakte a je ochotná usmerňovať ma a pomáhať mi," povedala po príchode z Nyonu Alexandra Bíróová. "Okrem toho s nami pracovala skupina odborníkov z prestížnej školy IMD Business School zo Švajčiarska, medzi inými aj niekoľko inštruktorov líderstva s psychologickým vzdelaním, ktorí s nami vrámci mítingov analyzovali jednotlivé stránky ľudskej osobnosti a pracovali na zdokonaľovaní vodcovských schopností."

Účastníčky programu si vypočuli prednášky, následne mali možnosť diskutovať na tému líderstva žien a zoznámili sa s analýzami jednotlivých aspektov ľudskej osobnosti (ako lepšie chápať druhých), nadväzovaním kontaktov (networking), či zdokonaľovaním zručností v koučovaní iných.

"Výskumy dokazujú, že organizácie podávajú podstatne lepšie výkony pri účasti žien vo vrcholných orgánoch spoločnosti a ich účasti na tvorbe rozhodnutí - tzv. mixed senior management. To je hlavný odkaz stretnutia v Nyone," povedala Alexandra Bíróová a na záver dodala: "UEFA chce týmto programom pomôcť ženám na futbalových zväzoch prepracovať sa na vyššie, manažérske a riadiace pozície a zdokonaliť ich schopnosti viesť a riadiť kolektív. Zdôrazňujem, že program nie je o ženskom futbale, je o ženách vo futbale. Mojim odporúčaním je, aby pri každom otvorení nového ročníka tohto programu bola za SFZ delegovaná ženská zástupkyňa, ktorej tak bude umožnené jedinečným spôsobom s pomocou profesionálov obohatiť osobný rozvoj v rámci profesionálnej kariéry a v súkromnom živote."