Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Členovia SFZ

Slovenský futbalový zväz má riadnych, pridružených a čestných členov.

Riadnymi členmi SFZ sú predovšetkým:

  • futbalové kluby
  • regionálne futbalové zväzy
  • oblastné futbalové zväzy
  • Únia ligových klubov
  • združenia hráčov, rozhodcov, trénerov

Pridruženým členom môže byť aj iné združenie (napr. priaznivcov, sponzorov, neregistrovaných hráčov, novinárov apod.), ktorého stanovy a ciele činnosti nie sú v rozpore so stanovami SFZ.

Za čestného člena môže byť konferenciou SFZ prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj a propagáciu slovenského futbalu.

Trnavská cesta 100

821 01 Bratislava

IČO: 42 168 970

Regionálne a oblastné futbalové zväzy

Bratislavský futbalový zväz

Súmračná 27

821 02 Bratislava

IČO: 30 809 959

ObFZ

Adresa

IČO

Web

Bratislava - mesto

Súmračná 27
821 02 Bratislava

31 805 990

www.obfzbamesto.sk

Bratislava - vidiek

Súmračná 27
821 02 Bratislava

31 817 424

Západoslovenský futbalový zväz

Rázusova 23

949 01 Nitra

IČO: 17 321 794

ObFZ

Adresa

IČO

Web

Dunajská Streda

Ádorská 37
929 01 Dunajská Streda

35 591 102

www.obfzds.sk

Galanta

Mierové námestie 940/1
924 01 Galanta

36 089 303

www.obfzgalanta.sk

Komárno

Elektrárenská 1
945 01 Komárno

36 108 430

www.obfzkn.wbl.sk

Levice

Ľ. Podjavorinskej 3
943 01 Levice

37 863 037

www.obfz-levice.sk

Nitra

Chrenovská 16
949 01 Nitra

35 594 209

www.obfz.sk

Nové Zámky

Jiráskova 23
940 63 Nové Zámky

31 197 922

www.obfznz.sk

Považská Bystrica

M. R. Štefánika 148/27
017 01 Považská Bystrica

37 915 126

www.obfzpb.sk

Prievidza

Olympionikov 4
971 01 Prievidza

14 222 205

www.oblfzprievidza.sk

Senica

Sadová 638/43
905 01 Senica

37 851 080

www.obfzsenica.sk

Topoľčany

Obchodná 9
955 01 Topoľčany

36 108 740

www.obfztopolcany.sk

Trenčín

Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín

31 825 087

www.obfztrencin.sk

Trnava

Rybníková 15/A
918 29 Trnava

36 078 557

www.trnavaobfz.sk

Stredoslovenský futbalový zväz

Partizánska cesta 39

975 84 Banská Bystrica

IČO: 14 224 755

ObFZ

Adresa

IČO

Web

Banská Bystrica

Partizánska cesta 93
974 01 Banská Bystrica

14 221 128

www.obfzbb.sk

Čadca

Športovcov 2525
022 01 Čadca

17 066 166

www.obfzkysuc.sk

Dolný Kubín

Športovcov 1181/3
026 01 Dolný Kubín

35 993 375

www.futbalofz.sk

Liptovský Mikuláš

Nám. Osloboditeľov 7
031 01 Liptovský Mikuláš

00 592 269

www.obfz-lm.sk

Lučenec

Čajkovského 16
984 01 Lučenec

00 693 171

www.obfzlc.sk

Martin

A. Kmeťa 26
037 69 Martin

31 938 396

www.tfz.sk

Rimavská Sobota

Svätoplukova 22
979 01 Rimavská Sobota

00 693 065

www.oztk-obfzrs.sk

Veľký Krtíš

Banícka 51
990 01 Veľký Krtíš

00 632 074

www.obfzvk.sk

Zvolen

Študentská 12
960 01 Zvolen

31 915 922

www.obfzzv.sk

Žiar nad Hronom

Tajovského 4
965 01 Žiar nad Hronom

14 224 828

www.obfzzh.szm.sk

Žilina

Pivovarská 1058
010 01 Žilina

36 135 691

www.obfzza.sk

Východoslovenský futbalový zväz

Alejová 2

042 96 Košice

IČO: 17 074 029

ObFZ

Adresa

IČO

Web

Bardejov

Mlynská 1
085 01 Bardejov

35 524 260

www.obfzbardejov.sk

Humenné

Osloboditeľov 3
066 01 Humenné

31 957 757

www.obfzhumenne.sk

Košice - mesto

Alejová 2
042 96 Košice

35 551 143

www.mfzke.sk

Košice - okolie

Alejová 2
042 96 Košice

35 535 628

www.obfzkeokolie.sk

Michalovce

Hviezdoslavova 7
071 01 Michalovce

31 959 30

www.obfzmi.sk

Poprad

Huszova 12
058 01 Poprad

31 956 793

www.pfz-poprad.sk

Prešov

Jarková 41
080 01 Prešov

31 993 427

www.obfz-presov.sk

Rožňava

Štítnická 64
048 01 Rožňava

30 687 853

www.obfzroznava.sk

Spišská Nová Ves

Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves

35 563 524

www.sofz.sk

Stara Ľubovňa

Továrenská 1
064 01 Stará Ľubovňa

36 163 651

Svidník

Sov. hrdinov 200
089 01 Svidník

36 151 602

Trebišov

J. Kostru 1
075 01 Trebišov

30 685 443

www.obfztv.sk

Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 86/4
093 01 Vranov nad Topľou

31 946 992

www.obfzvranov.sk