Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 16, 2016

Rozhodcovia ukončili seminár v Turecku

KEMER (SFZ/JAROSLAV ZÁBRANSKÝ) - Počas víkend rozhodcovia z TOP skupiny a asistenti rozhodcov SFZ ukončili zimný doškolovací seminár v Turecku a vrátili sa na Slovensko.

 
 
 
 
Rozhodcovia z TOP skupiny a asistenti rozhodcov SFZ absolvovali zimný doškolovací seminár v Turecku. Kemer, 13. február 2016.

Seminár, zameraný na odbornú teoretickú i fyzickú prípravu, sa uskutočnil v Kemeri v dňoch 6. až 13. februára.

V úvode seminára všetci úspešne absolvovali teoretické previerky z pravidiel futbalu a zvládli videotest, pripravený z materiálov FIFA. Rozhodcovia z TOP skupiny a asistenti rozhodcov pod vedením kondičných trénerov Gregorza Krzoseka, Jána Hianika a Bohumily Poláčkovej absolvovali každodenné výdatné tréningové jednotky na ihriskách, aj vo fitness centre.

Odbornú časť zastrešili skúsení lektori SFZ Artur Jakubec, Tibor Jančovič, Ľubomír Udvardy, Viliam Vais, Vladimír Medveď, Ján Fašung a Ján Hianik. Nové trendy v tréningu predstavil rozhodcom vo svojej prednáške špičkový kondičný lektor FIFA Gregorz Krzosek z Poľska.

V slávnostnej časti programu prevzali z rúk predsedu komisie rozhodcov SFZ Mariána Ružbarského a hosťa Gregorza Krzoseka odznaky FIFA pre rok 2016.

V záverečnom vystúpení Marián Ružbarský poďakoval lektorom za kvalitné prednášky, frekventantom za aktívny prístup a plnenie povinností v tréningovom procese,  Asociácii rozhodcov SFZ, zastúpenej jej predsedom Jánom Tomčíkom za spoluorganizáciu podujatia a po všetkých stránkach úspešný seminár TOP rozhodcov SFZ ukončil.