Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 11, 2014

VIDEO: V Poprade slávnostne ukončili druhú etapu výstavby Národného tréningového centra

POPRAD (SFZ/TASR) - Štadión má oficiálnu kapacitu 5 700 divákov. V júni 2015 bude hostiť sústredenie reprezentačného áčka

 
 
 
 
Zľava: Jan Telenský (zástupca AquaCity Poprad), Jozef Švagerko (primátor mesta Poprad), Ján Kováčik (prezident SFZ) a Ladislav Čambal (zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Slávnostné ukončenie 2. etapy výstavby Národného tréningového centra v Poprade. Poprad, 11. december 2014.

Zámer vybudovať Národné tréningové centrum SFZ na východe Slovenska bol najmä s cieľom propagovať slovenský reprezentačný futbal na celom Slovensko, nielen v Bratislave a okolí. Pri výstavbe sa bral ohľad najmä na zabezpečenie kvalitných tréningových a materiálnych podmienok pre slovenských futbalových reprezentantov vo všetkých vekových kategóriách počas zrazov reprezentačných družstiev a cieľom bolo postupné vybudovanie futbalového štadióna, ktorý by spĺňal podmienky pre kategóriu 3 v zmysle kategorizácie UEFA tak, aby bolo možné využiť futbalový štadión na organizáciu zápasov reprezentácií SR vo všetkých vekových kategóriách vrátane "A" mužstva.

Národné tréningové centrum v Poprade môžu využívať na sústredenia nielen reprezentačné družstvá, ale aj domáce i zahraničné kluby, súťažné zápasy na štadińe hrávať miestny klub FK Poprad. Štadión v Poprade je vzorovým z pohľadu infraštruktúry, čo sa týka kvality, ceny a efektivity výstavby či následnej prevádzky.

Prehrať video

Základom tohto projektu sú veľmi dobré vzťahy na úrovni Slovenský futbalový zväz, mesto Poprad a AquaCity Poprad, ktoré umožnili výstavbu štadióna s unikátnym, ekologickým a zároveň ekonomicky výhodným systémom vyhrievania trávnika odpadovou geotermálnou vodou, ktorá má teplotu 24°C.

Výstavbu NTC Poprad podporila vláda SR prostredníctvom projektu "Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022", z ktorého na základe rozhodnutia Konferencie SFZ bolo na realizáciu 2. etapy výstavby vyčlenených 1,5 mil. EUR.

V roku 2013 sa v prvej etape rekonštruovala stará tribúna s kapacitou 2000 sedadiel, vybudovala sa športová časť, pribudol nový prírodný trávnik (vrátane drenáže, vyhrievania a zavlažovacieho systému), nové umelé osvetlenie a rekonštruovala sa hotelová a administratívna časť NTC Poprad (náklady znášala spoločnosť Aquapark Poprad, s.r.o.). Náklady vykryl Slovenský futbalový zväz z dotácií UEFA (1,9 mil. EUR)  a FIFA (300 tis. EUR).

V druhej etape, ktorá prebiehala na jeseň roka 2014 boli vybudované tri nové zastrešené tribúny s kapacitou 3 700 miest (celková kapacita štadióna je 5 700 sedadiel), priľahlá komunikácia a pribudlo aj sociálne zázemie pre divákov (bufety, toalety a ošetrovne). Na základe výsledku verejného obstarávania na dodávku a výstavbu oceľových konštrukcií tribún a sedadiel na štadiónoch bola dňa 14.8.2014 v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou víťazného uchádzača podpísaná Rámcová dohoda medzi SFZ (objednávateľ) a SEDASPORT, s.r.o. (dodávateľ). Jej plné znenie aj s prílohami bolo zverejnené na webovej stránke SFZ. Následne SFZ v súlade so súťažnými podkladmi a predmetnou Rámcovou dohodou pristúpil 15.8.2014 aj k podpísaniu Zmluvy o dielo na realizáciu 2. etapy výstavby NTC Poprad (dodávku a výstavbu oceľových konštrukcií tribún a sedadiel). Stavebné povolenie na realizáciu 2. etapy výstavby NTC Poprad nadobudlo právoplatnosť dňa 8.9.2014. SFZ následne realizoval na vlastné náklady prípravné a súvisiace práce, t.j. realizáciu spodnej stavby (základov), rozvodov kanalizácie a vody pre sociálne zázemie, obslužnú komunikáciu (chodník), osvetlenie tribún a dodávku samotného sociálneho zázemia (bufety, toalety, ošetrovne) formou kontajnerového systému. Ku dňu 8.12.2014 boli prípravné práce, ako aj dodávka a vystavba tribún vrátane sedadiel dokončené a prebieha kolaudačné konanie. 

Celkové náklady na druhú etapu - 2,5 mil. EUR pokryl SFZ z dotácie MŠVVaŠ SR (1,5 mil. EUR), dotácie UEFA (100 tis. EUR) a vlastných zdrojov (900 tis. EUR).

Na jar 2015 bude na štadióne inštalovaný kamerový systém, turniketový systém a oplotenie štadióna, osadená bude aj svetelná tabuľa a pribudne aj ozvučenie nových tribún. V roku 2015 je naplánovaná aj tretia etapa, počas ktorej bude vybudované tréningové ihrisko s trávnatým povrchom a mesto Poprad vybuduje priľahlé parkovacie plochy štadióna. V budúcnosti je naplánovaná výstavba tréningovej haly s umelým trávnatým povrchom.

Od otvorenia NTC Poprad v novembri 2013 sa na jeho ihrisku okrem iných aktivít uskutočnilo: 5 reprezentačných zápasov (SR "21" - Anglicko "23" 1:0, SR "19" - Gruzínsko "19" 1:0, SR "19" - Taliansko "19" 0:5, SR "15" - Maďarsko "15" 0:0, SR "15" - Maďarsko "15" 2:2), 5 zápasov 3. kvalifikačnej skupiny UEFA Regions' Cup 2014/15 (ME amatérov), finálový turnaj Dôvera Školského pohára SFZ v malom futbale – jún 2013, domáci klub FK Poprad odohral na ihrisku NTC Poprad 7 zápasov v jarnej časti sezóny 2013/2014 Tipos 3. ligy Východ s priemernou návšetvou 568 divákov, 9 zápasov v jesennej časti sezóny 2014/2015 DOXXbet ligy Východ s priemernou návštevnosťou 1456 divákov a 1 zápas 3. kola SLOVNAFT CUP-u s návštevou 1700 divákov. 

Okrem toho NTC Poprad hostil dlhodobé sústredenia klubov z Rumunska, Poľska a Českej republiky, tréningový kemp mládežníckého tímu Manchester United a prípravné zápasy na ňom zohrali viaceré kluby najvyššej ligovej súťaže (Košice, Trenčín, Slovan).

Prehrať video

"Som spokojný, pretože za tri mesiace a tri dni zrealizovať takéto dielo nie je na Slovensku bežné, takže ja sa veľmi teším, že tu dnes môžeme byť," zhodnotil prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Nový stánok si bol pozrieť aj tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák. "V lete tu bol turnaj žiakov z celého Slovenska a bola tu iba hlavná tribúna. V priebehu krátkej doby tu vyrástlo niečo prekrásne, tento štadión sa mi skutočne páči," zhodnotil Kozák. Nemyslí si, že by sa v Poprade mohol odohrať kvalifikačný zápas reprezentácie, avšak priestor na prípravný duel tu určite je. Je presvedčený, že keď príde do podtatranského regiónu hrať slovenská reprezentácia, štadión bude plný. 

"Teším sa, že pred zápasom s Macedónskom od 1. júna do 7. júna tu bude mať prípravný kemp slovenská reprezentácia. Ja budem vítať to, keď tu bude hrať čo najviac našich reprezentačných výberov, je to však centrum pre všetky slovenské i zahraničné kluby, my budeme radi, ak tu bude stále plno," dodal Kováčik. Verí, že kultúrne prostredie na futbal je začiatkom toho, aby sa aj ľudia správali kultúrne. 

Na margo prípravnému kempu Kozák uviedol. "Ešte musíme skontrolovať ubytovanie, ale myslím, že toto spĺňa prísne kritériá, aby sme tu mohli absolvovať ten kemp. Ide o to, že súťaže sa v Európe končia 23. mája, ďalšia skupina končí 30. mája a kvalifikačný zápas s Macedónskom je až 14. júna. Chlapci musia byť v tréningovom procese, takže sme to využili. Tatry boli vždy zaujímavé na prípravu a to sa nezmenilo, nároky na prípravu sa však zvýšili. Myslím si, že, keď tu pribudnú ešte ďalšie tréningové plochy, bude to pre budúcnosť veľmi dobré."

Kováčik dodal, že tento štadión bude spĺňať všetky kritériá UEFA a FIFA a budú tu môcť hrať reprezentačné zápasy všetky mládežnícke družstvá i reprezentácia do 21 rokov. Náklady na výstavbu 2. etapy NTC sa vyšplhali na 2,5 milióna eur, projekt však bude v roku 2015 pokračovať. "Tretia etapa sa začne budúci rok vybudovaním ďalšej hracej plochy s umelým trávnikom a v roku 2016 pribudne ďalšia plocha s normálnou trávou," uzavrel prezident SFZ.