Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 26, 2016

Novinárske akreditácie na zápas Slovensko - Litva / Slovakia - Lithuania media accreditations

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu / Official announcement of Slovak FA

 
 
 
 

Vážení zástupcovia médií,
výhradne prostredníctvom online akreditačného formulára môžete zaslať požiadavku na akreditáciu na zápas kvalifikácie MS 2018

SLOVENSKO - LITVA (Trnava, 11.11.2016 o 20:45)

uzávierka akreditačných žiadostí: piatok 4.11.2016 o 12:00

O (úplnom/čiastočnom) akceptovaní alebo zamietnutí akreditačnej požiadavky
bude každý žiadateľ informovaný emailom najneskôr v pondelok 7.11.2016

Akreditáciu médií z Litvy zabezpečuje litovská futbalová asociácia.

Ak máte doplňujúce otázky, kontaktujte nás prostredníctvom adresy press@futbalsfz.sk

Akreditačný formulár (online)


Dear media representatives,

since this moment you can use online accreditation form for your accreditation request for the World Cup 2018 qualification match SLOVAKIA - LITHUANIA (Trnava, 11.11.2016, kick off 20:45).

Deadline: Friday 4.11.2016 at 12:00

You will receive the information about either (full or partial) approval or denial by e-mail not later than Monday 7.11.2016.

The form is only available for all media except Lithuanian. Accreditation for media from Lithuania will be proceeded through FA of Lithuania.

If you have additional questions, you can contact us at press@futbalsfz.sk

Accreditation form (online)