Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 23, 2016

Úradná správa č. 13 zo dňa 24.9.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 24.9.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom septembrovom zasadnutí schválil deň 24.11.2016 za konečný termín pre podanie prihlášky na usporiadanie finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2016/2017 a súčasne schválil minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna – dejiska finálového stretnutia, ktoré sú zverejnené na webstrábke SFZ, v sekcii Legislatíva / Predpisy SFZ / Organizačné pokyny.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

  • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
  • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

Slovnaft Cup
4. kolo: 27.9. o 15:30: Lipany – Žilina; Skalica – Podbrezová; 27.9. o 16:00: Nový Život – Michalovce; 28.9. o 16:00: Šimonovany – Ružomberok; 5.10. o 14:30: Brvnište - Nitra; 5.10. o 15:00: Lipt. Hrádok – Lok. Košice; Veľké Ludince – Spiš. Nová Ves; Šaľa – Myjava

II. liga
8. kolo: 25.9. VSS Košice – Haniska (zmena HP: Košice-Čermeľ+ ostatné domáce stretnutia do konca jesennej časti súťažného ročníka)
9. kolo: 2.10. o 15:00: Haniska – Lok. Košice; 11.kolo: 2.10. 15:00: Nové Mesto – Žilina B

U19
2. kolo: 25.10. o 14:00: Nitra- Slovan
6. kolo: 01.10. o 11:00: Prešov – B. Bystrica
8. kolo: Trenčín – Trnava (zmena HP: Nemšová + ostatné domáce stretnutia do konca jesennej časti súťažného ročníka)

U17/16
7. kolo: Trenčín – Senica (zmena HP: Nemšová + ostatné domáce stretnutia do konca jesennej časti súťažného ročníka)

U15/14
5. kolo: 24.9. o 10:00/12:00: VSS Košice – Stropkov
6. kolo: 1.10. o 13:00/15:00: Trenčín - Nitra
7. kolo: 6.10. o 14:00/16:00: Námestovo – Žilina
10. kolo: 28.10. o 10:00/12:00: Slovan Bratislava – Inter Bratislava
5. kolo: Vranov – Trebišov (zmena HP: štadión Mládeže Rodinná oblasť + ostatné domáce stretnutia do konca súťažného ročníka)
8. kolo: Trenčín – Karlova Ves (zmena HP: Trenč. Teplice + ostatné domáce stretnutia do konca jesennej časti súťažného ročníka)

U13/12
7. kolo: Trenčín – Nitra (zmena HP: Trenč. Teplice UT + ostatné domáce stretnutia do konca jesennej časti s. r.)
6.kolo: Vranov – Stropkov (zmena HP: štadión Mládeže Rodinná oblasť + ostatné domáce stretnutia do konca súťažného ročníka)

Oznamuje, že na svojom zasadnutí rozhodla o stanovení jednotného dňa a HČ pre posledné dve kolá základných častí II. ligy SFZ (sk. Západ / sk. Východ), a to na 19.3.2017 a 26.3.2017 (nedeľa) v ÚHČ.

Odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK súťaže II. liga SFZ: Partizán Bardejov (7. kolo), FK Spiš. Nová Ves (7.kolo), FK Haniska (7. kolo), FK Dukla Banská Bystrica (9. kolo), FC Spartak Trnava (9. kolo) za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí a zároveň upozorňuje všetky FK na ich riadne dodržiavanie (napr. zabezpečenie vyvesenia organizačného a návštevného poriadku)

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. liga Ženy, skupina B
4. kolo: 24.9. 15:00: Horná Nitra – Oravský Podzámok

Schvaľuje HP pre domáce stretnutia ženských družstiev AS Trenčín na štadióne v Trenčianskych Stankovciach.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U181: Martin Králik (MŠK Žilina, Fortuna liga), vylúčenie za HNS – držanie súpera rukou v jasnej gólovej príležitosti v PÚ, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/1,2aDP, od 18.09.

U182: Artúr Benes (ŠK Svätý Jur, II. liga – západ), vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním za dres, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/1,2a DP, od 19.09.

U183: Tomáš Burger (MŠK FOMAT Martin), vylúčený v SC za HNS - urážlivý výrok na adresu AR1 v prerušenej hre, DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/1c,2bDP, od 22.09. DS si vykoná v najbližších stretnutiach II. ligy, podľa čl.37/9 DP.

U184: Ján Marcin (ŠK 1923 Gabčíkovo, Slovnaft Cup), vylúčený v SC za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia podľa čl. 45/1,2a DP, od 22.09. DS si vykoná v najbližších stretnutiach TIPOS III. ligy ZSFZ, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U185: Adrián Kopičár (FK Senica, Fortuna liga) od 18.09.
U186: Christian Kurčík (ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga – západ) od 19.09.
U187: Pavol Šuľák (FC Lokomotíva Košice, II. liga – východ) od 18.09.
U188: František Pavúk FC Lokomotíva Košice, II. liga – východ) od 18.09.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športu za 3. napomenutia ŽK v súťaži Slovnaft Cup na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/8 DP:

U189: Mário Zelenák (TJ Slovan Brvnište, Slovnaft Cup) od 15.09.
U190: Peter Lešňovský (FK 05 Levoča, Slovnaft Cup) od 15.09., DS si vykoná v najbližšom stretnutí - V. liga Podtatranská Dospelí VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

U191: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v stretnutí 9. kola FL medzi FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 71/1, 3a,b,c,d a čl. 74/1, 4 DP, do 28.09.

U192: Ján Kozák ml. Berie na vedomie stanovisko menovaného a klubu a rozhodla, že ukladá DS–finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/1c,4 a čl. 12/2 DP.

U193: FK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 9. kola II. ligy medzi FK Dukla Banská Bystrica – FC ŠTK 1914 Šamorín podľa čl. 71/1,3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U194: FC VSS Košice (II. liga) Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 7. kola II. ligy medzi FK Poprad – FC VSS Košice podľa čl. 71/1,3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U195: FK Poprad (II. liga) Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti usporiadateľskej služby (použitie pyrotechniky v sektore hostí) v stretnutí 7. kola II. ligy medzi FK Poprad – FC VSS Košice podľa čl. 71/1,3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U196: FC Spartak Trnava (II. liga) Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nesplneniu povinnosti – nepredloženie oprávnenia vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa a nezabezpečenie prítomnosti bezpečnostného manažéra v stretnutí 9. kola II. ligy medzi FC Spartak Trnava B – MFK Skalica podľa čl. 71/1,3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U197: Štefan Rusnák. Začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (urážky voči R) v stretnutí 5. kola 1. LSD – U19 medzi FK Dukla Banská Bystrica – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 71/1,3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U198: MŠK Púchov. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (prejavy hrubého nešportového správania, vulgárne pokriky) v stretnutí 3. kola Slovnaft Cup-u medzi MŠK Púchov – AS Trenčín podľa čl. 71/1,3a,b,c,d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U199: AS Trenčín. Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v stretnutí 3. kola Slovnaft Cup-u medzi MŠK Púchov – AS Trenčín podľa čl. 71/1,3a,b,c,d a čl. 74/1,4 DP, do 28.09.

U200: MŠK Rimavská Sobota (II. liga). Ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 12/6 a čl. 58/2a,f,g DP.

U201: Attila Domík. Berie na vedomie stanovisko k U 165 a rozhodla, že ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/1c,4 a čl. 12/2 DP.

U202: Jozef Petrusz. Berie na vedomie stanovisko k U 166 a rozhodla, že ukladá DFS – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/1c,4 a čl. 12/2 DP.

U203: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U 167 a rozhodla, že ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/2a,b,f,3 a čl. 10 DP.

U204: FC VSS Košice (I. LSD – U 19). Berie na vedomie stanovisko k U 168 a rozhodla tak ako je uvedené v U 205.

U205: Ján Lesniak (FC VSS Košice, I. LSD – U 19). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 168 a rozhodla, že ukladá DS – zákaz výkonu funkcie HU na 3 týždne podľa čl. 48/1c,2b a čl. 16/1,2 DP, od 11.09.2016.

U206: Štefan Korman (DS). Berie na vedomie stanovisko k U174.

U207: Berie na vedomie žiadosť klubu FK Krásna nad Hornádom o vyrovnanie odstupného za hráča Človečko Radoslav do MFK Skalica. Oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.

U208: Berie na vedomie žiadosť klubu FK Krásna nad Hornádom o vyrovnanie odstupného za hráča Macák Stanislav do FK Haniska. Oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.

U209: Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS Roberta Ndip Tambeho (FC Spartak Trnava) -  podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) podľa čl. 41/1,2,3,4 DP do 30.06.2017.

U210: FC Nitra. Na základe nesplnenia U156 ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie podľa čl. 43/1,2a,p 4,5 a čl. 64/2 DP – zákaz výkonu športovej činnosti A družstvu dospelých, od 26.09.2016 do úplného splnenia povinnosti v zmysle U156.

U211: Slovan Duslo Šaľa. Na základe nesplnenia U157 ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie podľa čl. 43/1,2a,p 4,5 a čl. 64/2 DP – zákaz výkonu športovej činnosti A družstvu dospelých, od 26.09.2016 do úplného splnenia povinnosti v zmysle U 157.

FUTSAL:

U212: MFsK Nitra (1.SLF). Na základe podnetu od Exekutívy 1.SLF za nesplnenie povinnosti v zmysle článku B/5/l RS 2016-17 (nezaslanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola) rozhodla, že ukladá DS – peňažnú pokutu vo výške 30€ podľa čl. 12 a čl. 64 DP.

Oznamuje delegovaným osobám, klubom, funkcionárom a ostatným činovníkom futbalu zmenu vo funkcii tajomníka DK a zároveň žiada o zasielanie elektronickej pošty na e-mailovú adresu dk@futbalsfz.sk, alebo na e-mailovú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.9. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí:
4.10. o 15:30: Slovensko 16 - Turecko 16 (Ruc, Gaži, Lauer, ihr. V. Biel)
6.10. o 11:00: Slovensko 16 - Turecko 16 (Straka T., Roszbeck, Parilák, ihr. V. Biel)

Oznamuje termín konania jesenných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (bez účasti R a AR projektu Šanca): 4.10. od 14:00 v B. Bystrici na UT. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania tréningového kempu rozhodcov SFZ (rozhodcovia TOP sk.): 5. – 9.10. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Jekkel 8. – 9. 10., Jánošík 27. 9., Mihalík 15. 10., Prešinský 1. 10., Pavlík 5. – 6. 10., Vorel 24. 9., Krahulec 8. 10., Špivák 8. – 9. 10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Hlebaško 7. – 10. 10., Hracho 18. – 23. 10., Špivák 6. – 10. 10., 15. – 16. 10., Sekereš 7. – 9. 10., Slebodník 10. – 11. 10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenia: Repa 2. - 9.10. Čaban 7. – 10.10.


ÚNIA FUTBALOVÝCH TRÉNEROV SLOVENSKA

V spolupráci s AS Trenčín, ÚČFT a ÚLK organizuje 26.9.2016 II. pokračovanie medzinárodného seminára trénerov, pod vedením Dr. Z. Siveka – viceprezidenta AEFCA, na tému „Pressingová taktika na EURO 2016“, za účasti domácich i zahraničných lektorov.

Seminár sa skladá z dvoch častí:

1. teoretická časť s audiovizuálnym výkladom - ŠH Mladosť Trenčín;
2. praktická časť so slovným výkladom - futbalový štadión AS Trenčín.

Prihlášku na uvedenú akciu obdržia členovia ÚFTS e-mailovou poštou, nečlenovia si ju môžu stiahnuť z webstránky ÚFTS (úfts.sk) a zaslať na adresu uvedenú v prihláške.

Účastníci seminára obdržia darček od nemeckej firmy Taktifol, zaoberajúcou sa pomôckami pre prácu trénerov. Poplatok za seminár je uvedený v prihláške.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • delegovanie R a D na 3. kolo 1. SLF: 30.9. o 18:20: Slov-matic FOFO Bratislava – MIBA Banská Bystrica (Belavý, Šeršeň, Badura) , o 19:30: Futsal Team Levice – MFK Tu perware Nové Zámky (Havrila, Kopec, Hrmo) , o 20:00: MFsK Nitra – Across Pinerola Bratislava (Fischer, Szkokan, Kubinec), o 20:30: 4 FSC FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Šlapka, Jablonický), 1.10. o 20:00: FK Dragons Podolie – Wild Boys 02 Bratislava (Behančin, Botka, Krchňavý);
  • oznamuje R a D, že náhradný seminár sa uskutoční 8.10.2016, miesto a čas bude oznámené mailom. Účasť je potrebné nahlásiť do 30.9. 2016 na e-mail: rozhodcovia@futsalslovakia.sk, baduravladimir@hotmail.com.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že vedúcim Legislatívno-právneho oddelenia SFZ sa od 1.9.2016 stal JUDr. Lukáš Pitek (e-mailový kontakt: lukas.pitek@futbalsfz.sk).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.