Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 14, 2016

Úradná správa č. 16 zo dňa 15.10.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 16 zo dňa 15.10.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v Poprade.

Predbežný program konferencie:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 9. Diskusia

 10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Schválil uznesenie, podľa ktorého oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
4. kolo: Trnava B – Slovan B 24.10. o 15:00
15. kolo: Žilina B – Skalica 29.10. o 10:30

U19
8. kolo: Prešov – Podbrezová (UT Prešov – zmena HP), Trenčín – Trnava (UT Na Sihoti – zmena HP)
10. kolo: Ružomberok – D. Streda 28.10. o 14:00

U17/16
9. kolo: Senica – Michalovce 20.10. o 12:00/14:15
10. kolo: D. Streda – Prešov 27.10. o 12:00/14:15, Košice – Ružomberok 27.10. o 12:00/14:15

U15/14
8. kolo: Slovan – D. Streda (UT Pasienky – zmena HP), Ružomberok – Námestovo 16.10. o 10:00/12:00, Prešov – Trebišov (UT Prešov – zmena HP), Trenčín – Karlova Ves (UT Na Sihoti – zmena HP), Petržalka – Levice (UT Sklodowskej – zmena HP)
9. kolo: R. Sobota – Žilina 20.10. o 14:00/16:00
10. kolo: Poprad – Michalovce 27.10. o 13:00/15:00, Trebišov – Košice 27.10. o 13:30/15:30
13. kolo: Senica – Púchov 17.11. o 10:00/12:00 (UT Senica – zmena poradia stretnutí a HP)

U13/12
6. kolo: Nitra – Trnava 20.10. o 14:00/16.00
8. kolo: Zvolen – JUVENTUS ZA 26.10. o 13:00/14:30
9. kolo: Petržalka – Púchov 22.10. o 15:30/17:00 (UT Sklodowskej – zmena HP), B. Bystrica – Zvolen (UT Štiavničky – zmena HP); 10. kolo: Michalovce – Poprad 28.10. o 13:00/14:30, Ružomberok – R. Sobota 30.10. o 10:00/11:30
12. kolo: Zlaté Moravce - Vráble – Trnava 28.10. o 14:00/15:30
13. kolo: Petržalka – Karlova Ves (UT Sklodowskej – zmena HP)

ŠTK – ženský futbal:

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b) kontumuje stretnutie 6. kola I. ligy junioriek v prospech družstva Partizán Bardejov, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0, podľa SP, čl. 11 a odstupuje FK Slovan Duslo Šaľa na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
8. kolo: Slovan – Myjava 29.10. o 13:00 a 15:00 (Most pri Bratislave – zmena HP)

II. LIGA ženy, skupina A
9. kolo: Kopčany – Čaka 22.10. o 10:30
10. kolo: Svätý Jur – Kopčany 29.10. o 11:30, Vrakuňa – Dúbravka 29.10. o 14:00

II. LIGA ženy, skupina C
8. kolo: Poprad – Prešov 23.10. o 10:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U266: Dušan Kucharčík (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga). HNS – kopnutie súpera štupľami kopačky neprimeranou silou do oblasti členka, bez záujmu hrať s loptou. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 9.10.

U267: Marián Pásztor (FC VSS Košice, I. LMD U16). Násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre (oplácanie). DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/1a, 2a DP, od 9.10.

U268: Damian Cipciar (FK Dukla B. Bystrica, I. LMD U16). HNS – udretie súpera v prerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 9.10.

U269: Manfred Holger Strobel (MŠK Žilina, I. LMD U16). HNS – držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 9.10.

U270: Vladimír Kiebel (MFK Ružomberok, I. LSŽ U15). HNS – surová hra, kopnutie súpera mimo súboja o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 9.10.

U271: Samuel Tomášek (FC Nitra, I. LSŽ U14). HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 10.10.

U272: Šimon Ján Fečko (MŠK Tesla Stropkov, I. LSŽ U14). HNS – zabránenie jasnej gólovej príležitosti na bránkovej čiare rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1, 2 DP, od 7.10.

U273: Dominika Kristeková (ŠK Vrakuňa Bratislava, II. liga ženy, skupina A). HNS – v neprerušenej hre, bez lopty chytila súperku okolo ramien oboma rukami a stiahla ju k zemi, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 10.10.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U274: Peter Caltík (ŽP Šport Podbrezová, I. LSD U19)
U275: Samuel Jenat (FK Dukla B. Bystrica, I. LMD U16).
U276: Stanislav Olejník (1. FC TATRAN Prešov, I. LSŽ U15)
U277: Zoltán Ágh (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga)
U278: Tomáš Suslov (1. FC TATRAN Prešov, I. LSŽ U15)
U279: Mária Veselková (Sport Ladies Club B. Bystrica (A), I. liga ženy), všetci od 9.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U280: Ivan Lišivka (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga)
U281: Vladislav Palša (FK Poprad, II. liga), obaja od 9.10.

U282: MŠK R. Sobota (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické a iné prejavy a použitie pyrotechniky) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 19.10.

U283: David Březina (FK Senica, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej v U213 a žiadosť zamieta.

U284: FK Slovan Duslo Šaľa (1. liga ženy). Na návrh KŽFD, ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6 čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U285: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, č. k. 27/14 RS vo veci Marek Bažík, zast. JUDr. Pavlom Zavackým, advokát so sídlom Hradné námestie č. 29, 060 01 Kežmarok, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 19.9.2016 a vykonateľnosť dňa 19.9.2016. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú dohodu o splátkach s Marekom Bažíkom, zast. JUDr. Pavlom Zavackým alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS ,v zmysle ustanovení DP.

U286: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, č. k. 28/14 RS vo veci Marek Bažík, zast. JUDr. Pavlom Zavackým, advokát so sídlom Hradné námestie č. 29, 060 01 Kežmarok, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 19.9.2016 a vykonateľnosť dňa 19.9.2016. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú dohodu o splátkach s Marekom Bažíkom, zast. JUDr. Pavlom Zavackým alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U287: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (9. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6, čl. 67 a čl. 12/6 DP.

U288: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (11. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6, čl. 67 a čl. 12/6 DP.

U289: AFC Nové Mesto nad Váhom (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (11. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6, čl. 67 a čl. 12/6 DP.

U290: FK Spišská Nová Ves (II. liga). Na základe U254 a Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov – vhadzovanie predmetov na HP v stretnutí 9. kola II. ligy FK Spišská Nová Ves – FC VSS Košice, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/1b, 2 a čl. 11 DP.

U291: FC VSS Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U255 a zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie – zákaz objednávania si vstupeniek na stretnutia u súpera na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 43/1, 2c, 3 a čl. 58/1b, f, 3 DP, od 13.10.

U292: FC Nitra (II. liga). Berie na vedomie splnenie U264.

FUTSAL:

U293: Rastislav Bobocký (FK Dragons Podolie, 1. SLF). Na základe stanoviska odbornej komisie VV SF, upúšťa od uloženia DS hráčovi po udelení ČK za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej situácii, v stretnutí 4. kola 1. SLF MFsK Nitra – FK Dragons Podolie, podľa čl. 78/5a DP.

U294: MFsK Nitra (1. SLF). Opätovne žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS člena US Petra Peciara (hrubé a vulgárne urážky, vyhrážanie voči R) v stretnutí 4. kola 1. SLF medzi MFsK Nitra a FK Dragons Podolie, do 19.10.2016. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a súčasne výkon funkcie člena US Petra Peciara, podľa čl. 43/4 DP, až do doriešenia DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 20.10.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
18.10. o 16:00 Slovensko 15 – Švajčiarsko 15 (Chromý, Tanglmayer, Hajnala, ihrisko NTC Senec)
20.10. o 11:00 Slovensko 15 – Švajčiarsko 15 (Ďurčo, Ruc, Malárik, ihrisko V. Biel)

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien:
21.10. o 17:00 Slovensko – Česko (Gemzický, Poláček, Jekkel, ihrisko NTC Poprad)
24.10. o 17:00 Slovensko – Česko (Kováčová, Mišková, Lešková, ihrisko NTC Poprad)

Oznamuje termín konania náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 11.11. v Spišskej Belej (umelá tráva). Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára rozhodkýň SR: 4. – 6.11. v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára TOP asistentov rozhodcov SFZ: 11. – 13.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Čajka 22.10., Somoláni T. PN 7. – 12.10., Kolofík 29. – 30.10., Martinkovič 21. – 23.10., Ihring 29.10., Ferenc 15. – 16.10., Slyško 29. – 30.10. a 19.11., Jekkel 19. – 20.10., Ďurčo 27. – 30.10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Vais 5.11., Hodoško od 12.10. PN, do prihlásenia, Minarčík 22.10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenie: Lipták 20. – 27.10.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • oznamuje opravu ÚHČ stretnutia 5. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - Wild Boys 02 Bratislava – 14.10.2016 o 19:20;
 • akceptuje vysvetlenie družstva FTVŠ UK Bratislava k nedoručeniu videozáznamu zo stretnutia 3. kola 1. SLF a ruší odstúpenie na DK SFZ.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 

 • delegovanie R a D na 6. kolo 1. SLF, dňa 21.10.2016: o 18:30 Across Pinerola Bratislava – MIBA B. Bystrica (Behančin, Wojčík, Jablonický), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - MFK Tupperware N. Zámky (Bohun, Fischer, Slimák), o 20:00 MFsK Nitra - Slov-matic FOFO Bratislava (Kopec, Šeršen, Hrmo) a Wild Boys 02 Bratislava - Futsal Team Levice (Ježík, Matula, Badura); 22.10.2016 o 20:00 FK Dragons Podolie – 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Belavý, Peško, Krchňavý);
 • zmena delegovania na stretnutie 5. kola 1. SLF Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina (Polomský za Szkokana);
 • riešila sťažnosť družstva FK Dragons Podolie na výkon R v stretnutí 4. kola 1. SLF MFsK Nitra - FK Dragons Podolie a vyhodnotila ju ako opodstatnenú; voči R (Havrila) prijala nápravné opatrenia pozastavením delegovania na 1 stretnutie.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 25. – 26.10.2016 školenie (odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú a praktickú prípravu, zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach: - právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí; - verbálna a neverbálna komunikácia; - základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci; - základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany; - praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti, pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva SFZ. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce, zástupca SFZ, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby. Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a  bezpečnostného manažéra. Informácia s pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami sa nachádza na webstránke www.futbalsfz.sk / sfz / oficialne-spravy.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.