Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 20, 2016

Vstupenky na Euro: UEFA otvorila tzv. public portal

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - Viac ako 3,5 milióna žiadostí o vstupenky zo 189 krajín registruje UEFA doteraz v súvislosti s tohtoročným európskym šampionátom, na ktorom sa predstaví aj slovenská reprezentácia.

 
 
 
 

V pondelok 18. január UEFA registračný portál uzavrela pre fanúšikov každého tímu (takzvaný PNA Fan Sale). Teraz nastáva proces vyhodnocovania všetkých žiadostí a každý záujemca bude o stave svoje požiadavky informovaný písomne e-mailom.

Fanúšikovia, ktorí sa neregistrovali v čase od 14.12.2015 do 18.1.2016 cez portál, pridelený účastníckej krajine Eura, majú tak teraz možnosť požiadať o vstupenky do 1. februára 2016. Musia postupovať rovnako, teda vytvoriť si svoje konto, zadať všetky potrebné údaje, ale je potrebné rešpektovať, že

- žiadateľ, ktorý už požiadal o vstupenky prostredníctvom portálu, prideleného krajine, nebude mať možnosť sa opätovne zaregistrovať, keďže je jeho prvá registrácia evidovaná, takže mu portál neumožní vstup

- UEFA bude opätovne vyhodnocovať všetky žiadosti, teda kontrolovať dáta a opakujúce sa údaje môže vyhodnotiť ako potenciálne aktivity čierneho trhu so vstupenkami

- k dispozícii prostredníctvom tzv. public portalu sú iba niektoré zápasy, nie všetky, rovnako kategórie a voľné množstvá sú limitované.

Najväčší záujem prejavili doteraz priaznivci o zápasy Nemecko - Poľsko, Írsko - Švédsko a Portugalsko - Rakúsko. Najviac žiadostí o registráciu ide na konto Írska, Rakúska, Švajčiarska, Poľska a Francúzska. UEFA priebežne vyhodnocovala počty žiadostí z každej krajiny a na jednotlivé zápasy, aj preto posunula po kontrole konečnej cifry nealokované vstupenky na vybrané zápasy do „predaja“ pre širokú verejnosť (oficiálne general public) prostredníctvom tzv. public portalu.