Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Termíny

TERMÍN VOLIEB ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

začiatok volieb:

8. augusta 2014 o 00:00

koniec volieb:

12. augusta 2014 o 23:59

   

TERMÍN, DO KEDY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NÁVRHY KANDIDÁTOV

návrhy kandidátov spoločne s ich profesijným životopisom a motivačným listom je možné zasielať do 31. júla 2014 do 23:59.

všetky dokumenty, ktoré prídu po vyššie uvedenom termíne, nebudú brané do úvahy