Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Logo SFZ

Logo SFZ pre potreby propagácie futbalu - použitie loga podlieha súhlasu SFZ a/alebo SFZ Marketing, s.r.o.

Adresa

Slovenský futbalový zväz

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava 

Sekretariát:

Tel.: +421 2 4820 6000
Fax: +421 2 4820 6099
E-mail: office@futbalsfz.sk     

IČO: 00687308
IČ DPH: SK2020898913
Hlavný bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 5017019990 / 0900
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstva vnútra SR: VVS/1-909/90-91

Organizačná štruktúra 

E-mailové adresy sú tvorené spôsobom meno.priezvisko@futbalsfz.sk (bez diakritiky)

Telefónny zoznam

Prezident SFZ

Ján Kováčik

Tel.:

02 4820 6001

Generálny sekretár SFZ

Jozef Kliment

Tel.:

02 4820 6002

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA

Silvia Štefániková

Tel.:

02 4820 6033

zástupca generálneho sekretára pre operatívne riadenie

Ivana Schneebergerová

Tel.:

02 4820 6033

asistentka prezidenta a generálneho sekretára

Andrea Gajdošová

Tel.:

02 4820 6000

recepcia

Jaroslav Rybánsky

Tel.:

02 4820 6038

poradca pre legislatívno-právne otázky

Juraj Čurný

Tel.:

03 4820 6003

tlačový hovorca / manažér komunkácie a PR (SFZM)

ODDELENIE STRATEGICKÝCH PROJEKTOV / ODDELENIE INTEGRITY FUTBALU

Peter Dedík

Tel.:

02 4820 6037

projektový manažér | manažér integrity futbalu

Jakub Čavoj

Tel.:

02 4820 6037

asistent integrity futbalu

Mária Berdisová

Tel.:

02 4820 6038

právny poradca pre strategické projekty

ODDELENIE BEZPEČNOSTI A SLUŽIEB PRE DIVÁKOV

Peter France

Tel.:

02 4820 6037

bezpečnostný manažér

Marek Majerčák

Tel.:

02 4820 6040

koordinátor styku s fanúšikmi

Legislatívno-právne oddelenie

Renáta Munková

Tel.:

02 4820 6032

vedúca oddelenia

Michal Fabian

Tel.:

02 4820 6032

právnik

Lukáš Pitek

Tel.:

02 4820 6038

právnik / tajomník orgánov zabezpečenia spravodlivosti

Miroslav Kiša

externý právnik

IT oddelenie

Ján Letko

Tel.:

02 4820 6019

vedúci IT oddelenia

Peter Kačinec

Tel.:

02 4820 6019

pracovník technickej podpory

Športovo-administratívny úsek

Milan Vojtek

Tel.:

02 4820 6020

riaditeľ šport.-admin. úseku | zástupca GS | manažér KLS

Vladimír Medveď

Tel.:

02 4820 6015

vedúci oddelenia riadenia súťaží | manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov

František Ferenc

Tel.:

02 4820 6088

sekretár oddelenia riadenia súťaží

Milan Sládkovič

Tel.:

vedúci Matriky

Peter Holek

Tel.:

pracovník Matriky

Jaroslav Zábranský

Tel.:

02 4820 6015

manažér oddelenia rozhodcovstva / sekretár KR

Tatiana Polatseková

Tel.:

02 4820 6040

organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží / sekretár KF a KD

TECHNICKÝ ÚSEK

Ján Greguš

Tel.:

02 4820 6018

technický riaditeľ

Samuel Slovák

Tel.:

02 4820 6008

hlavný koordinátor

Zsolt Pakusza

Tel.:

02 4820 6018

tréner SR ženy | manažér vzdelávania trénerov

Peter Kopúň

Tel.:

02 4820 6025

manažér vzdelávania trénerov

Michal Kováč

Tel.:

02 4820 6025

asistent vzdelávania trénerov

Ján Kozák

Tel.:

02 4820 6005

tréner SR "A"

Štefan Tarkovič

Tel.:

02 4820 6005

asistent trénera SR "A"

Róbert Tomaschek

Tel.:

02 4820 6006

technický vedúci SR "A"

Pavel Hapal

Tel.:

02 4820 6007

tréner SR "21"

Oto Brunegraf

Tel.:

02 4820 6007

asistent trénera SR "21"

Milan Malatinský

Tel.:

02 4820 6008

tréner SR "18" a "19"

Ladislav Hudec

Tel.:

02 4820 6008

tréner SR "16" a "17"

Branislav Petrovič

Tel.:

02 4820 6008

tréner SR ženy "19", "17" a "15"

Michal Slyško

Tel.:

02 4820 6006

videoanalytik

Pavel Malovič

Tel.:

manažér zdravotnej starostlivosti

Ladislav Petráš

Tel.:

02 4820 6025

manažér tímu internacionálov SR

Marián Baumann

Tel.:

vedúci tímu internacionálov SR

MLÁDEŽ A KONCEPCIA ROZVOJA FUTBALU

Martin Hasprún

Tel.:

02 4820 6009

manažér mládeže a Koncepcie rozvoja futbalu

Lukáš Benedik

Tel.:

02 4820 6025

koordinátor Programu podpory talentov a športovo-talentovanej mládeže

Mário Roszbeck

Tel.:

02 4820 6009

administrátor športovej prípravy reprezentačných tímov

Alexandra Bíróová

Tel.:

02 4820 6009

koordinátor ženského futbalu

Natália Mackovičová

Tel.:

02 4820 6025

administratívny pracovník pre ženský futbal

Vladimír Lupták

Tel.:

02 4820 6009

koordinátor grassroots

Martin Obšitník

Tel.:

02 4820 6009

administratívno-organizačný pracovník OM a KRF

NTC Senec

Július Pauer

Tel.:

02 4564 7119

riaditeľ NTC Senec

Andrej Štellár

Tel.:

02 4564 7119

administratívno-organizačný / iný zdravotnícky pracovník

Ladislav Kiss

prevádzkar NTC Senec

Roman Kopriva

prevádzkar NTC Senec

NTC Poprad

Peter Melek

Tel.:

052 785 1880

riaditeľ NTC Poprad

Vladimír Matejka

prevádzkar NTC Poprad

MedzinárodnÝ a organizačnÝ ÚSEK

Peter Pálenčík

Tel.:

02 4820 6011

riaditeľ MOÚ

Ján Fašung

Tel.:

02 4820 6010

organizačný pracovník oddelenia organizácie medzištátnych stretnutí

Katarína Galčíková

Tel.:

02 4820 6010

organizačný pracovník  OOMS / administrátor ženských reprezentácií

Dávid Vailing

Tel.:

02 4820 6011

manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov

Jakub Kojnok

Tel.:

02 4820 6029

technický vedúci SR "21"

Lenka Gazdíková

Tel.:

02 4820 6029

technický vedúci reprezentácií SR ženy, SR ženy "19", "17", "15"

Michal Vengloš

Tel.:

02 4820 6029

technický vedúci SR "19" a SR "18"

Martin Hrnčír

Tel.:

02 4820 6029

technický vedúci SR "17" a SR "16"

Ján Fašung ml.

Tel.:

02 4820 6010

technický vedúci SR "15" a SR ženy "19"

Ekonomický úsek

Beata Šoltýsová

Tel.:

02 4820 6024

finančný riaditeľ

Zuzana Kmentová

Tel.:

02 4820 6024

ekonomický manažér

Gabriela Štipalová

Tel.:

02 4820 6022

personalista | mzdový účtovník

Jana Pavelková

Tel.:

02 4820 6023

fakturant

Anna Žáková

Tel.:

02 4820 6023

účtovník

HOSPODÁRSKA SPRÁVA A Logistika

Michal Kalný

Tel.:

02 4820 6014

vedúci oddelenia

Milan Majling

Tel.:

02 4820 6014

správca vozového parku

Martin Petráš

manažér správy majetku SFZ

Darina Škodlerová

Tel.:

skladník

Dana Eliášová

pracovník práčovne

SFZ MARKETING, s.r.o.

Jaroslav Šišolák

Tel.:

02 4820 6039

výkonný riaditeľ

Miroslava Fašungová

Tel.:

02 4820 6004

senior manažér distribúcie vstupeniek a organizácie výjazdov

Andrej Herda

Tel.:

02 4820 6004

senior marketingový manažér

Juraj Belák

Tel.:

02 4820 6031

manažér organizácie podujatí / produkčný

Bohumil Látal

Tel.: 

02 4820 6004

manažér organizácie podujatí / produkčný

Monika Trpínová

Tel.:

02 4820 6024

účtovník

Eva Pašková

Tel.:

02 4820 6024

fakturant / pokladník

Július Ernek

externý právnik

MEDIÁLNE A PROPAGAČNÉ ODDELENIE

Peter Šurín

Tel.:

02 4820 6003

riaditeľ Oddelenia PR

Ján Gerzanič

Tel.:

02 4820 6031

manažér pre digitálne médiá

Peter Zeman

Tel.:

02 4820 6031

redaktor

Roman Ferstl

Tel.:

02 4820 6031

fotograf

 

 

Kontakt

  CAPTCHA image for SPAM prevention Ak je text nečitateľný, kliknite sem.