Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ (06.10.2016, Bratislava)

06.10.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-08

Výkonný výbor SFZ (05.09.2016, Vrakúň)

05.09.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-07

Výkonný výbor SFZ (06.07.2016, Bratislava)

06.07.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-06

Konferencia SFZ (03.06.2016, Bratislava)

03.06.2016 - Zápisnica z rokovania konferencie SFZ
03.06.2016 - Správa volebnej komisie
03.06.2016 - Pozvánka 
03.06.2016 - Program 
03.06.2016 - Prezenčné listiny 
03.06.2016 - Uznesenia
03.06.2016 - Zoznam delegátov

Výkonný výbor SFZ (24.05.2016, Bratislava)

24.05.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-05

Výkonný výbor SFZ (09.05.2016, Bratislava)

09.05.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-04

Prvostupňový orgán licenčného konania

26.04.2016 - Zápisnica z rokovania POLK č. 2016-01 
26.04.2016 - Prezenčná listina zo zasadnutia POLK
26.04.2016 - Pozvánka na zasadnutie POLK
26.04.2016 - Prizvanie klubu na zasadnutie POLK

Výkonný výbor SFZ (05.04.2016, Bratislava)

05.04.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-03

Revízna komisia SFZ (09.03.2016, Bratislava)

09.03.2016 - Zápisnica zo zasadnutia RK SFZ 
09.03.2016 - Zoznam podkladov na zasadnutie RK 
09.03.2016 - Prezenčná listina 

Výkonný výbor SFZ (01.03.2016, Bratislava)

08.03.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-02

Výkonný výbor SFZ (03.02.2016, Bratislava)

03.02.2016 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 2016-01

Výkonný výbor SFZ (04.12.2015, Bratislava)

04.12.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 11

Výkonný výbor SFZ (03.11.2015, Bratislava)

03.11.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 10

Výkonný výbor SFZ (06.10.2015, Bratislava)

06.10.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 09

Výkonný výbor SFZ (07.09.2015, Rajecké Teplice)

07.09.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 08

Výkonný výbor SFZ (30.06.2015, Bratislava)

30.06.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 07

Konferencia SFZ (14.6.2015, Žilina)

14.06.2015 - Zápisnica z Konferencie SFZ

Výkonný výbor SFZ (02.06.2015, Bratislava)

02.06.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 06

Výkonný výbor SFZ (30.04.2015, Tatranská Lomnica)

30.04.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 05

Výkonný výbor SFZ (07.04.2015, Bratislava)

07.04.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 04

Konferencia SFZ (20.3.2015, Banská Bystrica)

20.03.2015 - Zápisnica z Konferencie SFZ

Výkonný výbor SFZ (03.03.2015, Bratislava)

03.03.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 03

Výkonný výbor SFZ (10.02.2015, Bratislava)

10.02.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 02

Výkonný výbor SFZ (20.01.2015, Bratislava)

20.01.2015 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 01

Výkonný výbor SFZ (02.12.2014, Myjava)

02.12.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 11

Konferencia SFZ (28.11.2014, Senec)

28.11.2014 - Uznesenia Konferencie SFZ
28.11.2014 - Zápisnica z Konferencie SFZ 
28.11.2014 - Hospodárenie SFZ za rok 2013 (účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát, výrok audítora)
28.11.2014 - Hospodárenie SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2013 (účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát, výrok audítora)

Výkonný výbor SFZ (04.11.2014, Vrakúň)

04.11.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 10

Výkonný výbor SFZ (07.10.2014, Bratislava)

07.10.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 09

Výkonný výbor SFZ (03.09.2014, Bratislava)

03.09.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 08

Výkonný výbor SFZ (01.07.2014, Bratislava)

01.07.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 07

Výkonný výbor SFZ (08.04.2014, Bratislava)

08.04.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 04

Výkonný výbor SFZ (12.03.2014, Bratislava)

12.03.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 03

Konferencia SFZ (21.02.2014, Poprad)

21.02.2014 - Uznesenia konferencie SFZ

21.02.2014 - Správa volebnej komisie

21.02.2014 - Zápisnica zo zasadnutia konferencie

Výkonný výbor SFZ (04.02.2014, Bratislava)

04.02.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 02

Výkonný výbor SFZ (14.01.2014, Bratislava)

14.01.2014 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 01

Výkonný výbor SFZ (03.12.2013, Rimavská Sobota)

03.12.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 11

Výkonný výbor SFZ (05.11.2013, Bratislava)

05.11.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 10

Výkonný výbor SFZ (04.09.2013, Bratislava)

04.09.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 09

Výkonný výbor SFZ (02.07.2013, Bratislava)

02.07.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 08

Výkonný výbor SFZ (13.06.2013, Bratislava)

13.06.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 07

Výkonný výbor SFZ (05.06.2013, Bratislava)

05.06.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 06

Výkonný výbor SFZ (06.05.2013, Bratislava)

06.05.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 05

Výkonný výbor SFZ (04.04.2013, Senec)

04.04.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 04

Výkonný výbor SFZ (12.03.2013, Bratislava)

12.03.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 03

Konferencia SFZ (22.02.2013, Liptovský Ján)

22.02.2013 - Uznesenia Konferencie SFZ

22.02.2013 - Zápisnica z riadnej konferencie SFZ

Výkonný výbor SFZ (04.02.2013, Bratislava)

04.02.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 02

Výkonný výbor SFZ (15.01.2013, Bratislava)

15.01.2013 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 01

Výkonný výbor SFZ (10.12.2012, Bratislava)

10.12.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 13

Výkonný výbor SFZ (06.11.2012, Bratislava)

06.11.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 12

Výkonný výbor SFZ (12.10.2012, Bratislava)

12.10.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 11

Konferencia SFZ (28.09.2012, Banská Bystrica)

28.09.2012 - Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SFZ

30.09.2012 - Videozáznam zo zasadnutia Konferencie SFZ

Výkonný výbor SFZ (04.09.2012, Bratislava)

04.09.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 10

Výkonný výbor SFZ (17.08.2012, Bratislava)

17.08.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 09

Výkonný výbor SFZ (26.06.2012, Bratislava)

26.06.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 08

Rada SFZ (07.06.2012, Nitra)

07.06.2012 - Zápisnica zo zasadnutia Rady SFZ č. 02

Výkonný výbor SFZ (05.06.2012, Bratislava)

05.06.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 07

Výkonný výbor SFZ (05.05.2012, Bardejov)

05.05.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 06

Výkonný výbor SFZ (25.04.2012, Bratislava)

25.04.2012 - Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ č. 05

Výkonný výbor SFZ (10.04.2012, Bratislava)

10.04.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 04

Výkonný výbor SFZ (06.03.2012, Bratislava)

06.03.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 03

Výkonný výbor SFZ (07.02.2012, Bratislava)

07.02.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 02

Rada SFZ (18.01.2012, Poprad)

18.01.2012 - Zápisnica zo zasadnutia Rady SFZ č. 01

Výkonný výbor SFZ (17.01.2012, Poprad)

17.01.2012 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 01

Výkonný výbor SFZ (07.12.2011, Bratislava)

07.12.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 11

Výkonný výbor SFZ (08.11.2011, Bratislava)

08.11.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 10

Výkonný výbor SFZ (04.10.2011, Bratislava)

04.10.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 09

Výkonný výbor SFZ (12.09.2011, Bratislava)

12.09.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 08

Výkonný výbor SFZ (27.07.2011, Bratislava)

27.07.2011 - Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ

Výkonný výbor SFZ (04.07.2011, Bratislava)

04.07.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 07

Výkonný výbor SFZ (07.06.2011, Bratislava)

07.06.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 06

Výkonný výbor SFZ (03.05.2011, Bratislava)

03.05.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 05

Rada SFZ (27.04.2011, Piešťany)

27.04.2011 - Uznesenie zo zasadnutia Rady SFZ

Výkonný výbor SFZ (05.04.2011, Bratislava)

05.04.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 04

05.04.2011 - Uznesenie VV SFZ

Výkonný výbor SFZ (03.04.2011, Bratislava)

03.04.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 03

Výkonný výbor SFZ (01.02.2011, Bratislava)

01.02.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 02

Výkonný výbor SFZ (13.01.2011, Bratislava)

13.01.2011 - Zápisnica zo zasadnutia VV SFZ č. 01