Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 21, 2015

Varšavská konferencia o bezpečnosti na futbalových štadiónoch: Počet incidentov rastie

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - V dňoch 9. až 11. septembra sa konala vo Varšave konferencia s názvom "Odozvy na bezpečnostné incidenty a riziká počas UEFA zápasov."

 
 
 
 
Snímka z konferencie s názvom "Odozva na bezpečnostné incidenty a riziká počas UEFA zápasov." Varšava, 9. september 2015.

Každoročne ju organizuje UEFA, respektíva jej komisia pre štadióny a bezpečnosť, cieľom je analýza a vyhodnotenie bezpečnostných incidentov v pohárových a medzištátnych súťažiach, riadených UEFA. Slovensko na konferencii zastupoval bezpečnostný manažér SFZ Peter France.

Zo štatistických údajov o bezpečnostných incidentoch, zaznamenaných počas sezóny 2014 – 2015 a prezentovaných na tomto fóre, vyšlo, že ich počet rastie, predovšetkým prípady s rasovým a politickým motívom, ale aj narušenia verejného poriadku na štadióne a mimo neho fanúšikmi, ktorí nemajú zakúpené vstupenky.

Účastníci bezpečnostnej konferencie sa zhodli na implementácii spoločného takzvaného integrovaného prístupu všetkých subjektov, podieľajúcich sa na riešení tohto celospoločenského problému, takže výsledkom by mal byť spoločný postup v zabezpečení stratégie UEFA, založenej na princípoch zabezpečenia ochrany, bezpečnosti a komfortu pre všetkých účastníkov futbalových zápasov.

Delegáti, zastupujúci členské krajiny UEFA, prijali odporučenia pre všetky zväzy, aby pokračovali v spoločnom zavádzaní legislatívnych mechanizmov, ktoré budú eliminovať radikálne prejavy diváckeho násilia na štadiónoch, vplývajúcich na vznik bezpečnostných incidentov počas zápasov. Cestou je aj vzdelávanie a školenie osôb, zodpovedných za bezpečnosť na štadiónoch. "Je nevyhnutné, aby osoby a všetky subjekty, zodpovedné pri riešení diváckeho násilia pracovali spoločne a v jednotnom postupe našli koncepčné riešenia, vyhovujúceť organizátorom, fanúšikom a aj bezpečnostným zložkám," povedal Peter France.