Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Úvod k sekcii LEGISLATÍVA

Vážená futbalová obec, vážená športová verejnosť, vážení návštevníci stránok SFZ,

nachádzate sa v sekcii „LEGISLATÍVA“, ktorej cieľom  je ponúknuť slovenskej futbalovej komunite (funkcionárom, trénerom, rozhodcom, hráčom, usporiadateľom, fanúšikom), ako aj všetkým ostatným návštevníkom stránok tejto sekcie (široká verejnosť, novinári, študenti), systematicky usporiadané informácie nielen z oblasti futbalovej legislatívy (PREDPISY SFZ, PRAVIDLÁ HRY, RIEŠENIE SPOROV, PREDPISY FIFA, UEFA a iné), ale aj všeobecnej športovej legislatívy (MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY, LEGISLATÍVA SR, EÚ a iné).

Okrem toho budú v príslušných častiach tejto sekcie umiestnené odborné príspevky súvisiace s problematikou futbalového/športového práva.

O štruktúru a obsah sekcie LEGISLATÍVA sa spoločne s pracovníkmi aparátu SFZ bude starať aj občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS) – odborný partner SFZ.

Učená právnická spoločnosť tvorí a rozvíja internetový portál www.ucps.sk a odborný časopis MagOff, v ktorých publikuje svoje odborné príspevky pomerne silná komunita právnikov, ktorí sa venujú problematike športového práva a osobitne právnym problémom futbalového sveta, pričom viacerí z nich pôsobia aj v orgánoch a komisiách SFZ.

Znalosti publikované v odborných príspevkoch na stránkach portálu UčPS sú bezplatne zdieľané aj návštevníkmi portálu www.futbalsfz.sk.

Učená právnická spoločnosť a SFZ v rámci svojej spolupráce každoročne spoluorganizujú konferenciu "ŠPORT a PRÁVO".

Veríme, že obsah sekcie LEGISLATÍVA pomôže prispieť k lepšiemu poznaniu a dodržiavaniu nielen pravidiel a noriem SFZ, UEFA a FIFA ale i právneho poriadku SR a EÚ, čo v budúcnosti prinesie zvýšenie právneho povedomia i uvedomelosti slovenskej futbalovej obce, ktorá je významnou súčasťou slovenskej spoločnosti.

JUDr. Peter Sepeši
člen výkonného výboru SFZ
člen Rady UčPS