Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 20, 2012

UEFA podpísala dohodu o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv

BRUSEL (uefa.com) - Prezident UEFA Michel Platini podpísal s predstaviteľmi, profesionálnych klubov, líg a hráčskych asociácií historickú zmluvu

 
 
 
 
Prezident UEFA Michel Platini (v strede) a eurokomisári László Andor (vpravo) a Androulla Vassiliou (vľavo) po slávnostnom podpise zmluvy medzi UEFA, ECA, EPFL a FIFPro o minimálnych štandardoch zmlúv proefsionálnych futbalistov. Brusel, 19. apríla 2012.

V Bruseli vo štvrtok 19. apríla uzavrela UEFA historickú zmluvu so sociálnymi partnermi z futbalového sektora o minimálnych štandardoch hráčskych zmlúv v krajinách EÚ a ďalších krajinách v teritoriálnej pôsobnosti UEFA.

Zmluvu, prvú svojho druhu v oblasti športu na úrovni európsko-unijnej legislatívy, podpísali zástupcovia UEFA, EPFL (Asociácia európskych profesionálnych líg), ECA (Asociácia európskych klubov) a FIFPro Division Europe (Medzinárodná federácia futbalových profesionálov) v priestoroch Európskej komisie za prítomnosti eurokomisárov Androully Vassiliou a László Andora.

Zmluva obsahuje minimálne štandardy hráčskych zmlúv, ktoré by mali chrániť rovnako hráčov a kluby, zaručiť dobré životné podmienky pre hráčov, a prispieť tak k zlepšeniu riadenia európskeho futbalu.

"Je pre mňa potešením vidieť európsku futbalovú rodinu sedieť za jedným stolom ako hovorí spoločným hlasom," uviedol prezident UEFA Michel Platini. "Dostali sme sa sem cestou práce, dobrej viery a vzájomnej dôvery. Chcel by som sa všetkým poďakovať, najmä Európskej komisii za vytvorenie rámca pre tento dialóg. Sociálny dialóg je jednou z mojich priorít, odkedy som sa stal prezidentom UEFA."

Výbor Európskej únie pre sociálny dialóg v profesionálnom futbale vznikol v júli 2008 a spája organizácie, ktoré reprezentujú zamestnancov i zamestnávateľov, aby spolu vytvorili sociálne štandardy v európskom futbale. UEFA, ktorá riadi európsky futbal, bola členom tohoto výboru a jej prezident ho viedol.

Hráčska zmluva podľa tejto zmluvy musí spĺňať napríklad tieto minimálne štandardy:

- musí mať písomnú formu
- musí definovať základné práva a povinnosti klubu a hráča
- musí obsahovať základné náležitosti ako mzda, zdravotné a sociálne poistenie, platená dovolenka a podobne
- musí obsahovať ustanovenia o riešení sporov a určení práva, podľa ktorého sa bude riadiť

Hráčska zmluva musí obsahovať taktiež aj povinnosť hráča zúčastňovať sa tréningového procesu, dodržiavať životosprávu a podriadiť sa príslušnému disciplinárnemu poriadku.

36. kongres UEFA v Istanbule schválil túto zmluvu na svojom zasadnutí 22. marca v Istanbule a rovnako tak ju schválili kompetentné orgány EPFL, ECA a FIFPro Division Europe.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.