Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 7, 2016

Úradná správa č. 15 zo dňa 8.10.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 15 zo dňa 8.10.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v Poprade.

Predbežný program konferencie:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 9. Diskusia

 10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Schválil uznesenie, podľa ktorého oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
5. kolo: Prešov – Poprad 18.10. o 15:00, Ružomberok – Trenčín 18.10. o 17:30

II. LIGA
12. kolo: Trnava B – Žilina B 8.10. o 10:30

U19
7. kolo: Michalovce – Trenčín (zmena HP na UT), Senica – Ružomberok 9.11. o 13:00
8. kolo: Nitra – Žilina 14.10. o 14:00
9. kolo: Košice – D. Streda o 14:30, Slovan – Žilina 19.10. o 14:00
10. kolo: Senica – B. Bystrica 26.10. o 14:00, Michalovce – Trnava 26.10. o 14:00, Prešov – Košice 27.10. o 14:00, Slovan – Podbrezová 28.10. o 14:00
11. kolo: B. Bystrica – Michalovce 4.11. o 14:00
13. kolo: B. Bystrica – Ružomberok 18.11. o 13:00

U17/16
7. kolo: Trenčín – Senica o 13:00/15:15, Prešov – Podbrezová (zmena HP na UT)
10. kolo: B. Bystrica – Michalovce 28.10. o 12:00/14:15
12. kolo: Nitra – D. Streda 11.11. o 12:00/14:15

U15/14
7. kolo: Podbrezová – JUVENTUS ZA (UT Podbrezová–Skalica – zmena HP)
10. kolo: Pohronie – Podbrezová 26.10. o 14:00/16:00, Námestovo – JUPIE 27.10. o 10:00/12:00, Trnava – Púchov 28.10. o 10:00/12:00, Senica – Karlova Ves 28.10. o 11:00/13:00, Stropkov – Prešov 28.10. o 10:00/12.00
11. kolo: Karlova Ves – Nitra (UT Molecova – zmena HP), JUPIE – Pohronie 6.11. o 14:00/16:00
12. kolo: Nitra – Inter 13.11. o 12:30/14:30, B. Bystrica – Ružomberok 13.11. o 10:00/12:00
13. kolo: Karlova Ves – Petržalka (UT Molecova – zmena HP)

U13/12
7. kolo: Petržalka – Inter 9.10. o 10:00/11:30 (UT Sklodowská – zmena HP)
10. kolo: Inter – Slovan 28.10. o 10:00/11:30, Prešov – Stropkov 28.10. o 10:00/11:30, Karlova Ves – Nitra 8.11. o 12:00/14:00 (UT Molecova – zmena HP)
11. kolo: B. Bystrica – JUPIE 6.11. o 10:00/11:30
12. kolo: JUPIE – Pohronie 13.11. o 15:00/16:30, Karlova Ves – D. Streda (UT Molecova – zmena HP)

Na základe správ DS, za nedodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí, odstupuje na riešenie DK SFZ tieto FK II. ligy mužov: MFK Lokomotíva Zvolen (9. kolo), FK Dukla B. Bystrica a AFC Nové Mesto n. Váhom (11. kolo). Všetky FK opätovne upozorňuje na dodržiavanie nariadení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ŽENY – skupina A
10. kolo: Trnava A – Trnava B 28.10. o 15:00

II. LIGA ŽENY – skupina B
6. kolo: Považská Bystrica – L. Mikuláš 8.10. o 10:00 (HP: UT)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U244: Ivan Špaček (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za HNS – sotenie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 28.9.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U245: Ondrej Neoveský (MFK Skalica, II. liga)
U246: Michal Horodník (Partizán Bardejov, II. liga)
U247: Samuel Čapkovič (FC Nitra, I. LMD U16)
U248: Dávid Martin (FK Dukla B. Bystrica, I. LSŽ U14 – stred), všetci od 2.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U249: Patrik Vajda (ŽP Šport Podbrezová), od 2.10.
U250: Pavol Šupka (AFC N. Mesto n. Váhom).
U251: Filip Tomovič (FC Spartak Trnava), obaja od 3.10.
U252: Luiz Fernando Ferreira Maximiniano (FC ŠTK 1914 Šamorín)
U253: Lukáš Zolvík (FC Spartak Trnava), obaja od 2.10.

U254: FK Spišská Nová Ves (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 9. kola II. ligy FK Spišská Nová Ves – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 13.10.

U255: FC VSS Košice (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 9. kola II. ligy FK Spišská Nová Ves – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1,4 DP, do 13.10.

U256: MŠK Rimavská Sobota (II. liga). Berie na vedomie správu delegáta zo stretnutia 9. kola II. ligy MŠK R. Sobota – MFK Tatran L. Mikuláš, bez prijatia DS.

U257: Tomáš Juriš (FC Spartak Trnava). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a podľa čl. 41/1 DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.3.2017.

U258: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U224 a na základe správy delegáta, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v stretnutí 10. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava futbal, podľa čl. 58/2a, b DP, ukladá DS – finančnú pokutu 750 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/ 3 DP.

U259: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U225 a rozhodla tak, ako je uvedené v U262.

U260: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U226 a rozhodla tak, ako je uvedené v U262.

U261: KR SFZ. Berie na vedomie analýzu priestupku so zranením hráča Viktora Pečovského a rozhodla tak, ako je uvedené v U262.

U262: Tihomir Kostadinov ( FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko hráča k U228. Ruší ochranné opatrenie, uložené v U228 a za HNS (podrazenie súpera nadmernou silou), podľa čl. 45/1 DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace s prerušením, podľa čl. 45/2b a čl. 17/8 DP, od 29.9.2016 do 28.2.2017.

U263: Matúš Paukner (FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Na základe uznesenia U114 a stanoviska Legislatívno–právnej a etickej komisie SFZ, za porušenie Stanov SFZ, podľa čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 13/1 Stanov SFZ, ukladá DS - finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/2 a čl. 64/3 DP.

U264: FC Nitra. Na základe podnetu Šimona Šmehyla, v zast. Mgr. Tomáš Žiak, vyzýva klub na predloženie potvrdenia o uskutočnení úhrady úrokov z omeškania, na základe uznesenia Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/3/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.8.2016 a vykonateľnosť dňa 3.9.2016. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U265: Žiada odborné komisie SFZ o zasielanie podnetov na rokovanie komisie písomnou formou alebo formou elektronickej pošty, na e-mailovú adresu dk@futbalsfz.sk.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.10. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania seminára rozhodkýň SR: 4. – 6.11. v L. Mikuláši. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára TOP asistentov rozhodcov SFZ: 11. – 13.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Leško od 2.10., do prihlásenia, Libiak 22. – 23.10., Drobec 15.10., Halíček 5.10., 20. – 21.10. a 28.10., Roszbeck 16. – 27.10., Kráľovič 3. – 4.11. a 2.12., Špaček PN od 4.10., do prihlásenia, Bobko 22.10., Hancko 29. – 30.10., Poracký 30.10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Kopča 21. – 22.10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Upozorňuje delegátov zväzov SFZ a riadiace orgány delegátov RFZ a ObFZ, že dňa 27.9.2016 bola vykonaná zmena Správy delegáta zväzu – prvá časť v ISSF. Jej nová verzia reaguje na zmeny športových a zákonných noriem, ako aj na nové hodnotenie Fair play správania sa družstiev počas stretnutí a celej súťaže, resp. súťaží. Spracovanie novej správy DZ bolo prezentované zástupcom KRaD RFZ na seminári v Červenom Kláštore, dňa 25.6.2016, ako aj zaslaním materiálu k tejto problematike.

So zmenou Správy delegáta zväzu – prvej časti, úzko súvisí aj hodnotenie Fair play, ktoré má nové parametre a hodnotenia v zmysle Smernice pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ. Smernica pre hodnotenie Fair play je zverejnená na http://www.futbalsfz.sk/legislativa/ predpisy-sfz/smernice a je potrebné ju praktizovať v zápasovej praxi. Súťaž vo Fair play sa verejne prezentuje cestou tabuľky uverejnenej na Futbalnete a je priamym výstupom hodnotenia správania sa družstiev delegátmi zväzov. Z tohto dôvodu je žiaduci zodpovedný a spravodlivý prístup k tomuto hodnoteniu. Hodnotenie je potrebné vykonávať objektívne v spolupráci všetkých DO na stretnutí.

Žiada všetky dotknuté osoby, ktoré budú spracovávať Správu delegáta zväzu - prvú časť, aby v „testovacej dobe“ (do 28.10.2016), po zistení akýchkoľvek problémov pri jej spracovaní, podali plnohodnotnú informáciu s popisom problému na e-mailovú adresu kosicar.frantisek@gmail.com. Po tomto termíne sa vyhodnotí testovacia doba a odstránia sa prípadné problémy, aby Správa mohla plnohodnotne fungovať. Za túto aktivitu všetkým spracovateľom ďakujeme.

Ospravedlnenia: Tomášová 15. – 16.10., Schneider 19.10.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • v zmysle čl. B/3/J RS 2016/2017 súhlasí s dohrávkou stretnutia 5. kola 1. SLF medzi FK Dragons Podolie a Across Pinerola Bratislava v termíne 4.11.2016 a zároveň, na základe predloženej dohody družstiev, súhlasí so zmenou poradia stretnutí 5. a 14. kola 1. SLF;

 • v zmysle článku B/5/m RS 2016/2017 odstupuje na DK SFZ družstvo 4 FSC FTVŠ UK Bratislava, za nesplnenie povinnosti v zmysle článku B/5/l RS 2016/2017 (nezaslanie videozáznamu zo stretnutia 3. kola);

 • oznamuje, že číslo bankového účtu pre potreby realizácie finančných transakcií, podľa C/1/e a C/4/a RS 2016/2017 je SK81 0900 0000 0051 1865 0036.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov: 

 • Delegovanie R a D na 5. kolo 1. SLF: 14.10. o 19:30 Slov-matic FOFO Bratislava - Wild Boys´02 Bratislava (Fischer, Šlapka, Krchňavý, TV ESO), o 20:00 MIBA B. Bystrica - MFK Tupperware N. Zámky (Behančin, Wojčík, Jablonický), o 20:15 Futsal Team Levice - ŠK Makroteam Žilina (Budáč P. st, Szkokan, Kubinec), o 20:30 4 FSC FTVŠ UK Bratislava - MFsK Nitra (Bohun, Matula, Budáč).

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 25. – 26.10.2016 školenie (odbornú prípravu) pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov. Odborná príprava obsahuje teoretickú a praktickú prípravu, zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v týchto oblastiach: - právna úprava súvisiaca s organizovaním podujatí; - verbálna a neverbálna komunikácia; - základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytnutie prvej pomoci; - základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany; - praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva až po úspešnom absolvovaní písomnej časti, pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva SFZ. Členmi komisie sú príslušník Policajného zboru, zástupca obce, zástupca SFZ, prípadne ďalšie odborne spôsobilé osoby. Po úspešnom vykonaní skúšky bude uchádzačovi vydané osvedčenie hlavného usporiadateľa a  bezpečnostného manažéra. Informácia s pozvánkou, záväznou prihláškou a potrebnými potvrdeniami sa nachádza na webstránke www.futbalsfz.sk / sfz / oficialne-spravy.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.