Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Webstránka www.futbalsfz.sk a jej obsah sú chránené copyrightom, autorskými právami a inými formami právnej ochrany intelektuálnych vlastníckych práv, ktorých vlastníkom je Slovenský futbalový zväz alebo tretie strany. Reprodukovanie alebo použitie materiálov alebo informácií tu uvedených a publikovaných (články, grafické spracovania, obrázky, fotgrafie, audio a video materiály a pod.) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Slovenského futbalového zväzu.

Webstránka obsahuje aj hypertextové odkazy na stránky tretích strán. Slovenský futbalový zväz nezodpovedá za bezpečnosť alebo správnosť webstránok tretích strán. Prístup na stránky z hypertextových odkazov je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek informácie alebo požiadavky môžete adresovať na Slovenský futbalový zväz, oddelenie komunikácie a PR (webmaster@futbalsfz.sk).