Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 16, 2012

Úradná správa č. 34 zo dňa 17.3.2012

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa č. 34 zo dňa 17.3.2012 (na stiahnutie)

OBSADENIE

II. LS/M/DZ

19. kolo
29.3. o 13:00 a 15:15

Trenčín B – Senica B (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
31.3. o 10:00 a 12:15

Z. Moravce – Levice (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Hor. Nitra – Lok. Trnava (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
31.3. o 14:00 a 16:15

Púchov – ŠKP (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Inter – D. Streda (BFZ, BFZ, BFZ, BFZ)
Senec – Myjava (BFZ, BFZ, BFZ, BFZ)
1.4. o 10:00 a 12:15

Dubnica B – Trnava B (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Nitra B – Slovan B (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)

II. LS/M/DV

19. kolo
31.3. o 10:00 a 12:15

Stropkov – Giraltovce (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
31.3. o 11:00 a 13:15

S. N. Ves – L. Mikuláš (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
Lipany – Ružomberok B (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
1.4. o 10:00 a 12:15

Humenné – Prešov B (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
Námestovo – Podbrezová B (SSFZ, SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Vranov – Trebišov (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
1.4. o 11:00 a 13:15

MFK Košice B – Dukla B. Bystrica B (VSFZ, VSFZ, VSFZ, VSFZ)
Martin – Lok. Košice (SSFZ, SSFZ, SSFZ, SSFZ)

I. LSŽZ A, B

18. kolo
30.3. o 14:00 a 16:00

Dubnica – Nitra (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
31.3. o 10:00 a 12:00

Levice – D. Streda (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Petržalka – Ružinov (BFZ, BFZ, BFZ)
Púchov – Senica (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Topoľčany – Domino (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Slovan – Trenčín (BFZ, BFZ, BFZ)
Myjava – Senec (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
1.4. o 10:00 a 12:00

ŠKP – Trnava (BFZ, BFZ, BFZ)

I. LSŽS A, B

16. kolo
31.3. o 10:00 a 12:00

Martin – R. Sobota (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Žilina – D. Kubín (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Jupie B. Bystrica – Podbrezová (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Ružomberok – L. Mikuláš (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Žiar – K. N. Mesto (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Zvolen – Námestovo (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Čadca – Dukla B. Bystrica (SSFZ, SSFZ, SSFZ)

I. LSŽV A, B

16. kolo
30.3. o 12:30 a 14:30

Prešov – Bardejov (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
31.3. o 10:00 a 12:00

Snina – Trebišov (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
KAC Košice – Rožňava (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
Vranov – MFK Košice (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
Humenné – S. N. Ves (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
1.4. o 10:00 a 12:00

Lipany – Poprad (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
2.4. o 11:00 a 13:00

Michalovce – Stropkov (VSFZ, VSFZ, VSFZ)

I. L ženy a žiačky

12. kolo
7.4. o 12:00 (žiačky o 10:15)

LT Bratislava A – Žilina (BFZ, BFZ, BFZ, Miloslavov)
7.4. o 15:00 (žiačky o 12:15)

Pakostov – Tr. Teplice (VSFZ, VSFZ, VSFZ)
8.4. o 12:00 (žiačky o 10:15)

N. Zámky – Humenné (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, L. Gancznera)
8.4. o 14:00 (žiačky o 12:15)

Dúbravka – Šaľa (BFZ, BFZ, BFZ)
8.4. o 15:00 (žiačky o 13:15)

Slovan – Topoľčany (BFZ, BFZ, BFZ, Rapid)

II. L ženy

15. kolo
31.3. o 14:00

Láb – Orlové (BFZ, BFZ, BFZ)
31.3. o 15:00

Myjava – K. Ves (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, UT)
1.4. o 10:30

Diakovce – LT Bratislava B (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
1.4. o 15:00

Beluša – Čaka (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
D. Lužná – Vrakuňa (BFZ, BFZ, BFZ)
Trnava – Selce (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
Bánovce – voľný žreb

II. L ženy

16. kolo
17.3. o 13:00

Vrakuňa – Bánovce (BFZ, BFZ, BFZ, Poľnohospodárska ul.)
18.3. o 13:00

K. Ves – Beluša (BFZ, BFZ, BFZ, UT Karloveská)
8.4. o 10:00

LT Bratislava B – Myjava (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ, Šahy)
8.4. o 11:00

Čaka – Láb (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
8.4. o 13:00

Orlové – Trnava (ZSFZ, ZSFZ, ZSFZ)
8.4. o 15:00

Selce – D. Lužná (SSFZ, SSFZ, SSFZ)
Diakovce – voľný žreb

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční vo štvrtok 22.3.2012 o 10:30 v Bratislave, v sídle ÚLK. Pozvánka s materiálmi bola zaslaná členom VV ÚLK elektronickou poštou.

Súhlasí, z dôvodu nespôsobilosti hracej plochy (po osobnej kontrole delegáta SFZ) a na základe dohody klubov s preložením majstrovského stretnutia 21. kola II. L D. Kubín – Senec na stredu 18.4. o 16:00 v Dolnom Kubíne.

Súhlasí, z dôvodu nespôsobilosti hracích plôch s preložením majstrovských stretnutí 20. kola II. L: Michalovce – L. Mikuláš na utorok 17.4. o 19:30 v Michalovciach a Podbrezová – Senec na utorok 24.4. o 16:00 v Podbrezovej.

Oznamuje všetkým futbalovým klubom možnosť zakúpenia si futbalových lôpt zn. Adidas pre dospelých aj mládež, za výhodné akciové ceny. V prípade záujmu kontaktujte sekretariát ÚLK: Anna Benkeová, email: sekretariat@futbalulk.sk, alebo m: 0917 325 005.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje, že dokumentáciu k  licenčnému konaniu pre udeľovanie licencií na vstup do súťaží UEFA a Corgoň ligy súťažného ročníka 2012/13, pripravenú podľa špecifikácie zaslanej klubom začiatkom februára t. r., je potrebné odoslať komisii na preverovanie doporučenou poštou najneskôr 31.3.2012, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky poštového úradu na obálke. Súčasťou dokumentácie musia byť aj auditované finančné výkazy (AFV) za posledný uzavretý finančný rok, finančné informácie do budúcnosti (min. na 1Q 2012) a v prípade, že sú AFV posledného uzavretého finančného roka zostavené k dátumu, ktorý viac ako 6 mesiacov predchádza dátumu odoslania licenčných rozhodnutí na UEFA (31.5.2012), súčasťou dokumentácie musia byť aj výkazy za prechodné obdobie, t.j. obdobie od dátumu závierky AFV do 31.12.2011. Osobné doručenie licenčnej dokumentácie nie je možné! Komisia zároveň žiada kluby CL, aby si v súvislosti so súčasnými problémami v daňovej správe na príslušnom daňovom úrade preverili záležitosť vydania potvrdenia o neexistencii daňových nedoplatkov k 31.12.2011, nakoľko je to dôležité potvrdenie pre splnenie požiadaviek finančných kritérií.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SFZ konaného 15.3.

Oznamuje FK III. LZ, že na základe rozhodnutia štatutárnych zástupcov FK Púchov odstupuje družstvo FK Púchov z III. LZ súťažného ročníka 2011/12. Na základe horeuvedeného ŠTK SFZ anuluje všetky dosiahnuté výsledky menovaného klubu v jesennej časti súťažného ročníka 2011/12 a zároveň upravuje tabuľku III. LZ. FK, ktoré mali v jarnej časti odohrať majstrovské stretnutia s FK Púchov majú voľný žreb. Družstvo Púchova je považované za vypadávajúce z III. LZ.

Schvaľuje zmeny termínov po dohode FK

III. LV
20. kolo Trebišov – Moldava B 25.3. o 15:00
II. LS/M/DZ

16. kolo Trnava B – Trenčín B 28.3. o 14:00 a 16:15
19. kolo Púchov – ŠKP 31.3. o 14:00 a 16:15
I. LSŽS A, B
14. kolo Martin – Žilina 17.3. o 15:00 a 17:00
14. kolo Jupie B. Bystrica – R. Sobota 1.5. o 14:30 a 16:30.

Schvaľuje odohranie majstrovských stretnutí v prvých troch jarných kolách na schválených, pasportovaných umelých trávnatých hracích plochách (platí aj pre III. LZ 17. kolo N. Mesto – Nitra jun., mládežnícke kategórie: L. Mikuláš – Námestovo).

Oznamuje FK III. LZ, že ŠK Slovan Bratislava jun. odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia III. LZ v jarnej časti súťažného ročníka 2011/12 na ihrisku v Prievoze (bývalý Rapid).

Oznamuje FK a R, že I. LSŽV A, B 14. kolo Vranov – Trebišov sa 17.3. nehrá. Nový termín neodohraného stretnutia určí na nasledujúcom zasadnutí.

Oznamuje FK, že všetky informácie a požiadavky zo zasadnutí ŠTK budú zverejňované v zápisniciach zo zasadnutí v ÚS (v úplnom znení aj s obsadením na stránke SFZ v piatok, v denníku Šport v sobotu).

Oznamuje FK, R a D, že odsúhlasila všetky súpisky družstiev RS pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/12.

Žiada FK, aby zasielali e-mailovú poštu na dusan.kucera@futbalsfz.sk vo Worde a vo formáte A4.

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční 21.3. (streda) 16:00.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zápisnica zo zasadnutia DK SFZ konaného 15.3.

U. č. 609: za 4 ŽK 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne
od 11.3.: Považanec Jakub (Dukla B. Bystrica), Gajdošík Ján (Senica), Pavlenda Patrik (Z. Moravce), Beňo Juraj (Lučenec), Konopásek Richard (Šaľa)
od 12. 3.: Ribár Anton (Moldava), Pelegríny Lukáš (Šamorín), Streňo Erik (Bardejov), Mačaj Tomáš (Moldava).

U. č. 610: Tidiane Djiby (Sp. Trnava) vylúčený za kopnutie súpera do nohy v neprerušenej hre. Za účelom riadneho objasnenia okolností podľa čl. 15/2 DP žiada R stretnutia p. Špačeka a DS p. Lišku o presné uvedenie previnenia, či k nemu došlo v súboji o loptu alebo mimo súboja o loptu do 21.3.

U. č. 611: Dubeň Marek (FC Nitra) vylúčený za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. Podľa príl. 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 12.3.

U. č. 612: Pavlovič Peter (Ružomberok) vylúčený za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti. Podľa príl. 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 12.3.

U. č. 613: Vozár Matej (Trenčín) vylúčený za podrazenie súpera v gólovej príležitosti. Podľa príl. 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 11.3.

U. č. 614: Toan Vu Huu (Inter Bratislava) vylúčený po 2 ŽK. Podľa príl. 1/5/a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 12.3.

U. č. 615: v súlade s u. č. 607 konštatuje, že kluby AS TrenčínFC Spartak Trnava nesplnili uloženú povinnosť v termíne uloženom do 14.3.2012. Za účelom náležitého zistenia skutkového stavu ukladá klubu AS Trenčín a FC Spartak Trnava zaslať požadované vyjadrenia v citovanom uznesení do 20.3.2012, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U. č. 616: obdržala vyjadrenie ŠK Slovan Bratislava k u. č. 607/2. Za účelom náležitého objasnenia okolností podľa čl. 16/2 DP žiada klub FK DAC 1904 Dunajská Streda a hráča Delargea o vyjadrenie k jeho prejavom voči divákom po dosiahnutí gólu do 20.3.2012.

U. č. 617: v súlade s u. č. 608/2 obdržala vyjadrenie FK Senica k zraneniu hráča Petra Pavlíka v stretnutí 20. kola s FC Nitra. Vzhľadom na trvajúcu PN hráča DK SFZ vyžaduje od klubu výsledok kontrolného vyšetrenia zdravotného stavu hráča.

U. č. 618: konštatuje, že FC Nitra nesplnila doposiaľ povinnosť uloženú u. č. 608/1. Za účelom objektívneho posúdenia okolností ukladá klubu zaslať požadované vyjadrenie s dôvodmi nesplnenia termínu do 20.3.2012, pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

U. č. 619: začína na základe čl. 14/1/b DP disciplinárne konanie voči:
1/ FK DAC 1904 Dunajská Streda za HNS divákov (hádzanie predmetov do ihriska) v stretnutí so Senicou;
2/ MFK Ružomberok za nedostatočnú usporiadateľskú službu (umožnenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov), neidentifikáciu previnilcov v stretnutí s Trnavou;
3/ FC Spartak Trnava za HNS divákov (vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, urážlivé výroky voči súperovi) v stretnutí s Ružomberkom.
Ukladá menovaným zaslať vyjadrenia s prijatými opatreniami, na zamedzenie vzniku obdobných previnení do 20.3.

U. č. 620: Piovarči Stanislav (Moravany) žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Podľa čl. 31/2 DP 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 4 mesiace od 16.3. do 15.7.2012.

U. č. 621: na základe podnetu riadiaceho orgánu ÚLK začína disciplinárne konanie za nerešpektovaní povinností vyplývajúcich z čl. 21/2 RS ÚLK voči Marcelovi Eperejšimu (NR v stretnutí 20. kola II. L, R. Sobota – D. Kubín). Za účelom náležitého objasnenia okolností ukladá menovanému predložiť doklad o splnení povinnosti, resp. dôvody o nesplnení do 20.3.2012.

U. č. 622: berie na vedomie:
1/ splnenie povinnosti podľa u. č. 574, 581, 583, 607 zo strany FC Petržalka 1898 a dňom preukázania splnenia uloženej povinnosti, t. j. 9.3.2012 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých. Podľa čl. 29/2/b DP zaplatí klub poplatok vo výške 25 €.;
2/ splnenie povinnosti podľa u. č. 592/4 zo strany FK Spišská Nová Ves podľa čl. 7/c,d RS III. LV a dňom preukázania splnenia uloženej povinnosti, t. j. 5.3.2012 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých;
3/ splnenie povinnosti podľa u. č. 592/9 zo strany Slavoj Trebišov podľa čl. 7/c,d RS III. L a dňom preukázania splnenia uloženej povinnosti, t. j. 13.3.2012 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých;
4/ splnenie povinnosti podľa u. č. 592/8 zo strany FK Vranov n/ Topľou podľa čl. 7/c,d RS III. LV a dňom preukázania splnenia uloženej povinnosti, t. j. 15. 3. 2012 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých;
5/ splnenie povinnosti podľa u. č. 592/6 zo strany MFK Goral Stará Ľubovňa podľa čl. 7/c,d RS III. LV a dňom preukázania splnenia uloženej povinnosti, t. j. 15.3.2012 uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých. Podľa čl.29/2/b DP zaplatia menované kluby III. L poplatok vo výške 17 €.;
6) žiadosť o odklad zálohovej platby zo strany OFK Dunajská Lužná.

U. č. 623: obdržala 14.3.2012 oznámenie JUDr. Pálla Mariána (advokát), zastupujúceho Ladislava Lipnického voči FK Bodva Moldava /n Bodvou o nesplnení zmluvných podmienok, ktoré považuje za právne nepodložené, neúplné a nezodpovedajúce skutočnosti. DK SFZ u. č. 584/c neuložila klubu "vysporiadať vzájomné pohľadávky", ale uložila iba zaslať doklad o vysporiadaní pohľadávky voči menovanému. DK SFZ u. č. 603 z 8.3.2012 uverejneným v ÚS č. 33 z 9.3.2012 na základe dostupných dokladov skonštatovala, že predmetné oznámenie o nesplnení zmluvných podmienok nepatrí do pôsobnosti a právomoci DK SFZ. Okrem iného zistila, že toto oznámenie neobsahuje skutočnosti o uplatnení nároku na civilnom súde, ako aj na RS SFZ.

U. č. 624: na základe podnetu ekonomického oddelenia SFZ ukladá klubom III. LZ a III. LV, predložiť do 20.3.2012 doklad o splnení povinnosti uloženej v čl. 7/d RS SFZ 2011/12 termínom splnenia k 7.3.2012.

U. č. 625: obdržala podanie MUDr. Ladislava Pavloviča. Vo veci bude pokračovať po obdržaní stanoviska Zdravotnej komisie SFZ, ktorej zasiela podanie, za účelom zaujatia stanoviska.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 21.3.2012 v Košiciach. Bude spojené s prerokovaním návrhu nového znenia DP SFZ s dotknutými orgánmi a osobami.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich uverejnenia.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ a žien FIFA sa uskutočnia 20.3.2012 od 8:00 v Bratislave (štadión ŠK Slovan na Pasienkoch). Pozvánka a rozpis behov boli zaslané e-mailovou poštou.

Obsadenie priateľského stretnutia
26.3. o 15:30: Slovensko 19 – Rakúsko 19 (Martiš, Borsányi, Roszbeck, D. Lužná)

Ospravedlnenia
Vlčej 17.3., Ondruš 1.4.

Úsek DPR

Ospravedlnenie
Bartoš 14.4.

DELEGÁTI SFZ

Upresňuje zasielanie dokumentácie zo stretnutí: CL – správu DS s fotodokumentáciou, vyhodnotenie FP a OON treba zasielať na adresy: tatiana.mizerova@futbalsfz.sk, chocholous@chnch.sk, psedlak@azet.sk, hunady@futbalulk.sk, dusan.kucera@futbalsfz.sk. Záznam z predzápasovej porady DS zasielajte na adresy: tatiana.mizerova@futbalsfz.sk, chocholous@chnch.sk, psedlak@azet.sk. Zo stretnutí II. ligy obdobne, len treba vymeniť adresu p. Huňadyho za adresu: keketi@futbalulk.sk.

Žiada DS, aby v prípade zasielania fotodokumentácie zo stretnutia, každý obrázok pomenovali z ktorého stretnutia pochádza.

Žiada DS, aby v prípade, že dôjde k neplneniu licenčných infraštrukturálnych požiadaviek, aby túto správu DS zaslali aj na adresu: milan.vojtek@futbalsfz.sk.

Žiada DS, aby každý dokument označovali v zmysle organizačných pokynov a nepoužívali podčiarky (používať medzeru).

Žiada DS, že ak dôjde k vhodeniu pyrotechniky do areálu HP je bezpodmienečne nutné uviesť, aký to malo vplyv na priebeh hry.

Žiada DS, aby zápisy pred stretnutím II. L TJ Spartak Myjava zasielali len na adresu: stanislavmalecka@gmail.com (nie Vajašovi).

Ospravedlnenia
Sochor 30.3.-1.4., Jasenák 10.4.-20.4.

KOMISIA FUTSALU

DK

U. č. 44: Richard Horňák (FTVŠ UK Bratislava), za 3. ŽK v ročníku 2011/12 v zmysle DP SF ST/1/13/4 zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie od 14.3.

U. č. 45: Tobiáš Súkenik (ŠK Mima Divus Trnava), za 3. ŽK v ročníku 2011/12 v zmysle DP SF ST/1/13/4 zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie od 14.3.

U. č. 46: Peter Kozár (Slovmatic FOFO Bratislava), po ČK za previnenie súvisiace so zakázaným spôsobom hry v zmysle DP SF ST/1/5/a/a zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia od 14.3.

Proti rozhodnutiam DK SF možno podať odvolanie v zmysle ustanovení kapitoly VI DP SF.

KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Schvaľuje zmeny termínov

I. L žien a žiačok
12. kolo Pakostov – Tr. Teplice 7.4. o 15:00
II. L žien

16. kolo Vrakuňa – Bánovce 17.3. o 13:00 (dohoda oboch FK)
16. kolo K. Ves – Beluša 18.3. o 13:00 (dohoda oboch FK)
19. kolo Čaka – LT Bratislava B 8.5. o 13:00 (dohoda oboch FK)

Žiada MFK Topvar Topoľčany o preukázanie úhrady poplatku družstvu FO Ajax Pakostov v zmysle čl. 23/11 za nepricestovanie na stretnutie 9. kola ligy žiačok Pakostov – Topoľčany do 20.3. pod následkom disciplinárneho konania.

Žiada LT Bratislava A, B o zaslanie riadne vyplnených súpisiek (so všetkými náležitosťami) svojich družstiev jarnej časti I. L žien a II. L žien do 21.3. (elektronickou poštou).

V zmysle čl. 23/15 RS nariaďuje domácim FK I. L žien, II. L žien, SP žien a ligy žiačok výsledky (konečný výsledok, polčasový výsledok, strelkyne, ŽK, ČK) nahlasovať sms správou p. Romanovi Jasovskému bezprostredne po stretnutí na 0905 254 111, alebo 0910 200 200. Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za následok okrem disciplinárneho konania aj neuvedenie výsledku v kompletnom výsledkovom servise.

Nariaďuje všetkým FK v prípade odohrania majstrovského stretnutia I. L žien a žiačok, II. L žien a SP žien na schválenej UT, že domáci FK je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť družstvu hostí a riadiacemu orgánu telefonicky a e-mailom minimálne 24 hodín pred termínom stretnutia.

Doporučuje všetkým FK sledovať ÚS nielen v denníku Šport, ale hlavne na web stránke SFZ, kde sú správy uverejňované v plnom znení (neskrátené) aj s obsadením. l Oznamuje, že najbližšie zasadnutie KŽF SFZ sa uskutoční 31.3. o 13:30 v zasadačke NTC Senec.

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU

Oznamuje FK, že žiacka futbalová súťaž NIKE PREMIERE CUP sa v dôsledku rozhodnutia spoločnosti NIKE v sezóne 2011/12 neuskutoční.

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA

TMK BFZ oznamuje FK a záujemcom o trénerske kurzy, že sa môžu prihlásiť na školenie:

IV. trieda „C“ licencia pre začínajúcich trénerov. Táto forma školenia bude otvorená podľa záujmu trénerov. Predpokladaný termín je v lete 2012. Školenie má trvať 6 dní (aj cez víkendy). Predbežný poplatok je stanovený na 90 €. Prihlášky nájdete na webovej stránke BFZ (v trénerskej sekcii). Zasielajte ich na sekretariát BFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, alebo na e-mail: rudolf.novak@futbalsfz.sk do 31.3.2012.

Je v záujme trénerov a funkcionárov, aby sa plánované školenia otvorili a noví tréneri tak získali trénersku kvalifikáciu, potrebnú pre väčšinu súťaží riadených BFZ.

MATRIKA

Upozorňuje, že platby za prestupové konania spadajúce do kompetencie matriky SFZ, je nutné uhrádzať bezhotovostne prevodom, prípadne poštovou poukážkou typu priamo na účet: 5017019990/0900.

Upozorňuje, že denný prehľad pozastavených prestupových konaní uvádza na webovej stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/dokumenty.html.

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ

1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu
2/ prihláška k registrácii
3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok
4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4 €
5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu
6/ súhlas s registráciou v klube, ak tento nie je zhodný s klubom, z ktorého bol hráč uvoľnený do zahraničia – týka sa hráčov, ktorí boli uvoľnení do zahraničia po 1.1.2009 a do Slovenského futbalového zväzu sa vracajú v lehote kratšej ako 24 mesiacov

Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú matrike SFZ doporučenou poštou. V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie.

Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia

futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.

Vyžiadania hráčov

Česko: Filip Kinček (FC Nitra), David Jančovič (Slovan Zamarovce), Marek Kyjak (MFK Alekšince), Martin Nahodil (MŠK Námestovo)
Maďarsko: Ján Betík (FK Mesta Tornaľa), Poľsko: Daniel Pyrka (MFK Zemplín Michalovce)
Nemecko: Gabriel Vagaši (ŠK Odeva Lipany)

Zrušené vyžiadanie do zahraničia

Patrícia Fischerová (ŠKF Žirafa Žilina)

Provizórna registrácia v zahraničí

Nemecko: Michal Mračna (Slavoj Moravský Svätý Ján – SC Marchegg), Dominik Teleha (MSK Snina – VFL Westercelle), Peter Tóth (Družstevník Mokrance – Kasseler Sportverein 1951), Jakub Valachovič (klubová príslušnosť neznáma – SV Rotation Halle), Peter Kováč (Družstevník Pribilina – FC Reit im Winkel), Erik Ľupták (MFK Dubnica nad Váhom – TSG Neustrelitz), Erik Kuhajdík (Partizán Bardejov – TSG Maselheim-Sulmingen), Peter Lejko (MFK Dolný Kubín – TSG Maselheim-Sulmingen), Peter Pillár (MFK Zemplín Michalovce – TSG Maselheim-Sulmingen)
Maďarsko: Gábor Dudás (Slovan Šahy – Tereske TSE), Csilla Tenczel (Lady Team Bratislava), Dionýz Tobák (Družstevník Malá Ida – Hidasnémeti VSE)

Matrika žiada kluby, ktorých hráči boli provizórne zaregistrovaní v zahraničí, aby zaslali registračné preukazy uvedených hráčov na matriku SFZ
MFK Dubnica nad Váhom (Erik Ľupták)
Družstevník Pribilina (Peter Kováč)
Družstevník Mokrance (Peter Tóth)
MFK Snina (Dominik Teleha)
Lady Team Bratislava (Csilla Tenczel)
Družstevník Malá Ida (Dionýz Tobák)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

Denis Barát (1. FC Tatran Prešov)
Martin Junas (FK Senica)

Zaevidované profesionálne zmluvy

Egidijus Majus (FK DAC 1904 Dunajská Streda)
Tomáš Huber (MFK Ružomberok)

Zaregistrované zmluvy hráčskych agentov

Jozef Tokoš – Igor Paldan (FK LAFC Lučenec)

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje FK a trénerom, že otvára v v septembri 2012 školenie pre trénerov s licenciou UEFA A.

Prihlášky sú zverejnené na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie / Dokumenty / Prihláška na školenia.

Vyplnenené prihlášky posielajte na adresu SFZ, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava alebo na kontaktný e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk do 30.6.2012 (školenie UEFA A).

Oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platné len do 31.12.2014 (licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 31.12.2012. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

SEKRETARIÁT

Žiada regionálne a oblastné zväzy ako aj futbalové kluby aby na svojich webstránkach ako aj pri iných formách propagácie používali výhradne nové logo SFZ.

Logo vo viacerých formátoch je na stiahnutie zo stránky
www.futbalsfz.sk/dokumenty/dokumenty.html

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".

Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.

Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html )

V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

Oznamuje zmenu v adresári Rozpisu RS

FK Spišská Nová Ves
P: Peter Dičák, m: 0905 233 910
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č. ú.: 3433319002/5600
oprava VM: Marek Falatko, m: 0905 253 903

SFZ oznamuje všetkým svojím partnerom, aby pri bankových prevodoch používali výhradne nový účet:

číslo 5017019990/0900
zriadený v Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990

Slovenská futbalová mládež je budúcnosťou tohto nádherného športu, preto je jednou z hlavných priorít, na ktoré poukazuje aj Strategický plán na roky 2011-2014 Slovenského futbalového zväzu. Touto cestou by sme chceli požiadať všetkých fanúšikov a priateľov slovenského futbalu o pomoc práve pre nich.

Všetky fyzické a právnické osoby môžu určiť 2% z dane z príjmov buď formou formulára (fyzické osoby) alebo uvedením do daňového priznania dane z príjmov. Prostriedky, ktoré budú poukázané touto formou na účet SFZ, budú použité výhradne na podporu mládeže, pričom v priebehu júla 2012 zverejní SFZ výšku získaných prostriedkov a priebežne bude zverejňovať aj ich použitie.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenský futbalový zväz
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava 821 01, Trnavská cesta 100
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 00687308

Podrobné informácie o spôsobe určenia 2% z dane FO a PO ako aj predvyplnené formuláre sú zverejnené na stránke www.futbalsfz.sk/dokumenty/2-z-dane

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa SFZ zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk