Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 21, 2016

Úradná správa č. 17 zo dňa 22.10.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 17 zo dňa 22.10.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom zasadnutí dňa 6.10.2016 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v Poprade.

Predbežný program konferencie:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

 8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 9. Diskusia

 10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Schválil uznesenie, podľa ktorého oprávnené osoby do 31.10.2016 nahlásia na SFZ členov pracovných komisií konferencie.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr do 4.11.2016 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 4.11.2016, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.


VOLEBNÁ KOMISIA

Uznesením č. 8 vyhlasuje doplňujúce voľby štyroch členov Komory SFZ pre riešenie sporov na termín 25. – 29.11.2016 a vyzýva členov SFZ, oprávnených navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby tak urobili v termíne do 9.11.2016 vrátane.

Návrhy musia mať náležitosti podľa článku 2, ods. 3 - 5 Volebného poriadku SFZ a zasielajú sa na e-mailovú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk alebo na poštovú adresu SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia prostredníctvom ISSF. Osoby oprávnené navrhovať kandidátov:

 • profesionálne kluby - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

 • aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov.

Odôvodnenie

Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety Stanov SFZ, volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.

Podľa článku 22 Rokovacieho poriadku SFZ, volebná komisia pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky prostredníctvom ISSF, v súlade s čl. 57 Stanov SFZ, v súčinnosti so správcom ISSF.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
5. kolo: Michalovce – Nitra 22.11. o 15:30; D. Streda – Trnava 30.11. o 13:30

II. LIGA
15. kolo: Martin – Trnava B 30.10. o 14:30

U19
9. kolo: B. Bystrica – Trenčín (UT Štiavničky – zmena HP), Podbrezová – Nitra (UT Podbrezová-Skalica – zmena HP)
13. kolo: B. Bystrica – Ružomberok (UT Štiavničky – zmena HP)

U17/16
9. kolo: Senica – Michalovce 20.10. (UT Senica – zmena HP), Trenčín – Trnava 22.10. (UT Na Sihoti – zmena HP), Prešov – Košice 22.10. (UT Prešov – zmena HP)
10. kolo: B. Bystrica – Michalovce 28.10. (UT Štiavničky – zmena HP)
12. kolo: B. Bystrica – Trnava 12.11. (UT Štiavničky – zmena HP)

U15/14
9. kolo: Inter – Trenčín 25.10. o 12:30/14:30, Myjava – Trnava 22.10. (UT Myjava – zmena HP), JUPIE – AJ Žilina 2.11. o 10:00/12:00
10. kolo: Petržalka – Zl. Moravce-Vráble 28.10. o 10:00/12:00 (UT Sklodowskej – zmena HP), Horná Nitra – Levice 30.10. o 10:00/12:00
12. kolo: B. Bystrica – Ružomberok 13.11. (UT Štiavničky – zmena HP), Petržalka – Horná Nitra 13.11. o 11:00/13:00 (UT Sklodowskej – zmena HP)

U13/12
9. kolo: Stropkov – Michalovce 22.10. o 10:00/11:30, Trenčín – Trnava 23.10. (UT Na Sihoti – zmena HP), Horná Nitra – Levice 17.11. o 10:00/11:30
10. kolo: B. Bystrica – AJ Žilina 29.10. (UT Štiavničky – zmena HP), Levice – Petržalka 28.10. o 10:00/11:30
11. kolo: Petržalka – Zl. Moravce-Vráble 5.11. o 15:30/17:00 (UT Sklodowskej – zmena HP), B. Bystrica – JUPIE 6.11. (UT Štiavničky – zmena HP)

Žiada nasledovné FK o doplnenie údajov zápisov o stretnutí v ISSF pre súťaže I. LŽ SFZ (U13/12): sk. Západ: FC Baník HN Prievidza/Handlová (1. kolo), Spartak Myjava (1. kolo U13), FC Nitra (6. kolo) a sk. Východ: SLAVOJ Trebišov (5. a 8. kolo)

ŠTK – ženský futbal

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí

II. LIGA ŽENY, skupina A
10. kolo: Vrakuňa – Dúbravka 30.10. o 14:00
11. kolo: Kopčany – Bodíky 5.11. o 13:30, Vrakuňa – NMŠK1922 6.11. o 13:30

II. LIGA ŽENY, skupina B
9. kolo: Horná Nitra – P. Bystrica 5.11. o 13:30, Bánovce – Ružomberok 5.11. o 14:00
18. kolo: Ružomberok – Bánovce 3.6.17 o 15:00

II. LIGA ŽENY, skupina C
10. kolo: Lučenec – Humenné 5.11. o 13:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U295: Gabriel Ruben Shalu (AS Trenčín, Fortuna liga). HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 16.10. DS menovaného hráča bola prejednaná na zasadnutí komisie dňa 17.10.2016.

U296: Michal Kreva (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga). Vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 17.10. DS menovaného hráča bola prejednaná na zasadnutí komisie dňa 17.10.2016.

U297: Boris Kočiško (1. FC TATRAN Prešov, I. LSD U19). HNS – vulgarizmy voči R. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 16.10.

U298: Denis Chudý (AS Trenčín, I. LMD U17). HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/ 1, 2a DP, od 16.10.

U299: Adrián Nagy (FK Slovan Levice, I. LSŽ U14). HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 16.10.

U300: Martin Šálka (ŠKF Sereď, Slovnaft Cup). HNS – zakázaná hra rukou v jasnej gólovej príležitosti, mimo PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, 2, od 20.10. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy, podľa čl. 37/9 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U301: Pavol Popovec (ŠK Odeva Lipany, II. liga)
U302: Matúš Bellay (ŽP Šport Podbrezová, I. LSD U19)
U303: Filip Blažek (FK Senica, I. LSD U19)
U304: Zuzana Jeleneková (MFK Zemplín Michalovce A, I. liga ženy), všetci od 16.10.
U305: Adriana Briššová (Sport Ladies Club B. Bystrica A, I. liga ženy)
U306: Gabriela Talárová (FK Poprad, II. liga ženy, skupina C), obe od 17.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U307: Patrik Jacko (1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga), od 16.10.
U308: Ján Sojka (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga)
U309: Juraj Jánošík (AS Trenčín, I. LSD U19), obaja od 17.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 3. ŽK v pohárovej súťaži – Slovnaft Cup, podľa čl. 37/8 DP.

U310: Erik Streňo (1. FC TATRAN Prešov), od 19.10. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Fortuna ligy, podľa čl. 37/9 DP.

U311: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP, hrubé urážlivé prejavy, obliatie AR2 vodou) v stretnutí 12. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 26.10.

U312: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, hrubé urážlivé prejavy ) v stretnutí 12. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 26.10.

U313: David Březina (FK Senica, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej v U213 a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 28.2.2017.

U314: FC Pata. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Daniel Martinka do FC Spartak Trnava a oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U315: FC Veľký Kýr. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Jozef Baláž do FC Nitra a oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U316: TJ Tatran Krásno n. Kysucou. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráča Juraj Chupač do FK Dukla B. Bystrica a oznamuje, že finančné vyrovnanie odstupného medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U317: FK TJ Kúty. Berie na vedomie žiadosť klubu vo veci prestupu hráča Mário Vrábel do MFK Skalica a oznamuje, že finančné vyrovnanie za prestup medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán, bude vo veci samej pokračovať.

U318: Tihomir Kostadinov (FC Vion Zlaté Moravce–Vráble, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť Futbalovej federácie Macedónska.

U319: MŠK R. Sobota (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U282 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, rasistické a iné prejavy a použitie pyrotechniky) v stretnutí 10. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FC VSS Košice, podľa čl. 58/2a, b, g DP, ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň žiada o zaslanie Organizačného a návštevného poriadku štadióna, do 26.10.

U320: FK Spišská Nová Ves (II. liga ženy). Berie na vedomie podnet delegovanej osoby zo stretnutia 7. kola II. ligy ženy, skupina C 1. FC Tatran Prešov – FK Spišská Nová Ves a žiada klub o presnú identifikáciu druhej osoby vykázanej z lavičky náhradníkov počas súťažného stretnutia, do 26.10. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie vedúceho družstva Miroslava Dovala, podľa čl. 43/4 DP, až do doriešenia.

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U321: Ladislav Mikita (Slov–matic FOFO Bratislava, 1. SLF), od 15.10.

U322: Peter Peciar  (MFsK Nitra, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U294 a za HNS (hrubé a vulgárne urážky voči R), podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie člena US, zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 16/1, 2 čl. 17/1 čl. 19/1 a čl. 48/2b, od 13.10.2016. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U294.

U323: WILD Boys 02 Bratislava (1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu, za HNS diváka hosťujúceho družstva, nachádzajúceho sa v sektore hostí (vhodenie plastovej fľaše na HP v prerušenej hre), v stretnutí 5. kola 1. SLF Slov–matic FOFO Bratislava – WILD Boys 02 Bratislava, podľa čl. 57/1b DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 57/2 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie obdobných hrubých nešportových prejavov priaznivcov klubu, podľa čl. 43/1, 2 DP.

U324: MFsK Nitra (1. SLF). Berie na vedomie stanovisko klubu k U294 a ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11/1 a čl. 48/4 DP. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v povinnosti prijať účinné opatrenia k zabezpečeniu verejného poriadku, bezpečnosti divákov a delegovaných osôb a zamedzeniu obdobných HNS na domácich stretnutiach, v súlade s čl. 43/2 DP, s účinnosťou od 21.10.2016.

U325: Mário Gašparovič (Slov–matic FOFO Bratislava, 1. SLF). Na základe stanoviska odbornej komisie SF v oblasti riadenia rozhodcov a DS, za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti, nedovolené hranie rukou mimo vlastného PÚ, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a, 2 DP, od 15.10.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27.10.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia žien:
24.10. o 17:00 Slovensko – Česko (Kováčová, Mišková, Lešková, NTC Poprad)

Oznamuje termín konania seminára rozhodkýň SR: 4. – 6.11. v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 11.11. v Spišskej Belej (umelá tráva). Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára TOP asistentov rozhodcov SFZ: 11. – 13.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Perát PN od 13.10., Chromý 30.10., Mišková 22. – 23.10., Dohál od 19.10., do prihlásenia, Brendza 22.10., Pavlíková, Súkeníková, Lešková, Valentová – všetky 22.10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenie: Kopča 28.10. – 3.11.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 9. kola 1. SLF MFK Tupperware N. Zámky – FK Dragos Podolie na 16.11.2016 o 20:30 v ŠH Milénium N. Zámky;
 • odstupuje družstvo MFsK Nitra na doriešenie DK SFZ, za opakované nezasielanie komentárov ku stretnutiam, v zmysle článku B/5/u RS 2016/17;
 • upozorňuje družstvá 4FSC FTVŠ UK Bratislava, Wild Boys´02 Bratislava, Slov-matic FOFO Bratislava a MFsK Nitra na nedodržanie termínu splatnosti poplatku za činnosť klubu za september 2016 (družstvám sa v zmysle článku C/4/c RS 2016/17 automaticky zastavuje súťažná činnosť, ktorá bude opätovne uvoľnená dňom pripísania dlžnej sumy na účet SF).


Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na 7. kolo 1. SLF - 28.10.2016: O 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - FK Dragons Podolie (Wojčík, Szkokan, Hrmo), o 19:00 MFK Tupperware N. Zámky - Wild Boys 02 Bratislava (Ježík, Botka, Budáč M.), o 19:30 Futsal Team Levice - MFsK Nitra (Bohun, Peško, Kuspan), o 20:00 MIBA B. Bystrica - ŠK Makroteam Žilina (Ploštica, Behančin, Kubinec), o 20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Budáč P. st, Polomský, Jablonický);
 • zmena delegovania R a D na stretnutia 6. kola 1. SLF: MFsK Nitra – Slov-matic FOFO Bratislava (Budáč P. st za Kopca), ŠK Makroteam Žilina - MFK Tupperware N. Zámky (Kopec za Fischera), Wild Boys´02 Bratislava - Futsal Team Levice (Šlapka za Matulu), Across Pinerola Bratislava – MIBA B. Bystrica (Budáč M. za Jablonického);
 • prijala sťažnosť družstva Wild Boys´02 Bratislava na výkon R v stretnutí 5. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - Wild Boys´02 Bratislava; stanovisko zaujme po dôslednej analýze videozáznamu zo stretnutia, R Fischer má predbežne pozastavené delegovanie, do vyriešenia sťažnosti;
 • pozastavila delegovanie R Matulu na 2 stretnutia, za nedostatky v rozhodovaní stretnutia 5. kola 1. SLF 4FSC FTVŠ UK Bratislava - MFsK Nitra.


Výkonný výbor SF: Oznamuje, že Konferencia SF
sa uskutoční v sobotu 19.11.2016 od 11:30 v B. Bystrici (zasadačka hotela Šachtička, lyžiarske stredisko Šachtičky). Podrobné informácie na www.futsalslovakia.sk 


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.